Cebuano / Sebwano / Sebuwano (tl.) / Binisayang Sinugboanon (ceb.) / Bisaya: Ang[49]  mosunod nga panid[6]  (106)[76]  mao[48]  usa[52]  ka[00]  bahin[130]  sa[60]  pag-abling[0]  disertasyon[44] . Ang[49]  titulo sa[60]  thesis mao[48] :

ANG MGA IMBESTIGASYON SA[60] 

MGA REAKSYON[103]  GIKAN[53]  SA[60]  ASIDONG[0]  DEHIDRO-ASKORBIKO[01]  UG DUHA-KETO[05][55] -GULONIKO[03] 

UBAN ANG[49]  TABANG SA[60]  ESPEKTROSKOPIYANG[0] UBOS NGA PULA (UP/IR)[87]  NGA GITABANG[3][136]   SA[60]  KOMPYUTER[2] 

(Inaleman[137] )

gipresentar[58]  ni[59]  Detlep Pagel (= Detlef Pagel)
(natawo[61]  sa[60]  Hermannstein[79]  (Distrito / Kreis Wetzlar[78] ), Alemanya)

Gießen (Giessen[78] ) 1992[77] 

Siya (ang[49]  panid[6]) (mao[48] ) gisulat sa[59]  tagsulat[140]  uban og makinilya[62]  ug gihubad, ug gibutang[95]  ngadto[63]  og[60]  world-­wide-­web (kalibotan[47]  halapad[92]  nga web) uban[52]  og iyang[82] [83]  maayong[0]  pagtugot[119]  ©2014- 2020
... Entwurf; draft; draft/buradur ;
Fußnoten bis [140] aktualisiert mit Marker, Rest = unerledigt
"dili" [für Aspekt "Pagasugdan"], "wala" [für Aspekt "Nasugdan"], "ayaw" [für Modus "Imperatibo"] (ceb.) = "hindi" (tag.) = "not", "un-", "in-" (eng.)
"kumpleto","completo","ganapikumpleto"(ceb.)="kompleto","walangkulang"(tag.)="complete"(eng.)
"Dakbayan sa Sugbo" (ceb.) = "Lungsod ng Cebu" (tag.) = "Cebu City" (eng.)
...

Alle rot- und grünfarbene Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
Manch ein Translator kann mit Sonderzeichen im Text schlecht umgehen, z.B. sind bei google besser [-Klammern als (-Klammern zu benutzen.
Manch ein Translator wandelt einen indogermanischen Passivsatz in einen aktiven Äquationalsatz/Gleichsetzungssatz um, z.B.:
aus "..A.. ist/war von ..B.. gemacht worden" ⇒ "..A.. ist/war gemachter von ..B.." ⇒ Übersetzung (ABSolutiv + Verbpartizip/Adj. + ...)
106[76] 

5[69]  Kasumahan[7] 

Sa kini[0]  nga disertasyon[44] , gi-analisar[84]  ang[49]  oksidasyon[11]  ug ang[49]  pagkunhod[141]  sa asidong[0]  askorbiko[02]  ug sa asidong[0]  dehidro-askorbiko[01]  ((ang) sistema sa redoks) ingon[64]  man[106]  ang[49]  alkalikong[0]  hidrolisis[20]  gikan[53]  sa asidong[0]  dehidroaskorbiko[01]  (DHA) hangtud[63]  sa[60]  asidong[0]  duha-keto-guloniko[03]  (DKG)[05][55][121] . Nidawat[86]  og hinungdanong[0]  suporta ang[49]  metodolohiya sa obserbasyon[85]  sa mga reaksyon[103]  uban sa espektroskopiyang[0]  ubos nga pula (UP/IR)[87] ingon[64]  man[106]  ang[49]  interpretasyon[71] , uban sa tabang sa mga gisusi[8]  nga banda parametro, sa mga espektro[9]  sa estandard[10]  ug espektro[9]  sa kalibrasyon gikan[53]  sa mga pagsukod sa IR[87] sa mga butang[43]  nga naglakip og mga grupo sa bugkos[12]  nga H–O ug C=O.

Sa kini[0]  nga konteksto, ang mga problema sa tautomerismo sa keto-enol gitun-an[14]  para sa asetil-aseton[13]  ug asidong[0]  (iso-)askorbiko[02] . Dugang pa[88] , mibalik[89]  kini[50] , nga ang mga bili[16]  nga ikaduhang gamut[15]  sa pakas sa integral nga pagkapuo[40]  sa mga matang[94]  sa pag-ug-og[96]  sa pag-inat[97]  nga O=C, nga mao[48]  proporsiyonal sa mga pagbag-o[93]  sa momentum[91]  sa duha-poste[41] , nangbag-o sa ilang kaugalingon sa samang matang[94]  pinaagi sa paghalili[98]  sa mga silingan[99]  nga mga grupo sa bugkos[17] . Ang panghitabo[18]  nga tubig-paglakip[19]  sa keto nga grupo nakahimo[75]  nga gisundan[100]  uban sa espektroskopiyang[0]  ubos nga pula (UP/IR)[87] para sa usa ka yanong molekula (butanal). Walay pa kini klaro[128]  nga interpretasyon[71]  uban sa asidong[0]  dehidro-askorbiko[01]  sa solusyon, tungod[21]  sa pipila[52]  ka epekto sa usag impluwensya. Apan, ang mga tin-aw nga kalahian[123]  miresulta taliwa[38]  sa kristalon[65]  bis-DHA ug gilakip[66]  sa tubig nga porma sa DHA gikan[53]  sa erya sa pag-ug-og[96]  sa pag-inat nga H–O ug O=C. Dili hitupngan[46] , ang deuterasyon sa mga grupo nga HO mao[48]  malampuson alang[22]  sa bis-DHA. Gitino ang mga kapusbuhaton[102]  nga relasyon[101]  sa temperatura ug (sa) pH[125]  uban sa usa ka enerhiya sa aktibasyon nga 79.3 KJ / mol[139]  para[22]  sa proseso sa saponipikasyon[67]  sa DHA. Nakahimo[75]  nga nagbulag ang hangtod[63]  tulo ka ubos nga pula (UP/IR)[87] nga espektro[9]  sa sumbanan[10] , nga mao[48]  ang DHA, DKG, ug ang lain nga usa ka butang[43]  sama redukton, gikan[53]  sa D2O[112]  nga solusyon uban sa tabang sa elektronikong pagproseso sa datos (EPD / EDP)[23] . Ang bili[16]  sa pKa[126]  para sa produkto sa paghimo sa sabon (DKG), nga gideterminar[122]  sa titrasyon sa pH[125]  ug espektroskopiyang[0]  ubos nga pula (UP/IR)[87], mao[48]  katumbas sa mga nailhang[124]  bili[16]  sa pKa[126]  sa mga asidong[0]  oksokarboniko[04] . Ang ebolusyon nga CO2[111]  sa mga espektro[9]  sa mga pildora[24]  makahimo[75]  nga masubay balik sa DKG, nga mao[48]  ang paghimo sa dekarboksilasyon. Apan, mao[48]  pa uyamot[25]  lig-on[26]  ang DKG alang[22]  sa mga taas[131]  nga konsentrasyon[132]  sa solusyon sa paligid nga 37°C[113] . Ang mga reaksyon[103]  sa kadugta sa DKG kwalitatibong[0]  gisusi, nga nagsugod[27]  gikan[53]  sa mga solusyon sa reserba[28]  nga DKG, usab[106]  sa nyutral[39]  ug alkalikong[0]  interbal sa pH[125] , gawas sa espektroskopiyang[0]  ubos nga pula (UP/IR)[87] , gihapon uban sa pag-sukod sa espektro[9]  nga suga[108] , ug uban sa ploresensiya[30] , ug usab[106]  uban sa espektroskopiyang[0]  resonansya sa spin[116]  sa elektron (RSE/ESR)[31] . Ang rubi-pulang[133]  butang[43] , mitungha sa taas[131]  nga bili[16]  sa pH[125]  gikan[53]  sa duruha[32] , DHA ug DKG, dili lig-on[33]  atbang sa mga hangin nga impluwensya, mahimo nga nakig-uban sa mga libreng radikal nga proseso. Ang usa ka signal sa ESR gikaplag[34] , nga nagpakita [90]  (para) sa mga radikal sa R–O.

Maong[0]  problemado nga[29]  naimpluwensyahan[73]  sa mga instabilidad nga DHA ug DKG ang pagkunhod[141]  ug oksidasyon[11] . Busa, ang mga equimolar[35]  nga konsentrasyon sa NADH sa pisiolohikal[36]  nga interbal sa pH[125]  dili kompleto[118]  nga makapakunhod[142]  og DHA tungod[20]  sa dugang nga saponipikasyon[67]  sa DHA. Ang parehas nga magamit[42]  sa mga pagkunhod[141]  nga gipahinabo sa mga substansiya[43]  nga naglakip grupo sa H–S alang[22]  niana nakit-an ang usa ka dayag nga kapunongan[37]  sa reaksyon[103] , katulad sa saponipikasyon[67]  sa DHA. Apan, ang usa ka kahimtang sa intermedya, nga mosunod sa tinuod nga reaksyon[103]  sa pagkunhod[141]  sa DHA, mao[48]  napamatud-an uban sa espektroskopiyang[0]  ubos nga pula (UP/IR)[87] atol (/para) sa mga reaksyon[103]  uban sa mga grupo sa H–S.. Ang mga klaro[129]  nga kalainan[72]  (mao[48] ) nakaplagan uban sa espektroskopiyang[0]  ubos nga pula (UP/IR)[87] para sa reaksyon[103]  sa oksidasyon[11]  taliwa[38]  sa mga naggumikan[1]  nga (mao[48] ) dili-makahimo[75]  o makahimo[75]  sa pagmugna sa usa ka sikulo sa C(6)–O–C(3).
Nota:Ang mga sinonimo[72]  (alternatibo nga pulong[138] ) sa Sinugbuanong[137] -­Binisaya[137]  ug mga tip ug kasayuran:
Cebuano'sche Synonyme (+ Hinweise):
  0)a)b)c) ­d)e)f)g) ­g0)g1)h)i) ­j)k)l)aa)ab) ­ac)a127)a127b)a45) ­a15)a15a)a56)  (Adjektive-Nomen-, Nomen-Nomen-, Satzteil-Nomen-, Adverb-Verb-, Adverb-Adjektiv-)Bin­de­wort-Li­ga­tur für vo­kal- oder "-n"­aus­lau­ten­des Vor-Wort (=Satz­thema; Satzteil =^=: Subjekt + Prädikat(=Verbalsatz)). Diese Ligatur ist nicht vorgeschrieben, nur optional (und sollte (nach Lit.) in schriftlichen oder formellen Mitteilungen vermieden werden); die Reihenfolge zwischen beschreibendem Wort (Adjektiv, Adverb) und dem Wort, welches beschrieben wird (Subjektiv, Objektiv, Verb), ergibt nicht die gleiche Bedeutung (wie lit.-mäßig behauptet wird): X nga Y =≠= Y nga X ):
kini'ng ... = kining ... = kini[50]  + nga ... (siehe: **1)
asido'ng ... = asidong ... = asido + nga ... (siehe: **1)
basiko'ng ... = basikong ... = basiko[50]  + nga ... (siehe: **1)
iyang = iya[82]  + nga (siehe: **1)
maayong = maayo + nga ... (siehe: **1)
niining = niini + nga ... (siehe: **1)
hinungdanong = hinungdanon[73]  + nga ... (siehe: **1)
kalitatibong = kalitatibo[104]  + nga ... (siehe: **1)
klarong = klaro[127]  + nga ... (siehe: **1)
alkalikong = alkaliko[117]  + nga ... (siehe: **1)
maong = mao[48]  + nga ... (siehe: **1)
nailhang = nailha + nga ... =?= nailhan + nga ... (siehe: **1)
pag-abling = pag-abli[45]  + nga ... (siehe: **1)
pulang = pula + nga ... (siehe: **1)
espektroskopiyang = espektroskopiya[56]  + nga ... (siehe: **1)
ikaduhang = ikaduha[15]  + nga ... (siehe: **1)
kuwadradong = kuwadrado[15]  + nga ... (siehe: **1)
 00)a)b)  (Zahl/Ziffer-Nomen-)Bin­de­wort):
usa[52]  ka ... (siehe: https:­//en­.wikipedia­.org­/wiki­/Cebuano_grammar­#Ka; (im Tagalog wird auch das Bindewort 'nga' für Zahlen benutzt); man kann "ka" (ceb.) mit "that/which is" oder "of" (eng.) = "dass (ist)" (dts.) übersetzen)
usa[52]  ca ... (veraltete Schreibweise; **0)
 01)  freie Anordnung von Adjektiv und Substantiv:
asidong dehidro-askorbiko
dehidro-askorbikong asido
 02)  freie Anordnung von Adjektiv und Substantiv:
asidong (iso-)askorbiko
(iso-)askorbikong asido
 03)  freie Anordnung von Adjektiv und Substantiv:
asidong diketo-guloniko[05][55] 
diketo-gulonikong asido[05][55] 
 04)  freie Anordnung von Adjektiv und Substantiv:
mga asidong oksokarboniko[55] 
oksokarbonikong mga asido[55] 
 05)  duha-
di-
 1)  naggumikan
deribatibo
 2)  kompyuter (eng.)
kompiyuter (eng.)
komputador (esp.)
dagitabyan
dagitor
dagitok
 3)  gipaluyohan
gialalayan
natabang
nitabang
mitabang
gitabangan = gi- + tabang + -an
... mit Präfixen:
  • PASSIV: gi-[57] ,
  • mi- (??)
  • ni- (??)
  • na- (??)
Suffixen: -an, -han; (ergativ-sprach-regelabhängig ??)
 4)a)b)c)d)e)f)g)h)  impra- (lat./eng.Lehnwort)
inpra- (lat./eng.Lehnwort)
infra- (lat./eng.: "F" ist kein Buchstabe des Cebuano-Abakada/"Alpabeto")
ubos-
silong- (="downstairs" (eng.) = "nach unten" /dts.))
 5)a)b)c)d)e)f)g)h)  pula
puwa
red (eng.Lehnwort)
 6)_)a)  pahina
panid
 7)  kasumahan[72]  = kasuma- h -an (mit "-h-" =Bindekonsonant zw. 2 Selbstlauten "a")
katibuk-an (??; Druckfehler oder Dialekt)
katibuok =^= ka- + tibuok (mit: "tibuok" = "total", "gesamt" [Adj.] (dts.); "ka-" macht Nomen aus Adjektiv/Nomen))
resumen (esp.Lehnwort)
lakbit-saysay ("Lakonie + Beschreibung" (dts.))
 8)  gisusi nga
natino
giila
 9)a)b)c) d) e) f) g)  bangaw (=^= Regenbogen; siehe: en.wiktionary.org/wiki/bangaw)
espektro (ceb: 91400 ; tl: 82 *g*)
ispektro (ceb: 6 ; tl: 98 *g*)
ispektrum (ceb: 0 ; tl: 215 *g*)
spektrum
 10)a)  sumbanan
standard
estandard
 11)a)b)  oksidaisyon
oksidasyon
 12)a)b)  bugkos
baligtos
inlase
 13)  acetylacetone
asetilaseton
 14)  giestudyo
gitun-an
gituon
gitun-i
 15)a)  mit "gamut"[134]  = "Pflanzenwurzel", "ugat" = "Zahnwurzel":
ikaduhang[0]  ugat
ikaduhang[0]  gamut
kuwadradong[0][135]  gamut
ugat ng kwadrado (tag.)
ugat-kwadrado (tag.)
 16)a)b)x)  balyo (eng. Lehnwort)
balor (esp. Lehnwort)
lahot
bili
 17)  sa kasikbit[99]  nga mga grupo sa bugkos[12] 
sa mga grupo sa kasikbit[99]  nga bugkos[12]  (??)
 18)  talagsaong panghitabo
panghitabo
 19)  hidrasyon
proseso sa paghiusa (uban) sa tubig
tubig-paglakip
 20)  alkalikong[0]  hidrolisis
alkalikong[0]  haydrolisis
kemikal nga solusyon (/pagsulbad /kasulbaran) uban alkali (/base) ug tubig
 21)a)  tungod
kay
 22)a)b)c)d)  alang sa
para sa ["para" = "für" beseitigt mehrdeutige Übersetzungsmöglichkeit für Fall-Markierung "sa", welches hier mit "für" oder "von" übersetzbar wäre]
 23)  elektronikong pagproseso sa datos (= EPD (ceb.); EDP (eng.))
pagproseso sa elektronik nga datos (= PED (ceb.); (PED (eng.))
elektronikong pagproseso sa elektronik nga datos (EPED)
 24)  perdigones
tableta
pildora
 25)  uyamot
gayot
na
 26)a)  lig-sa
lig-on
 27)  nagpaandar
nagsugod
pagsugod
sugod
 28)  estak
stok
(na)nay
reserba
 29)  noch unbekannte Wortstellungs-Logik (da Wortstellung in Cebuano sei: Präd.Subj./Erg.Obj.):
[Aktivsatz:] ... naimpluwensyahan sa mga instabilidad nga DHA ug DKG ang pagkunhod[141]  ug oksidasyon.
[Passivsatz:] ... ang pagkunhod[141]  ug oksidasyon naimpluwensyahan sa mga instabilidad nga DHA ug DKG.
 30)  fluorescensya [esp.Lehnwort]
fluorescence [eng.Lehnwort]
ploresensiya
 31)  elektroparamagnetiko nga resonansya[115]  (EPR)
paramagnetikong resonansya[115]  sa elektron (PRE)
resonansya[115]  nga paramagnetiko sa elektron (RPE)
resonansya[115]  sa spin[116]  sa elektron (RSE)
 32)  duha
duruha
 33)  dili lig-on[26] 
mabalhinon
kango-kango
 34)  nadiskobrehan
nakaplagan
 35)  pinaangay-molar
eki-molar
equimolar
 36)  pisiolohikal
pisiolohikanhon
 37)  kapunongan[72] 
han-ay
 38)a)  tali (ng(a)) (??)
sa taliwala sa (??)
taliwa sa ... ug ... [Sg. + Sg.]
taliwa sa mga ... [Pl.]
Vokabeln:
nataliwala [Adjektiv] = "zentral(er,e,es)" (dts.) = "central" (eng.)
sa taliwala [Adverb] = "inmitten" (dts.) = "amidst" (eng.)
taliwala [Nomen] = "Mitte" (dts.) = "midst" (eng.)
taliwa sa [Präposition] = "mitten", "zwischen" (dts.) = "between" (eng.)
 39)  nyutral (??; eng.Lehnw.)
niyutral (??; eng.Lehnw.)
neutral (??; eng.Lehnw.)
 40)  pagpuo
mapuo
pagkapuo
pagsubo
 41)  momentum[91]  sa duha-poste
dipole nga higayon[91]  (??)
dipole higayon[91]  (??)
higayon[91]  sa dipole (??)
momentum[91]  sa dipolo (??)
Anm. (esp.Lehnwörter): "Polo Norte" (= "Nordpol" (dts.)), "Polo Sur" (= "Südpol" (dts.)), "dipolo" (= "Dipol" (dts.)
"ang amihanan" (= "Nord(en)"), "ang sidlakan" (= "Ost(en)"), "ang habagatan" (= "Süd(en)"), "ang kasadpan" (= "West(en)").
"ang Hilagang Polo" (tag.) = "Nordpol" (dts.)
"ang Bilog Arktiko" (tag.) =(wfw:) "(der) Kreis Arktik" = "Polarkreis" (dts.)
"hilaga" (tag.) = "Norden" (dts.), "silangan" (tag.) = "Osten" (dts.), "timog" (tag.) = "Süden" (dts.), "kanluran" (tag.) = "Westen" (dts.)
(lineares;dreh-;...-)Moment = zeitliche Änderung von (Impuls; Drehimpuls; ...)
Dipolo (= Namen einer Stadt in Philippinen)
 42)  magamit
butang[43]  kini balido
 43)a)b)c)d)  sangkap
butang
substansiya (= esp.Lehnwort)
substansya (= esp.Lehnwort)
aytem (= eng.Lehnwort)
 44)a)  disertasyon
disertasyon sa doktora
doktoral nga disertasyon
desertasyon
dissertation
 45)  pag-abli
inaugural (= esp./eng./lat.Lehnwort)
inagural (= esp./eng./lat.Lehnwort)
inagurar (??)
inagurahan[73]  (= esp./eng./lat.Lehnwort)
pampasinaya (=?= tl.Lehnwort)
 46)  dili hitupngan
klaro
 47)a)b)  kalibotan
kalibutan
 48)a) b)c)d) e)f)g) h)i)j) z)  Kopula-sein (bei Äquationalsatz):
mao[105]  [=identisch]
maoy
mayo [=?= 1. Tippfehler zu 'maoy', 2. Dialekt('mao'); 3. 'Mai' (= 5.Monat)]
Anm.: syn.Gebrauch für 'Titel':
"... mao: 'Titel'"
"... nga: 'Titel'"
 49)_) b)c)d) e)f)g) za)zb)  Direkt-Objekt-Marker (da Ceb. = Ergativsprache):
ang [=für Sachen] bestimmter Artikel (nur NOM.(für Akkusativsprache ??) / ABSOLUTIV ?? bei transitiven Sätzen)
vergleiche auch:
sa[60]  [=für Sachen] bestimmter Artikel (alle Fälle ausser NOM. (für Akkusativsprache ??))
si [=für Personen] bestimmter Artikel (nur NOM.)
ni[59]  [=für Personen] bestimmter Artikel (nur GEN.)
kang[54]  [=für Personen] bestimmter Artikel (nur DAT., AKK., ABL.) bzw. im Obliquus/Schiefer Kasus (=^= im dts. GEN., DAT., AKK. , im eng. Dat., Akk., im gri. "Nicht-Subjekt"-Kasus, als Objekt-Kasus bezeichnet )
oy [=für Personen] bestimmter Artikel (nur VOK.)
 50)a)b)c)  4 Demonstrativ-Pronomen [=Adverb]:
kiri (= "hier nächst")
kini (= "hier"); ("quini" =Druckfehler, Dialekt oder veraltet ?? **0)
kana (= "dort")
kadta (= "dort drüben")
 51)  hugpong
set
 52)a)b)c)d)e)f)  unbestimmte Artikel:
usa [Sg.] (= "einer", "eine", "ein(es)")
ubang [Pl.] (="einige"); ("uban" =Druckfehler, Dialekt oder veraltet ?? **0)
pila [Pl.] (="einige")
mapila [Pl.] (="einige")
pipila [Pl.] (="einige")
 53)a)b)c)d)e)f)  guican sa (veraltete Schreibweise; **0)
gikan sa
 54)  can (veraltete Schreibweise; **0)
kang
 55)a)  keto-
okso-
 56)a)b)c)d)e)f)g)  espektroskopiya (ceb: 5 ; tl: 5 *g*)
ispektroskopiya (ceb: 2 ; tl: 9 *g*)
 57)a)  Präfix "gi-":
für vorübergehende PASSIV-Formen für direkte Objekte
für dauerhafte PASSIV-Formen für direkte Objekte
für inchoativen Aspekt (dts.) = "nasugdan" drückt beginnende Handlung aus (z.B.: "entbrennen" [inchoativ], brennen [durativ], verbrennen [perfektiv] (dts.)): Indikativ Präs./Präter. Passiv (z.B. "(das) Feuer ist/wurde durch mich entfacht"; siehe Cebuano-Kurzgrammatik
 58)  gipresentar = gi- + presentar
gihatagan = gi- + hatagan =?= gi- + hatag + -an
... mit Präfix für PASSIV: "gi-"[57]  ohne/mit Suffix: -an, -han; (ergativ-sprach-regelabhängig ??)
 59)a)b)c)  = Agens-Marker (eng.: "agent(iv) case marker"; ist: "Subjekt im Aktivsatz", "Objekt im Passivsatz") von "Namen" (eng. "Personal"), denn vor Personen wie z.B. Großvater, Autor, Doktor steht normal "ang" oder "sa", es sei denn z.B. "Doktor Paul" im Sinne von "Herr (Dr.) Paul"):
ni [sg.]
[inkorrekt:] ni tagsulat[140] , [korrekt:] sa tagsulat[140] 
 60)a) b)c)d) e)f)g) h)i) j)k) l)m) n)o)  = Schiefer_Kasus-Marker / Kasus obliquus (eng.: "oblique case marker"; ist: "Objekt") von Sachen (entspricht (Genitiv ??), Dativ, Akkusativ, Ablativ):
sa [sg.]; entspricht auch Ergativ-Marker
...
 61)  gianak =?= gi- + anak [2890 *g*] (z.B. für christl.Glaubensbekenntnis verwendet "geboren von Gott")
gipanganak =?= gi- + pang- + anak [5270 *g*] (= "geboren worden", für z.B. liturg.Texte wie "gianak")
gihimugso [719 *g*] (= "geboren im ...-Medical Center"/"born at ... hospital") =?= gi- + himugso
natawo (adj.) [87600 *g*] (= "geboren im Jahre 19.." / "dapit sailang pagkatawo[72] " = "(ihr [Pl.]) Geburtsort" (dts.), "dapit nga pagkatawo" = "Geburtsort" (dts.))
natao (adj.) [alte Schreibweise v.1904]
 62)  gisulat sa tagsulat[140]  uban og makinilya
gi-taip sa tagsulat[140]  ["taip" =^= eng. Lehnwort "type"]
makenilyado (??)
makinilyado (??)
 63)a)b)  hangtod
hangtud sa[60] 
ngadto sa[60]  (??)
para sa[60] 
 64)a)b)c)  "pareho ... ug ..." (= "both ..X.. and ..Y.." (eng.); = "sowohl ..X.. als auch ..Y.." (dts.))
"man[105]  usab[106]  ... ug ..." (= "sowohl ..X.. als auch ..Y.." (dts.))
", dili lamang ... apan usab[106]  ..." (= "not only ..X.. but also ..Y.." (eng.); = "nicht nur ..X.. sondern auch ..Y.." (dts.))
", dili lamang ... apan sab[106]  ..." (= "nicht nur ..X.. sondern auch ..Y.." (dts.)) (Kurzform, s.Lit.)
", dili lamang ... apan upod[106]  ..." (= "nicht nur ..X.. sondern auch ..Y.." (dts.)) (s.Lit.)
", dili lamang ... apan pod[106]  ..." (= "nicht nur ..X.. sondern auch ..Y.." (dts.)) (Kurzform, s.Lit.)
", ... ingon man[106]  ..." (= "..X.. as well as ..Y.." (eng.) = "..X.. sowie ..Y.." (dts.))[70] 
Anm.: den Subj.nn, X,Y steht der SUB-Marker "ang" voran (hier inkludiert); dieser oder der Marker "y" kann dem SUB-Fall auch nachgestellt existieren; z.B.:
"..Subj.1.. mao ..Subj.2.. ug mao man[106]  usab, Subj.3" [=^= Äquivalenz/Äquational: "..Subj.1.. =sowohl ..Subj.2.. als auch= ..Subj.3.." (dts.)]
 65)  kristalon
kristal nga
 66)  gilakip sa tubig
hydrated [Lehnwort aus English]
haydreyt [Lehnwort aus Tagalog/filipino]
 67)a)b)  sabon sa paghimo (??)
paghimo sa sabon[68] 
saponipikasyon
 68)  sabon
habon
 69)  chapter 5 (eng.)
kapitulo 5
kapitulo lima
 70)  ingon man ...Text_AA... ingon ..Text_BB.. (??; = analog dts.)
..Text_AA.. ingon man ..Text_BB.. (??; = analog eng.)
Vok.: "ingon" =?=1: "sagen", "erzählen" (dts.), =2: "wie", "so(lch)", "so(mit)" (dts.); "ang ingon" =?= "das gleiche/selbe" (s.Lit.:) ;
"ngan" = "auch", "gleichfalls", "in Ergänzung", "sowohl ... als auch" (s.Lit.:)
"man" = "auch"; "weil" (s.Lit.)
 71)a)  hubad sa kahulogan[72] 
interpretasyon
 72)a)b)c)d)e)f)g)  Affixe, die ein (Verbal)Nomen in ein anderes Nomen verwandeln (siehe Lit.1, siehe Lit.2, ):
"isigka-...": =z.Zt. 0 Belege
"ka-...": =z.Zt. 0 Belege
"ka-...-an": kausaban (= "Änderung" (dts.)) =^= ka- + usab + -an (mit: "usab" [Verb] = "ändern" (dts.))
"ka-...-an": kahulogan (= "Synonym" (dts.) = "sinonimo" (ceb.)) =^= ka- + hulog + -an (mit: "hulog" [Verb] = "tropfen", "fallen" (dts.))
"ka-...-an": kalainan (= "Unterschied" (dts.)) =^= ka- + lain + -an (mit: "lain" [Adj. (/Verb)] = "anders (sein)", "verschieden(artig) (sein)", "unterschiedlich (sein)" (dts.))
"ka-...-an": kapunongan (= "Ordnung" (dts.)) =^= ka- + punong + -an (mit: "punong" [Nomen] = "Fischteich" (dts.))
"ka-...-han": kasumahan (= "Zusammenfassung" (dts.)) =^= ka- + suma + -han (mit: "suma" [Verb] = "rechnen", "zählen" (dts.))
"ka-...-han": kahiusahan (= "Kohärenz", "Zusammenhang" (dts.)) =^= ka- + hiusa + -han (mit: "hiusa" [Verb] = "vereinigen", "eins_machen" (dts.))
"pagka-...": pagkatawo (= "Geburt" [Subst.] (dts.)) =^= pagka- + tawo (mit: "tawo" = "Karakter", "Mensch", "Mann", "Person", "Individuum", "Einer", "Volk" [Subst.] (dts.))
"taga-...": =z.Zt. 0 Belege
 73)a)b)  Affixe, die ein (Verbal)Nomen in ein anderes Adjektiv verwandeln:
"...-an": =(z.B.)
  • naimpluwensyahan (= "beeinflusst" (dts.)) =^= "na- + impluwensya + -han" (mit "impluwensya" = "Einfluss" (dts.))
  • inagurahan (= "inaugural" (dts.)) =^= "inagura + -han" (mit "inagura" = "Inauguration", "Eröffnung" (dts.))
"...-on": =(z.B.) hinungdanon (= "essentiell", "wichtig", "wesentlich" (dts.)) =^= "hinungdan + -on" (mit "hinungdan" = "Ursache", "Wohl" (dts.))
"..-in-..": =z.Zt. 0 Belege
"maki-..": =z.Zt. 0 Belege (jedoch nicht "makinilya" (esp.Lehnwort))
 74)  Affixe, die ein (Verbal)Nomen in ein anderes Verb verwandeln:
"..." + verbale Affixe: =z.Zt. 0 Belege
 75)a)b)c)d)  Affixe, welche den Potentialis ("können"-Form) beim Verb erzeugen:
"naka-.."; "maka-.." =(z.B.) nakahimo; makahimo (mit "himo" = "fähig sein", "können" (dts.)) =^= "maka- + himo" (mit "himo" = "erreichen", "tun", "machen", "werden", "produzieren", "transagieren" [verb] (dts.))
 76)a)  106
Usa ca gatus ug unum [alte Schreibweise v.1904]
Usa ka gatos ug unom
 77)  1992
Usa ca libo siam ca gatus casiam-an ug duha. [alte Schreibweise v.1904]
Usa ka libo
siyam ka gatos ug kasiyaman ug duha.
 78)a)  a: lungsod Wetzlar
a: dakbayan Wetzlar
a: Stadt Wetzlar
b: lungsod Giessen
b: dakbayan Giessen
b: Stadt Gießen
 79)  (1957:) balangay[80]  Hermannstein duol sa Wetzlar
(seit 1. August 1979:) baryo[81]  Hermannstein bahin[130]  sa lungsod sa Wetzlar
 80)  balangay
baranggay
 81)  baryo
barrio
 82)a)b)c)xx)  iyang [=präpositionales Possessiv-Pronomen]
iya [= Personal-Pronomen] + nga
niya [=postpositionales Pronomen]
 83)  iyang[82]  maayong pagtugot [282 *g*=: iyang pagtugot]
maayong pagtugot niya[82]  [894 *g*=: paghtugot niya]
maayong pagtugot sa tagsulat[140]  [993 *g*=: paghtugot sa tagsulat]
maayong pagtugot gikan sa tagsulat[140]  [2 *g*=: paghtugot gikan sa tagsulat]
 84)  gisusi
gianalisar
gitun-an
 85)  pag-obserbar
obserbasyon
 86)  Indikativ-Formen mit Präfix "mi-" oder "ni-":
misinati
midawat
mikuha
nisinati
nidawat
nikuha
Anm.: google schlägt Potentialis-Form (abgeschlossen, fähigseiend, aptativ) mit Präfix "naka-" vor (hier weggelassen!)
 87)a) b)c)d) e)f)g) h)i)  IR = "mubo alang sa" / "kurz für": InfraRed (eng.; "F" ist kein Buchstabe des Cebuano-Abakada/"Alpabeto")
ubos[4]  nga pula[5] 
inpra[4] pula[5] 
 88)  ademas (=(esp.Lehnwort: "furthermore" (eng.))
dugang pa (=(wfw): "further" / "more" + "yet"; (*g*:) "in addition", "moreover" (eng.))
Anm.: siehe
  • "dugang" (ceb.) = "Addition", "Summierung", "addieren", "zuzählen", "hinzuziehen" (dts.) = "pagdaragdag", "pagdadagdag", "adisyon" (tag.)
  • "iban" (ceb.) = "Subtraktion", "Differenzierung", "subtrahieren", "abziehen" (dts.) = "pagbabawas", "subtraksiyon" (tag.)
  • "tayms" [=eng.Lehnwort] (ceb.) = "Multiplikation", "Malnehmen", "multiplizieren", "malnehmen" (dts.) = "pagpaparami", "multiplikasyon" (tag.)
  • "dibisyun" [eng./esp. Lehnwort] (ceb.) = "Division", "Teilen", "dividieren", "teilen" (dts.) = "paghahati", "dibisyon" (tag.)
 89)  miresulta (=esp.Lehnwort:)= "mi-" + "resulta"
mibalik
 90)  nga nagpunting
nga nagpakita
 91)a)b)c)d)e)  momentum (eng. Lehnwort; = "(das) Moment")
momento (esp. Lehnwort; ??; = "(der) Moment", "Augenblick")
higayon (??; = "Augenblick")
 92)  tibuok kalibotan[47]  (="weltweit" =(wfw:) "whole + world" (eng.) = "ganze + Welt" (dts.))
kalibutan[47]  halapad (="weltweit" =(wfw:) "world + highway" (eng.) = "Welt + Autobahn" (dts.))
 93)  kausaban[72] 
pagbag-o
 94)  paagi
kalakiha
moda
modus
modo
urog
matang
 95)  i-post
gibutang
 96)a)  pag-uyog
pag-ug-og
pag-urog
pag-unyat
bibrasyon
vibrasyon
vibration
linog
 97)  ekstensiyon
pag-bukad
pag-inat
pagkanap
pagkatap
pagkatay
pagkayag
pagkaylap
plaso
 98)  paghalili
pagpuli
 99)a)b)  sa mga silingan
lahus kasikbit
sa kasikbit (??)
 100)  gisundan
gisunod
gigukod (??; =eher: "jagen" statt "folgen")
 101)a)b)  relasyon
kahiusahan[72]  (??)
 102)  kapusbuhaton nga relasyon[101] 
relasyon[101]  pinaagi sa mga kapusbuhat
 103)a) b)c)d) e)f)  reaksyon [=ca. 3,15 (± 0,25) mal häufiger als:]
reaksiyon [=?= orthogr. korrekt]
sumbalihok
 104)  kalitatibo
kwalitatibo
 105)a)b)  mao[48]  [für existentielles "Sein", jedoch nur im Präsens Indikativ; für andere Tempi "man" verwenden]
man [1) euphonisch/wohlklingende Anwendung, falls nicht das existentielle "Sein" (z.B.: "dies ist Haus") gemeint ist; erlaubt aber für "Haus ist groß", (als Hilfsverb zus. mit Vollverb:) "Haus ist eingestürzt";
2) für existentielles "Sein", jedoch nur in der Vergangenheit Indikativ;
3) = "weil" [Konjunktion]]
 106)a) b)c)d) e)f)g) h)i)j)  man [4) =hier: "auch"]
usab [exist. weitere Bedeutungen !!]
sab [= Kurzform von "usab"]
napod
upod
pod [= Kurzform von "upod"; am 05.01.2020 unbekannt bei google-transl.]
 107)a)  ..-photo-.. [gri.Lehnaffix bedeuted "Licht" (siehe: "Photon")]
hier ≠: poto-..
hier ≠: hulagway-..
hier ≠: larawan-..
hier ≠: piktyur-..
hier: suga
 108)  ispektiral[110] -photometriya
spectral-photometry
spectrophotometry
pagsukod[109]  sa suga[107]  mahitungod[109]  sa spektrum [= "Messung für Licht im Hinblick auf's Spektrum"]
pagsukod[109]  sa spektrum nga suga[107]  [= "Messung für Spektrum aus Licht" (≠ "Spektrum für Beleuchtung" !)]
 109)a)  ..-metriya [Lehnaffix bedeuted "(Vorgang der) Messung"]
..-metry [Lehnaffix bedeuted "(Vorgang der) Messung"]
pagsukod (sa ...)
 110)  spectro-.. [Lehnaffix bedeuted "mit Hilfe von/durch ein Spektroskop"]
spektral-.. [Lehnaffix bedeuted "in Hinblick auf das Spektrum" (dts.) = "in terms of the spectrum" (eng.)]
ispektiral-(...)

"mahitungod sa" [= "über .." (dts.)] =^= "sa mga termino sa" [= "in Termen für .." (dts.?) = "in terms of .." (eng.)]
"tungod niining" [= "über/für diese .." (dts.)]
"may kalabotan sa" [= "in Bezug auf ..", "in Hinblick auf .." (dts.)]
"sa kinaiya kabahin sa" [= "in Bezug auf ..", "in Hinblick auf .." (dts.)]
"sa" [= "für .." (dts.)] (ungeprüft!!)
pagsuyup =^= pagsurop (ceb.) = Absorption (dts.)
Fluoreszenz (dts.) =(google:) "pagsuyup" =?= "flourescense"
ploresensiya (tag.; ceb.)
fluorescensya (esp. Lehnwort ?)
 111)  CO2
karbon dioksido
karbon nga dioksido (??)
 112)  bug-at nga tubig
D2O
 113)  nga katloan ug pito ka degree[114]  Celsius
nga katloa'g pito ka degree[114]  Celsius
nga treynta y siyéte ka grado[114]  Celsius [= esp.Lehnw. "treinta y siete"]
nga 37°C
 114)a)b)  degree [= eng.Lehnw.]
grado [= esp.Lehnw.]
angang
ang-ang
 115)a)b)  resonans
resonansya [= esp.Lehnw.]
resonance [= eng.Lehnw.]
resonado [= esp.Lehnw.]
nagbagting [= "Klingeln", "Läuten" (dts.)]
tulimbang [= "Klingeln" (dts.)]
pag-kasípà [= "Läuten" (dts.)]
 116)a)  spin
pag-rotate sa kaugalingon
 117)  alkaliko
alkalino
basiko [= "basisch" (dts.); ergibt schlechte Übersetzung]
 118)  dili kompleto
lamang kuwang (ungeprüft)
lamang alang-alang (ungeprüft)
lamang angan (ungeprüft)
lamang kulang (ungeprüft)
 119)  Man kann 1 dts.Passivsatz durch ceb.Äquational-/Gleichsetzungssatz ausdrücken, wobei das Subjekt auf der linken Seite von "mao", dem Kopula-sein, steht und mit der prädikative Satzsequenz auf der anderen Seite gleichgesetzt wird:
"Kini (ang pahina) [=ABS]| mao gisulat | sa tagsulat [=ERG]| uban og makinilya ug gihubad, ug gibutang ngadto og world wide web uban og iyang maayong pagtugot."
="kini nga pahina [=ABS]|      gisulat | sa tagsulat [=ERG]| uban og makinilya ug gihubad, ug gibutang ngadto og world wide web uban og iyang maayong pagtugot."
=(wfw:) "Diese (Seite) [=ABS]| ist/war geschriebene | vom Autor [=ERG]| mit einer Schreibmaschine und übersetzte, und gestellte ins Internet mit freundlicher Genehmigung."
=(dts. Passiv:) "Diese (Seite) [=ABS]| wird/wurde |vom Autor [=ERG]| mit einer Schreibmaschine geschrieben und übersetzt und mit freundlicher Genehmigung ins Internet gestellt."
Dagegen werden folgende, nach ceb.Syntax aufgebaute Beispiele, durch einen dts.Aktivsatz ausgedrückt:
Gisulat | kini (ang pahina) [=ABS]| sa tagsulat [=ERG]| uban sa makinilya ug gihubad kini ug gibutang kini ngadto sa world wide web uban sa iyang maayong pagtugot
=(dts.Aktiv:) "Der Autor [=ERG]| schrieb | sie (die Seite) [=ABS]| mit einer Schreibmaschine, übersetzte sie und brachte sie mit seiner freundlichen Erlaubnis ins Internet."
Gisulat | sa tagsulat [=ERG]| kini'ng pahina [=ABS]| uban og makinilya ug gihubad kini ug gibutang kini ngadto og world wide web uban og iyang maayong pagtugot.
=(dts.Aktiv:) "Der Autor [=ERG]| hat | diese Seite [=ABS]| mit einer Schreibmaschine geschrieben, übersetzt und mit seiner Erlaubnis im Internet veröffentlicht.
 120)  HTML nga gambalay [= "HTML-Rahmen" (dts.) = "HTML frame(work)" (eng.)]
HTML nga kuwadro (??)
HTML nga bayanan (??)
 121)  Sa kini nga disertasyon [ERG], gi-analisar | ang oksidasyon [ABS] ... (DKG).
Ang oksidasyon [ABS] ... (DKG) | gi-analisar | sa kini nga disertasyon [ERG].
 122)  gideterminar
gi-imbestigar
 123)  kalahian
kalainan[72] 
 124)  nailha nga
nailhang[0] 
pamilyar nga
nabatasan nga
 125)a)b)c)  pH
pondus hydrogenii (lat.)
mao usa ka sukod sa kalihokan sa kemikal sa mga ion nga hydrogen
 126)a)  pKa
ang kanunay nga kaasiman
ang kanunay nga kaaslom
ang kanunay nga kakisom
 127)a)b)  klaro
matin-aw
tin-aw
dayag
lanti
 128)  klaro[127]  nga interpretasyon [8 *g* ]
klarong[0]  interpretasyon [3 *g* ]
matin-aw nga interpretasyon [2 *g* ]
tin-aw nga interpretasyon [1 *g* ]
 129)  tin-aw nga kalainan [2380 *g*]
klaro[127]  nga kalainan [1530 *g*]
dayag nga kalainan [1120 *g*]
klarong[0]  kalainan [58 *g*]
matin-aw nga kalainan [6 *g*]
 130)a)  parte [esp.Lehnwort]
bahin
 131)  alta [=hoch; Lit.]
gantong [=hoch; Lit.]
habog [=??=hoch; Lit.]
normalerweise werden Adjektive nicht gebeugt, doch gibt es Ausnahmen bei messbaren Adjektiven, z.B.:
taas [Sg.], tag-as [pl.] [=lang, tall; Lit.]
hatag-as [=lang; Lit.]
 132)  alta nga konsentrasyon [0 *g* 14.1.2020 ]
gantong nga konsentrasyon [0 *g* 14.1.2020 ]
habog nga konsentrasyon [0 *g* 14.1.2020 ]
hatag-as nga konsentrasyon [481 *g* 14.1.2020 ]
taas nga konsentrasyon [2750 g* 14.1.2020 ]
 133)  rubi-pulang[0] 
tapol
 134)  gamut
gamot
 135)  kuwadradong[0] 
kadradong[0] 
 136)  sa gitabangan sa kompyuter [sa ...]
[sa ...] nga gitabang sa kompyuter
 137)a)b)  Cebuano ist eine Sprache mit Infixation. Das Infix "-in" wird an das Innere von ethnischen Gruppennamen angehängt, um Sprachnamen abzuleiten. Es kommt vor den 1.Vokal der Wortwurzel. "Aleman(ya)" fängt mit Vokal "a" an und daher erscheint der Infix hier als Präfix. Bei der Ethnie "Sugbuanon" (ceb.) = "Cebuano"-Person/Nationalität wird der Infix sichtbar.
Sinugbuanon [= "cebuano" (nur Sprache)]
Binisaya [= "visaya" (nur Sprache)]
Inaleman [= "deutsch" (nur Sprache)]
 138)  pulong
palabra [esp.Lehnwort]
 139)  79.3 KJ/mol
... (??; unerledigt)
 140)  tagsulat
magsusulat [=^= 'mag-' + 1.Silbe/Vokal(Verb)(= '-su-') + Verb(= 'sulat')]
 141)  pagpakulanga s.Lit.)
pagkunhod
 142)  makapakunhod
gamyan (??)
ibanan (??)
kuhaan (??)
kulangan (??)
kunhuran (??)
mag iban (??)
minusan (??)"
Anm.:
Mga Yawing Pulong:
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, EPR,
aktibasyon, asetil, aseton, asidong, askorbiko, balyo, banda, bangaw, basikong, bis, bugkos, butanal, dehidro, deuterasyon, diketo, dipole, disertasyon, ebolusyon, elektronikong, enerhiya, enol, erya, espektro, espektroskopiya, estak, fluorescensya, grupo, guloniko, hidrasyon, hidrolisis, higayon, inpra-pula, integral, intermedya, interpretasyon, iso, kadugta, kahimtang, kalibrasyon, kanap, kapunongan, karboniko, kasumahan, keto, konsentrasyon, kristal, lig-on, nagbagting, niyutral, nyutral, oksidasyon, okso, pag-abli, pagkunhod, pagsaka-kanaog, pagsubo, pagsukod, pag-uyog, pakas, para-magnetikong, parametro, perdigones, pisiolohikal, potometriya, produkto, radikal, reaksyon, redoks, redukton, saponipikasyon, aikulo, solusyon, sumbanan, tautomerismo, temperatura, titrasyon, titulo,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.