Cebuano / Sebwano (tl.) / Sinebwano / Binisayang Sinugboanon (ceb.) / Binisaya / Bisaya / Visaya:Ang mosunod nga pahina6)  (106) mao usa kabahin sa pag-abli desertasyon. Sa titulo sa thesis mao:

MGA IMBESTIGASYON SA

MGA REAKSYON GIKAN SA ASIDONG DEHIDRO-ASKORBIKO UG DIKETO-GULONIKO

SA TABANG SA KOMPYUTER2)  GIPALUYOHAN3)  INPRA4)-PUWA5)  ESPEKTROSKOPIYA

(Inaleman)

gipresentar ni Detlef Pagel
(natawo sa Hermannstein (Kreis Wetzlar), Alemanya)

Gießen (Giessen) 1992

ang pahina6)  gimakenilya ug gihubad ni ug gibutang ngadto sa tibuok kalibutan nga web uban sa matang sa pagtugot sa tagsulat © 2014
... unfertiger Entwurf; unready draft; dili andam sa sagbut ;
"krokis"(ceb)="burador"(tag.)="draft"(eng.)
"dili"(ceb.)="hindi"(tag.)="not","un-","in-"(eng.)
"kumpleto","completo","ganapikumpleto"(ceb.)="kompleto","walangkulang"(tag.)="complete"(eng.)
...

Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Kasumahan7) 

Sa niini nga desertasyon, ingon man ang oksidasyon11)  ug ang pagkunhod sa asidong askorbiko ug sa asidong dehidro-askorbiko (redoks sistema) ingon ang basikong hidrolisis20)  gikan sa asidong dehidroaskorbiko (DHA) ngadto sa asidong diketo-guloniko (DKG) gianalisar. Uban sa tabang sa mga natino8)  banda parametro, sa mga bangaw9)  sa sumbanan10)  ug kalibrasyon gikan sa mga inpra4)-puwa5)  sukod sa mga butang, nga naglakip grupo sa bugkos11)  H–O ug C=O, ingon man ang mga pamaagi alang22) sa pag-obserbar sa mga reaksyon uban sa inpra4)-puwa5)  espektroskopiya ingon sa hubad sa kahulogan nasinati sa usa ka mahinungdanon suporta.

Sa niini nga konteksto, ang mga problema sa keto-enol nga tautomerism gitun-an14)  sa acetylacetone13)  ug asidong (iso-)askorbiko. Dugang pa, kini mibalik, nga ang mga balyo16)  sa kuwadradong gamut15)  sa pakas sa integral nga pagsubo40)  sa mga matang sa pag-uyog sa pag-inat sa O=C, nga proporsiyonal sa mga kausaban sa higayon sa dipole41) , pagbag-o sa ilang kaugalingon sa samang matang sa paghalili lahus kasikbit nga bugkos nga mga grupo17) . Ang panghitabo18)  sa hidrasyon19)  sa ketong grupo makahimo sa nga gigukod uban sa inpra4)-puwa5)  espektroskopiya sa usa ka yanong molekula (butanal). Uban sa asidong dehidroaskorbiko sa sa solusyon, ang hubad sa kahulogan pa walay klaro tungod21) sa pipila ka epekto sa usag impluwensya. Apan, ang tin-aw nga mga kalainan tali38)  sa kristal nga bis-DHA ug sa "hydrated" nga porma sa DHA miresulta gikan sa erya sa pag-uyog sa pag-inat sa H–O ug O=C. Klaro, ang deuterasyon sa mga grupo sa HO mao malampuson alang22) sa bis-DHA. Para22) sa proseso sa saponipikasyon sa DHA, ang punksiyonal nga mga kahiusahan sa temperatura ug sa pH uban sa usa ka enerhiya sa aktibasyon sa 79,3 KJ / mol nideterminar. Uban sa tabang sa elektronikong pagpoproseso sa datos (EPD), ngadto sa tulo ka inpra4)-puwa5)  bangaw9)  sa sumbanan10) , nga mao ang DHA, DKG, ug ang lain nga usa ka butang sama redukton, gihimong magkabulag gikan sa D2O solusyon. Ang balyo16)  sa pKa sa produkto ng sabon paghimo (DKG), giimbestigar uban sa titrasyon sa pH ug sa inpra4)-puwa5)  espektroskopiya, kaangay sa nailhang mga balyo sa pKa sa mga asidong oksokarboniko. Ang ebolusyon sa CO2 sa mga bangaw9)  sa mga perdigones24)  nga makahimo sa masubay balik sa DKG nga mao ang paghimo sa dekarboksilasyon. Apan, ang DKG nga pa uyamot25)  lig-on26)  para22) sa hatag-as nga konsentrasyon sa solusyon sa paligid 37°C. Ang mga reaksiyon sa kadugta sa DKG nga kalitatibong gisusi, nagpaandar27)  gikan sa estak28)  nga mga solusyon sa DKG pod29)  sa sa kanap sa nyutral39)  ug basikong pH, gawas sa inpra4)-puwa5)  espektroskopiya, sa gihapon uban sa espektropotometriya, uban sa fluorescensya30)  ug pod29)  uban sa espektroskopiya sa elektro-para-magnetikong nagbagting31) (EPN, EPK, EPT / EPR). Ang rubi-pulang butang, mitungha sa hatag-as nga balyo16)  sa pH gikan sa duruha32) , DHA ug DKG, mabalhinon33)  atbang sa hangin mga impluwensya, mahimo nga nakig-uban sa mga proseso ng libreng radikal. Kini nakaplagan34)  usa ka signal sa EPR, nga nagpakita sa mga radikal sa R–O.

Kini mao ang problemado, nga pagkunhod ug oksidasyon11)  naimpluwensyahan ni mga pagsaka-kanaog sa DHA ug DKG. Busa, ang eki-molar35)  nga konsentrasyon sa NADH pagpakunhod lamang kuwang sa DHA sa sa kanap sa pisiolohikal36)  nga pH, tungod sa dugang nga saponipikasyon sa DHA. Ang mao nga ang balido uban sa mga pagkunhod ni mga butang nga naglakip grupo sa H–S, para22) nga gikaplag (??) usa ka dayag nga kapunongan37)  sa reaksyon, katulad sa saponipikasyon sa DHA. Apan, ang usa ka kahimtang sa intermedya, nga mosunod sa tinuod nga reaksiyon sa pagkunhod sa DHA, mao napamatud-an uban sa inpra4)-puwa5)  espektroskopiya ni mga reaksiyon uban sa mga grupo sa H–S.. Tin-aw nga kalainan may nakaplagan ni inpra4)-puwa5)  espektroskopiya sa reaksiyon sa oksidasyon11)  tali38)  mga naggumikan1) , nga mao dili-makahimo o makahimo sa pagmugna sa usa ka sikulo sa C(6)–O–C(3).
Nota:Cebuanang kahulogan:
Cebuano'sche Synonyme:
 1)  naggumikan
deribatibo
 2)  kompyuter
dagitabyan
dagitor
 3)  gipaluyohan
gialalayan
natabang
nitabang
mitabang
 4)  inpra-
ubos-
silong-
 5)  puwa
pula
 6)  pahina
panid
 7)  kasumahan
katibuk-an
 8)  natino
giila
 9)  bangaw
espektro
 10)  sumbanan
standard
 11)  oksidaisyon
oksidasyon
 12)  bugkos
baligtos
 13)  acetylacetone
asetilaseton
 14)  giestudyo
gitun-an
gituon
gitun-i
 15)  kuwadradong gamut
kuwadradong gamot
 16)  balyo
lahot
 17)  sa kasikbit nga bugkos nga mga grupo
sa mga grupo sa kasikbit nga bugkos
 18)  talagsaong panghitabo
panghitabo
 19)  hidrasyon
proseso sa paghiusa (uban) sa tubig
 20)  basikong hidrolisis
kemikal nga solusyon (/pagsulbad /kasulbaran) uban alkali (/base) ug tubig
 21)  tungod
kay
 22)  alang sa
para sa
 23)  elektroniko
elektronik
 24)  perdigones
tableta
pildora
 25)  uyamot
gayot
na
 26)  lig-sa
lig-on
 27)  nagpaandar
pagsugod
sugod
 28)  estak nga (mga) solusyon
(na)nay ng (mga) solusyon
reserba ng (mga) solusyon
 29)  pod
napod
upod
 30)  fluorescensya
fluorescence
 31)  elektro-para-imanong nagbagting (EPN)
elektro-paramagnetikong nagbagting (EPN)
elektro-paramagnetikong tulimbang (EPT)
elektro-paramagnetikong resonance (EPR)
elektro-paramagnetikong kasípà (EPK)
 32)  duha
duruha
 33)  kango-kango
mabalhinon
 34)  nadiskobrehan
nakaplagan
 35)  pinaangay-molar
eki-molar
 36)  pisiolohikal
pisiolohikanhon
 37)  kapunongan
han-ay
 38)  tali (ng(a))
sa taliwala sa
 39)  nyutral
niyutral
 40)  pagpuo
mapuo
pagsubo
 41)  dipole nga higayon
higayon sa dipole
momento sa dipole

Mga Yawing Pulong:
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, EPR,
aktibasyon, asetil, aseton, asidong, askorbiko, balyo, banda, bangaw, basikong, bis, bugkos, butanal, dehidro, desertasyon, deuterasyon, diketo, dipole, ebolusyon, elektronikong, enerhiya, enol, erya, espektro, espektroskopiya, estak, fluorescensya, grupo, guloniko, hidrasyon, hidrolisis, higayon, inprapuwa, integral, intermedya, interpretasyon, iso, kadugta, kahimtang, kalibrasyon, kanap, kapunongan, karboniko, kasumahan, keto, konsentrasyon, kristal, lig-on, nagbagting, niyutral, nyutral, oksidasyon, okso, pag-abli, pagkunhod, pagsaka-kanaog, pagsubo, pag-uyog, pakas, para-magnetikong, parametro, perdigones, pisiolohikal, potometriya, produkto, radikal, reaksyon, redoks, redukton, saponipikasyon, aikulo, solusyon, sukod, sumbanan, tautomerism, temperatura, titrasyon, titulo,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.