Cebuano / Sebwano / Sebuwano (tl.) / Binisayang Sinugboanon (ceb.) / Bisaya: Ang[49]  mosunod nga panid[6]  (106)[76]  mao[48]  ang[49]  usa[52]  ka[00]  bahin[130]  sa[60]  pangbukas[06]  nga[0]  disertasyon[44] . Ang[49]  titulo[173]  sa[60]  thesis mao[48] :

ANG MGA IMBESTIGASYON[156]  SA[60] 

MGA REAKSYON[103]  GIKAN[53]  SA[60]  DEHIDRO-ASKORBIKONG[01][0]  ASIDO UG DIKETO[05][55] -GULONIKONG[03][0]  ASIDO

UBAN SA[130R]  TABANG[147]  SA[60]  UBOS[4]  NGA PULA[5]  (UP/IR)[87]  NGA ESPEKTROSKOPIYA[0] NGA[185X]  GITABANG[3][136]   SA[60]  KOMPYUTER[2] 

(Inaleman[137] )

gipresentar[58]  ni[59]  Detlep Pagel (= Detlef Pagel)
(natawo[61]  sa[60]  Hermannstein[79]  (Distrito / Kreis Wetzlar[78] ), Alemanya)

Gießen (Giessen[78X] ) 1992[77] 

Siya (ang[49]  panid[6]) (mao[48] ) gisulat sa[59]  tagsulat[140]  uban[130R]  sa makinilya[62]  ug gihubad, ug gibutang[95]  ngadto[63]  og[60]  world-­wide-­web (kalibotang[47]  halapad[92]  nga web) uban[130R]  sa iyang[82][83]  maayong[0]  pagtugot[119]  © 2014 - 2021
... Entwurf; draft; draft/buradur ;
Cebuano-Alphabet
gemäß Cebuano-Reihenfolge:
a b k d i/e g h l m n ng o/u p r s t w y
Fremdwort-Konvertierung:
hartes weiches
"c" "c" "f" "j" "q" "v" "x" "z"
"k" "s" "p" "dy" "kw" "b" "ks" "s"
Zu Lernzwecken müsste der Ergativ-Marker "sa" (def.) / "og" (undef.) unterschiedlich geschrieben werden:

Fußnoten bis [140] aktualisiert mit Marker, Rest = unerledigt
"dili" [für Aspekt "Pagasugdan" (=^= Zukunft)], "wala" [für Aspekt "Nasugdan" (=^= Vergangenheit)], "ayaw" [für Modus "Imperatibo" (=^= Befehlsform)] (ceb.) = "hindi" (tag.) = "not", "un-", "in-" (eng.)
"kumpleto","completo","ganapikumpleto"(ceb.)="kompleto","walangkulang"(tag.)="complete"(eng.)
"Dakbayan sa Sugbo" (ceb.) = "Lungsod ng Cebu" (tag.) = "Cebu City" (eng.)
...
Alle rot- und grünfarbene Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
Manch ein Translator kann mit Sonderzeichen im Text schlecht umgehen, z.B. sind bei google besser [-Klammern als (-Klammern zu benutzen.
Manch ein Translator wandelt einen indogermanischen Passivsatz in einen aktiven Äquationalsatz/Gleichsetzungssatz um, z.B.:
aus "..A.. ist/war von ..B.. gemacht worden" ⇒ "..A.. ist/war gemachter von ..B.." ⇒ Übersetzung (ABSolutiv + Verbpartizip/Adj. + ...)
für be-ja-te direkte Aussagen im Passiv (dts.) und mit [Subjektiv-Nomen-Phrase]=(z.B.:) "ang" + [adjective] + [linker] + {"mga" + [noun]}
106[76] 

5[69]  Katingbanan[7] 

Niining[0][199]  disertasyon[44]  gianalisar[84]  (sa awtor[140] ) ang[49]  duha, oksihenasyon[11]  ug pagkunhod[141]  sa askorbikong[02][0]  ug sa dehidro-askorbikong[01][0]  asido (sistemang redoks[172] ) ingon[64]  man[106]  alkalikong[0]  hidrolisis[20]  gikan[53]  sa[143]  dehidro-askorbikong[01][0]  asido (DHA) padulong[63]  sa[60]  diketo-gulonikong[03][0]  asido (DKG)[05][55][121]    . Duhang[169X][201]  nakasinati[86]  og usa ka[00]  hinungdanong[0] suporta, ang[49]  pamaagi[145]  para[22]  sa ubos nga puwang (UP/IR)[87] espektroskopiskong pag-obserbar[85]  sa mga reaksyon[103] , ug man[201]  ang[49]  interpretasyon[71]     uban[130R]  sa tabang[147]  sa nadiskobrehang[8]  mga parametrong banda, sa sumbanang[10]  ug kalibrasyong mga espektrum[9][177]  gikan[53]  sa mga pagsukod sa IR[87] sa mga kimikal[43]  nga[185X]  naglakip[185]  og H–O ug C=O nga bugkos[164]  nga mga grupo.[196] 

Niining[0][199]  konteksto gituon[14]  (sa awtor[140] ) ang mga problema sa tautomerismong keto-enol    alang[22]  sa asetil-aseton[13]  ug[0]  (iso-)askorbikong[02][0]  asido. Gawas[180]  pa[88]  migawas[89]  kini[50] , nga[185X]     ang kuwadradong[0][135]  gamut[134]  nga mga bili[16][195]  sa integral nga pagkapuong[40]  koepisyent[205]  sa mga modong[94]  pag-kurog-kurog[96]  alang[22]  sa O=C nga pag-inat[97]  nga[185X]  mao[152][185Z]  proporsiyonal[154]  sa mga pagbag-o[93]  sa dipolo[41]  nga momentum[91], nagbag-o­[149]­[150]­[175]  sa usa ka[00]  ikatandi nga paagi[151][188]  nga tungod[21][130P]  sa pag-ilis[98]  sa mga grupong link nga sikbit[99]  nga kemikal[164] . Na­himo sa pagtan-aw[75]­[100]­[100X]  (sa awtor[140] ) ang penomenong[18]  hidrasyon[19]  sa mga grupong[146X]  keto    pinaagi[176]  sa espek­tro­sko­pi­yang[0]  ubos[4]  nga pula (UP/IR)[87] sa usa ka[00]  yanong[189]  molekula (mao butanal).[155]     Ang interpretasyon[71]  alang[22]  sa dehidro-askorbikong[01][0]  mga asido sa solusyon wala pa[157]  klaro[128]  nga tungod[21][130P]  sa pipila[52]  ka[00]  epekto sa impluwensya sa usag[159]  usa. Apan[131T] mingkahitabo[160]  ang tin-aw[127]  nga mga kalahian[123]     sa mga rehiyong[125Y]  H–O ug O=C sa pagpalapad[97]  nga pagkurog[96]  taliwa[38]  sa bis-DHA nga kristalong[65]  porma[161]  ug sa DHA nga porma[161]  nga[185X]  naglakip sa tubig[66] . Klarong[46]  malampuson[48X]  ang deuterasyon[163]  sa mga grupong[146X]  HO    alang[22]  sa bis-DHA.    Ang punksyonal[165]  nga[102]  mga relasyon[101]  sa temperatura[178]  ug pH[125]  kauban[130R]  ang usa ka[00]  enerhiya sa pagpaaktibo[139X]  sa 79.3 kJ / mol[139]  natino[8]  alang[22]  sa prosesong saponipikasyong[67X]  DHA. Na­himo[75]  sa pagbulag[168]  (sa awtor[140] ) ang hangtud[63]  sa tulo ka[00]  sumbanang[10]  inpra-pula-ng (IP/UP/IR)[87] espektro[9] , nga[185X]  mao[48]  og DHA, DKG, ug lain nga usa ka[00]  kimikal[43]  sama Redukton gikan[53]  sa D2O[112]  nga solusyon    uban[130R]  sa tabang[147]  sa elektronikong pagprosesong datos (EPD / EDP)[23] . Pag-uyon[170]  ang biling[16]  pKa[126]  alang[22]  sa produktong naghimo[174]  og sabon (DKG), nga[185X]  gideterminar[122]  sa titrasyong[125Z]  pH[125]  ug sa espektroskopiyang[0]  ubos nga puwa (UP/IR)[87],    sa mga nailhang[171]  biling[16]  pKa[126]  alang[22]  sa oksokarbonikong[04]  mga asido. Mahimo[75]  nga masubay (sa awtor[140] ) ang ebolusyon nga CO2[111]  sa mga espektro[9][177]  sa mga pildora[24]     balik sa DKG nga[185X]  naghimo[174]  sa dekarboksilasyon. Apan[131T] , mao[48]  pa[157]  malig-on kaayo[26]  ang DKG    alang[22]  sa hatag-as[131]  nga mga konsentrasyon[132]  sa solusyon libot[190]  sa 37°C[113] .    Ang mga reaksyon[103]  sa kadugta sa DKG kwalitatibong[0]  gisusi, nga[185X]  nagsugod[27]  gikan[53]  sa mga solusyon sa reserba[28]  sa DKG, usab[106]  sa nyutral[39]  ug alkalikong[0]  dapit[162]  sa pH[125] , gawas sa espektroskopiyang[0]  ubos nga puwa (UP/IR)[87] , pa rin uban[130R]  sa espek­tro­po­to­me­tri­ya[108] , ug uban[130R]  sa espektroskopiya sa ploresensiya[30] , ug usab[106]  uban[130R]  sa espektroskopiyang[0]  resonansya sa spin[116]  nga elektron (RSE/ESR)[31] . Mahimong iugnay[206][130R Druckfehler??]  (sa awtor[140] ) ang rubi-puwang[133]  kimikal[43] , nga[185X]  nagtubo sa taas[131]  nga bili[16]  sa pH[125]  gikan[53]  sa pareho[169X]  nga DHA ug DKG, ug dili malig-on[33]  ilalom[131J]  sa mga impluwensya sa hangin,    uban sa mga proseso nga libreng radikal. Gikaplag[34]  (sa awtor[140] ) ang usa ka[00]  signal sa ESR   , nga[185X]  nagpakita [90]  sa R–O nga mga radikal.

Adunay[153][185Z]  problema, nga[29][185X]     ang pagkunhod[141]  ug oksihenasyon[11]  naimpluwensyahan[73]  sa pagkawalay nga kalig-on[179]  sa DHA ug DKG. Busa[181] , dili nabuhin[142]  nga kompleto[118]  ang DHA    sa[204]  pisiolohikal[36]  nga dapit[162]  nga pH[125]  pinaagi[130P]  sa parehas-molar[35]  nga mga konsentrasyong NADH tungod[21]  sa ekstrang[180]  saponipikasyon[67]  sa DHA lamang[183] . Tinuod[184]  ang pareho[169]     alang[22]  sa mga pagkunhod[141] , paagi[130P]  sa mga kimikal[43]  nga[185X]  naundan[192][185]  og grupong H–S, ug alang[22]  niana nakit-an[207]  (sa awtor[140] ) ang usa ka[00]  dayag nga han-ay[37]  nga reaksyon[103]     katulad sa saponipikasyon[67]  sa DHA. Apan[131T] ,    ang usa ka[00]  intermedyang[193X]  estado[193] , nga pagkahuman kung unsa[185X]  nagsunod ang tinuod[184]  nga reaksyon[103Y]  sa pagkunhod[141]  sa DHA   , napamatud-an uban[130R]  sa espektroskopiyang[0]  ubos nga puwa (UP/IR)[87] sa panahon sa mga reaksyon[103]  uban[130R]  sa mga grupo sa H–S. Nakaplagan[207]  (sa awtor[140] ) ang mga klarong[129]  ubos[4]  nga pulang (UP/IR)[87] espektroskopiskong[0]  kalainan[72]     alang[22]  sa mga reaksyon[103Y]  sa oksihenasyon[11]  taliwa[38]  sa mga (kemikal nga) naggumikan[1]  nga[185X]  mao[48]  makahimo[75]  o dili makahimo[75]  sa pagmugna sa usa ka[00]  singsing[186]  sa C(6)–O–C(3)   .

Revision of NOTA starting later ... (das kann noch sehr lange dauern)


Nota:Mga sinonimo[72]  (alternatibo nga pulong[138] ) sa Sinugbuanong-­Binisaya ug mga tip ug kasayuran:
Katumbas o may kalabutan[198]  nga mga pulong:
Cebuanische / Cebuano'sche Synonyme (+ Hinweise):
  0)a)b)c) ­d)e)f)g) ­g0)g1)h)i) ­j)k)l)aa)ab) ­ac)a127)a127b)a45) ­a15)a15a)a56)  (Adjektive-Nomen-, Nomen-Nomen-, Satzteil-Nomen-, Adverb-Verb-, Adverb-Adjektiv-)Bin­de­wort-Li­ga­tur für vo­kal- oder "-n"­aus­lau­ten­des Vor-Wort (=Satz­thema; Satzteil =^=: Subjekt + Prädikat(=Verbalsatz)). Diese Ligatur ist nicht vorgeschrieben, nur optional (und sollte (nach Lit.) in schriftlichen oder formellen Mitteilungen vermieden werden); die Reihenfolge zwischen beschreibendem Wort (Adjektiv, Adverb) und dem Wort, welches beschrieben wird (Subjektiv, Objektiv, Verb), ergibt nicht die gleiche Bedeutung (wie lit.-mäßig behauptet wird): X nga Y =≠= Y nga X ):
kini'ng ... = kining ... = kini[50]  [= ABS.] + nga ... (siehe: **1)
asido'ng ... = asidong ... = asido + nga ... (siehe: **1)
basiko'ng ... = basikong ... = basiko[50]  + nga ... (siehe: **1)
iyang = iya[82]  + nga (siehe: **1)
maayong = maayo + nga ... (siehe: **1)
niining = niini [= ERG.] + nga ... (siehe: **1)
hinungdanong = hinungdanon[73]  + nga ... (siehe: **1)
kalitatibong = kalitatibo[104]  + nga ... (siehe: **1)
klarong = klaro[127]  + nga ... (siehe: **1)
alkalikong = alkaliko[117]  + nga ... (siehe: **1)
maong = mao[48]  + nga ... (siehe: **1)
nailhang = nailha + nga ... =?= nailhan + nga ... (siehe: **1)
pag-abling = pag-abli[45]  + nga ... (siehe: **1)
puwang = puwa + nga ... (siehe: **1)
espektroskopiyang = espektroskopiya[56]  + nga ... (siehe: **1)
ikaduhang = ikaduha[15]  + nga ... (siehe: **1)
kuwadradong = kuwadrado[15]  + nga ... (siehe: **1)
 00)a)b)  (Zahl/Ziffer-Nomen-)Bin­de­wort):
usa[52]  ka ... (siehe: https:­//en­.wikipedia­.org­/wiki­/Cebuano_grammar­#Ka; (im Tagalog wird auch das Bindewort 'nga' für Zahlen benutzt); man kann "ka" (ceb.) [relativ:] mit "der/die/das/welche(r,-,s) ist" (dts.) oder [genitiv:] "von"/"des"/"der" (dts.) übersetzen)
usa[52]  ca ... (veraltete Schreibweise; **0)
Anm.: manchmal kann Zahlwort + "ka" noch um "buok" erweitert stehen, bevor das Substantiv folgt, z.B.: "usa ka butang" =^= "usa ka buok butang" (ceb.) = "eine (ganze) Substanz"
 01)  freie Anordnung von Adjektiv und Substantiv (im Normalfall steht Adjektiv vor Substantiv (s.Lit.)):
asidong dehidro-askorbiko
dehidro-askorbikong asido
 02)  freie Anordnung von Adjektiv und Substantiv (im Normalfall steht Adjektiv vor Substantiv (s.Lit.)):
asidong (iso-)askorbiko
(iso-)askorbikong asido
 03)  freie Anordnung von Adjektiv und Substantiv (im Normalfall steht Adjektiv vor Substantiv (s.Lit.)):
asidong diketo-guloniko[05][55] 
diketo-gulonikong asido[05][55] 
 04)  freie Anordnung von Adjektiv und Substantiv (im Normalfall steht Adjektiv vor Substantiv (s.Lit.)):
mga asidong oksokarboniko[55] 
oksokarbonikong mga asido[55] 
 05)  Anm.:
 • di bedeutet hier "2" (internat.) = "duha-" (ceb.), und nicht "nicht/kein" (dts.) = "di" (ilo.)
 • di- bedeutet hier "nicht/kein" (dts.) = "di" (ilo.), und nicht "2" (internat.), z.B.: "di-naapgad" (ilo.) = "ungesalzen", "nicht gesalzen", "nicht salzhaltig" (dts.) (s.Lit. ?? )
 06)  inaugural (nga)
pangbukas (nga)
buka (sa) [= "opening" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
pagbuka (sa) [= "opening" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
pagbukas (nga) (??)
abli (sa) [= "opening" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
"pag-abling" (ceb.) hat evtl. andere Bedeutung als =: pag-abli[45]  + nga ... (siehe: **1)
inisyal (nga) (noch nicht eingepflegt)
intráda (sa) (noch nicht eingepflegt)
sinugdanan (sa) [= "beginning" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
sinugdan (sa) [= "beginning" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
sugod (sa) [= "beginning" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
bulhang (sa) [= "opening" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
buslot (sa) [= "opening" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
lukab (sa) [= "opening" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
lungag (sa) [= "opening" (eng.)] (noch nicht eingepflegt)
lungag (nga) (??)
 1)  naggumikan
deribatibo
 2)  kompyuter (eng.)
kompiyuter (eng.)
komputador (esp.)
dagitabyan
dagitor
dagitok
 3)  gipaluyohan
gialalayan
natabang
nitabang
mitabang
gitabangan = gi- + tabang + -an
... mit Präfixen:
 • PASSIV: gi-[57] ,
 • mi- (??)
 • ni- (??)
 • na- (??)
Suffixen: -an, -han; (ergativ-sprach-regelabhängig ??)
 4)a)b)c)d)e)f)g)h)  impra- (lat./eng.Lehnwort)
inpra- (lat./eng.Lehnwort)
infra- (lat./eng.: "F" ist kein Buchstabe des Cebuano-Abakada/"Alpabeto")
ubos(-)
ubus(-)
mubu (nga) [= "kurz", "niedrig", "unter" (dts.)]
ilalom sa
silong- (="downstairs", "cellar" (eng.) = "nach unten", "Keller" (dts.) = "ingod", "tungod" (bkl.))
"sa silong sa ..." (ceb.) = "im Keller von ...", "unter ..." (dts.); trotz unterschiedlicher Sprachen die gleiche Metapher für "wegen ...", "aufgrund ..." =^= "als Grund ...", "unter ..." (dts.)
Anm.: analog zu "ibabaw sa bayoleta" (ceb.) = "über dem Violet" (= "ultraviolet" [Fokus auf Frequenz]), "über dem Veilchen" (dts.) wäre "ibabaw sa pula", "ibabaw sa puwa" (ceb.) = "über dem Rot" (= "ultrarot" (dts.));
"ibabaw nga bayoleta" (ceb.) = "überviolett" (dts.)
"ultrarot" [hier Fokus auf Wellenlänge] =(veralt. syn. zu) "infrarot" [Fokus auf Frequenz], "unterrot" (dts.) = "ubus nga pula" (ceb.)
 5)a)b)c)d)e)f)g)h)  pula (tl.Lehnwort)
puwa[158]  [Cebu-City-Dialekt]
red (eng.Lehnwort)
 6)_)a)  pahina [esp.Lehnwort; = "Buchseite" (dts.);]
palid [s.Lit.]
panid [= "Buchseite", "Blatt", "Panel" (dts.); s.Lit.]
Anm.:
"Buch-Blatt" (dts.) = "panid sa libro" (ceb.)
"(Pflanzen-)Blatt" (dts.) = "dahon", "dahun" (ceb.)
 7)  kasumahan[72]  = ka- + suma- h -an (=?= esp.Lehnwort "suma"; mit "-h-" =Bindekonsonant zw. 2 Selbstlauten "a"; ignoriert translate.google.de)
katibuk-an (??; Druckfehler oder Dialekt)
katingbanan (v. Lit. benutzt)
katibuok =^= ka- + tibuok (mit: "tibuok" = "total", "gesamt" [Adj.] (dts.); "ka-" macht Nomen aus Adjektiv/Nomen))
resumen (esp.Lehnwort)
lakbit-saysay ("Lakonie + Beschreibung" (dts.))
 8)  gisusi nga
nasusi
giila
diskobre (esp.Lehnwort):
nadiskobrehan [Adj.]
determinado (esp.Lehnwort):
natino
nakita(ng) (=^= "nakita nga")
hukum
malugoton [Adj.]
mapaninguhaon [Adj.]
 9)a)b)c) d) e) f) g)  bangaw (?? =^= "Regenbogen", "Wahnsinn", "Frosch", "Taube", "Party" (dts.); s.Lit.
bangaw sa mga bulok (= "Wahnsinn der Farben" (dts.); s.Lit.)
balangaw (hil.+tl. Lehnwort; =^= "Regenbogen" (dts.))

espektro (ceb: 91400 ; tl: 82 *g*)
ispektro (ceb: 6 ; tl: 98 *g*)
ispektrum (ceb: 0 ; tl: 215 *g*)
spektrum
espektrum
spectrum
mga kolor sa kahayag (= "Farben des Lichts/Hellen" (dts.))
 10)a)  sumbanan
standard
estandard
panag-ingnan
sukdanan
 11)a)b)  oksidaisyon
oksidasyon
oksihenasyon [??; Anm.: "Ang yelo tubig, apan ang tubig dili yelo" → "Ang oksihenasyon oksidasyon, apan ang oksidasyon dili oksihenasyon" (ceb.)]
 12)a)b)  bugkos
baligtos
inlase
link sa kemikal
 13)  acetylacetone
asetilaseton
 14)  gitunon (v. "tunon" [A ??|a12 ??])
gitun-an [Adj.]
gituon (v. "tuun" (alt; neu:) "tuon" [A|b(1)])
gitun-i (??)
giistud(i)yo / giestud(i)yu / giestudiyo (v. "istudiyu" (alt; neu:) "estudyo" [A|b(1)])
 15)a)  mit "gamut"[134] :
ikaduhang[0]  ugat
ikaduhang[0]  gamut
kuwadradong[0][135]  gamut (s.Lit.)
ugat ng kwadrado (tag.)
ugat-kwadrado (tag.)

gukat (unnötig sei n.Lit. der Zusatz "nga iskuwir" / "nga ikaduha" / "nga kuwadrado"; =(n.google:) "measured" (eng.) = "gemessen" (dts.))
 16)a)b)x)  balyo(ng) (eng. Lehnwort)
balor (nga) (esp. Lehnwort)
lahot (nga)
bili(ng) (=?= "Preis" (dts.))
mithi(ng)
kantidad[37V]  (nga) (=?= "Menge" (dts.))
 17)  sa kasikbit[99]  nga mga grupo sa link[12]  sa kemikal
sa mga grupo sa kasikbit[99]  nga link[12]  sa kemikal (??)
sa mga grupo nga nagbugkos
 18)  talagsaong panghitabo [= "aussergewöhnliches Ereignis" (dts.)]
panghitabo [= "Ereignis", "Auftreten" (dts.)]
hitabo
napanid-an nga panghitabo [= "beobachtbares Ereignis" (dts.)]
tilimad-on ??
ang makita [= "das Sichtbare" (dts.)]
penomenon [eng.+gri.Lehnwort; = "Phänomen" (dts.)]
fenomeno [esp.Lehnwort; = "Phänomen" (dts.)]
hitabu [= "Ereignis" (dts.)]
hitabo [= "Ereignis" (dts.)]
katingalahan [= "Wunder, Mysterium, Phänomen" (dts.)]
butang katingalahan [= "Phänomen" (dts.)]
butang talagsaon [= "Phänomen" (dts.)]
milagro [= "Wunder" (dts.)]
panghimatuud ??
 19)  hidrasyon
proseso sa paghiusa (uban[130R] ) sa tubig
tubig-paglakip
 20)  alkalikong[0]  hidrolisis
alkalikong[0]  haydrolisis
kemikal nga solusyon (/pagsulbad /kasulbaran) uban[130R]  sa alkali (/base) ug tubig
 21)a)  tungod man denkt: 1) bedingt OBL-Fall (??), also: + [sa [für Sachen] / kay[130S]  [für Namen] [dies wäre Tagalog!] ]; denn nach ceb.Wikipedia.org bedingt "tungod" den ERG-Fall (wegen "tungud niini / sa" (ceb.))
2) "tungod kay" [oft vor Verben[48] ] =(syn.) zu "tungod"
3) "kay" (ceb.) = "wegen" (dts.), da "tungod" (ceb.) = "wegen", wäre "tungod kay ..." (ceb.) eine Art Verstärkung "gerade wegen ..." (dts.)
4) "kay" (ceb.) = "ka + 'y"[203] 
"man hat es nicht leicht!"

tungud
gumikan (sa)
 22)a)b)c)d)  [Präposition "für" (dts.) = "for" (eng.); erlaubte Zusätze: " ", "kang", "ni", "sa", "nila ni" +{1.Person} +"ug" + {2.Person}; z.B:]
alang sa
para sa ["para" = "für" beseitigt mehrdeutige Übersetzungsmöglichkeit für Fall-Markierung "sa", welches hier mit "für" oder "von" übersetzbar wäre]
[siehe auch [63]]
 23)  elektronikong pagproseso sa datos (= EPD (ceb.); EDP (eng.))
pagproseso sa elektronik nga datos (= PED (ceb.); (PED (eng.))
elektronikong pagproseso sa elektronik nga datos (EPED)
 24)  perdigones
tableta
pildora
 25)  uyamot ..
... kaayo [postadj./postadv.] [SUPERLATIV]
gayot .. (??)
na .. (??)
pinaka-.. [SUPERLATIV]
labing .. (??)
kina-..-an (??)
 26)a)  pinaka[25] -lig-sa
pinaka[25] -lig-on
malig-on kaayo
pinaka[25] -matarog (??)
matarog kaayo (??; antonym zu "malig-on" ??)
 27)  nagpaandar
nagsugod
pagsugod
sugod
 28)  estak
stok
(na)nay
reserba
 29)  noch unbekannte Wortstellungs-Logik (da Wortstellung in Cebuano sei: Präd.Subj./Erg.Obj.):
[Aktivsatz:] ... naimpluwensyahan sa mga instabilidad[179]  nga DHA ug DKG ang pagkunhod[141]  ug oksihenasyon[11] .
[Passivsatz:] ... ang pagkunhod[141]  ug oksihenasyon[11]  naimpluwensyahan sa mga instabilidad[179]  nga DHA ug DKG.
 30)  fluorescensya [esp.Lehnwort]
fluorescence [eng.Lehnwort]
ploresensiya
 31)  elektroparamagnetiko nga resonansya[115]  (EPR)
paramagnetikong resonansya[115]  sa elektron (PRE)
resonansya[115]  nga paramagnetiko sa elektron (RPE)
resonansya[115]  sa espin[116]  sa elektron (RSE)
 32)  duha
duruha
 33)  dili lig-on[26] 
mabalhinon
kango-kango
 34)  nadiskobrehan
gikaplag
nakaplagan[207] 
Anm.: evtl. doppelte Fußnote für "..-kaplag-.." siehe [207]
 35)  pinaangay-molar
eki-molar
equimolar
nicht gemeint ist: "bag-ang" = "molar" (eng.) = "Backenzahn" (dts.)
pariho(ng)[169X]  molar
parehas[169X]  nga molar
sama(ng)[169X]  molar
samang-molar
 36)  pisiolohikal
pisiolohikanhon
 37)  kapunongan[72] 
han-ay (mehrdeutig ??, siehe unten)
(sumada[37V]  sa mga) eksponente[37X]  sa talaid[37Y]  sa balaod[37Z]  nga katulin[37W]  sa reaksyon nga kemikal
(sumada[37V]  sa mga) eksponente[37X]  sa talaid[37Y]  sa balaod[37Z]  nga ratio[191]  sa reaksyon nga kemikal
 37V)  gidaghanon
kantidad
sumada
 37W)  ungeeignet: bili (??; =^= "value", "rate" (eng.))
bilis (??; (n.google:) Lehnwort (tl.); =^= "velocity", "speed", "rate" (eng.); s.Lit.)
kabilisan (??; Lehnwort (tl.); =^= "velocity" (eng.); s.Lit.)
tulin (??; Lehnwort (tl.); =^= "velocity", "speed", "rate" (eng.); =(n.google:) ceb. Vokabel; s.Lit.)
katulin ((ceb.); =^= "velocity" (eng.); s.Lit.)
kusog[191]  (=(??)= "rate" (eng.);s.Lit.)
gikusgon
kusog pagpakusog (=^= "speed" (eng.))
paspas (=^= "speed", "rapid" (eng.))
kapaspas (=^= "speed" (eng.))
 37X)  eksponente
lab-a
 37Y)  talaid
ekwasyon
pagtumbas
tumbasan (??) [fil.Lehnwort (tl.)]
 37Z)  balaod (=^= "law" (eng.) = "ley" (esp.) = "lex" (lat.) = "Gesetz" (dts.))
(??) entlehnt aus "valid" (eng.) / "valido" (esp.)
 38)a)  tali (ng(a)) (??)
sa taliwala sa (??)
taliwa sa ... ug ... [Sg. + Sg.]
taliwa sa mga ... [Pl.]
Vokabeln:
tali [Präposition; = "zwischen" (dts.) = "between" (eng.)]
taliwa [Kurzform v. "taliwala" ??]
taliwa sa [= "middle", "in between" (eng.)]
taliwala [Nomen; = "Mitte" (dts.) = "midst", "in between" (eng.)]
taliwala sa [Präposition; = "mitten", "zwischen" (dts.) = "between" (eng.)]
nataliwala [Adjektiv; = "zentral(er,e,es)" (dts.) = "central" (eng.)]
sa taliwala [Adverb; = "inmitten" (dts.) = "amidst" (eng.)]
sa interbalo(ng) [Nomen; "im Intervall", "zwischen" (dts.)]
sa kapulihay (nga) [Nomen; "im Intervall", "zwischen" (dts.)]
"ug uban pa" (ceb.) = "usw.", "und so weiter" (dts.) = "and so on" (eng.)
"ingon pananglit" (ceb.) = "als Beipiel", "zum Beipiel", "z.B." (dts.)
 39)  nyutral (??; eng.Lehnw.)
niyutral (??; eng.Lehnw.)
neutral (??; eng.Lehnw.)
 40)  pagpuo
mapuo
pagkapuo [=Nomen; =^= "pagka- [=Präfix] + puo [=Adjektiv]"]
pagsubo
pagkalma
 41)  momentum[91]  sa duha-poste
dipole nga higayon[91]  (??)
dipole higayon[91]  (??)
higayon[91]  sa dipole (??)
momentum[91]  sa dipolo (??)
duha-posteng[41X]  momentum[91] 
dipole nga[41Y]  momentum[91] 
Anm. (esp.Lehnwörter): "Polo Norte" (= "Nordpol" (dts.)), "Polo Sur" (= "Südpol" (dts.)), "dipolo" (= "Dipol" (dts.)
"ang amihanan" (= "Nord(en)"), "ang sidlakan" (= "Ost(en)"), "ang habagatan" (= "Süd(en)"), "ang kasadpan" (= "West(en)").
"ang Hilagang Polo" (tag.) = "Nordpol" (dts.)
"ang Bilog Arktiko" (tag.) =(wfw:) "(der) Kreis Arktik" = "Polarkreis" (dts.)
"hilaga" (tag.) = "Norden" (dts.), "silangan" (tag.) = "Osten" (dts.), "timog" (tag.) = "Süden" (dts.), "kanluran" (tag.) = "Westen" (dts.)
(lineares;dreh-;...-)Moment = zeitliche Änderung von (Impuls; Drehimpuls; ...)
Dipolo (= Namen einer Stadt in Philippinen)
 41X)  posteng momentum (=Ligatur "-e + nga")
poste nga momentum
 41Y)  ..-poleng momentum (=Ligatur "-e + nga")
..-pole nga momentum (=keine Ligatur, da Lehnwort "-l"-final (mit stummem "e") gesprochen wird; s.Lit.)
 42)  magamit [=evtl. falsche Zuordnung zu "sustansya"; siehe[165] ]
sustansya[43] 
 43)a)b)c)d)  sangkap (=?= "Zutat" (dts.); tl.Lehnwort)
asuntu (="matter" (eng.) = "Stoff", "Material" (dts.))
butang (="thing" (eng.) = "Ding" (dts.))
sustansya [3 Funde in ceb.wikipedia] (= esp.Lehnwort)
sustansiya [2 Funde in ceb.wikipedia] (= esp.Lehnwort)
substansiya [2 Funde in ceb.wikipedia] (= esp.Lehnwort; "b" vor "st" ist unüblich)
substansya [0 Funde in ceb.wikipedia] (= esp.Lehnwort; "b" vor "st" ist unüblich)
sabstans [0 Funde in ceb.wikipedia] (= eng.Lehnwort; "b" vor "st" ist unüblich)
aytem (= eng.Lehnwort)
unod
kabyuta
materya
sultihanan
bahandi
kimikal
 44)a)  disertasyon
disertasyon sa doktora
doktoral nga disertasyon
desertasyon
dissertation
 45)  pag-abli
inaugural (= esp./eng./lat.Lehnwort)
inagural (= esp./eng./lat.Lehnwort)
inagurar (??)
inagurahan[73]  (= esp./eng./lat.Lehnwort)
pampasinaya (=?= tl.Lehnwort)
 46)  wala'y pagduha-duha
dili hitupngan (??)
klaro(ng)
mahayag
matin-aw
 47)a)b)  kalibotan(g)
kalibutan(g)
 48)a) b)c)d)e)f)g) h)i)j)z)  Kopula-sein (bei Äquationalsatz):
kay (="wegen" (dts.); auch als Invertier-Partikel vor Verben nach Subjekt analog zu "ay" (tl.) benutzt; s.Lit.; hier noch nicht eingepflegt; translate.google-Test = o.k.)
mao[105]  (= "identisch" (dts.) = "ay" (tl.) = "amo" (hil.) = "{}"/"∅" (ilo.); s.Lit.; (z.B.:) "sein; bin, bist, ist, sind, seid; war(en), warst, wart" (dts.); translate.google-Test = o.k.)
maoy [Ligatur (dts.)/contraction (eng.) =: "mao + ang" (ceb.))
mauy [=^= "maoy)
mayo [=?= 1. Tippfehler zu 'maoy', 2. Dialekt('mao'); 3. 'Mai' (= 5.Monat)]

Anm.: syn.Gebrauch für 'Titel':
"... mao: 'Titel'"
"... kay: 'Titel'"
"... nga: 'Titel'"
 48X)  malampuson [Adjektiv; Part.Perf.; =^= "ma-" + "lampos" +"-on"] = erfolgreich (dts.)
nag-malampuson (??)
mao[48]  malampuson (??)
 49)_) b)c)d) e)f)g) za)zb)  Direkt-Objekt-Marker (da Ceb. = Ergativsprache):
ang[194]  [=für Sachen] bestimmter Artikel (nur NOM.(für Akkusativsprache ??) / ABSOLUTIV ?? bei transitiven Sätzen)
vergleiche auch:
sa[60][194]  [=für Sachen] bestimmter Artikel (alle Fälle ausser NOM. (für Akkusativsprache ??))
si[194]  [=für Personen] bestimmter Artikel (nur NOM.)
ni[59][194]  [=für Personen] bestimmter Artikel (nur GEN.)
kang[54][194]  [=für Personen] bestimmter Artikel (nur DAT., AKK., ABL.) bzw. im Obliquus/Schiefer Kasus (=^= im dts. GEN., DAT., AKK. , im eng. Dat., Akk., im gri. "Nicht-Subjekt"-Kasus, als Objekt-Kasus bezeichnet )
oy [=für Personen] bestimmter Artikel (nur VOK.)
 50)a)b)c)  4 Demonstrativ-Pronomen [=Adverb; manchmal als Ersatz für "es" benutzt;s.Lit.]:
kiri (= "hier nächst" [ABS])
kini (= "hier" [ABS; medioproximal=nahe Sprecher]; "quini" =Druckfehler, Dialekt oder veraltet ?? **0)
kana (= "dort" [ABS])
niana (= "dort" [ERG; medial=nahe dem Adressaten])
kadto (= "dort drüben" [ABS])
kadta (= "dort drüben" [ABS]; =?= Druckfehler, Dialekt oder veraltet ??)
 51)  hugpong
set
serye
 52)a)b)c)d)e)f)  unbestimmte Artikel:
usa [Sg.] (= "einer", "eine", "ein(es)" (dts.)) ka[00] 
ubang [Pl.] (="einige" (dts.) = "some" (eng.)); ("uban" =Druckfehler, Dialekt oder veraltet ?? **0)
pila [Pl.] (="einige") ka[00] 
mapila [Pl.] (="einige") ka[00] 
pipila [Pl.] (="einige") ka[00] 
daghang mga = daghan nga mga (??)
 53)a)b)c)d)e)f)  [Präposition "von (her)" (dts.) = "from" (eng.); erlaubte Zusätze: " ", "kang", "ni", "sa"; z.B:]
guican sa (veraltete Schreibweise; **0)
gikan sa
taga-... [Präfix]
 54)  can (veraltete Schreibweise; **0)
kang
 55)a)  keto-
okso-
 56)a)b)c)d)e)f)g)  espektroskopiya (ceb: 5 ; tl: 5 *g*)
ispektroskopiya (ceb: 2 ; tl: 9 *g*)
 57)a)  Präfix "gi-":
für vorübergehende PASSIV-Formen für direkte Objekte
für dauerhafte PASSIV-Formen für direkte Objekte
für inchoativen Aspekt (dts.) = "nasugdan" drückt beginnende Handlung aus (z.B.: "entbrennen" [inchoativ], brennen [durativ], verbrennen [perfektiv] (dts.)): Indikativ Präs./Präter. Passiv (z.B. "(das) Feuer ist/wurde durch mich entfacht"; siehe Cebuano-Kurzgrammatik
 58)  gipresentar = gi- + presentar
gihatagan = gi- + hatagan =?= gi- + hatag + -an
... mit Präfix für PASSIV: "gi-"[57]  ohne/mit Suffix: -an, -han; (ergativ-sprach-regelabhängig ??)
 59)a)b)c)  = Agens-Marker (eng.: "agent(iv) case marker"; ist: "Subjekt im Aktivsatz", "Objekt im Passivsatz") von "Namen" (eng. "Personal"), denn vor Personen wie z.B. Großvater, Autor, Doktor steht normal "ang" oder "sa", es sei denn z.B. "Doktor Paul" im Sinne von "Herr (Dr.) Paul"):
ni [sg.]
[inkorrekt:] ni tagsulat[140] , [korrekt:] sa tagsulat[140] 
 60)a) b)c)d) e)f)g) h)i) j)k) l)m) n)o)  = Schiefer_Kasus-Marker / Kasus obliquus (eng.: "oblique case marker"; ist: "Objekt") von Sachen (entspricht (Genitiv ??), Dativ, Akkusativ, Ablativ):
sa[194]  [sg.; =^= bestimmt.Artikel]; entspricht auch Ergativ-Marker
og[194]  [sg.; =^= unbestimmt.Artikel]
ug[194]  [sg.; =^= unbestimmt.Artikel; in mancher Lit./regional/dialekt.]
 61)  gianak =?= gi- + anak [2890 *g*] (z.B. für christl.Glaubensbekenntnis verwendet "geboren von Gott")
gipanganak =?= gi- + pang- + anak [5270 *g*] (= "geboren worden", für z.B. liturg.Texte wie "gianak")
gihimugso [719 *g*] (= "geboren im ...-Medical Center"/"born at ... hospital") =?= gi- + himugso
natawo (adj.) [87600 *g*] (= "geboren im Jahre 19.." / "dapit sailang pagkatawo[72] " = "(ihr [Pl.]) Geburtsort" (dts.), "dapit nga pagkatawo" = "Geburtsort" (dts.))
natao (adj.) [alte Schreibweise v.1904]
 62)  gisulat sa tagsulat[140]  uban[130R]  sa makinilya
gi-taip sa tagsulat[140]  ["taip" =^= eng. Lehnwort "type"]
makenilyado (??)
makinilyado (??)
 63)a)b)  hangtod[130W]  sa
hangtud[130W]  sa[60]  [= "bis (Ort, Sache, Zeit)" (dts.) = "up to", "until" (eng.)]
ngadto [fern.Demo.Pron.[OBL.],syn.zu "didto"] sa[60]  [Demo.Pron.]
didto [fern.Demo.Pron.[OBL.],syn.zu "ngadto"] sa[60] 
para sa[60] 
padulong sa ... [siehe auch[144] ] [= (für Ort) "nach", "zu" (dts.)]
[siehe auch [22]]
 64)a)b)c)  "pareho ... ug (usab) ..." (= "both ..X.. and ..Y.." (eng.); = "sowohl ..X.. als auch ..Y.." (dts.))
"man[105]  usab[106]  ... ug ..." (= "sowohl ..X.. als auch ..Y.." (dts.))
", dili lamang ... apan[131T]  usab[106]  ..." (= "not only ..X.. but also ..Y.." (eng.); = "nicht nur ..X.. sondern auch ..Y.." (dts.))
", dili lamang ... apan[131T]  sab[106]  ..." (= "nicht nur ..X.. sondern auch ..Y.." (dts.)) (Kurzform, s.Lit.)
", dili lamang ... apan[131T]  upod[106]  ..." (= "nicht nur ..X.. sondern auch ..Y.." (dts.)) (s.Lit.)
", dili lamang ... apan[131T]  pod[106]  ..." (= "nicht nur ..X.. sondern auch ..Y.." (dts.)) (Kurzform, s.Lit.)
", ... ingon man[106]  ..." (= "..X.. as well as ..Y.." (eng.) = "..X.. sowie ..Y.." (dts.))[70] 
Anm.: den Subj.nn, X,Y steht der SUB-Marker "ang" voran (hier inkludiert); dieser oder der Marker "y" kann dem SUB-Fall auch nachgestellt existieren; z.B.:
"..Subj.1.. mao ..Subj.2.. ug mao man[106]  usab, Subj.3" [=^= Äquivalenz/Äquational: "..Subj.1.. =sowohl ..Subj.2.. als auch= ..Subj.3.." (dts.)]
??: labot pa, gawas pa, dugang pa (ceb.) = at saka (tl.) = besides (eng.)
 65)  kristalon nga porma[161]  sa ...; [Ligatur ..:] kristalong porma[161]  sa ... [ergibt oft Übersetzungsfehler "kristalline Formen" (Pl. statt Sg.) (??)]
kristal nga porma[161]  sa ...
 66)  naglakip [= "durative, indikative, nasugdan (=pres./past)"-Form (v.Verb "lakip")] sa tubig
gilakip sa tubig
gi-hydrate(ng ...) =^= gi-hydrate (nga ...) hydrated [Lehnwort aus English]
hydrated [Lehnwort aus English]
haydreyt [Lehnwort aus Tagalog/filipino]
 67)a)b)  sabon sa naghimo (??)
naghimo sa sabon[68] 
saponipikasyon(g)
 67X)  saponipikasyon[67]  nga
saponipikasyong [=Ligatur]
 68)  sabon
habon
 69)  chapter 5 (eng.)
kapitulo 5
kapitulo lima
kapitulo síngko [esp.Lehnwort]
 70)  ingon man ...Text_AA... ingon ..Text_BB.. (??; = analog dts.)
..Text_AA.. ingon man ..Text_BB.. (??; = analog eng.)
Vok.: "ingon" =?=1: "sagen", "erzählen" (dts.), =2: "wie", "so(lch)", "so(mit)" (dts.); "ang ingon" =?= "das gleiche/selbe" (s.Lit.:) ;
"ngan" = "auch", "gleichfalls", "in Ergänzung", "sowohl ... als auch" (s.Lit.:)
"man" = "auch"; "weil" (s.Lit.)
 71)a)  hubad sa kahulogan[72]  (??)
interpretasyon
paghubad (??)
 72)a)b)c)d)e)f)g)  Affixe, die ein (Verbal)Nomen in ein anderes Nomen verwandeln (siehe Lit.1, siehe Lit.2, ):
"isigka-...": =z.Zt. 0 Belege
"ka-...": =z.Zt. 0 Belege
"ka-...-an": kausaban (= "Änderung" (dts.)) =^= ka- + usab + -an (mit: "usab" [Verb] = "ändern" (dts.))
"ka-...-an": kahulogan (= "Synonym" (dts.) = "sinonimo" (ceb.)) =^= ka- + hulog + -an (mit: "hulog" [Verb] = "tropfen", "fallen" (dts.))
kasing­kahulugan (=(wfw:) "Dreh-Bedeutung", "Wende-Bedeutung" = "Synonym" (dts.;s.o.))
"ka-...-an": kalainan (= "Unterschied" (dts.)) =^= ka- + lain + -an (mit: "lain" [Adj. (/Verb)] = "anders (sein)", "verschieden(artig) (sein)", "unterschiedlich (sein)" (dts.))
"ka-...-an": kapunongan (= "Ordnung" (dts.)) =^= ka- + punong + -an (mit: "punong" [Nomen] = "Fischteich" (dts.))
"ka-...-han": kasumahan (= "Zusammenfassung" (dts.)) =^= ka- + suma + -han (mit: "suma" [Verb] = "rechnen", "zählen" (dts.))
"ka-...-han": kahiusahan (= "Kohärenz", "Zusammenhang" (dts.)) =^= ka- + hiusa + -han (mit: "hiusa" [Verb] = "vereinigen", "eins_machen" (dts.))
"pagka-...": pagkatawo (= "Geburt" [Subst.] (dts.)) =^= pagka- + tawo (mit: "tawo" = "Karakter", "Mensch", "Mann", "Person", "Individuum", "Einer", "Volk" [Subst.] (dts.))
"taga-...": =z.Zt. 0 Belege
 73)a)b)  Affixe, die ein (Verbal)Nomen in ein anderes Adjektiv verwandeln:
"...-an": =(z.B.)
 • naimpluwensyahan (= "beeinflusst" (dts.)) =^= "na- + impluwensya + -han" (mit "impluwensya" = "Einfluss" (dts.))
 • inagurahan (= "inaugural" (dts.)) =^= "inagura + -han" (mit "inagura" = "Inauguration", "Eröffnung" (dts.))
"...-on": =(z.B.) hinungdanon (= "essentiell", "wichtig", "wesentlich" (dts.)) =^= "hinungdan + -on" (mit "hinungdan" = "Ursache", "Wohl" (dts.))
"..-in-..": =z.Zt. 0 Belege
"maki-..": =z.Zt. 0 Belege (jedoch nicht "makinilya" (esp.Lehnwort))
 74)  Affixe, die ein (Verbal)Nomen in ein anderes Verb verwandeln:
"..." + verbale Affixe: =z.Zt. 0 Belege
 75)a)b)c)d)  Potentialis kann in Cebuano als Verbal-Komplex / Verbcompositum ("verb complex", "compound verb" (eng.)) oder direkt durch Präfix gebildet werden.
Die "nahimo"-Verbform enthält leider nicht den Potentialis, sondern beschreibt nur eine abgeschlossene Handlung von "trennen" / "beobachten" usw..
bei einigen Verben besteht kein Unterschied zwischen der Deutung einer abgeschlossenen Handlung oder der Potentialis-Deutung; dies betrifft das Präfix "na-" für die Vergangenheit oder Gegenwart und "ma-" für die Zukunft (Irrealis; s.Lit.)

Inzwischen ist manch ein Translator fähig, "nakahimo" in die Vergangenheitsform zu übersetzen.
Als Verbalkomplex mit Hilfe von
 • "mahimo" [in der Root-Form für "fähig sein", "erlaubt sein"] + "Zusatzverb"
  sei in 1.Linie ein Adjektiv oder Adverb mit der Bedeutung "(ist/war) möglich". Die 2.Linie-Bedeutung als passives Objekt-Fokus-Verb "können", "konnten" wird dort nur hineininterpretiert; diese Information könnte ein Grund für mein Verständnisproblem sein, warum die abgeschlossene Verbform "nahimo" nicht als Vergangenheit für "konnte" übersetzt werden kann;
  jedoch wird "mahimo" von Lit. http://www.binisaya.com/english/can auch als Verb in der Indikativform für "können" (dts.) = "can" (eng.) als auch für die Erlaubnisform und Konjunktivform "may", "could" (eng.) gelistet. - Man hat es nicht leicht!
  ausserdem soll das objekt/goal-fokus Verb "himo" (ceb.) folgendes bedeuten:
  "erreichen / leisten", "werden", "tun", "machen", "produzieren", "rendern" (dies Verb kannte noch nicht mal ich bis heute (03.11.2020)!), "transagieren / durchführen / tätigen / handeln" (dts.)
  allerdings scheint "naghimo-himo" ein Aktorfokus-Verb zu sein.
  in https://en.wikipedia.org/wiki/Cebuano_grammar findet man eine hilfreiche Affix-Übersicht mit Aktor-Fokus (=^= active form) / Objekt-Fokus (=^= passive form). Nach dieser Tabelle können die Präfixe "ka-", "ma-", "na-", "pa-", "pagapaka-", "pagpaha-", "pagpahi-", "pagpaka-", "pagpang-", "pagpanig-", "paha-", "pahi-" "panag-", "pangi-", "panhi-", (#) (z.B. "kahimo", "mahimo", ...) sowohl als Aktiv- wie auch Objekt-Fokus verwendet werden; werden die Verben allerdings mit einem der Affixe "-an-", "-i-", "-on-" geschmückt, so liegt Objekt-Fokus bzw. Passivität vor. Die anderen dortseitig publizierten Affixe sind Fokus-"eindeutig zuordenbar". Ob online-Translatoren diese Affixe bereits richtig anwenden, habe ich am 03.11.2020 meine Zweifel.
  (#): "pan.."-Präfixe können Druckfehler enthalten, da "manga", "nanga", "panga" in dieser Tabelle nicht gelistet sind, aber in dortseitig voranstehenden Tabellen benutzt werden
  Vokabeln z. Präfix "na-" (erst falls man die Vokabel kennt, kann man z.B. bei "nakaplagan" wissen, dass es sich hier nicht um den Präfix "naka-" sondern nur um "na-" handelt):
  "natawo" (ceb.) = "personifiziert", "humanisiert", "geboren" (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus]
  "nadiskobrehan (ceb.) = "ermittelt(er,e,es)" [PP] (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus wegen Suffix "-han"]
  "nailhang bili" (ceb.) = "bekannt(er,e,es) Wert(e)" (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus wegen Suffix "-han"]
  "naimpluwensyahan" (ceb.) = "beeinfluisst(er,e,es)" (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus wegen Suffix "-han"]

  "na­himo sa pagtan-aw" (ceb.) = "war fähig verfolgt/beobachtet zu werden / zur/für Beobachtung/Verfolgung" (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus]
  "na­himo sa pagbulag" (ceb.) = "war fähig sepriert zu werden / zur/für Trennung" (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus]
  "na­buhin lamang dili kompleto" (ceb.) = "reduziert wird/werden nur unvollständig" (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus]
  "na­kit-an" (ceb.) = "gefunden wird/werden" (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus]

  "naglakip" (ceb.) = "enthalten" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "nag-"]
  "nagbag-o" (ceb.) = "ändern (sich/etwas)", [im Sinne von:] "erneuern" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "nag-"]
  "DKG nga naghimo" (ceb.) = "DKG, welches macht(e)" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "nag-"]
  "produktong naghimo" (ceb.) = "Produkt, das/welches macht" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "nag-"]
  "nagsugod" (ceb.) = "gestartet sein" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "nag-"]
  "nagsunod" (ceb.) = "folgt" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "nag-"]
  "nagtubo" (ceb.) = "(sich) entwickeln" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "nag-"]
  "nagpakita" (ceb.) = "zeigen", "hindeuten" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "nag-"]

  "naggumikan" (ceb.) = "Derivativ(e)", "Abkömmlinge" [Nomen] [Passiv; Objekt-Fokus wegen Suffix "-an"]

  "nakasinati" (ceb.) = "hat erlebt / erfaheren" (dts.) [Aktiv; Aktor-Fokus weg. "naka-"]

  "nakaplagan" (ceb.) = "gefunden (werden)" (dts.) [Passiv; Objekt-Fokus wegen Suffix "-an"]

  "napamatud-an" (ceb.) = "geprüft sein" [Passiv; Objekt-Fokus wegen Suffix "-an"]
  ... Das war aber eine Hausnummer! (Redensart)
  bitte um Nachsicht und um weitere Geduld, bis ich (all)es begriffen habe

  "mahimu" [alte Schreibweise]
  =^=[indikativ potentialis passiv!!] "ma- + himo" (ceb.) = "can be done", "can be performed" (eng.) = "kann getan sein/werden" (dts.):
  ⇒ "can be followed" (eng.) = "can be done" + "(to) follow" (eng.) = "mahimo" + "...";
  oder:
 • "puydi" [in der Root-Form für "fähig sein"] + "Zusatzverb"
 • "ang mahimo" (ceb.) = "(die) Möglichkeit" (dts.) (s.Lit.)
Affixe, welche den Potentialis ("können"-Form) beim Verb erzeugen:
für "Aktiv" / Aktor-fokus / "actor voice" (??):
 • "naka-.." [Präfix f. abgeschl.Tat, Vergangenheit + Präsens / Nichtzukünftig begonnen, beginnend] =(z.B.): "nakahimo" (ceb.) =^= "fähig gewesen/sein // konnte/kann (zu)" (dts.) + Verb-Stamm "himo" (ceb.)
 • "maka-.." [Präfix f.im Futur beginnende od. habituell-­wiederkehrende (Gewohnheits-)Tat (auch f. Vergangenheit)] =(z.B.) "makahimo" (ceb.) =^= "(gewöhnlich) fähig gewesen/sein" / "fähig werden" // "konnte/kann (gewöhnlich)"/"wird können" (zu) (dts.) + Verb-Stamm "himo" (ceb.)
(mit "himo" = "erreichen", "tun", "machen", "werden", "produzieren", "transagieren" [verb] (dts.))
Anm.: "(dili +) makahimo" (ceb.) = "(ist) (un-)fähig" (dts.) (s.Lit.)


Affixe, welche den Potentialis ("können"-Form) beim Verb erzeugen:
für "Direkt-Passiv" / Patient-Objekt-Fokus:
 • "na-.." [Präfix f. abgeschl.Tat, Vergangenheit + Präsens / Nichtzukünftig begonnen, beginnend];
Affixe, welche den Potentialis ("können"-Form) beim Verb erzeugen:
für "Instrumental-Passiv" / Instrumental-Objekt-Fokus:
 • "gika-..", "na-.." [Präfix f. abgeschl.Tat, Vergangenheit + Präsens / Nichtzukünftig begonnen, beginnend];

für "Passiv" / Patient-/Objekt-fokus (??):
 • "pagka-.." / "ka-..", "ma-.." + "..-an" [Präfix f.im Futur beginnende od. habituell-­wiederkehrend. (Gewohnheits-)Tat (auch f. Vergangenheit)]
Vokabeln:
 • "nakapagsunod-sunod" (ceb.) = "sequentiell" (dts.)
 • "himo" (ceb.) =^=[alt.Schreibweise] "himu" (ceb.) = "do", "make", "produce" (eng.) = "tun", "machen", "produzieren" (dts.) (s.Lit.)
  • 1 [A|a]: "make", "construct" (eng.) = "machen", "konstruieren" (dts.)
  • 2 [A|a2]: "do", "perform" (eng.) = "tun", "vorführen" (dts.)
  • 3 [B12]: "turn", "become" (eng.) = "...", "werden" (dts.)
  • 4 [A12|a3]: "allow to do s.th.", "be capable of doing s.th. not usual" (eng.) = "erlauben etw. zu tun", "fähig sein etwas unübliches zu tun" (dts.)
  • 4a) "~ nga" [a3]: "be possible" (eng.) = "möglich sein" (dts.)
  • 4b) [a3]: "for a woman to be easily had" (eng.) = "für eine Frau leicht zu haben" (dts.)
  • 5 [a3]: "happen", "occur" (eng.) = "passieren" (dts.)
  • 6) paka~ [A13|a12]:
   6a) "turn oneself / s.th. into s.th." (eng.) = "sich / etwas in etwas verwandeln" (dts.);
   6b) "to be capable of doing s.th." (eng.) = "fähig sein etwas zu tun", "in der Lage sein etwas zu tun", "etwas tun können" (dts.)
  • 7) ma~ [B1256] "become" [biblisch] = "werden" (dts.)
  • 8) ~in~:
   8a) "s.th. made" (eng.) = "etw. gemacht" (dts.);
   8b) "s.th. made of ..." (eng.) = "etw. aus ... gemacht" (dts.)
  • ... malampusong separar[168]  ... =^= ... malampuson[48X]  nga separar[168]  ... (ceb.) = "... ist/ sind / war(en) erfolgreich zu trennen ..." =^= "... konnten getrennt werden ..." (dts.)
  • unfertig ...

  Anm.: mit:
  [actor voice verbs + situations (eng.) / intransitive Verben + Situationen (dts.); Topic =:

  [A] =: Aktor-Fokus-Aktions-Verb (alle Aktiv-Affixe möglich);
  [A1] =: Verb-Basis kommt nicht mit 'mu-' (=?= alt; neu=:) 'mo-' [Zukunft]; 'mi-', 'ni-', 'ning-', 'ming-' [Vergangenheit]; 'mu-' (=?= alt; neu=:) 'mo-' [Konjunktiv]) vor [es exist. kein Indikativ/ punctual active set]; Bsp.Verb: "ikspidisiyun" (ceb.) = "auf Expedition gehen" (dts.)
  [A2] =: Verb-Basis kommt nicht mit 'mag-', 'maga-' [Zukunft]; 'nag-', 'naga-', 'ga-' [Vergangenheit]; 'mag-', 'maga-' [Konjunktiv]) vor [es exist. kein Indikativ/ durative active set]; Bsp.Verb: "sangit", "sanggat" (ceb.) = "etw. fangen, etw. schnappen" (dts.)
  [A3] =: Verb-Basis kommt nicht mit 'maka-', 'ka-' [Zukunft]; 'naka-', 'ka-' [Vergangenheit]; 'maka-', 'ka-' [Konjunktiv]) vor [es exist. kein Potentialis/ potential active set]; Bsp.Verb: "habhab" (ceb.) = "eine Portion von etwas wegessen; mitnehmen; Stück-für-Stück / Happen-für-Happen" (dts.) = "(to) take out, bit by bit, eat away portions from something" (eng.)
  [A12] =: Verb-Basis kommt nicht mit 'mu-'/'mo-' ('mi-', usw.) und 'mag-' ('nag-', usw.), jedoch zus. mit 'maka-' ('naka-', usw.) vor; Bsp.Verb: "sala" (ceb.) = "eine Sünde / Schuld begehen" (dts.)
  [A13] =: Verb-Basis kommt nicht mit 'mu-'/'mo-' ('mi-', usw.) und 'maka-' ('naka-', usw.), jedoch zus. 'mag-' ('nag-', usw.) vor; Bsp.Verb: "dahum" (ceb.) = "etw. erwarten; hoffen/befürchten, dass etw.passiert" (dts.)

  [B] =: Aktor-Fokus-Statives-Verb (alle Aktiv-Affixe möglich);
  [B5] =: Verb-Basis kommt nicht mit 'maka-' ('naka-', usw.) vor; Bsp.Verb: "..." (ceb.) = "..." (dts.)
  [B6] =: Verb-Basis kommt nicht mit 'magka-' ('nagka-', usw.) vor; Bsp.Verb: "..." (ceb.) = "..." (dts.)
  [B12] =: Verb-Basis kommt nicht mit 'mu-'/'mo-' ('mi-', usw.) und 'mag-' ('nag-', usw.), jedoch zus. mit 'maka-' ('naka-', usw.) vor; Bsp.Verb: "..." (ceb.) = "..." (dts.)

  [C] =: Aktor-Fokus-Mutuales-Verb (=?= alt; neu =?=: reziprokes Verb; "mutual" (eng.) = "gegenseitig, wechselseitig, gemeinsam" (dts.); alle Aktiv-Affixe möglich);

  [patient voice verbs + situations (eng.) / transitive Verben + Situationen (dts.); Topic =: Patient =^= Objekt (patient voice / direkt focus) oder Ort (locative voice / location focus) oder Hilfsmittel (instrumental voice / focus); "Pseudo"-Passivsätze]
  [a] =: Patient-/Objekt-Fokus-Verb (alle Passiv-Affixe möglich)
  ... unfertig ...
 • "mahimo", "makahimo", "may ikahimo" (ceb.) = "can" (eng.) = "können" (dts.) = "maari", "maaari" (tl.) = "mahimo" (hil.) (s.Lit.)
 • "dili kana mahimo!" (ceb.) = "das ist unmöglich!" (dts.)
 • "mahimong" (ceb.) = "werden" (dts.) = "become" (eng.) (s.Lit.)
  "mahimong makuha" (ceb.) = "obtainable" (eng.) = "beobachtbar" (dts.)
  "nahimo(ng)" (ceb.) = "wurden" (dts.) = "became" (eng.) (s.Lit.)
 • "mahimo nga sundan", "masundan" (ceb.) =(google:) "can be followed" (eng.) = "kann verfolgt werden" (dts.)
 • "mahimo nga sundon" (ceb.) =(google:) "is able to be followed" (eng.) = "kann verfolgt werden" (dts.)
 • "mahimong sundon" (ceb.) =(google:) "may be follow" (eng.) = "darf / kann folgen" (dts.)
 • "mahimo sundan" (ceb.) =(google:) "can follow" (eng.) = "kann verfolgen" (dts.)
 • "makahimo sa pagsunod" (ceb.) =(google:) "is/am/are able to follow / obey" (eng.) = "kann folgen / gehorchen" (dts.)
 • "nakahimo sa pagsunod" (ceb.) =(google:) "was/were able to follow / obey" (eng.) = "konnte folgen / gehorchen" (dts.)
 • "nakahimo nga makit-an[100]  (ang ...) " (ceb.) = "konnten (... [Obj.]) gefunden werden" (dts.)
 76)a)  106
Usa ca gatus ug unum [alte Schreibweise v.1904]
Usa ka gatos ug unom
syento sayes (esp. Lehnwort(e) [meistens nur für Zeit- und für Geld-Werte brenutzt])
 77)  1992
Usa ca libo siam ca gatus casiam-an ug duha. [alte Schreibweise v.1904]
Usa ka libo
siyam ka gatos ug kasiyaman ug duha.
 78)a)  a: lungsod Wetzlar
a: dakbayan Wetzlar
a: Stadt Wetzlar
 78X)  b: lungsod Giessen
b: dakbayan Giessen
b: Stadt Gießen
 79)  (1957:) balangay[80]  Hermannstein duol[130Z]  sa Wetzlar
(seit 1. August 1979:) baryo[81]  Hermannstein bahin[130]  sa lungsod[78]  sa Wetzlar
 80)  balangay
baranggay
 81)  baryo
barrio
 82)a)b)c)xx)  iyang [=präpositionales Possessiv-Pronomen]
iya [= Personal-Pronomen] + nga
niya [=postpositionales Pronomen]
 83)  iyang[82]  maayong pagtugot [282 *g*=: iyang pagtugot]
maayong pagtugot niya[82]  [894 *g*=: paghtugot niya]
maayong pagtugot sa tagsulat[140]  [993 *g*=: paghtugot sa tagsulat]
maayong pagtugot gikan sa tagsulat[140]  [2 *g*=: paghtugot gikan[53]  sa tagsulat]
 84)  gisusi (v. "susi" [A|a12])
ginausisa (v. "usisa" [A|a12 ??]; wegen 'gina-" selten, nicht-umgangssprachlich)
giusisa (v. "usisa" [A|a12 ??])
gianalisar (v. "analisar" [A ??|a12 ??])
gitun-an
 85)  pag-obserbar
obserbasyon
 86)  Indikativ-Formen mit Präfix "mi-" oder "ni-":
nakit-an (= "mahanap", "nahanap"; "makita", "nakita" (tl.))
giimbestigahan (= "paimbestigahan", "pinaimbestigahan"; "imbestigahan", "inimbestigahan" (tl.))
nadiskobre (= "matuklasan", "natuklasan" (tl.))
nakuha (= "makuha", "nakuha"; "magkuha", "nagkuha" (tl.))
misinati (= "maranasan", "may karanansan" (tl.))
nisinati (= "maranasan", "naranasan" (tl.))
midawat (= "matanggap", "tanggapin", "tinanggap" (tl.))
nidawat (= "matanggap", natanggap" (tl.))
mikuha (= "kunin", kinuha" (tl.))
nikuha (= "kunin", kinuha" (tl.))
naobserbahan
gisuhid
Anm.: google schlägt Potentialis-Form (abgeschlossen, fähigseiend, aptativ) mit Präfix "naka-" (z.B. "nakasinati" (ceb.) [aktorfokusverb] im Gegensatz zu "naranasan" (tl.) [patient/objektfokusverb]) vor (hier weggelassen)
 87)a) b)c)d) e)f)g) h)i)  IR [= "mubo alang[22]  sa" / "kurz für" / "abgekürzt für": InfraRed (=eng.Lehnwort; "F" ist kein Buchstabe des Cebuano-Abakada/"Alpabeto")]
UP = ubos[4]  nga puwa[5] 
IP = inpra[4] puwa[5] 
 88)  ademas (=(esp.Lehnwort: "furthermore" (eng.); s.Lit.)
ug unya
dugang[180]  pa[157]  (=(wfw): "further" / "more" + "yet"; (*g*:) "in addition", "moreover" (eng.))
gawas pa[157] 
Anm.: siehe
 • "dugang" (ceb.) = "Addition", "Summierung", "addieren", "zuzählen", "hinzuziehen" (dts.) = "pagdaragdag", "pagdadagdag", "adisyon" (tag.)
 • "dugang" (ceb.) = "additional" (eng.) = "zusätzlich" (dts.) = "karagdagan" (tag.)
 • "iban" (ceb.) = "Subtraktion", "Differenzierung", "subtrahieren", "abziehen" (dts.) = "pagbabawas", "subtraksiyon" (tag.)
 • "tayms" [=eng.Lehnwort] (ceb.) = "Multiplikation", "Malnehmen", "multiplizieren", "malnehmen" (dts.) = "pagpaparami", "multiplikasyon" (tag.)
 • "dibisyun" [eng./esp. Lehnwort] (ceb.) = "Division", "Teilen", "dividieren", "teilen" (dts.) = "paghahati", "dibisyon" (tag.)
 89)  miresulta (=esp.Lehnwort:)= "mi-" + "resulta"
mibalik
migawas
mogawas
mitumaw
nahimo
 90)  nga nagpunting
nga nagpakita
 91)a)b)c)d)e)  momentum (eng. Lehnwort; = "(das) Moment")
momento (esp. Lehnwort; ??; = "(der) Moment", "Augenblick")
higayon (??; = "Augenblick")
 92)  tibuok kalibotan[47]  (="weltweit" =(wfw:) "whole + world" (eng.) = "ganze + Welt" (dts.))
kalibutan[47]  nga halapad (="weltweit" =(wfw:) "world + highway" (eng.) = "Welt + Autobahn" (dts.))
kalibutang[47]  halapad (="weltweit" =(wfw:) "world + highway" (eng.) = "Welt + Autobahn" (dts.))
 93)  kausaban[72] 
pagbag-o
 94)  paagi
kalakiha
moda
modus
modo(ng) =^= modo + (nga)
mode(ng), stattdessen (wegen des stummen final-"e"): mode (nga)
urog
matang
 95)  i-post
gibutang
 96)a)  pag-uyog
pag-ug-og
pag-urog
pag-unyat
pag-vibrate
bibrasyon
vibrasyon
vibration
linog
kúrug
pagkurog-kurog
pagkurug-kurog
pagkurog[97X]  [= "Schwingung, Vibration, Zittern" (dts.)]
kahabugon
pag-jitter [= "Zittern" (dts.)]
 97)  beste Übersetzung:
pag-inat [= "pag-unat" (hil.) = "panaginat" (ilo.) =(eher??) "(Weg-)Strecke" (als:??) "Streckung, Dehnung" (dts.)]
pagpalapad [= "Erweiterung" (dts.)]
kann falsche Übersetzung ergeben:
pagtuyhad[97X] 
=^= pagtuy-od
pag-tuyhad
ungeprüfte Übersetzung:
ekstensiyon [Nomen]
ekspansyon [Nomen]
dag-anan [Nomen]
gilay-on [Nomen]
pag-bukad
pagkanap
pagkatap
pagkatay
pagkayag
pagkaylap
plaso
hiwid
inat
unat
 97X)a)  zur Zeit (13.9.2020) einzigste Cebuano-Internetfundstelle Lit.: https://chromoscience.com/research-article-ft-ir-microspectroscopy-of-rat-ear-cartilage/
"simetriko nga pagtuyhad nga pagkurog" (ceb.) =[weg.falscher Vokabel evtl. fehlerhafte Übersetzung:] "symmetrische Streckschwingung" (dts.)
 98)  paghalili
pagpuli
pagbinayloay
 99)a)b)  sa mga silingan
lahus kasikbit
sa kasikbit (??)
 100)  unter dem Begriff "((zurück)ver)folgen" oder dazu passenden Synonymen finden sich eine große Auswahl an cebuano'isch-metaphernhaften blumig-wolkigen Vokabeln, z.B.:
"nakita" [Passivform Potentialis, d.h. Objektfokus mit "kita" (ceb.) = sehen, detektieren, beobachten, nachweisen (dts.)] in "konnte (/war fähig zu) beobachten unterm Mikroskop" (dts.) =(google:) "nakita sa mikroskopyo" (ceb.) [5 Funde] = "beobachtet / gesehen von/unterm Mikroskop" (dts.)
"nakit-an", "nakitan" [Passivform Potentialis, d.h. Objektfokus mit "kita" (ceb.) = sehen (dts.)] in "Detektiv konnte (/war fähig zu) verfolgen" (dts.) =(google:) "nakit-an sa pulis / detektib" (ceb.) [2160 / 0 Funde] = "gerettet / gefunden / gesehen von der Polzei / vom Detektiv" (dts.)
"naobserbahan" [Passivform Potentialis, d.h. Objektfokus mit "obserba" = beobachten (dts.)] in "naobserbahan sa pulisya" (ceb.) [0 Funde; nur 1 Fund Tagalog]
"nasubay" [Passivform Potentialis, d.h. Objektfokus mit "subay" (ceb.) = einhalten; anpassen; spuren (dts.)] in "Polizei konnte (/war fähig zu) verfolgen" (dts.) =(google:) "nasubay sa pulis" (ceb.) [2 Funde] = "... Routen folgen der Polizei" (dts.)
"nasundan" [Passivform Potentialis, d.h. Objektfokus mit "sundan" (ceb.) = folgen (dts.)] in "konnte (/war fähig zu) folgen unterm Mikroskop" (dts.) =(google:) "nasundan sa mikroskopyo" (ceb.) [0 Funde] = "gefolgt von/unterm Mikroskop" (dts.)
"nakagukod" [Aktivform Potentialis, d.h. Aktorfokus mit "gukod" (ceb) = jagen, verfolgen (dts.)] in "Mikroskop konnte (/war fähig zu) verfolgen" (dts.) =(google:) "nakagukud ang mikroskopyo" (ceb.) [0 Funde] = "das Mikroskop verfolgte/jagdte ..."
"nakahimo sa paglutos" [Aktivform Potentialis, d.h. Aktorfokus mit "himo" (ceb.) = tun (dts.)] in "Mikroskop war fähig (eine) Jagd zu tun" (dts.) =(google:) "nakahimo sa paglutos ang mikroskopyo" (ceb.) [0 Funde] = "das Mikroskop war fähig zu verfolgen/jagen ..."
"nakakuha" [Aktivform Potentialis, d.h. Aktorfokus mit "kuha" (ceb.) = ableiten; bekommen; erhalten; gewinnen; holen; nehmen; (Getreide) sammeln / speichern, verdienen (dts.)] in "Mikroskop konnte (/war fähig zu) verfolgen" (dts.) =(google:) "nakakuha ang mikroskopyo" (ceb.) [0 Funde] = "das Mikroskop bekam ..."
"nakamatikod [Aktivform Potentialis, d.h. Aktorfokus mit "matikod" (ceb.) = notieren, Notiz nehmen, bemerken, feststellen (dts.)] in "konnte (/war fähig) beobachtet (/zu) werden unterm Mikroskop"
"nakasunod" [Aktivform Potentialis, d.h. Aktorfokus mit "sunod" (ceb.) = (be)folgen/gehorchen (dts.)] in "Mikroskop konnte (/war fähig zu) (be)folgen/gehorchen" (dts.) =(google:) "nakasunod ang mikroskopyo" (ceb.) [0 Funde] = "das Mikroskop (be)folgte ..."
"nakagpadayon", "nakapadayon" [Aktivform Potentialis, d.h. Aktorfokus mit "padayon" (ceb.) = weitermachen, fortsetzen, fortfahren; bleiben, bestehen] (ceb.; tl./fil.) in "Mikroskop konnte (/war fähig zu) verfolgen" (dts.) =(google:) "naka(g)paydon ang mikroskopyo" (ceb.) [0 Funde] = "das Mikroskop folgte / setzte fort ..."
...

gisundan [z.B. (Prozess) gefolgt/verfolgt werden]
gisunod [z.B. (Gesetz) befolgt werden]
gigukod [z.B. (Wild; Dieb) "jagen" / "verfolgen"]
 100X)  nahimo sa pagtan-aw
natan-aw
nahimo nga natan-aw (??)
 101)a)b)  relasyon
kahiusahan[72]  (??)
 102)  kapusbuhatong[165]  relasyon[101]  =^= [Ligatur von: "kapusbuhaton nga relasyon"]
relasyon[101]  pinaagi[130P]  sa mga kapusbuhat[165] 
 103)a) b)c)d) e)f)  reaksyon [=ca. 3,15 (± 0,25) mal häufiger als:]
reaksiyon [=?= orthogr. korrekt]
sumbalihok
 103X)  reaksyong
reaksyon[103]  nga [=LINKER]
 103Y)  reaksyon[103]  sa [=GENITIV]
Anm.: diese Form ist geeigneter für Komponenten-Nomen (compound nouns, wie z.B. "Reduktionsreaktion", "Oxidationsreaktion") als die Verknüpfungs-Form[103X] 
 104)  kalitatibo
kwalitatibo
 105)a)b)  mao[48]  [für existentielles "Sein", jedoch nur im Präsens Indikativ; für andere Tempi "man" verwenden]
man [1) euphonisch/wohlklingende Anwendung, falls nicht das existentielle "Sein" (z.B.: "dies ist Haus") gemeint ist; erlaubt aber für "Haus ist groß", (als Hilfsverb zus. mit Vollverb:) "Haus ist eingestürzt";
2) für existentielles "Sein", jedoch nur in der Vergangenheit Indikativ;
3) = "weil" [Konjunktion]]
 106)a) b)c)d) e)f)g) h)i)j)  man [4) =hier: "auch"]
usab [exist. weitere Bedeutungen !!]
sab [= Kurzform von "usab"]
napod
upod
pod [= Kurzform von "upod"; am 05.01.2020 unbekannt bei google-transl.]
Anm.: "may"[158]  =[Ligatur für (dts.) / "contraction of" (eng.)] "man ang" (s.Satz 1+2)
 107)a)  ..-photo-.. [gri.Lehnaffix bedeuted "Licht" (siehe: "Photon")]
hier ≠: poto-..
hier ≠: hulagway-..
hier ≠: larawan-..
hier ≠: piktyur-..
hier: suga
 108)  ispektiral[110] -photometriya
spectral-photometry
spectrophotometry
pagsukod[109]  sa suga[107]  mahitungod[109]  sa spektrum [= "Messung für Licht im Hinblick auf's Spektrum"]
pagsukod[109]  sa spektrum nga suga[107]  [= "Messung für Spektrum aus Licht" (≠ "Spektrum für Beleuchtung" !)]
 109)a)  ..-metriya [esp.Lehnaffix bedeuted "(Vorgang der) Messung"]
..-metry [eng.Lehnaffix bedeuted "(Vorgang der) Messung"]
pagsukod (sa ...)
 110)  VOKABELN:
espektro-.. [esp.Lehn-Affix]
spectro-.. [eng.Lehn-affix bedeuted "mit Hilfe von/durch ein Spektroskop"]
spektral-.. [Lehnaffix bedeuted "in Hinblick auf das Spektrum" (dts.) = "in terms of the spectrum" (eng.)]
ispektiral-(...)

"mahitungod sa" [= "über .." (dts.)] =^= "sa mga termino sa" [= "in Termen für .." (dts.?) = "in terms of .." (eng.)]
"tungod niining" [= "über/für diese .." (dts.); (OCR-)DRUCKFEHLER (irgendwo im Internet): "tungod nilni"]
"may kalabotan sa" [= "in Bezug auf ..", "in Hinblick auf .." (dts.)]
"sa kinaiya kabahin sa" [= "in Bezug auf ..", "in Hinblick auf .." (dts.)]
"sa" [= "für .." (dts.)] (ungeprüft!!)
pagsuyup =^= pagsurop (ceb.) = Absorption (dts.)
Fluoreszenz (dts.) =(google:) "pagsuyup" =?= "flourescense"
ploresensiya (tag.; ceb.)
fluorescensya (esp. Lehnwort ?)
 111)  CO2
karbon dioksido
karbon nga dioksido (??)
 112)  bug-at nga tubig
D2O
 113)  sa mga 37[113X]  ka degree[114]  Celsius
sa 37[113X]  ka degree[114]  Celsius
sa mga 37[113X]  ka degree[114]  Celsius
sa circa treynta y siyéte[113X]  ka grado[114]  Celsius [= esp.Lehnw. "treinta y siete"]
sa palibot sa 37°C
sa temperaturang mga 37 ° C.
sa mga 37°C
sa temperaturang 37 ° C.
sa 37°C
 113X)  37
treynta y siyéte
katloan ug pito (= 30 + 7 )
katloa'g[167]  pito
katloag[167]  pito
Anm.: der Präfix "ika-" erzeugt Ordinalzahl, z.B.: "ika-katloan ug pito" = "37." = "siebenunddreissigste(-m,-n,-r,-s)"
 114)a)b)  degree [= eng.Lehnw.]
grado [= esp.Lehnw.]
sentigrado
angang
ang-ang
degrees Centrigrade
 115)a)b)  resonans
resonansya [= esp.Lehnw.]
resonance [= eng.Lehnw.]
resonado [= esp.Lehnw.]
nagbagting [= "Klingeln", "Läuten" (dts.)]
tulimbang [= "Klingeln" (dts.)]
pag-kasípà [= "Läuten" (dts.)]
 116)a)  spin [eng.Lehnwort]
espin [esp.Lehnwort]
pag-rotate sa kaugalingon
pagtuyok sa kaugalingon
nanagkalinyas
rotation sa palibot sa iyang kaugalingon nga sentro nga axis
 117)  alkaliko
alkalino
basiko [= "basisch" (dts.); ergibt schlechte Übersetzung]
 118)  wird für adverbalen Gebrauch gerne zerlegt in: "dili" + VERBFORM + "nga kompleto"
dili kompleto
dili kumpleto
di-kompleto
lamang kuwang (?? ungeprüft)
lamang alang-alang (?? ungeprüft)
lamang angan (?? ungeprüft)
lamang kulang (?? ungeprüft)
 119)  Man kann 1 dts.Passivsatz durch ceb.Äquational-/Gleichsetzungssatz ausdrücken, wobei das Subjekt auf der linken Seite von "mao", dem Kopula-sein, steht und mit der prädikative Satzsequenz auf der anderen Seite gleichgesetzt wird:
"Kini (ang pahina) [=ABS]| mao gisulat | sa tagsulat [=ERG]| uban[130R]  sa makinilya ug gihubad, ug gibutang ngadto og world wide web uban[130R]  sa iyang maayong pagtugot."
="kini nga pahina [=ABS]|      gisulat | sa tagsulat [=ERG]| uban[130R]  sa makinilya ug gihubad, ug gibutang ngadto og world wide web uban[130R]  sa iyang maayong pagtugot."
=(wfw:) "Diese (Seite) [=ABS]| ist/war geschriebene | vom Autor [=ERG]| mit einer Schreibmaschine und übersetzte, und gestellte ins Internet mit freundlicher Genehmigung."
=(dts. Passiv:) "Diese (Seite) [=ABS]| wird/wurde |vom Autor [=ERG]| mit einer Schreibmaschine geschrieben und übersetzt und mit freundlicher Genehmigung ins Internet gestellt."
Dagegen werden folgende, nach ceb.Syntax (= "sentence structure", "word order" (eng.)) aufgebaute Beispiele, durch einen dts.Aktivsatz ausgedrückt:
Gisulat | kini (ang pahina) [=ABS]| sa tagsulat [=ERG]| uban[130R]  sa makinilya ug gihubad kini ug gibutang kini ngadto sa world wide web uban[130R]  sa iyang maayong pagtugot
=(dts.Aktiv:) "Der Autor [=ERG]| schrieb | sie (die Seite) [=ABS]| mit einer Schreibmaschine, übersetzte sie und brachte sie mit seiner freundlichen Erlaubnis ins Internet."
Gisulat | sa tagsulat [=ERG]| kini'ng pahina [=ABS]| uban[130R]  sa makinilya ug gihubad kini ug gibutang kini ngadto og world wide web uban[130R]  sa iyang maayong pagtugot.
=(dts.Aktiv:) "Der Autor [=ERG]| hat | diese Seite [=ABS]| mit einer Schreibmaschine geschrieben, übersetzt und mit seiner Erlaubnis im Internet veröffentlicht.
 120)  HTML nga gambalay[187]  [= "HTML-Rahmen" (dts.) = "HTML frame(work)" (eng.)]
HTML nga kuwadro (??)
HTML nga bayanan (??)
 121)  Sa kini nga disertasyon [ERG], gi-analisar | ang oksihenasyon[11]  [ABS] ... (DKG).
Ang oksihenasyon[11]  [ABS] ... (DKG) | gi-analisar | sa kini nga disertasyon [ERG].
 122)  gideterminar
gideterminahan
gi-imbestigar
giimbestigahan
gitino
 123)  kalahian
kalainan[72] 
 124)  nailha nga
nailhang[0] 
pamilyar nga
nabatasan nga
 125)a)b)c)  pH
pondus hydrogenii (lat.)
mao usa ka sukod sa kalihokan sa kemikal sa mga ion nga hydrogen[125X] 
 125X)  hydrogen
haydrudyin
idruhina
 125Y)  banwa
erya
bukiran (= "range" (eng.) = "Ackerland, (spez. Bauern-/Farm-)Bereich"; ≠ "(allg.) Bereich, Reichweite" (dts.); "ranch" (eng.) = "Bauernhof" (dts.); "range" ≠ "ranch", jedoch für philipp. Ohren evtl. akkustisch gleich )
han-ay (= "file", "order", "range", "row", "spread" (eng.)) (mehrdeutig ??, siehe oben + unten)
kanap (evtl. nur Zeit-Spanne ??)
range (??)
rehiyon
uma
matakus
 125Z)  titrasyong pH[125]  =^= "titrasyon nga pH"
pH[125]  nga titrasyon
 126)a)  pKa
ang kanunay nga kaasiman
ang kanunay nga kaaslom
ang kanunay nga kakisom
 127)a)b)  klaro
matin-aw
tin-aw
dayag
lanti
 128)  klaro[127]  nga interpretasyon [8 *g* ]
klarong[0]  interpretasyon [3 *g* ]
matin-aw nga interpretasyon [2 *g* ]
tin-aw nga interpretasyon [1 *g* ]
 129)  tin-aw nga kalainan [2380 *g*]
klaro[127]  nga kalainan [1530 *g*]
dayag nga kalainan [1120 *g*]
klarong[0]  kalainan [58 *g*]
matin-aw nga kalainan [6 *g*]
 130)a)  parte [esp.Lehnwort]
bahin [Nomen] siehe Doppeldeutigkeit[130X] ]
 130P)  [Präposition; "by means of" (eng.) = "mittels" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
pinaagi[176]  (+sa) [siehe: "paagi", "pamaagi"[188] ]
tungod (+sa)
nga gipahinabo (+sa)
 130Q)  zur Zeit keine Verwendung:
[Präposition; (nur zeitl.?) "through (eng.) = "(hin)durch" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
lahos (+sa)
 130R)  [Präposition; "with" (eng.) = "mit" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
kuyog[148]  sa tabang og
uban sa tabang og ["uban" (ceb.) =[Präp.:] "mit" (dts.) steht nicht ohne "sa", was man hier auch mit "mit" übersetzen könnte]
sa tabang og
kauban ang
Anm.: falls der Satz mit Hilfe eines Instrumental-Fokus-Verb im Instrumental-Passiv-Fokus formuliert ist, ersetzt der Marker "ang" vor dem "Instrument"-Objekt den Ausdruck "uban sa" durch "kauban ang". Die Form "uban ang" wäre falsch.
 130S)  zur Zeit keine Verwendung:
[Präposition; (nur zeitl.?) "than" (eng.) = "als" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
kay (+sa) (???)
 130T)  zur Zeit keine Verwendung:
[Präposition; (nur zeitl.?) "more than" (eng.) = "mehr als" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
kapin (+sa)
 130U)  zur Zeit keine Verwendung:
[Präposition; (nur zeitl.?) "after" (eng.) = "nach" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
human (+sa)
 130V)  zur Zeit keine Verwendung:
[Präposition; (nur zeitl.?) "instead" (eng.) = "anstatt" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
hinuon (+sa)
imbis (+kang)
 130W)  [Präposition; (nur zeitl.?) "until" (eng.) = "bis" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
hangtod (+sa)
 130X)  [Präposition(al-Element); "about" (eng.) = "(inhaltlich) über" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
bahin (+sa) [doppeldeutig zu "bahin"[130] ]
labaw (+sa) [=(wfw:) "mehr" + "an/bei/in/auf" = "über" (dts.) =(wfw:) = "more" + "at/by" = "above", about (eng.) = "tungkol sa" (tl.)]
mahitungod (+sa) [=?= mahatungud (ceb.) [Dialekt od. Druckfehler] = "tungkol sa" (tl.)]
sa ibabaw (+sa) [=(wfw:) "on" + "surface" (eng.) = "tungkol sa" (tl.) = "pa ibabaw", "kapin sa" (hil.)]
mas o menos (+sa) [im Sinne von "circa", "about" (eng.) = "um" (dts.)]
duol (+sa) [=?= duul (ceb.) [Dialekt od. Druckfehler]; = "hapit na" (tl.) =(wfw:) "Tempus/fast schon" = "(zeitl.) um" (dts.); =(wfw:) "tense/almost" + "already" = "circa", "about" (eng.)]
hangtod (+sa) [=?= hangtud (ceb.) [Dialekt od. Druckfehler]; (zeitl.) "bis um" (dts.) = "until", "about" (eng.)]
folgende Vokabeln == ungeprüft! :
alang (+kang)
 130Y)  [Präposition; "against" (eng.) = "gegen" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
batok (+sa)
supak (+sa)
atbang (+sa)
 130Z)  [Präposition; "by" (eng.) = "neben" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
duol (+sa)
 131)  alta [=hoch; Lit.]
gantong [=hoch; Lit.]
habog [=??=hoch; Lit.]
normalerweise werden Adjektive nicht gebeugt, doch gibt es Ausnahmen bei messbaren Adjektiven, z.B.:
taas [Sg.], tag-as[167X] [pl.] [= "long", "tall" (eng.); Lit.; "tagas" ergibt Übersetzungsfehler]
hataas [Sg.], hatag-as [pl.] [= "long", "tall" (eng.); Lit.; "hatagas" ergibt gleiche Übersetzung]
 131A)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "at" (eng.) = "bei" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa (+sa ??)
 131B)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "on" (eng.) = "auf" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa (+sa ??)
sa ibabaw (+sa)
 131C)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "in" (eng.) = "in" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa (+sa ??)
sa sulod (+sa)
 131D)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "across" (eng.) = "gegenüber" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa atbang (+sa)
 131E)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "in front of" (eng.) = "vor" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa atubangan (+sa)
 131F)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "along", "alongside" (eng.) = "seitens", "entlang" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa daplin (+sa)
 131G)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; (nur zeitl.) "before" (eng.) = "vor" (dts.)]
sa dila pa[157] 
 131H)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "out" (eng.) = "(hin-)aus", "(her-)aus" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa gawas (+sa)
 131I)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "above" (eng.) = "über" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa ibabaw (+sa)
sa itaas (+sa)
 131J)  [Präposition; "below", "beneath", "under" (eng.) = "unter" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa ilalom (+sa)
sa ilawom (+sa)
sa ilalum (+sa) [regional / dialekt. / veralt.]
sa ilawum (+sa)
sa ubos (+sa)
 131K)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "next to" (eng.) = "neben" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa kilid (+sa)
 131L)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "in back of" (eng.) = "rückseitig" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa likod (+sa)
 131M)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "behind" (eng.) = "hinter" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa luyo (+sa)
 131N)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "between" (eng.) = "zwischen" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa taliwala (+sa)
sa tunga (+sa)
 131O)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; "beside" (eng.) = "seitens", "neben(einander)" (dts.); + "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sa tupad (+sa)
 131P)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; (zeitl.) "before" (eng.) = "vor" (dts.);]
sa wala pa[157] 
 131Q)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; (zeitl.) "without" (eng.) = "ohne" (dts.);]
sa walay
 131R)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; (zeitl.) "within", "during" (eng.) = "innerhalb", "während" (dts.);+ "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sulod (+sa)
 131S)  zur Zeit keine Verwendung ??:
[Präposition; (zeitl.) "since" (eng.) = "seit" (dts.);+ "sa" (vor unpers.Nomen): + "ni" od. "kang" (vor Personen), + " " (vor Pronomen im Objektiv-Fall, z.B. "kamino")]
sukad pa[157]  (+sa)
 131T)  [Konjunktion "but" (eng.) = "aber", "jedoch" (dts.)]
pero
apan
bisan pa
 131U)  [Konjunktion "in order to" (eng.) = "um zu" (dts.); +Verb im Futur-Aspekt (nicht im Infinitiv!)]
aron
 131V)  [Konjunktion "when" (eng.) = "als" (dts.);]
dihang (+Verb)
 131W)  [Konjunktion "or" (eng.) = "oder" (dts.);]
o
 131X)  [Konjunktion "because" (eng.) = "wegen" (dts.);]
kay (+Verb)
tungod kay (+Verb)
 131Y)  [Konjunktion "if" (eng.) = "falls" (dts.);]
kon
kung
 131Z)  [Konjunktion "unless", "if not" (eng.) = "falls nicht" (dts.);]
kon dili
 132)  [ADJEKTIV] + [LINKER] + [NOMEN]:
alta nga konsentrasyon [0 *g* 14.1.2020 ]
altang konsentrasyon [...]
gantong nga konsentrasyon [0 *g* 14.1.2020 ]
habog nga konsentrasyon [0 *g* 14.1.2020 ]
hatag-as nga konsentrasyon [481 *g* 14.1.2020 ]
taas nga konsentrasyon [2750 g* 14.1.2020 ]
Anm.: "asido" kann auch "sauer" (dts.) bedeuten; damit ist "asidong ulan" (ceb.) = "saurer Regen" (dts.)
 132A)  [Konjunktion / Nebensatz-Linker; vor Fragepronomen]
kung
 132B)  [Konjunktion/dass-NebenSatz-Linker "that" (eng.) = "dass" (dts.)]
nga
 132C)  [Konjunktion; "while" (eng.) = "während" (dts.);]
samtang
 132D)  [Konjunktion; "since" (eng.) = "seit" (dts.);]
sukad nga
 132E)  [Konjunktion; "and" (eng.) = "und" (dts.);]
ug
 133)  rubi-puwang[0] 
tapol
 134)  gamut (=(google:) "root" (eng.) = "Wurzel" (dts.))
gamot (= "root" (eng.) = "(Pflanz(en)-)Wurzel" (dts.); s.Lit.; =(google:) "drug", "medicine" (eng.), "Medizin", "Droge" (dts.))
gamoy (= "root" (eng.) = "(Pflanz)Wurzel" (dts.); s.Lit.)
ugat (= "Zahnwurzel", "Zahnnerv", "Nerv", "Ader", "Arterie", "Vene" (dts.) = "artery", "vein", "nerve" (eng.); s.Lit.)
 135)  kuwadrado(ng)[0]  (esp.Lehnwort =: "square" (eng.) = "Quadrat" (dts.))
kadrado(ng)[0] 
iskuwir (nga) (eng.Lehnwort =: "square" (eng.) = "Quadrat" (dts.); Lit.)
 136)  sa gitabangan sa kompyuter [sa ...]
[sa ...] nga gitabang sa kompyuter
 137)a)b)  Cebuano ist eine Sprache mit Infixation. Das Infix "-in" wird an das Innere von ethnischen Gruppennamen angehängt, um Sprachnamen abzuleiten. Es kommt vor den 1.Vokal der Wortwurzel. "Aleman(ya)" fängt mit Vokal "a" an und daher erscheint der Infix hier als Präfix. Bei der Ethnie "Sugbuanon" (ceb.) = "Cebuano"-Person/Nationalität wird der Infix sichtbar.
Sinugbuanon [= "cebuano" (nur Sprache)]
Binisaya [= "visaya" (nur Sprache)]
Inaleman [= "deutsch" (nur Sprache)]
 138)  pulong
palabra [esp.Lehnwort]
 139)  79.3 KJ/mol
kapituan ug[139Y]  siyam punto tulo kilo Joule matag mol
kapitua'g[167]  siyam punto tulo kilo Joule matag mol (s.Lit.)
kapituag[167]  siyam punto tulo kilo Joule matag mol (s.Lit.)
 139X)  kusog sa pagpaaktibo
enerhiya sa pagpaaktibo
enerhiya sa aktibasyon
kalagsik sa pagpaaktibo
kusog nga pagpaaktibo (??)
pagpaaktibong enerhiya =^= pagpaaktibo nga enerhiya [Aktivierungsenergie ≠ Energieaktivierung]
 139Y)  kapituan ug
kapitua'g (s.Lit.)
kapituag (s.Lit.)
 140)  awtor
tagsulat
nagsulat
magsusulat [=^= 'mag-' + 1.Silbe/Vokal(Verb)(= '-su-') + Verb(= 'sulat')]
 141)  pagpakulanga (s.Lit.)
pagkunhod
búhin (s.Lit.)
pagtantang
 142)  makapakunhod (falsch, da: active voice; future; potentialis (=^= abilitive))
gikunhod[182]  (o.k.; objekt focus erfordert "direktes Obj.")
kunhod (??)
kunhoran (??)
kunhuran (??)

giminus[182]  (??)
minusan (??)

gimub-an[182] 
gipakubus[182] 
paubos (??)

gin-iban-an [passive voice, past; Objekt-Focus]
iban (??)
iban-i
ibanan (??)
mag-iban (??)

gamyan (??)
kuhaan (??)
kulangan (??)
buhin
kulangi (??)
ubsan (??)
 143)  [Präposition "von/des" (dts.) = "of" (eng.); erlaubte Zusätze: " "; z.B:]
sa[60] 
ni[59] 
 144)  [Präposition "nach/(hin) zu" (dts.) = "to" (eng.); siehe auch[63]  ; z.B:]
kang
sa
ngadto sa
padulong sa
paingon sa
 145)  metodolohiya
mga pamaagi[188] 
 146)  pundok
grupo
 146X)  grupong (=Ligatur "-o + nga")
grupo[146]  nga
 147)  panabang
tabang
 148)  falls Gebrauch v. "kuyog" ...
 • ... nominal [= "Compagnon" (frz.) = "Begleiter", "Kumpel" (dts.) = "fellow", "companion", "mate" (eng.)] ist, dann steht es nach "ang" [als Subjekt (Absolutiv (ceb.) =^= Dir-Fall "ang" (tl.))] oder "sa" [als Objekt (Ergativ (ceb.) =^= InDir-Fall "ng" (tl.))];
 • ... verbal ["accompany" (eng.) = "begleiten" (dts.)] ist, dann ... ??
 • ... präpositional/adjektivisch ["(ist) zusammen mit" (dts.) = "(is) together with" (eng.)] ist, dann steht es vor "ang" [als Subjekt ] oder "sa" [als Objekt, z.B. "kuyog sa tabang"[147] ]
 149)  Vokabeltipp(s):
 • "magbag-u" (ceb.; evtl. dialekt./ält.Schreibweise "-u" statt "-o" ??) = "erneuern", "modernisieren", "ändern" (dts.) [siehe "nagbago" (tl.)]
  z.B.: "Mga bag-ong giusab" (ceb.) = "letzte Änderungen" (dts.) [s. ceb.Wikipedia.org]
  z.B.: "ang balaod sa pagpreserbar sa enerhiya nag-ingon nga ang enerhiya mahimo'g [167] mabag-o sa porma[161] , apan dili makamugna o maguba" (ceb.) [s. ceb.Wikipedia.org] = "das Gesetz der Erhaltung der Energie besagt, dass Energie kann geändert/umgewandelt werden in der Form, aber nicht erschaffen oder zerstört (werden)." (dts.)
 • Verbalkomposita ("usab" (ceb.) = "auch" (dts.), z.B.:
  • "ang Renasans (gikan sa Pranses nga Renaissance o 'pagpakatawo pag-usab')" (ceb.) = "die Renaissance (aus Französisch 'la Renaissance' oder '(die) Wiedergeburt'=(wfw:) 'Menschwerdung nochmal')" (dts.) [s. ceb.Wikipedia.org]
  • "... Nadiskobrehan Pag-usab ..." (ceb.) =(wfw.) "... entdeckt nochmal" = "wiederentdeckt" (dts.) [s. ceb.Wikipedia.org]
  • "mahiusa pag-usab" (ceb.) = "wiedervereinigen", "sich wieder treffen" (dts.) [s. ceb.Wikipedia.org]
 • "balhin" (ceb.) = "austauschen", "ändern" (dts.)
 • "bali" (ceb.) = "(Richtung) wechseln", ändern" (dts.)
 • "bungkag" (ceb.) = "(Geldschein) wechseln", "klein machen", "ändern" (dts.)
 • "dimul" (ceb.) = "(Akkorde) wechseln" [Musik] (dts.)
 150)  während im Tagalog zwischen den Aspekten
 • TA: "Complete" (eng.) = "Naganap/Perpektibo" (tl.) = "accompli" (frz.) =?= "past" (eng.)
  z.B.(Aktor-Fokus 1): "bumago" (tl.) = "zu ändern veranlasst (haben)", "ändern lassen (haben)" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 2): "nagbago" (tl.) = "geändert (haben)" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 3): "nabago" (tl.) = "fähig gewesen zu ändern" (dts.)
  z.B.(Objekt-Fokus): "binago" (tl.) = "etwas geändert (haben)" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus): "nagpabago" (tl.) = "geändert haben ??" (dts.)
  z.B.(...Fokus ??): "ipinabago (tl.) = "etwas geändert haben ??" (dts.)
 • TB: "Recently Complete" (eng.) = "Katatapos" (tl.) ; oft ergänzt um Postposition "lang" (Kurzform) oder "lamang" (Langform) (tl.) = "just" (eng.) = "soeben" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 2+3): kababago (= "magbago"/"mabago" - 1.Präfix = Wurzel "bago"; Präfix "ka-" + "ba-"[=1.Silbe(kons.-initial)/Buchstabe(Vokal)] + Wurzel = "ka-ba-bago"; tl.) = "soeben geändert" / "soeben fähig gewesen zu ändern" (dts.)
 • TC: "Progressive" (eng.) = "Nagaganap/Imperpektibo" (tl.) = "inaccompli", "progressif" (frz.) =?= "present" (eng.)
  z.B.(Aktor-Fokus 1): "bumabago" (tl.) = "gerade fortdauernd ändern lassen" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 2): "nagbabago" (tl.) = "gerade fortdauernd ändern" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 3): "nababago" (tl.) = "gerade fortdauernd fähig sein zu ändern" (dts.)
  z.B.(Objekt-Fokus ..): "binabago" (tl.) = "gerade fortdauernd etwas ändern" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus ..): "nagpapabago" (tl.) = "gerade fortdauernd geändert haben ??" (dts.)
  z.B.(Objekt-Fokus ..): "ipinagbago" (tl.) = "gerade etwas fortdauernd geändert haben ??" (dts.)
 • TD: "Contemplative" (eng.) = "Magaganap/Kontemplatibo" (tl.) = "éventuel" (frz.) =?= "future" (eng.)
  z.B.(Aktor-Fokus 1): "babago" (tl.) = "zukünftig ändern lassen werden/wollen" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 2): "magbabago" (tl.) = "zukünftig ändern werden/wollen" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 3): "mababago" (tl.) = "fähig sein werden zu ändern" (dts.)
  z.B.(Objekt-Fokus ..): "babaguhin" (tl.) = "zukünftig etwas ändern werden/wollen" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus ..): "magpapabago" (tl.) = "zukünftig geändert haben werden/wollen ??" (dts.)
  z.B.(Objekt-Fokus ..): "ipagbabago" (tl.) = "zukünftig etwas geändert haben werden/wollen ??" (dts.)
 • T0: Infinitiv,
  z.B.(Aktor-Fokus 1"-um"): "bumago" (tl.) = "ändern verursachen / begründen / (veran)lassen" [= Kausativ("ändern")] ["-um-" bezieht sich auf intern gerichtete Handlungen analog zu "einkaufen"] (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 2): "magbago" (tl.) = "ändern" ["mag-" bezieht sich auf extern gerichtete Handlungen analog zu "verkaufen"] (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 3): "mabago" (tl.) = "fähig sein zu ändern" (dts.)
  z.B.(Objekt-Fokus .. "-in"): "baguhin" [Wurzelstamm-"-o" mutiert zu "-u"] (tl.) = "etwas ändern" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus ..): "magpabago" (tl.) = "geändert haben" (dts.)
  z.B.(Objekt-Fokus ..): "ipabago (tl.) = "etwas geändert haben" (dts.)
 • T0: Imperativ,
  z.B.(Aktor-Fokus 2): "pagbago" (tl.) = "ändere!" / "ändert euch!" / "lasst uns ändern!" / "ändern Sie sich!" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus 3): gibt es lt. en.Wikipedia.org nicht für Aktor-Fokus 3: "pabago" (tl.) = "sei(d/ en Sie) fähig zum Ändern!" (dts.)
 • weitere hypothetische Konjugations-Fälle z.Verb "bago" (synthetisierbar über einen Verbkonjugator "http://www.puwe.de/tag/tag_verb.htm") sind im Tagalog nicht dokumentiert. Die dortseitig angebotenen 24 Affixe (Stand: 20.8.2020) können durch die Tabelle in https://de.wikipedia.org/wiki/Tagalog#Affixe um eine Vielzahl (100 Affixe (Stand: 20.8.2020)) ergänzt werden. Langeweile gibt es da keine ...
unterschieden wird, gibt es im Cebuano eine andere Einteilung in Konjugationsformen:
 • CA: intentionale / punktuelle / abgeschlossene vergangene, gegenwärtige, zukünftige Handlung (=^= intentionale / absichtliche Form).
  Dies ist die Form, in welcher die Aktion sofort abgeschlossen wurde, ist oder wird. Normalerweise deuten die Anhänge dieser Form auf eine Art Absicht oder Willen hin, die Handlung / das Verb auszuführen. Diese physische Form ist auch die Form, in der die Aktion nur ein Statement sein kann.
 • CB: durative / andauernde gegenwärtige Handlung,
 • CC: stative / inaktive Handlung
 • CD: reziproke / mutuale / gegenseitige Handlung
Kurioserweise kennt "CB" eine Singularform und Pluralform (s. en.Wikipedia.org/wiki/Cebuano_Grammar).
nagbag-o [=Vergangenheit, Sg. (od.auch Pl.??); wird im Tagalog als "Vergangene Handlung", im Cebuano manchmal als "andauernde Handlung" interpretiert, seltsam]
Vermutlich kann man die cebuano'sche Systematik mittels "grammatischer Faltung" mit der tagalog'schen vergleichbar machen (noch unklar!?)
 • folgende Affixe können bei Verbkonjugationen verwendet werden (siehe http://www.binisaya.com/node/28/12):
  • mood
   Modus
   perfective
   (kürzlich)
   factual (eng.)
   imperfective
   andauernd
   nonfactual (eng.; s.Lit.)
   = REALIS =
   complete
   begonnen + abgeschlossen
   (Präteritum / Perfekt)
   nasugdan
   = REALIS =
   progressive
   begonnen
   (Präsens)
   pasugdan
   = IRREALIS =
   contemplative
   noch nicht begonnen
   (Futur)
   pagasugdan
   Aktor-Fokus
   Indikativ
   na- naka- / nagka- ma-
   Aktor-Fokus
   Indikativ
   Intentional- / Absichts-Form
   ni- / mi- / hing- nag- / ga- mo-
   Aktor-Fokus
   Indikativ
   Durativ (Sg.)
   nag- nag- / naga- mag-
   Circumstantial focus
   location subject
   benefactive subject
   goal subject
   Indikativ
   gi-..-an gina-..-an -an
   Objekt-Fokus
   Indikativ
   gi- gina- -on
   Instrumental-Fokus
   Indikativ
   gi- gina- i-
   Aktor-Fokus
   Indikativ
   Durativ (Pl.)
   nang- nang- / nagpang- mang-
 • C0: Infinitive (singular) / (plural): zwei indikative Formen müssen erst recherchiert werden ....
  z.B.(Aktor-Fokus .., Indikativ I): "magbago" / "mangbago" (ceb.) = "ändern" (dts.)
  z.B.(Aktor-Fokus .., Indikativ II): "mobago" / =^= (ceb.) = "ändern" (dts.)
gibag-o [=Vergangenheit, passiv; Patient/Objekt-Fokus; wie im Span.: Passiv als Ersatz für Reflexiv]
nibag-o [=Vergangenheit, aktiv; Aktor-Fokus]
nangbag-o ?? [=Vergangenheit, Pl.]
nanbag-o ?? [=Vergangenheit, Pl.]
 151)  ikatangdì [1) falls Präfix "i-" vor Wurzelverb, dann Bedeutung "nicht begonnene Aktion"/"Futur" (s.Lit.); 2) falls Präfix "ika-" vor Wurzelverb / Wurzeladjektiv (=Wortbasis), zeigt die neue Verbform die Möglichkeit (Potentialis), Anpassungsfähikeit, Eignung des Zwecks/der Handlung an, die durch die Wortbasis dargestellt wird (s.Lit.); potent. Verbform von "tangdi", "tandi" (ceb.) = "vergleichen" (dts.) = "(to) compare" (eng.); s.Lit.]
ikagtandì [= "kann verglichen werden", "ist vergleichbar" (dts.) = "can be compared", "is comparable" (eng.) s.Lit.; Präfix "ikag-" wird nur selten wegen "Wohlklang" {z.B. vor Wurzel-Initialen "l" oder "b"} benutzt]
ikatanding [= "ikatandi (=Verb / Partizip) + nga" (ceb.) = "vergleichbar(er,e,es)" [Adjektiv] {+ z.B. Nomen}]
ikatandi sa [wird (durch google) auch mit "vergleichbar" übersetzt, hat aber eher die Bedeutung eines Nomen "möglicher Vergleich" {+ z.B. "des/der" + 2.Nomen}]
sa samang matang[94] 
sa usa ka managsamang[151X]  paagi[188] 
 151X)  managsamang paagi[188] 
managsama nga paagi[188] 
 152)  diin[153]  adunay ["adunay" nachgestellt, damit "diin ..." nicht als Frage interpretiert wird]
Anm.:
 • [Präsens/present tense:] "adunay" (ceb.) = "there is" (eng.) = "es ist/gibt" (dts.);
 • Fragepronomen: "diin" (ceb.; s.Lit.) [Vergangenheit/past tense] = "where (was)?" (eng.) = "wo (war)?" (dts.)
 • Fragepronomen: "asa", "hain" (ceb.; s.Lit.) [Präsens/Zukunft / present/future tense] = "where (is/will be)?" (eng.) = "wo (ist/wird sein)?" (dts.)
  • "asa" fragt nach einer Person oder einem Ort "wo(hin)?" (dts.)
  • "hain", "ha-in", "sa-a" fragt nach Lebensmittel oder Dingen "wo?" (dts.)
  • "dis-a" =^= "diin" (ceb.)
 • warum nicht "asa adunay" statt "diin adunay"?
mao[48]  (??)
may (??)
 153)  diin
di-in
 154)  proporsiyonal (sa ...) [= "ist proportional (zu ...)" (dts.)]
proporsyonal
timbang (??)
katimbang (sa ...) [= "ist proportional (zu ...)" (dts.)]
 155)  Potentialis-Beispielsatz z. tagalog'schen Objektfokus-Verbalausdruck "magawang sundan/sundin" (tl.) = "folgen können" (dts.):
"Nagawang sundin ni Paolo si Maria." [Aktiv], "Nagawang sundin si Maria ni Paolo." [Aktiv], "Si Maria ay nagawang sundin ni Paolo." [Aktiv] (tl.)
= "Nakapagsunod ni Paolo si Maria." [Aktiv] [Potentialis durch "maka"-/"naka"-Präfix] (ceb.)
= "Nahimong sundin ni Paolo si Maria." [Aktiv], "Nahimo si Maria nga sundin ni Paolo." [Passiv], "Si Maria nahimo nga sundin ni Paolo." [Passiv] (ceb.)
= "Paolo was able to follow Maria." [Aktiv], "Maria was able to be followed by Paolo" [Passiv] (eng.)
= "Paolo war fähig Maria zu (ver)folgen", "Paolo konnte Maria (ver)folgen" [Aktiv], "Maria konnte vpn Paolo gefolgt/verfolgt werden" [Passiv] (dts.)
Anm.: die Präferenz ergibt bei "magawang sundin" einen Passivsatz, bei "magawang sundan" einen Aktivsatz (noch unklar, warum; "-in": der Patient "Phänomen" wird zum Aktor "IR-Spektroskopie" bewegt; "-an": der Patient erfährt eine (Oberflächen)Änderung durch "IR-Spektroskopie" [s. https://en.wikipedia.org/wiki/Tagalog_grammar#Trigger])
 156)  eksamin
imbestigasyon
 157)  pang [=?= "pa + nga"] [= "still", "yet" (eng.) = "noch" (dts.)]
pa [= "still", "yet" (eng.) = "noch" (dts.)]
 158)  Regeln für Lautänderungen in Cebuano (im Cebu-City-Dialekt (Lit.)):
(hier im Text ist z.Zeit nur "pula" ⇒ "puwa" umgesetzt; andere Vokabeln sind ungeprüft; vergleiche auch Beispiele zu Ligatur (dts.) / contraction (eng.))

'..aLo..' ⇒ '..aWo..'
'..aLu..' ⇒ '..aWu..'
'..uLa..' ⇒ '..uWa..'
'..uLo..' ⇒ '..uWo..'

'..D' ⇒ '..Ran' (bei einigen Verben)
'..D' ⇒ '..Ron' (bei einigen Verben)
'..D' ⇒ '..Lon' (bei einigen Verben)
'..aLA' ⇒ '..A'
'..iLI' ⇒ '..I'
'ALa..' ⇒ 'a..'
'..ALo..' ⇒ '..A..'
'..ALa..' ⇒ '..A..'
'..uLO' ⇒ '..O'
'..uLO..' ⇒ '..O..'

'..ab' ⇒ '..ay'
'..ang' ⇒ '..ay' (Sonderform: "man + ang" ⇒ 'may'[106] )
'..ao' ⇒ '..ay'
'gud + nga' ⇒ 'gung'
'sad + nga' ⇒ 'sang'
'gyud + ug' ⇒ 'gyug'
'wala + -on' ⇒ 'walhon'
'dala + -an' ⇒ 'dalhan', 'dad-an'
'laba + -i' ⇒ 'labhi'
'putol + -on' ⇒ 'putlon'
'buak + -an' ⇒ 'buk-an'
'higot + -an' ⇒ 'hig-tan'
'lawak + -on' ⇒ 'lakwon'

'inom + -on' ⇒ 'imnon'
'tanom + -an' ⇒ 'tamnan'
'dakop + -on' ⇒ 'dakpon'
'sulod + -on' ⇒ 'sudlon'
'luhod + -an' ⇒ 'ludhan'

Präfix-final-N- (z.B. 'paN-' stellvertretend für maN-, naN-, paN-):
'paN- + a..' ⇒ 'pang-a..'
'paN- + b..' ⇒ 'pam..'
'paN- + d..' ⇒ 'pan..'
'paN- + e..' ⇒ 'pang-e..'
'paN- + h..' ⇒ 'pang-h..'
'paN- + i..' ⇒ 'pang-i..'
'paN- + k..' ⇒ 'pang..'
'paN- + l..' ⇒ 'pang-l..', 'pan-l..'
'paN- + ng..' ⇒ 'pang..'
'paN- + o..' ⇒ 'pang-o..'
'paN- + p..' ⇒ 'pam..'
'paN- + r..' ⇒ 'pang-r..', 'pan-r..'
'paN- + s..' ⇒ 'pan..'
'paN- + t..' ⇒ 'pan..'
'paN- + u..' ⇒ 'pang-u..'
'paN- + w..' ⇒ 'pang-w..'
'paN- + y..' ⇒ 'pang-y..'
 159)  usag usa [(ceb.) = "usa" + "ug" + "usa" (ceb.; siehe: "isa't-isa" (tl.) =(wfw:) "1+1"; siehe: "gitagsatagsag" = "gi-"+ "tagsa-" + "tagsa" + "-g" (ceb.) mit "ug" (ceb.) = "und" (dts.))]
pareho nga (??)
 160)  mingkahitabo [="es gab"(dts.)]
mikahitabo
mingresulta
adunay [="es gibt"(dts.)]
gipakita niini [="es zeigt(e) sich"(dts.)]
Anm.: unklar ist, ob "ming-" eine Ligatur von "mi-" + "ka-" ist; "mika-" ergibt gleiche Übersetzung wie "mingka-";
"ka-" soll Potentialis** AKTIV in der Vergangenheit interpretieren,
"ming-" soll Punktualis AKTIV in der Vergangenheit interpretieren (siehe Lit. Cebuano_Visayan_Iopt.pdf )
** =: ... wobei der Potentialis nur bei Existenz eines Direkten Objektes/Aktors, sonst nur die Abgeschlossenheit der Handlung interpretiert wird
  161)a)b)c)d)e)  hulag
huwag [Cebu-City-Dialekt]
pigura
porma
tabas
dagway
 162)a)  interbal
dapit (nga)
han-ay (mehrdeutig ??, siehe oben; wird mit "Reihenfolge" übersetzt)
kasángkad
kasangkadón
kasangkarón
kasangkaran [=^= kasangkadan (Lit.)]
 163)  pag-deuterize
pag-deuter
deuterasyon
 164)a)  grupong[146]  bugkos[12] 
grupong[146]  nagbugkos[12]  nga (/sa) kemikal
grupong[146X]  link[17]  nga (/sa) kemikal
magamit[165]  nga grupo
grupong punksyonal[165] 
grupong inlase (= "(chemical) bond group" (eng.) = "Bindungsgruppe" (dts.))
 165)  punksyonal [=esp.Lehnwort]
angay
magamit [siehe[42]  =?=(Ersatzsynonym:) "anwendbar", "nützlich", "machbar", "verfügbar" (s.Lit.)]
kapus-buhaton [=Adj.; hierfür Lit.Beleg gesucht]
kapusbuhaton[73]  [=Adj.; hierfür Lit.Beleg gesucht; auch "kapusbuhat" (ceb.) = "Funktion", "Aufgabe", "Werk", "Arbeit", "Verarbeitung" (dts.) wird v.google als orthograf. fehlerhaft moniert; s.Lit. ]
 166)  Dialekt. oder veralt. Schreibweisen (NEU (=^= "ALT"; Lit.(1979))):
ako (=^= "aku" [Pers.Pronomen (ABS.)])
nako (=^= "nakuq" [Pers.Pronomen (ERG.postpos.)])
hier im Text zur Zeit nicht verwendet oder überprüft
 167)  og-Ligatur (= "og-contraction" (eng.)) (Lit. )
..-Vokal + "og" (bzw. "ug")
..-Vokal'g
 167X)  Pluralformen einiger Adjektive (Lit. )
1.Silbe(Adjektiv) + "-g-" + weitere Silben(Adjektiv)
Anm.: betrifft insbes. Adjektive der Art: "groß", "klein", "nah", "fern", "kurz", "lang"
 168)  siparar [Verb; Dialekt ??; Druckfehler ??]
separar [Verb]
bulag
buwag [Cebu-City-Dialekt]
pagbulag [Nomen; Verb(alnomen)]
paglain [Verb]
ulangon [Verb]
nahimulag
hamulag [Verb] = "be separated" (eng.) = "separiert sein", "getrennt sein" (dts.)
 169)  ang parehas[169X]  ang tinuud
ang sama tinuud
(ang) tinuud ang parehas[169X]  [=(wfw.) "(ist) gültig das Gleiche" = "das Gleiche gilt" (dts.)]
(ang) tinuud[184]  usab niana[50]  [ERG]
(ang) tinuud[184]  usab kana[50]  [ABS] [=(wfw.) "(ist) gültig wiederholt dort" = "dort ebenso gilt" (dts.)]
 169X)  pareha(ng)
parehas (nga)
pareho(ng)
sama(ng)
duha(ng)
duroha(ng)
 170)  nachfolgende Vokabel(n) werden v. translate.google sinngemäß übersetzt:
pag-uyon [= "(to) agree (with)" (eng.) = "übereinstimmen (mit)" (dts.)]
katugbang [=1) "(die) Gleichheit", "(das) Gleichsein" (dts.) = "equability" (eng.); Lit.; =2) "opposite" (eng.) = "katapat" (tl.)]
nachfolgende Vokabeln sind evtl. unpassend (ungeprüft):
pagparis [= "(to) match (with)" (eng.); wird als Aufforderung/Imperativ übersetzt]
pagbagay [= "(to) match (with)" (eng.); wird als Aufforderung/Imperativ übersetzt]
pagparang [= "(to) match (with)" (eng.); wird als Aufforderung/Imperativ übersetzt]
katumbas
mao[48]  katumbas
tubang
 171)  hibal-an(g)
hibaloan(g)
hibaw-an(g)
naila(ng)
nahibal-an(g)
nailha(ng)[124] 
hiilhan(g)
nakaila(ng)
hingsayran(g)
 172)  sistemang redoks (= "Redox-System" (dts.))
redoks nga sistema (= "Redox-System" (dts.))
sistema sa redoks (= "System für (das) Redox" (dts.))
sistema og redoks (= "System für Redox" (dts.))
 173)  hilisgutan
titulo
 174)  paghimo (??; imperativ!)
naghimo
 175)  Anm.: die Übersetzung ist defekt / inkorrekt, falls das Verb "nagbag-o" von der gelben an die pinkfarbige Textstelle des Satzes verschoben wird (unverstanden !!)
 176)  gigamit ang + Dir.Objekt
... weil die Basis-Vokabel "gamit" (ceb.) = "(das) Gebrauchen" (dts.) mittels Präfix "gi-" goal-/objekt-fokusiert wird, weswegen der erwartete "sa"-(Ergativ)Artikel zum "ang"-(Absolutiv)Artikel mutiert, gefolgt vom Dir.Objekt als sogenanntes "TOPIC". Da aber außer bei einer Äquationalsatz-Gleichsetzung keine 2 Topics / "Satzsubjekte" im Satz stehen dürfen, geht diese Konstruktion nur, wenn man sie mit einem Relativ(nebensatz)-Pronomen "nga" vom Hauptsatz trennt, derart: "... ang ..., nga gigamit ang ..."
pinaagi sa ["pinaagi sa" braucht nicht durch rel.Pron. "nga" vom Hauptsatz getrennt zu werden]
 177)  espektros [=(translate.google:) "Spektrum" (dts.)]
spektra [=(Wikipedia:) "Spektrum" (dts.; s.Lit.)]
spektro [=(translate.google:) "Spektrum" (dts.)]
konträr:
espektro [=(translate.google:) "Brille" (dts.) = "spectacles" (eng.)]
anteyohos [=(binisaya.com:) "Brille(ngläser)" (dts.; s.Lit.)]
kebedo [=(binisaya.com:) "Brille(ngläser)" (dts.; s.Lit.)]
baso [=(binisaya.com:) "(Trink)Glas" (dts.; s.Lit.)]
 178)  temperatura
timpiratúra
kainiton
 179)  pagkawalay nga kalig-on
instabilidad
pagsaka-kanaog
 180)  pinatong [Adj. (s.Lit.); bei ceb.Wikipedia.org unbekannt]
dugang pa [Adv.; Subst.; bei ceb.Wikipedia.org: Adj.]
gidugang [PP(v. Passiv);]
ademas [Adv.; esp.Lehnwort]
además [Adv.; esp.Lehnwort; s.Lit.]
gawas pa [... ??]
ingon kadugangan [... ??]
ekstra(ng) [Adj.; = "ekstra nga"]
pakapin(g) [Adj.; = "pakapin nga" (s.Lit.); bei ceb.Wikipedia.org: Subst. "addendum" / "Nachtrag"]
 181)  busa
tungod niini
 182)  gipakubus
giminus
gimub-an
gikunhod
 183)  ra
lamang [wird gerne post-positional plaziert]
lang
 184)  tinuud (s.Lit.)
tinuod
balido
nga magamit
 185)  pagsulod (??)
pagsakop (??)
may sulud (s.Lit.)
may sulod
maysulud
naglakip
nagbaton
 185X)  mit den Fragepronomen: "kinsa [="who" (eng.) = "wer" (dts.)] / unsa [="what" (eng.) = "was" (dts.)], hier stellvertretend mit "unsa" gilt:
0: Direkte Frage (üblich):

0.0: "unsa" (=Fragepronomen) + "ang"[185Y]  [=DIR.] + (Personal/Possessiv-Pronomen als "sein"-loses Verbalnomen)
0.1: "unsa" (=Fragepronomen) + "ang"[185Y]  [=DIR.] + (gebeugtes Adjektiv als "sein"-loses Verbalnomen)
0.2: "unsay" (=^= "unsa" =Fragepronomen) + "ang"[185Y]  [=DIR.]) + (konj.Verbform als Verbalnomen)
0.3: "unsang" (=^= "unsa" + "nga" [= LINKER, d.h. Fragepronomen als Adjektiv]) + (Subjekt, z.B.: "welches Buch/Dokument/usw.") + "ang"[= DIR.] + (konj.Verbform als Verbalnomen) (+ "sa" [GEN.] + (weitere(s) Substantiv(e))
0.4: "unsa" (=Fragepronomen) + "sa" [=OBL. als GEN.Marker] (+ "mga" [=Plural-Marker]) + (Subjekt, z.B.: "welches von den Büchern/usw.") + "ang"[= DIR.] + (konj.Verbform als Verbalnomen) (+ "sa" [GEN.] + (weitere(s) Substantiv(e))

1: Indirekte Frage ("kung"[131Y]  steht vor Fragepronomen, falls damit keine Frage eingeleitet wird; üblich):
1.1 (siehe 0.3): [Verb(alsequenz)] + "kung unsa(ng)" + ... + [Verbalgruppe] (z.B.: er fragt/frägt, welche Blüte rot ist(/sei))
1.2 (siehe 0.4): [Verb(alsequenz)] + "kung unsa sa" + ... + [Verbalgruppe] (z.B.: er fragt/frägt, welche von den Blüten rot ist(/sei)
1.3 (siehe 0.2): [Verb(alsequenz)] + "kung unsay" + ... + [Verbalgruppe] (z.B.: er fragt/frägt, welche ... (??) ist(/sei)

Relativsatz-Einleitung (üblich):
2.1: [Subst.] + ", nga" + [Verbalgruppe] (z.B.: die Blüte, welche rot ist)

3: unüblich:
3.1: [Subst.] + "kung unsa" (+ "sa") + ... + [Verbalgruppe] (z.B.: er fragt/frägt nach der Blüte, welche rot ist(/sei); entweder nach Muster 1: oder 2: übersetzen)
3.2: ("kung" +) unsa" + "sa" [=IND.]

unklar, ob passend?? / ungeprüft!:
2.2: [Subst.] + ", hain sa" + [Verbalgruppe] (z.B.: die der Blüten, welche rot sind)
 185Y)  Fragepronomen (z.B. "kinsa", "unsa", "pila") oder Demonstrativpronomen (z.B. "nia") können in der Funktion als Topic-Marker anstelle eines nachfolgenden Artikels "ang" mit dem Suffix "-y" verziert werden:
z.B. "unsay ..." anstatt "unsa ang ..." = "was ist der/die/das/ein(e) ... [Subj.]" (dts.)
 185Z)  Negationenspronomen (z.B. "wala") oder Demonstrativpronomen (z.B. "aduna") können in der Funktion als Dir.Objekt-Marker anstelle eines nachfolgenden Artikels "ug" mit dem Suffix "-y" verziert werden:
z.B. "adunay ..." anstatt "aduna ug ..." = "es gibt ein(en,e,-) ... ["existent" (eng.) = Akk.Obj.]" (dts.)
z.B. "walay ..." anstatt "wala ug ..." = "es gibt kein(en,e,-) ... ["non-existent" (eng.) = Akk.Obj.]" (dts.)
 186)  singsing
sikulo
 187)  edipisyo
gambalay (=^= "gama-" + "balay" (ceb.) = "machen / fabrizieren / bauen / handarbeiten" + "Haus" (dts.))
tigbalayon
tigbayon
 188)  pamaagi [=(google:) "Ansatz" (dts.) =^= "pa-" + "paagi" ↝ "pa-" + "maagi" (ceb.); siehe: "paagi", "pinaagi" (siehe[130P][177] ]
paagi [=(google:) "Art", "Weise" (dts.)]
 189)  yano [= esp.Lehnwort v.: "llano" (esp.) = "einfach", "simpel" (dts.)]
 190)  sa palibot
libut
libot
anaa sa duol
 191)  ang kusog[37W]  (??; ="Energie", "Kraft", "Stärke"; s.Lit.)
ang pahat
ang ratio [= esp.Lehnwort]
ang rate [= eng.Lehnwort]
ang kantidad sa sangkap nga gibag-o[150]  matag yunit sa oras[191X] 
ang kantidad sa sangkap nga mao ang nausab[150]  matag yunit sa oras[191X] 
=: "die Stoffmenge, welche pro Zeiteinheit konvertiert / umgesetzt / geändert / erneuert wird" (dts.)
Anm.: die von Lit. http://www.bohol.ph/diksyunaryo.php angegebene Vokabel "pagpabayio" = "pagPABAYIO" ist entweder Druckfehler / Dialekt, da sie im Internet nur 1x auffindbar ist oder sie hat speziell etwas mit dem Kredit-Wechsel [Bank-Fachsprache: "promissory note", "note payable" (eng.)] zu tun. Daneben gibt es noch die Vokabel "pabaylo"="PABAYLO".
 191X)  VOKABELN:
matag usa ka yunit sa oras[191Y]  [="pro Zeiteinheit" (dts.)]
matag yunit sa oras[191Y]  [="pro Zeiteinheit" (dts.)]
matag yunit nga oras[191Y]  [="pro Stunde" (dts.)]
 191Y)  oras
panahon
 192)  naundan ...
hain[185X]  may sulud[185]  ...
 193)  kahimtang
estado
 193X)  intermedya(ng)
tungatunga(ng)
 194)  Anders als bei den Akkusativsprachen ist im Cebuano die Fallunterscheidung. Der Obliquus [="schräger Fall" / "schiefer Kasus"] steht meist für alle Fälle ausser dem Nominativ, welcher dem Direkt-Fall im Tagalog und dem Absolutiv im Cebuano entsprechen kann. Dem Ergativ im Cebuano kann der Indirekt-Fall im Tagalog zugeordnet werden. Im Numerus "Plural" folgt sein Marker "mga" direkt dem Kasus-Marker. Im Detail:
S
p
r
a
c
h
e:
Num. DIR (tl.)
ABS (ceb.)
NOM., AKK., DAT. (germ.)
IND (tl.)
ERG (ceb.)
NOM., GEN. (germ.)
OBL (tl., ceb.)
GEN., DAT., AKK., ABL. (germ.)
GEN (tl., ceb.; germ.)
no-name name no-name name no-name name no-name name
Tl. [sg.] ang
'yung
iyong
si ng
n'ung
niyong
ni sa kay ng ni
[pl.] ang mgá
'yung mgá
iyong mgá
sina ng mgá
n'ung mgá
niyong mgá
nina sa mgá kina ng mga nina
Ceb.[sg.] ang si sa ni sa (def.)
og (indef.)
kang sa (def.)
og (indef.)
ni
[pl.] ang mga sila si
silang
sa mga nila ni
nilang
sa mga (def.)
og mga (indef.)
kanila ni
kanilang
sa mga (def.)
og mga (indef.)
nila ni
nilang
Genitiv-"sa" (fett + kursiv), z.B: "Ingles sa Estados Unidos" (ceb.) = "Englisch der USA" (dts.)
 195)  kuwadradong mga kantidad nga gamot
kuwadradong gamut nga mga bili
 196)  alternative Wortfolge / Syntax:
Uban[130R]  sa tabang[147]  sa nadiskobrehang[8]  mga parametrong banda, sa sumbanang[10]  ug kalibrasyong mga espektrum[9][177]  gikan[53]  sa mga pagsukod sa IR[87] sa mga kimikal[43] , hain[185X]  sa naglakip[185]  og H–O ug C=O nga bugkos[164]  nga mga grupo, duhang[169X]  nakasinati[86]  og usa ka[00]  hinungdanong[0] suporta, ang[49]  pamaagi[145]  para[22]  sa ubos nga puwang (UP/IR)[87] espektroskopiskong pag-obserbar[85]  sa mga reaksyon[103]  ug man ang[49]  interpretasyon[71]   .
 197)  folgende Ausdrücke sind Emphathie-Ausdrücke und können nicht übersetzt werden (noch nicht verlinkt; s.Lit.):
man
oi
gud
 198)  kalabutan
kalabotan
 199)  Sa niini + NOMEN (ceb.) [diese Form entspricht am ehesten der Filipino'schen Form "Sa" + NOMEN + "-(n)g"/"na" + "ito" [ABS./DIR.] (tl.)]
Sa niining + NOMEN (ceb.) [anders als im Tagalog ist hier im Cebuano "sa" als Präposition "in, auf, usw." überflüssig; keine Ahnung, ob dies am Präfix "ni-" liegt]
Niining + NOMEN (ceb.)
Niini nga + NOMEN (ceb.) [die Präposition "in, auf, usw." + NOMEN ergibt sich durch "nga"-Marker oder "-ng"-Suffix ans Demonstrativpronomen "niini" [=ERG.]]
Anm.: unklar, warum das Demonstrativpronomen in Tagalog "ito" im ABS-Fall, jedoch in Cebuano "niini" und Hiligaynon "sini" im ERG.Fall steht
 200)  mga hinungdanong pulong
mga mahinungdanong pulong
mga bililhong pulong
mga importanteng pulong
mga impurtanting pulong
mga yawing pulong
mga keyword
 201)  Aufzählung ("beides, {1} und {2}" = "sowohl {1} als auch {2}" (dts.)):
duhang ... [Verb(al(nomen)-sequenz)], ... [Substantiv_1-Sequenz] ug man ... [Substantiv_2-Sequenz]
... ?? [alternative Formen siehe: [64] oder [70]]
 202)  Beispiele zu "wala'y" = "wala + ...'y" =?= "walay" (ceb.; s.Lit.) = "absurd", "es gibt nicht" (dts.);
ang wala'y Diyos (ceb.) = "Atheist", "Gottlose(r)" (dts.)
kawala'y (ceb.) = "Vakanz", "leere Stelle", "(die) Leere" (dts.)
kawala'y pagtagad (ceb.) = "Indifferenz", "Unterschiedslosigkeit" (dts.)
kawala'y sala (ceb.) = "Unwissenheit" (dts.)
walay asin (ceb.) = "ohne Salz/Substanz", "unglaubwürdig" (dts.)
 203)  'y nach Pers.Pronomen dient zur Verstärkung, z.B.:
"moadto (/ muadtu) siya [ABS]" (ceb.) = "er/sie/es will gehen/(ab)fahren/verlassen" (dts.)
"siyay moadto (/ muadtu)" (ceb.) = "er/sie/es ist der/die eine, welcher gehen/(ab)fahren/verlassen will" (dts.)
also kann auch "kay" = "ka'y" = "ka [ABS-Kurzform für "ikaw"] + 'y" (ceb.) eine Verstärkung ("du bist der eine, welcher" (dts.)) für 2pers.Sg. ("du" (dts.)) sein
 204)  nasa [synonym z. vieldeutigen Präposition "sa" (ceb.; tl.; bkl.) [=Lokativ-Marker ??], einschränkend auf "in", "im"]
Anm.:
 1. evtl. Kurzform für legendäre "na sala", "na sala sa", "sala sa" (esp.) = "im Saal/Raum/Zimmer (von)" (dts.; s.Lit.)
 2. gibt es als Präposition im Tagalog/Filipino ohne Bedeutungseinschränkung für "in", "bei", "zu", "auf" (s.Lit.)
 205)  koepisyent
pakas
 206)  iugnay [tl.Lehnwort]
asosyit [eng.Lehnwort]
asosyar [esp.Lehnwort]
 207)  nakaplag (??) [="finden", "gefunden" (dts.)]
nakaplagan (??) [="finden", "gefunden" (dts.)]
nakaplagon (??) [="finden", "gefunden" (dts.)]
nakit (??) [="beobachten", "beobachtet" (dts.)]
nakit-an (??) [="beobachten", "beobachtet" (dts.)]
Anm.: evtl. doppelte Fußnote für "..-kaplag-.." siehe [34]
Anm.:
Mga Yawing Pulong:
(keywords)[200] :
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, EPR,
aktibasyon, asetil, aseton, asido, askorbiko, banda, basiko, bili, bis, bugkos, butanal,
dehidro, deuterasyon, diketo, dipolo, disertasyon, ebolusyon, elektronikong, enerhiya, enol, erya, espektro, espektroskopiya, espin, estak, grupo, guloniko, hidrasyon, hidrolisis, higayon, inpra-puwa, instabilidad, integral, intermedya, interpretasyon, iso, kadugta, kahimtang, kalibrasyon, kanap, kapunongan, karboniko, kasumahan, keto, koepisyent, konsentrasyon, kristal, lig-on, nagbagting, niyutral, nyutral, oksihenasyon, okso, pag-abli, pagkunhod, pagsubo, pagsukod, pag-uyog, pangbukas, para-magnetikong, parametro, perdigones, pisiolohikal, ploresensiya, potometriya, produkto, radikal, reaksyon, redoks, redukton, saponipikasyon, singsing, solusyon, sumbanan, tautomerismo, temperatura, titrasyon, titulo,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.