på dansk:Efterfølgende side (106) ud doktorafhandlingen med titlen

UNDERSØGELSER TIL

REAKTIONER AF DEHYDROASCORBIN- OG DIKETOGULONSYRE

VED HJÆLP AF COMPUTER-UNDERSTØTTET INFRARØDSPEKTROSKOPI (tysk)

præsenteret af Detlef[7]  Pagel (født i Hermannstein, Kreis Wetzlar, Tyskland)

Giessen 1992

blev maskinskrevet og oversat af og blev sat ind på World Wide Web (Jord Omfattende Web) med venlig tilladelse fra forfatter © 2020-2024.
Passivform des Satzes ist ungeprüft (siehe Schwedisch-Nota: [1])
passive voice of the sentence is unproofed (see swedish nota: [1])
Fast alle Fußnoten müssen aktualisiert werden (unerledigt!)
106

5 Sammendrag

I denne doktorafhandling blev undersøgt såvel ascorbinsyre / dehydroascorbinsyre-redoxsystemets oxideringen og reduceringen som den alkalisk hydrolyse fra dehydroascorbinsyre (forkortelse DHA) til diketogulonsyre (DKG). Ved hjælp af konstateret båndparametrene, standard- og kalibrerings-spektrerne fra infrarød målingerne hos substanser, hvilke indholder H–O og C=O bindingsgrupper[3] , erfarede såvel metodologien at observere reaktionerne med infrarødspektroskopi som interpretationen en væsentlig understøttelse.

I denne sammenhæng blev studeret keto-enol-tautomeriens problemerne hos acetylacetone og (iso-)ascorbinsyrer. Også det viste sig, at integral ekstinktionskoefficientens kvadratrod-værdierne på O=C stræksvingningsmoderne, hvilke er proportionale til ændringerne af dipolmoment, ændrede sig indbyrdes sammenligneligt gennem indsats[4]  af nærliggende bindingsgrupper[3] . Hydrationens fenomenet af keto-grupper kunne blive forfulgt med infrarødspektroskopi hos et enkelt molekyle (butanal). Hos dehydroascorbinsyrerne i opløsning interpretationen er endnu flertydig på grund af adskillige gensidig indvirkende effekter. Dog fremgik klare forskelle i H–O og O=C stræksvingningsområde mellem krystallinsk bis-DHA og den hydratisert form af DHA. Utvetydig lykkedes deutereringen af HO grupperne ved bis-DHA'en. For DHA'ens forsæbnings processen blev fundet temperatur- og pH-afhængige sammenhænge med en aktiveringsenergi af 79,3 kJ / mol[6] . Ved hjælp af den elektronisk databehandling (EDB) man kunne separere fra D2O opløsningerne til tre infrarød standard-spektrer, nemlig fra DHA, DKG og en andet redukton lignende substans. Forsæbningsproduktets (DKG'ens) pKs-værdien, udfindet med pH titrationen og med infrarødspektroskopien, svarer til de bekendte pKs-værdier for oxo-carboxylsyrer. Fremkaldelsen af CO2 i presset tabletters spektrer kan blive ført tilbage til den decarboxylerend DKG. Dog DKG er stadig temmelig stabil i høje koncentrationer i opløsning på 37°C. DKG-spaltningsreaktioner blev kvalitativ undersøgt, gående ud fra DKG-stamopløsninger også i neutralt eller basiskt pH område, uden for med infrarødspektroskopien endnu med spektralfotometrien, fluorescens- og også (EPR) elektron paramagnetisk resonans-spektroskopien. Den på høj pH-værdi fra DHA såvel[2]  som fra DKG sig udviklede, rubinrøde, over for lufts inflydelser ustabil substans, kan blive forbundet[1]  med radikale processer. Det blev fundet et EPR signal, hvilket pege hen på R–O radikaler.

Det er problematisk at DHA- og DKG-instabiliteter indvirke på reducering og oxidering. [5]  ækvimolære koncentrationer af NADH reducere kun ufuldstændig DHA'en i fysiologisk område på grund af den yderligere DHA-forsæbning. Det gælder ligesom for reduceringer gennem H–S grupper intholdende substanser, for som blev fundet en tilsyneladende reaktionsordning sammenlignelig til DHA-forsæbningen. Dog ved reaktioner gennem H–S grupper, det bliver ført infrarødspektroskopisk bevis for en mellemtilstand, hvilken følger den egentlig DHA-reduceringsreaktion. Klare infrarødspektroskopiske forskelle blev fundet ved oxideringsreaktionerne mellem derivaterne hvilke er ude af stand og i stand at forme en C(6)–O–C(3) ring.
Nota:
Danske synonymer:
Dänische Synonyme:
 1)  bragt i sammenhæng med
forbundet med
 2)  fra DHA såvel som fra DKG
fra både DHA og DKG
 3)  funktionelle grupper
bindingsgrupper
 4)  udskiftning
indsats
 5) 
følgelig
derfor
 6)  79,3 kJ/mol
nioghalvfjerds komma tre kilojoule pr. mol
... kilojoule per mol
 7)  Detlef (dts.)
Detlev (dts.)
Ditlev (dan.)

Søgeordene, Nøgleordene (keywords) : Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKs,
acetone, acetyl, aktivering, alkalisk, ascorbin, basiskt, bånd, binding, bis, butanal, carboxyl, dehydro, deutereringen, diketo, dipolmoment, doktorafhandlingen, elektronisk, elektron, ekstinktion, energi, enol, forme, forsæbning, fluorescens, fotometrien, fremkaldelsen, fysiologisk, gulon, grupper, hydrationen, hydratisert, hydrolyse, infrarød, instabiliteter, integral, interpretationen, iso, kalibrering, keto, koefficienten, koncentrationer, krystallinsk, målingerne, mellem, neutralt, område, opløsning, ordning, oxideringen, oxo, paramagnetisk, parametrene, presset, produktet, radikale, radikaler, reaktioner, redox, reduceringen, redukton, resonans, ring, sammendrag, spaltning, spektral, spektroskop, stabil, stam, standard, svingning, syre, tabletter, tautomerien, temperatur, tilstand, titlen, titrationen, værdi
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.