på dansk:Efterfølgende side (106) ud doktorafhandlingen med titlen

UNDERSØGELSER TIL

REAKTIONER AF DEHYDROASCORBIN- OG DIKETOGULONSYRE

VED HJÆLP AF COMPUTER-UNDERSTØTTET INFRARØDSPEKTROSKOPI (tysk)

præsenteret af Detlef Pagel (født i Hermannstein, Kreis Wetzlar, Tyskland)

Giessen 1992

blev maskinskrevet og oversat af og blev sat ind på World Wide Web (Jord Omfattende Web) med venlig tilladelse fra forfatter © 2020.
Passivform des Satzes ist ungeprüft (siehe Schwedisch-Nota: [1])
passive voice of the sentence is unproofed (see swedish nota: [1])
Fast alle Fußnoten müssen aktualisiert werden (unerledigt!)
106

5 Sammendrag

I denne doktorafhandling blev undersøgt såvel ascorbinsyre / dehydroascorbinsyre-redoxsystemets oxideringen og reduceringen som den alkalisk hydrolyse fra dehydroascorbinsyre (forkortelse DHA) til diketogulonsyre (DKG). Ved hjælp af konstateret båndparametrene, standard- og kalibrerings-spektrerne fra infrarød målingerne hos substanser, hvilke indholder H–O og C=O bindingsgrupper3) , erfarede såvel metodologien at observere reaktionerne med infrarødspektroskopi som interpretationen en væsentlig understøttelse.

I denne sammenhæng blev studeret keto-enol-tautomeriens problemerne hos acetylacetone og (iso-)ascorbinsyrer. Også det viste sig, at integral ekstinktionskoefficientens kvadratrod-værdierne på O=C stræksvingningsmoderne, hvilke er proportionale til ændringerne af dipolmoment, ændrede sig indbyrdes sammenligneligt gennem indsats4)  af nærliggende bindingsgrupper3) . Hydrationens fenomenet af keto-grupper kunne blive forfulgt med infrarødspektroskopi hos et enkelt molekyle (butanal). Hos dehydroascorbinsyrerne i opløsning interpretationen er endnu flertydig på grund af adskillige gensidig indvirkende effekter. Dog fremgik klare forskelle i H–O og O=C stræksvingningsområde mellem krystallinsk bis-DHA og den hydratisert form af DHA. Utvetydig lykkedes deutereringen af HO grupperne ved bis-DHA'en. For DHA'ens forsæbnings processen blev fundet temperatur- og pH-afhængige sammenhænge med en aktiveringsenergi af 79,3 kJ / mol[6] . Ved hjælp af den elektronisk databehandling (EDB) man kunne separere fra D2O opløsningerne til tre infrarød standard-spektrer, nemlig fra DHA, DKG og en andet redukton lignende substans. Forsæbningsproduktets (DKG'ens) pKs-værdien, udfindet med pH titrationen og med infrarødspektroskopien, svarer til de bekendte pKs-værdier for oxo-carboxylsyrer. Fremkaldelsen af CO2 i presset tabletters spektrer kan blive ført tilbage til den decarboxylerend DKG. Dog DKG er stadig temmelig stabil i høje koncentrationer i opløsning på 37°C. DKG-spaltningsreaktioner blev kvalitativ undersøgt, gående ud fra DKG-stamopløsninger også i neutralt eller basiskt pH område, uden for med infrarødspektroskopien endnu med spektralfotometrien, fluorescens- og også (EPR) elektron paramagnetisk resonans-spektroskopien. Den på høj pH-værdi fra DHA såvel2)  som fra DKG sig udviklede, rubinrøde, over for lufts inflydelser ustabil substans, kan blive forbundet1)  med radikale processer. Det blev fundet et EPR signal, hvilket pege hen på R–O radikaler.

Det er problematisk at DHA- og DKG-instabiliteter indvirke på reducering og oxidering. 5)  ækvimolære koncentrationer af NADH reducere kun ufuldstændig DHA'en i fysiologisk område på grund af den yderligere DHA-forsæbning. Det gælder ligesom for reduceringer gennem H–S grupper intholdende substanser, for som blev fundet en tilsyneladende reaktionsordning sammenlignelig til DHA-forsæbningen. Dog ved reaktioner gennem H–S grupper, det bliver ført infrarødspektroskopisk bevis for en mellemtilstand, hvilken følger den egentlig DHA-reduceringsreaktion. Klare infrarødspektroskopiske forskelle blev fundet ved oxideringsreaktionerne mellem derivaterne hvilke er ude af stand og i stand at forme en C(6)–O–C(3) ring.
Nota:
Danske synonymer:
Dänische Synonyme:
 1)  bragt i sammenhæng med
forbundet med
 2)  fra DHA såvel som fra DKG
fra både DHA og DKG
 3)  funktionelle grupper
bindingsgrupper
 4)  udskiftning
indsats
 5) 
følgelig
derfor
 6) 79,3 kJ/mol
nioghalvfjerds komma tre kilojoule pr. mol
... kilojoule per mol

Søgeordene, Nøgleordene (keywords) : Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKs,
acetone, acetyl, aktivering, alkalisk, ascorbin, basiskt, bånd, binding, bis, butanal, carboxyl, dehydro, deutereringen, diketo, dipolmoment, doktorafhandlingen, elektronisk, elektron, ekstinktion, energi, enol, forme, forsæbning, fluorescens, fotometrien, fremkaldelsen, fysiologisk, gulon, grupper, hydrationen, hydratisert, hydrolyse, infrarød, instabiliteter, integral, interpretationen, iso, kalibrering, keto, koefficienten, koncentrationer, krystallinsk, målingerne, mellem, neutralt, område, opløsning, ordning, oxideringen, oxo, paramagnetisk, parametrene, presset, produktet, radikale, radikaler, reaktioner, redox, reduceringen, redukton, resonans, ring, sammendrag, spaltning, spektral, spektroskop, stabil, stam, standard, svingning, syre, tabletter, tautomerien, temperatur, tilstand, titlen, titrationen, værdi
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.