suomen kieli/ Suomi / suomeksi:Seuraava sivu (106) on osa avajais-väitöskirjaa. Tutkielman otsikko[1] on:

TIETOKONEAVUSTEISEN INFRAPUNA(IP)-SPEKTROSKOPIAN AVULLA

DEHYDROASKORBIINI- JA DIKETOGULONIHAPOLTA

REAKTIOITA KOSKEVIA[3] TUTKIMUKSIA[3]

(Saksa)

Detlef Pagelin taholta esiteltiin (syntyi[19] Hermannsteinissa[19], Wetzlarin piirikunnassa[19], Saksassa[19])

Giessen 1992

Kirjailijan taholta kirjoitettiin ja käännettiin ja maailmanlajissa tietoverkkossa (World Wide Webissä) julkaistiin hänellä ystävällisellä luvalla © 2015-2022.
Entwurf, Plan - draft - luonnos
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Lyhennelmä[2]

Tässä työssä tutkittiin[4] sekä askorbiinihappoa / dehydroaskorbiinihappoa - hapetus-pelkistys[8] - järjestelmäan[7] hapettuminen[5] ja pelkistyminen[6] että dehydroaskorbiinihapon (DHA':n) emäshydrolyysi[23] diketogulonihapoksi (DKG':ksi). H–O ja C=O sidosten[16] ryhmiä[21] sisältäväillä substansseilla[15] infrapunamittauksista, määritettyjen kaistaparametrien ja vakiospektrien[9] ja kalibraatiospektrien avulla, sekä reaktioiden infrapunaspektroskoopitarkkailua koskeva metodiikka että tulkinta, sai olennaista tukea.

Tässä yhteydessä keto-enolitautomerian ongelmia tutkittiin asetyyliasetonilla ja (iso-)askorbiinihapoilla. Lisäksi näyttäytyi[22], että neliöjuuriarvot O=C:n venytys-värähtelymuotojen[10] integraalisen ekstinktio-kertoimen[11], jotka ovat verrannolliset dipolimomentin muutoksiin, naapurusto-sidoksen ryhmien[21A] substituution kautta[12] muuttuivat itse vertailukelpoinen. Ketoryhmien hydraation ilmiö voitiin jäljittää yhdellä yksinkertaisella molekyylilla (Butanaalilla) infrapuna-spektroskooppinen. Dehydroaskorbiinihapoilla liuoksessa tulkinta on vielä moniselitteinen useiden[17] vaikuttaivien[18] vuoksi. Kuitenkin kirkkaat erot kristallisen bis-DHA':n ja hydratoidun DHA':n muodon välissä tulivat esiin H–O ja O=C venytys-värähdyksen[10] alueessa. Yksiselitteisesti HO-ryhmien deuteraatio onnistui bis-DHA':lla. DHA':n saippuoitumisen[13] tapahtumasta, lämpötila- ja pH-riippuvaisia yhteyksiä määritettiin 79.3 kJ/mol aktivointienergialla. Yhdestä kolmeen infrapuna-standardispektri osattiin erottaa D2O-liuoksista automaattinen tietojenkäsittely (ATK) avulla. Nämä ovat DHA, DKG ja yksi muu reduktooni-samankaltainen substanssi[15]. Saippuoitumisen[13] tuotetta (DKG:a) koskeva pKa arvo, pH-titrauksella ja infrapunaspektroskopialla selvitetty, vastaa okso-karboksyylihappojen tunnettuja pKa-arvoja. CO2-muodostus pellettien spektreissä dekarboksyloituvalle DKG':lle osataan johtaa takaisin. Kuitenkin noin 37°C korkeissa konsentraatioissa liuoksessa DKG on edelleen varsin stabiili. Alkavasti DKG-kantaliuosten, DKG-hajoaminenreaktioita tutkittiin kvalitatiivisesti myös neutraalissa ja emäksisessä pH-alueessa, paitsi infrapuna-spektroskopialla myös spektrofotometrialla, fluoresenssispektroskopialla ja myös (ESR:lla) elektroni-spin resonanssi spektroskopialla[14]. Sekä DHA':lta että DKG':lta kehittyi yksi rubiinipuna substanssi[15] korkealla pH-arvolla. Se on epävakaa vastaan ilmakehän[20] vaikutteita ja radikaaleilla prosesseilla se osataan liittyä. Yksi R–O ●­-radikaaleille viittaava ESR-signaali löydettiin.

On ongelmallinen, että DHA- ja DKG-epävakaudet pelkistymistä[6] ja hapettumista[5] vaikuttavat. Siksi ylimääräisen DHA-saippuoitumisen vuoksi, ekvimolaariset NADH-konsentraatiot vain epätäydellinen pelkistävät DHA:a fysiologisessa pH-alueessa. Sama pätee pelkistymällä H–S - ryhmäpitoisesta substansseista, joita varten DHA-saippuoitumiselle samanlainen ilmeinen reaktio järjestys löydettiin. Kuitenkin H–S - ryhmistä reaktioilla infrapunaspektroskooppinen todistetaan yksi välitila, joka varsinainen DHA-reduktioreaktio seuraa. Oksidaatioreaktioilla C(6)–O–C(3) - rengasmuodostus-kykenemättömien ja -kykyisten johdannaisten välissä, kirkkaat infrapunaspektroskoopierot löydettiin.
Nota:
Huomautus:
Suomenkieliset synonyymit:
Finnische Synonyme:
 0)  kehyssarja: kehyssarjan
kehyksen setti: kehyksen setin
 1)  tutkielman otsikko
työn nimi
 2)  lyhennelmä
tiivistelmä
 3)  koskevia tutkimuksia [PARTITIV Plural]
koskevat tutkimukset [NOMINATIV Plural]
koskevat tutkimiset [NOMINATIV Plural]
 4)  tutkittiin
kirjailija tutki
 5)  hapettuminen
oksidaatio
 6)  pelkistyminen
reduktio
 7)  järjestelmä
systeemi
 8)  hapetus-pelkistys-
redox-
 9)  vakiospektrien
standardispektrien
 10)  venytys-värähdyksen
venytysvärähdyksen
venytys-värähtelyn
venytysvärähtelyn
venytysvärähtely-..
venytys-värähtely-..
 11)  absorbanssin
sukupuuton
ekstinktio-..
 12)  substituutiolla
korvaamisella
korvautumisella
substituution kautta
 13) 
saippuoitumisen =[GEN.Sg.] | saippuoituminen =[NOM.Sg.]
saponifikaation =[GEN.Sg.] | saponifikaatio =[NOM.Sg.]
 14)  (ESR:lla) elektroni-spin resonanssi spektroskopialla
(EPR:lla) elektronin paramagneettisella resonanssispektroskopialla
 15) 
substansseilla =[ADE.Pl.] | substanssi =[NOM.Sg.]
aineilla =[ADE.Pl.] | aine =[NOM.Sg.]
 16)  H–O ja C=O sidos
H-O yksöissidos ja C-O kaksoissidos
H-O yksinkertainen sidos ja C-O kaksinkertainen sidos
 17)  useiden
useitten
useain
 18)  vaikutusten
vaikutuksien
 19)  ... syntyi Hermannsteinissa, Wetzlarin piirikunnassa, Saksassa
... syntyisin Hermannsteinista, Wetzlarin piirikunnasta, Saksasta
 20)  ilmakehän
ilman
 21)  sidosten ryhmiä
funktionaalisia ryhmiä
 21A)  sidoksen ryhmien
funktionaalisten ryhmien
funktionaalisien ryhmien
 22)  kävi ilmi
näyttäytyi
 23)  emäshydrolyysi ,
emäksinen hydrolyysi

Hakusanat, Avainsanat (keywords): Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, ESR, NADH, pH, pKa,
absorbanssi, aktivointi, aluee, arvo, asetoni, asetyyli, askorbiini, avajais, bis, Butanaali, Dehydro, deuteraatio, Diketo, dipolimomentti, elektroni, emäksise, energia, enoli, epävakaus, fluoresenssi, fotometria, fysiologinen, Guloni, hajoaminen, hapetus-pelkistys-, happo, hydraatio, hydratoidu, hydrolyysi, infrapuna, integraalinen, iso, järjestys, kanta, kaista, kalibraatio, karboksyyli, kerroin, keto, konsentraatio, kristallinen, liuos, lyhennelmä, lämpötila, mittaus, muodostus, neutraali, oksidaatio, okso, otsikko, paramagneettinen, parametri, pelletti, radikaaleilla, radikaali, reaktio, reduktio, reduktooni, rengas, resonanssi, ryhmä, saponifikaatio, sidos, spektro, spektroskopia, stabiili, tautomeria, titraukse, tulkinta, tuote, vakio, väitöskirja, välitila, värähdys
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.