En Galego: A páxina seguinte (106) da disertación[2]  inaugural co suxeito

ESTUDOS A

DE REACCIÓNS DE ÁCIDO DEHIDROASCÓRBICO E DE ÁCIDO DICETOGULÓNICO

COA AXUDA DA ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELLA (IV/IR) ASISTIDA POR ORDENADOR (alemán)

presentada[14]  por Detlef Pagel (nacido en Hermannstein, Distrito de Wetzlar (Krs. Wetzlar), Alemaña)

Giessen 1992

foi tecleada e traducida polo autor e posta na world wide web (rede mundial de ordenadores) coa aprobación amistosa do autor ©2021.
... unfertiger Entwurf; unready draft; proxecto inacabado; ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Resumo

Nesta disertación[2]  era(n) examinada(s) a oxidación e (a) redución do ácido ascórbico e do ácido dehidro-ascórbico (un sistema redox) así como a hidrólise básica do ácido dehidro-ascórbico (DHA) ao[26]  ácido dicetogulónico (DKG). Coa axuda dos parámetros das bandas e dos espectros determinados de norma[1]  e de calibración polas medidas do infravermello[10]  de substancias, un contendo grupos de conexión[8]  H–O e C=O, a metodoloxía para observar as reaccións a espectroscopia infravermella así como a interpretación experienciaron[15]  un apoio esencial.

Nesta conexión, os problemas do tautomería ceto-enólica eran estudados[16]  na acetilacetona e en ácidos (iso-)ascórbicos. Aínda foi evidente, que os valores de raíz cadrada do coeficiente de extinción integral dos modos de vibración de elongación O=C, quen son proporcionais aos cambios de momento bipolar, modificábanse[23] a comparabelmente pola aplicación[9]  dos grupos veciños de conexión[8] . O fenómeno de hidratación de grupos do ceto podía ser perseguido espectroscopicamente[19]  por IV nunha molécula fácil (butanal). Cos ácidos dehidro-ascórbicos na solución[4] , a interpretación é aínda ambigua por mor de varios efectos mutuamente influentes. Non obstante, as diferenzas claras levantáronse no sector da vibración da tensión H–O e O=C entre o bis-DHA cristalino e forma de hidratación do DHA. Claramente a deuteración[5]  dos grupos HO era exitosa[11]  ao[26]  bis-DHA. Para o proceso de saponificación do DHA, relacións funcionais dependentes de temperatura e de pH eran determinadas cunha enerxía de activación de 79,3 kJ / mol[18]. Coa axuda do Tratamento Electrónico de Datos (TED)[12]  podían ser separados das solucións[4]  de D2O ata tres espectros estándares infravermellos, nomes de DHA, de DKG e unha outra sustancia semellante como un reducton. O valor pKA do produto da saponificación (DKG), estudado pola titración do pH e pola espectroscopia infravermella, corresponde aos valores pKA coñecidos aos ácidos oxocarbónicos. O desenvolvemento do CO2 nos espectros das pastillas pode ser atribuído sobre DKG, que se descarboxila. Non obstante, DKG sempre é completamente estable en concentracións alturas en solución[4]  a 37 °C. As reaccións de descomposición de DKG eran cualitativamente examinadas, de saída das solucións[4]  nais de DKG, ademais ao[26]  sector neutro e básico de pH, exceptuado coa espectroscopia infravermella sempre coa espectrofotometría, a espectroscopia de fluorescencia e tamén a espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (RPE). A sustancia vermella-rubia, evolucionada por valor de pH alto o DHA así como o DKG, inestable contra[3] as influencias do aire, pode estar asociada a procesos de radicais libres. Era atopada unha sinal RPE, que se dirixe a unha radical de R–O.

É problemático, que a redución e (a) oxidación sexan influídas[21]  por inestabilidades de DHA e de DKG. Así, concentracións equimolar de NADH reducen só incompletamente o DHA, no raio fisiolóxico de pH, debido saponificación suplementaria do DHA. O mesmo conta con[6]  reducións polas sustancias que conteñen o grupo de H–S, para que era atopada unha orde[13] aparente da reacción, semellanza á saponificación de DHA. Porén, un estado intermedio ao cal[25] a reacción verdadeira de redución de DHA segue[22]  é probado espectroscopicamente[19]  por IV durante as reaccións por grupos de H–S.  As diferenzas espectroscópicas infravermellas nítidas eran atopadas ás reaccións de oxidación entre os derivados, son incapaces ou capaces á ciclización C(6)–O–C(3).

Nota:
Sinónimos galegos:
Galicische Synonyme :
 1)  norma
estándar
 2)  disertación inaugural
tese doutoral
tese de doutoramento
 3)  contra as influencias (↔)
baixo as influencias (↧)
 4)  solución [Sg.], solucions [Pl.]
disolución [Sg.], disolucions [Pl.]
 5)  deuteración
etiquetaxe isotópica con deuterio
marcaxe isotópica con deuterio
 6)  o mesmo é válido con
o mesmo é válido para
o mesmo se aplica a
o mesmo conta con
 8)  grupos funcionais (...)
grupos (...) de conexión
 9)  substitutivo
aplicación
substitución
 10)  Coa axuda dos parámetros [determinados] das bandas e dos espectros determinados de norma e [dos espectros determinados] de calibración polas medidas do infravermello
Elipse gramatical:
Coa axuda dos parámetros das bandas e dos espectros determinados de norma e de calibración polas medidas do infravermello
Redución da cláusula relativa polo participio pasado:
Coa axuda dos parámetros das bandas e dos espectros de norma e de calibración, determinados polas medidas do infravermello
 11)  deuteración ... saía bem
deuteración ... era exitosa
 12)  Tratamento Electrónico de Datos (TED)
Procesamento Electrónico de Datos (PED)
 13)  unha orde aparente da reacción
unha orde da reacción aparente
 14)  sometida
presentada
 15)  fehlt!! [Pretérito Perfecto (gal.); =^= Pretérito perfecto compuesto (esp.)]
experienciou (/ experienciaron) [Pretérito (gal.); =^= Pretérito Perfeito (prt.)]
 16)  mehr siehe Lit.: http://tb-archiv.drpagel.de/TB_2020-03-20.html
pasivos analítico (da ação):
os ... eran estudados [grammat. korrekt, unüblich; für prt.: 4.-häufigste Passivform]
os ... foron estudados [für prt.: häufigste Passivform; anders als im prt. = Unterschied im gal. zw. "foron" (=Pretérito perfecto) und "foran" (=Pretérito pluscuamperfecto)]
os ... ten sido estudados [= im Galizischen keine offizielle Verbform, da die aus "ten" (=3p.pl.,Präsens (Verb "ter"))und "sido" (=Part.perf. (Verb "ser")) bestehende Form, ein dts. Komponenten-, eng. Compound-, frz. Composé oder gal. Composto-Verb im Galizischen nicht definiert ist. Im Portugiesischen dagegen ist ihre Entsprechung die 2.-häufigste Passivform]
pasivo sintético ± pasivo reflexivo:
estudáronse os ... [meistens: erleidendes Subjekt dem Prädikat/Verb (= Tenso do pasado perfecto sinxelo (Pretérito perfecto / Präteritum), 3p.pl.(±sg.)) nachgestellt; für prt.: 3.-häufigste Passivform]
os ... estudáronse [Verwechselung mit reflexiver Aktivform (Voz activa reflicte) möglich]
voz impersonal con "se":
estudouse aos[17] ... [Prädikat/Verb (= Tenso do pasado perfecto sinxelo (Pretérito perfecto / Präteritum), nur 3p.sg.), auch bei Subj. im Plural; hier nur für Lebewesen, nicht für Sachen erlaubt; für prt.: 5.-häufigste Passivform]
 17)  aos
a os
 18)  79,3 kJ/mol
setenta e nove coma tres quilojoules por mol
 19)a)  espectroscopicamente por IV (=IR)
con espectroscopia infravermella
pola espectroscopia infravermella
 20)a)  influenciadas
influídas
 21) 
gal. Subxuntivo: anstatt gal. Indicativo:
que a redución e a oxidación sexan influídas[20]  [presento pasivo 3p.pl., dts.Präsens] "que ... son influídas[20] " [presento pasivo 3p.pl., dts.Präsens]
 22)  - Nachdem ich mit viel Mühe die frz. Subjunktiv / Indikativ-Konjugationen ausgearbeitet und danach erkannt habe, dass "que" durch "auquel" zu ersetzen sei, finde ich dazu analog im Galizischen "ao cal" passender als "que", womit die Korrektur von der Indikativ- zur Konjunktivform wieder rückgängig gemacht wird:
gal. Subxuntivo: gal. Indicativo:
que a reacción ... siga [presento activo 3p.sg., dts.Präsens] "que ... segue" [presento activo 3p.sg., dts.Präsens]
 23)  Anm.: Hilfsverb für alle Verben: "haber", jedoch für passiven Gebrauch (z.B. Reflexivform): "ser (Verlauf), estar (Zustand)";
in dieser Übersicht wurde bei Passivformen das Suffix -se gestrichen:

- Nachdem ich mit viel Mühe die Subjunktiv / Indikativ-Konjugationen (im Französischen) ausgearbeitet und danach erkannt habe, dass die Bedingung, bei einer Negierung "il n'était pas évident que ..." müsse das sogenannte Ergänzungsverb im zugehörigen Nebensatz im Subjunktiv stehen, dort wie auch hier im Galizischen nicht erfüllt ist, wird die Korrektur von der Indikativ- zur Subjunktivform wieder rückgängig gemacht:
gal. Subxuntivo: gal. Indicativo:
que os valores ... modificásense[24A] [imperfecto (activo), dts.Präteritum]
(oder:)
que os valores ... (/ fosense) fosen modificados[24B] [imperfecto pasivo A, dts.Präteritum]
"que ... modificábanse[24]" [pretérito imperfecto (activo) 3p.pl., dts.Präteritum]
(oder:)
"que os valores ... (/ éranse) eran modificados[24B]" [pretérito imperfecto pasivo 3p.pl., dts.Präteritum]
hierzu muss man die Imperfekt/pretérito imperfecto-Form oder die Perfekt/pretérito perfecto compuesto-Form auswählen, weil im gal. Subxuntivo kein pretérito perfecto simple existiert (analog z. Frz.+Cat.) "que ... modificáronse[24C]" [Prét. perf. simple (activo) 3p.pl., Präteritum]
(oder:)
"que os valores ... (/ fóronse) foron modificados[24B]" [pretérito perfecto simple pasivo, dts.Präteritum]
hierzu muss man die Imperfekt/"pretérito imperfecto"-Form auswählen, weil im gal. keine "pretérito perfecto compuesto"-Form, weder im "activo" noch im "pasivo" existiert. anstelle v. gal. "pretérito perfecto compuesto"-Form, die weder im "activo" noch im "pasivo" existiert, kann die indikative "pretérito perfecto simple"-Form gewählt werden
 24)  alterábanse
modificábanse
 24A)  alterásense
modificásense
 24B)  alterados
modificados
 24C)  alteráronse
modificáronse
 25)  ao[26]  cal [msk.Sg.; = "auquel" (frz.) = "to which" (eng.)]
a cal [??]
 26)a)b)c)  ao
a o

Palabras clave (keywords): Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, RPE, NADH, pH, pKa,
acetil, acetona, ácido, activación, ascórbico, bandas, básico, bipolar, bis, butanal, calibración, carbónicos, ceto, coeficiente, concentracións, conexión, cristalino, ciclización, dehidro, descarboxila, descomposición, desenvolvemento, deuteración, diceto, disertación, electrónico, enerxía, enólica, espectro, espectroscopia, espectroscópicas, estable, estado, extinción, fisiolóxico, fluorescencia, fotometría, grupos, gulónico, hidratación, hidrólise, inaugural, inestabilidades, infravermella, integral, intermedio, interpretación, iso, medidas, momento, nais, neutro, norma, oxidación, oxo, paramagnética, parámetros, pastillas, produto, radicais, reacción, redox, redución, reducton, resonancia, resumen, saponificación, sector, solucions, suxeito, tautomería, temperatura, tensión, titración, valores, verdadeira, vibración,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.