στα ελληνικά: Η ακόλουθη σελίδα (106) από την εναρκτήρια διατριβή με το θέμα

ΟΙ ΈΡΕΥΝΈΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΕΫΔΡΟ-ΑΣΚΟΡΒΙΚΌ ΟΞΎ ΚΑΙ ΔΙΚΕΤΟΓΟΥΛΟΝΙΚΌ ΟΞΎ

ΜΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΗΝ ΥΠΈΡΥΘΡΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΊΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΊ ΑΠΌ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ (Γερμανικά)

παρουσιασμένος από το Detlef Pagel (γεννημένος στα Hermannstein, Kreis Wetzlar, Γερμανία)

Giessen 1992

έγινε δακτυλογραφημένη
καὶ μεταφρασμένη από το συντάκτη καὶ έγινε τεθειμένη στο world wide web (παγκοσμίως καθαρός) με τη φιλική έγκριση το συντάκτη ©2012.

106

5 Περίληψη

Σε αυτή διδακτορική εξετάζονταν η οξείδωση καὶ η αναγωγή τοῦ οξειδοαναγωγής σύστηματος απο το ασκορβικό οξύ / δεϋδρο-ασκορβικό οξύ καὶ η υδρολυτική σαπωνοποίηση τοῦ δεϋδρο-ασκορβικό οξέος (DHA, ΔΫΑ) για δικετο-γουλονικό οξύ (DKG, ΔΚΓ). Με τη βοήθεια τῶν εξακριβωμένων παραμέτρων ζωνών, τῶν τυποποιημένων φασμάτων καὶ φασμάτων βαθμολόγησης από τις υπέρυθρες μετρήσεις στις ουσίες, που περιέχουν το σύνδεσης ομάδες H–O καὶ C=O, η μεθοδολογία για να παρατηρήσει τις αντιδράσεις με την υπέρυθρη φασματοσκοπία καθώς επίσης καὶ η ερμηνεία δοκίμασε μια ουσιαστική υποστήριξη.

Σε αυτή  σινάφια τα προβλήματα
τοῦ κέτονο-ένολο-ταυτομέρεια μελετήθηκαν στο ακετυλ-ακετόνη καὶ στα (iso-)ασκορβικά οξέα. Εμφανίστηκε περαιτέρω, το οποίο οι τετραγωνικές τιμές ρίζας τοῦ ακέραιου συντελεστή εξάλειψης τοῦ κανονικού τρόπου δόνησης O=C τάσης, οι οποίες είναι ανάλογες προς τις αλλαγές στιγμής διπόλων, που ποικίλλονται ανάλογα από την αίτηση τῶν γειτονικών ομάδων σύνδεσης. Το φαινόμενο τοῦ ενυδάτωσης τῶν κετονικών ομάδων θα μπορούσε να ακολουθηθεί με την υπέρυθρη φασματοσκοπία σε ένα εύκολο μόριο (βουτανάλ). Με τα δεϋδρο-ασκορβικά οξέα στη λύση η ερμηνεία είναι ακόμα διφορούμενα λόγω διάφορων αμοιβαία αποτελεσμάτων της επιρροής. Εντούτοις, οι σαφείς διαφορές προέκυψαν στον τομέα της δόνησης της H–O καὶ της O=C τάσης μεταξύ τοῦ κρυστάλλινου bis-DHA καὶ τοῦ ενυδατωμένου DHA μορφή. Σαφώς επέτυχα το δευτερίωση τῶν ομάδων HO στην bis-DHA. Για τη διαδικασία της σαπουνοποίησης τοῦ DHA, καθορίστηκε λειτουργικές συγγένειες της θερμοκρασίας καὶ της όξινης δύναμης pH με μια ενέργεια της ενεργοποίησης από 79.3 kJ/mol. Με τη βοήθεια της (ηλεκτρονικής) επεξεργασίας δεδομένων (ΕΔ), μέχρι τρία υπέρυθρα τυποποιημένα φάσματα, δηλαδή τοῦ DHA, DKG, καὶ ένα άλλα (ρεδουκτόνη- /) ένιο-διόλη-παρόμοια ουσία, θα μπορούσε χωρισμένα από τις D2O λύσεις. Η τιµή pKa (pKοξ) τοῦ προϊόντος της παραγωγής σαπουνιών (DKG), που ερευνήθηκε από την pH-τιτλοδότηση καὶ από την υπέρυθρη φασματοσκοπία, αντιστοιχεί στις γνωστές τιμές pKa τῶν oxoκαρβονικών οξέων. Η ανάπτυξη τοῦ CO2 σε φάσματα τῶν σβόλων μπορεί να οδηγηθεί πίσω την DKG που αποκαρβοξυλιώνεται. Εντούτοις το DKG είναι ακόμα αρκετά σταθερό στις υψηλές συγκεντρώσεις στη λύση σε 37°C. Εξερχόμενος από τα μητρικό διάλυματα τοῦ DKG, οι αντιδράσεις αποσύνθεσης τοῦ DKG εξετάστηκαν ποιοτικά επίσης στην ουδέτερη καὶ στην αλκαλική σειρά pH, εκτός από με την υπέρυθρη φασματοσκοπία, ακόμα με τη φασματική φωτομετρία (φασματοφωτομετρία), με τη φασματοσκοπία φθορισμού καὶ επίσης με τη Φασματοσκοπία Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (EPR, ESR, ΗΠΣ). Από DHA καθώς επίσης καὶ από DKG ανέπτυξε μια ροδοκόκκινος-κόκκινη ουσία στην υψηλή αξία pH. Ήταν ασταθές ενάντια στην εναέρια επιρροή καὶ μπορεί να παρουσιαστεί στη σύνδεση τῶν διαδικασιών με ρίζες. Βρέθηκε ένα σήμα ESR που δείχνει τη ρίζες R–O ●.

Είναι προβληματικό που η αναγωγή
καὶ οξείδωση επηρεάζονται από τις αστάθειες τοῦ DHA καὶ τοῦ DKG. Επομένως οι ίδιες-γραμμομοριακό συγκεντρώσεις τοῦ NADH (ανηγμένο δινουκλεοτίδιο νικοτιναμιδίου-αδενίνης) μειώνουν μόνο ημιτελώς το DHA στο φυσιολογικό τομέα τοῦ pH λόγω της πρόσθετης σαπουνοποίησης τοῦ DHA. Ο ίδιος μετρά με την αναγωγή από τις ουσίες που περιέχει την ομάδα H–S. Για αυτή, βρέθηκε μια φαινομενική διαταγή αντίδρασης παρόμοιος με την σαπωνοποίηση τοῦ DHA. Εντούτοις, αποδεικνύεται από την υπέρυθρη φασματοσκοπία με τις αντιδράσεις από τις ομάδες H–S έναν διακρατικό που ακολουθεί την πραγματική αντίδραση τις αναγωγή τοῦ DHA. Βρέθηκε υπέρυθρες φασματοσκοπικές διαφορές στις αντιδράσεις οξείδωσης μεταξύ τῶν παραγώγων που είναι ανίκανοι ή ικανοί για να διαμορφώσουν ένα δαχτυλίδι C(6)–O–C(3).
Haftungsausschluss
seit 30.10.2012 bis 05.12.2012: 1 DE ; neu ab 05.12.2012
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.