Hiligaynon / Ilonggo: Ang masunod nga pahina (106) .. isa ka bahin[00]  sang[5X]  pamuno sang[5X]  dissertation para sa mga naga-doctoral. Ang titulo sang[5X]  tesis kon sayuron[47] :

ANG MGA PAGPANALAWSAW SING[5] 

MGA REAKSION GIKAN SA DEHIDRO-ASKORBIKO KAG DUHA-KETO-GULONIKO NGA ASIDO

NGA MAY ANG BULIG SA SPEKTRO­SKOPIYA NGA INFRA-PULA (IP/SIP/IR) NGA NAGBULIG[1]  SANG[5X]  KOMPYUTER

(sa Aleman nga lenguahe)

ginpresentar ni Detlep Pagel (= Detlef Pagel)
(nga natawo sa Hermannstein (Distrito / Kreis Wetzlar), Alemanya)

Gießen (Giessen) 1992in Überarbeitung ... morgen mehr ...;
SORRY! Correction in progress ... tomorrow more ...;
Pagwawasto sa pag-unlad ... dugang ugma ...


Sia (ang pahina) (..) nagsulat sang[5X]  awtor nga may isa ka makinilya kag ginbadbad[2] , kag ginbutang[3]  sa world-­wide-­web (Pangkalibutan nga Web) nga may iya nga malulo nga permiso[4]  ©2020.
... unfertiger Entwurf; unready/unfinished draft; indi kompleto ang desinyo; ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Sumaryo

Sa ining dissertation, ang oksidasyon[6]  kag ang pagbuhin sang[5X]  asido nga askorbiko[43]  ´kag asido nga dehidro-askorbiko (oksihenasyon[6] -pagbuhin (redoks) nga sistema) kag din ang alkalino nga hidrolisis gikan sa asido nga dehidro-askorbiko (DHA) agod[11]  asido nga dalketo-guloniko (DKG) ang (..(??)) binagbinagon[7] . Ang interpretasion[8]  kag din ang metodo[9]  para[11]  obserbasyon[10]  nga mga reaksion sa infra-pula nga spektroskopiya .. nakaeksperyensya[12]  sang[5X]  isa ka importante nga pagsakdag[13]  sa bulig sang[5X]  nakilala nga mga parameter nga banda, sing[5]  ginahimo[14]  kag calibration (/ pagkakalibrate(tl.)) nga mga espektro gikan sa mga infra-pula nga pagtakus sa mga sustansia nga nagaunod mga grupo nga bono (nga) H–O at C=O.

Sa sini nga konteksto, ang mga problema sang[5X]  tautomerismo nga keto-enol ang gin-usisa[15]  sa asetil-aseton kag asido nga (iso-)askorbiko. Kag nian[16] , nagguwa[17]  ini nga ang mga balor sang[5X]  gamot kuadrado sang[5X]  coefficient (/ koepisyent (tl.)) sang[5X]  kalaglagan sang[5X]  integral sang[5X]  mga paagi[18]  sang[5X]  pagkurog[19]  sang[5X]  nagasangkad[20]  O=C kon diin ... kaangtanan[21]  sa mga pagbag-o nga momento nga dipole, .. nagbag-o ang ila mga kaugalingon sa kaanggid[22]  nga paagi sa paagi sang[5X]  pag-ilis[23]  sang[5X]  mga malapit nga grupo nga bono. Nahimo sundon ang butang sang[5X]  hidrasyon sang[5X]  mga grupo nga keto may infra-pula nga espektro­skopiya sa isa ka simple nga molekula (butanal). Bangod sang[5X]  madamong mga epekto sang[5X]  magkapareho[24]  nga impluwensia, ang interpretasion[8]  .. indi mahangpan[25]  pa magamit sang[5X]  mga asido nga dehidro-askorbiko sa solusyon. Pero[26] , natabo ang mga maathag[25]  nga kinatuhayan sa ulot sang[5X]  isa ka tulad[27]  kristal nga porma sang[5X]  bis-DHA kag isa ka hidrato nga porma sang[5X]  DHA sa kasangkaron sang[5X]  bibrasyon[19]  sang[5X]  nagasangkad[20]  H–O kag O=C. Indi buron[28] , ang deuterasyon[29]  sang[5X]  mga grupo nga HO .. madinalag-on para sa bis-DHA. Para sa proseso sang[5X]  saponipikasyon[30]  sang[5X]  DHA, ang mga nagamit[31]  nga kaangtanan sang[5X]  temperatura kag pH kay enerhiya sang[5X]  aktibasyon[32]  sang[5X]  79.3 kJ / Mol ang (/ ..(??)) nadiskobre. Sa bulig sang[5X]  elektroniko nga pagproseso sang[5X]  (mga) data (EPD / EDP)[33] , sing[5]  tubtob sa tatlo ka espektro sang[5X]  ginahimo[14]  ilabi sang[5X]  DHA, DKG, kag isa pa ka sustansia kaangay sang[5X]  Redukton .. (/ ang ??) nahimo (s.o. ??) + "nakabulag" = "getrennt"/"separated" (??) nga paina gikan sa solusyon nga D2O. Ang balor nga pKa sang[5X]  produkto sa paghimo (s.o. ??) sing[5]  habon (DKG) nga ginaimbestigar (sa ulot (zwischen / between; =/= durch / by ??)) sang[5X]  pH-titrasyon kag (sa ulot (zwischen / between; =/= durch / by ??)) sang[5X]  infra-pula nga spektroskopiya .. nagahulag sa kilala sang[5X]  mga balor nga pKa sang[5X]  mga asido nga okso-karboniko. Ang ebolusyon sang[5X]  CO2 sa mga espektro sang[5X]  mga bala[34]  nga .. mahimo nga ginsunod pabalik sa DKG nagahimo (/ nagahikot ) nga dekarboksilasyon. Pero[26] , pa tuman ka mabakod[35]  ang DKG sa mga mataas nga konsentrasyon[36]  sa solusyon sa palibot 37°C.. Ang mga reaksion nga pagkadunot nga DKG .. nakakita[37]  kwalitatibo, nga nagasugod[38]  gikan sa mga solusyon nga stock nga DKG man sa neutral kag alkaline nga bahin[00]  sang[5X]  pH, luwas sa infra-pula nga spektro­skopiya, may gihapon espektropotometriya, ploresensiya kag man espektroskopiya sang[5X]  resonansiya sang[5X]  paglibot nga elektron (RPE / ESR). Ang rubi nga pula nga sustansia, nagdaku sa mataas nga balor nga pH gikan sa pareho, DHA kag DKG, indi malig-on batok sa mga impluwensia gikan sa hangin, ... (/ ang ??) mahimo maangot sa mga proseso sang[5X]  kemiko nga libre nga radikal. Isa ka signal nga ESR ... (/ ang ??) nasapwan nga nagapakita sa R–O­-radikal.

May problema ini nga pagbuhin kag oksidasyon[6]  ang nag-impluhensya[39]  sang[5X]  mga mahuyang[40]  sang[5X]  DHA kag DKG. Busa, ginabuhinan[41]  sang[5X]  mga pareho nga konsentrasyon sang[5X]  molar sang[5X]  NADH ang DHA lamang indi-kompleto na sa (=?= "nasa" (tl.)) pagkatuhay[42]  sang[5X]  pisiolohiko nga pH tungod sa dugang nga saponipikasyon sang[5X]  DHA. Ang pareho[44]  sa mga pagbuhin[45]  paagi sang[5X]  grupo nga H–S nga nagaunod sang[5X]  mga sustansiya, agod diin natigayon isa ka maathag nga kahimusan (/ order) (??) nga reaksiyon kaangay sa saponipikasyon sang[5X]  DHA. Pero ang isa ka naulot nga estado pagkatapos diin masunod sa reaksyon sang[5X]  matuod nga pagbuhin sang[5X]  DHA .. maeksperiensiahan paagi infra-pula nga espek­tro­sko­piya sa tion sang[5X]  mga reaksyon sang[5X]  mga grupo nga H–S. Mga maathag nga pagpatuhay sa infra-pula nga espektro­skopiya .. (/ ang) natigayon[46]  (??) sa mga reaksiyon sang[5X]  oksihenasyon sa tunga sang[5X]  mga (kemikal nga) deribatibo, nga .. magluntad ukon indi magluntad sang[5X]  isa ka singsing nga C(6)–O–C(3).
unproofed (eng.)
= ungeprüft (dts.)
= hindi napigilan (tl.)
= indi mapunggan (hil.)

Nota:
Dumduma:
Hiligaynon nga pareho sing[5]  mga kahulugan:
Ilongo nga pareho sing[5]  mga kahulugan:
Hiligaynon'sche Synonyme:
Ilongo'sche Synonyme:
 00)  seksyon
kaundan
bahin
 01)  set
sahi
 1)  nagbulig
ginbuligan
 2)  badbad
ginbadbad
 3)  ginatipigan (??; = "stored up", "saved" (eng.))
ginbutang
isulod
nagdungka (??; = "anlanden", "erreichen" (dts.))
 4)  awtorisasyon
permiso
pahanugot
nagpahanugot
 5)  subong man
pati man
sing [ERGativmarker Sg.sächl., vor unbestimmtem Hauptwort "ein(e) ..."]
sing mga [ERGativmarker Pl.sächl., vor unbestimmtem Hauptwort "irgendwelche ..."]
 5X)  sang [ERGativmarker Sg.sächl., vor bestimmtem Hauptwort "der/die/das ..."]
sang mga [ERGativmarker Pl.sächl., vor bestimmtem Hauptwort "die ..."]
 6)a)  oksidasyon
oksidasion
oksihenasyon
 7)a)  gin-usisa[15] 
binagbinagon
tinun-an
 8)  interpretasyon
interpretasion
pagpatpat
 9)  pamaagi
paagi
metodo
 10)  obserbasyon
obserbasion
ginaobserbahan
naobserbahan
pagpanilag
pinanilagan
 11)a)  para
agod
 12)  nakaeksperyensya
nakaeksperiensia
eksperiensia
 13)  suporta
pagsakdag
 14)  ginahimo
estandard
istandard
talaksan
 15)a)  gin-usisa[7] 
nagausisa
 16)  kag nian
nian nag-abot
 17)  nagguwa
naggua
naggwa
 18)  paagi
modo
 19)  pagkurog
bibrasyon
bibrasion
 20)  nagasangkad (??)
stretching [eng. Lehnwort]
pull [eng. Lehnwort]
paghahatak [tl. Lehnwort]
 21)  kaangtanan (??)
proporsional [eng. Lehnwort]
 22)  kaanggid
mapaanggid (??)
 23)  pag-ilis
bayluhan
 24)  magkatupong
magkapareho
makabulig
pareho
 25)  mahangpan
masanag
maathag
tuman kaathag
pa maathag
 26)  pero
apang
 27)  tulad kristal
kaangay sang kristal
 28)  maathag
indi buron
 29)  deuterasyon
deuterasion
 30)  saponipikasyon
saponipikasion
 31)  nagamit
ginagamit
 32)  aktibasyon
aktibasion
 33)  elektroniko nga pagproseso sang (mga) data (= EPD (hil.); EDP (eng.))
pagproseso sang (mga) elektroniko nga data (= PED (hil.) =PED (eng.))
elektroniko nga pagproseso sang (mga) elektroniko nga data (EPED)
 34)  bala
magakmay
pildora
 35)  mabakod
kabakod
 36)  konsentrasyon
pagkonsentrar
 37)  nakakita
nakita
 38)  nagasugod
nagsugod
 39)  nag-impluhensya
gina-impluhensya
maka-impluhensya
 40)  mahuyang
kahuyang
 41)  ginabuhinan
ginbuhinan
ginapahinay
ginapahaganhagan
 42)  nibel [= "Niveau"; "Bereich" (??) (dts.)]
nagatuptop [= "Umfang"; "Bereich" (??) (dts.)]
kahimtangan [= "Situation", "Umstand", "Zustand", "Kondition", "Bedingung"; "Bereich" (??) (dts.)]
raya [= "Reihe", "Linie"; "Bereich" (??) (dts.)]
kasangkaron [= "Breite", "Ausmaß"; "Bereich" (??) (dts.)]
kalabaon [= "Länge"; "Bereich" (??) (dts.)]
kataason [= "Tiefe"; "Bereich" (??) (dts.)]
rehiyon [= ("Landschafts-","Zuständigkeits-")Region, "Gebiet", Zone"; "Bereich" (??) (dts.)]
pagkatuhay [= "Differenz", "Kontrast", "Variation", "Unterscheidung"; "Bereich" (??) (dts.)]
lugar [= ("Wohn"-, "Landschafts"-)"Gebiet", "Bereich" (??) (dts.)]
diperensia (??) [= "Behinderung", "Freundschaft" (??); "Differenz", "Bereich" (??) (dts.)]
duog [= ("Wohn"-)"Ort" (dts.)]
teritoryo [= "Territorium", ("Landschafts"-)"Gebiet"; "Bereich" (dts.)]
 43)  asido nga askorbiko
bitamina C
 44)  ang pareho
matuod man
sing kaanggid
amo man
kinahanglan man
 45)  pagbuhin
pagpang-iban
 46)  natigayon
natika
nasapwan
nasugilanon
masumalang
 47)  amo ang:
kon sayuron:

Mga yabi-tinage (??)
((noch tagalog'sche) keywords): unproofed (eng.)
= ungeprüft (dts.)
= hindi napigilan (tl.)
= indi mapunggan (hil.)
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, EPU,
agnas, aktibasyon, alkalina, asetil, aseton, asidong, askorbiko, banda, bis, bolitas, bono, buod, butanal, dehidro, deuterasyon, diketo, dipole, disertasyon, elektronikong, enerhiya, enol, espektro, espektroskopiya, estado, grupo, guloniko, halaga, hanay, hidrasyon, hidrolisis, ikot, inprapula, integral, intermedya, interpretasyon, iso, ispektroskopiya, karboniko, karupukan, keto, koepisyent, konsentrasyon, lugar, mala-kristal, matatag, neutral, oksihenasyon, okso, osilasyon, pagbabawas, pag-ilaw, pagkakalibrate, paglaki, paglipol, pagsukat, pamagat, pampasinaya, paramagnetik, parameter, pisyolohikal, potometriya, produkto, radikal, reaksyon, redoks, redukton, resonansiya, sandali, saponipikasyon, siklo, solusyon, standard, stock, sunod, tautomerismo, temperatura, titrasyon,
Haftungsausschluss
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.