na hrvatskom jeziku: Sljedeća stranica (106) iz inauguralne disertacije[1]  s temom

ISTRAŽIVANJA O

REAKCIJAMA IZ DEHIDROASKORBINSKE I DIKETOGULONSKE KISELINE

(S) POMOĆU RAČUNALNO POTPOMOGNUTO INFRACRVENE (IC) SPEKTROSKOPIJE (Njemački)

predstavljena od Detlefa Pagela (rođen u Hermannsteinu (Kreis Wetzlar), Njemačka)

Giessen 1992

je bila pretipkana i prevedena od i stavljena u globalnu web stranicu s prijatnim dozvolom od autora © 2020-2022.
Nacrt, Entwurf, Draft ?
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colored words are unproofed

Fußnotenverlinkung unfertig
106

5 Sažetak

U ovoj tezi, oksidacija i redukcija od askorbinske kiseline i dehidroaskorbinske kiselina (redoks sistem) i alkalna hidroliza dehidroaskorbinske kiseline (DHA) u diketogulonske kiseline (DKG) su bile analizirane. S pomoću identificiranih parametara vrpce, standardnih i kalibracijskih spektara iz infracrvenih mjerenja u tvari, koje sadržaju skupine veze[8]  H–O- i C=O, isto tako metodologija za promatranje reakcije s infracrvenom spektroskopijom, kao i interpretacija[2]  doživjele su značajnu podršku.

U ovoj vezi problemi keto-enolne tautomerije su bili študirani u acetilacetonu i (izo-)askorbinskima kiselinama. Nadalje pokazalo se, da kvadratni[3]  korijenski vrijednosti od integralnog ekstinkcijskog koeficijenta od vibracijskih modova O=C rastezanje, koje su proporcionalne s promjenama dipolnog momenta, su se usporedivo promijenjene s supstitucijom[7]  od grupā susjednih veze[8A] . Fenomen hidratacije od keto-grupa bio je moguć infracrven-spektroskopsko pratiti u jednostavnoj molekuli (butanal). U slučaju dehidroaskorbinskih kiselina u otopini, interpretacija je višesmislena[4]  zbog različitih djelovanja od međusobnog utjecaja. Ipak, jasne razlike povećavahu u području vibracije od H–O- i O=C-rastezanje među kristalnom bis-DHA i hidratiranom DHA oblikom. Nedvosmisleno, deuteracija od HO grupa je bila uspješna pri bis-DHA. Za proces saponifikacije od DHA, funkcionalne veze od temperature kao i pH su bile izračunate s aktivacijskom energijom od 79,3 kJ/mol[5] . S pomoću elektronske obrade podataka (EOP) do tri standardnih infracrvenih spektara mogahu se biti odvojeni od D2O otopina, i to: od DHA, od DKG, a drugi od reduktonima slične supstancije. pKk-vrijednost za proizvod saponifikacije (DKG), istražena s pH[6] -titracijom[9]  i s infracrvenim spektroskopijom, se podudara znanim pKk-vrijednostima okso-karboksilne kiseline. Postanak CO2 u spektrima od pastila može se objasniti na DKG, koja se dekarboksilira. Ipak, DKG je još prilična stabilna u visokim koncentracijama u otopini pri 37°C. Reakcije degradacije od DKG biti kvalitativno ispitan, ishodne iz DKG-matičnih otopina, i u neutralnom i u alkalnom pH područj, pored s infracrvenom spektroskopijom, još sa spektralnom fotometrijom, s fluorescentnom spektroskopijom i također sa spektroskopijom elektronske paramagnetske rezonancije (EPR). Iz DHA kao i iz DKG, se je razvila rubin crvena tvar pri visokim pH vrijednostima. Ova je nestabilna protiv zračnih djelovanja i može se dovesti u vezu s radikalnim procesima. EPR signal je bio nađen, koi ukaže na R–O radikala.

Problematično je da DHA- i DKG-nestabilnosti utječe na redukcije i oksidacije. Stoga ekvimolarne NADH-koncentracije samo nepotpun reduciraju DHA u fiziološkom pH-području zbog dodatnog DHA-saponifikacije. Isto vrijedi za redukcije kroz one tvari, koje imaju H–S-skupine, za koje bio je pronađen prividni red reakcije slično ka DHA-saponifikaciji. Ipak međustanje[10] , koje stvarna redukcijska reakcija od DHA slijedi, je infracrveno spektroskopsko dokazno pri reakcijama s H–S-skupinama. Jasne infracrvene spektroskopske razlike bile su pronađene pri reakcijama oksidacije među derivate, koji su nesposobni ili sposobni za C(6)–O–C(3)-prstenastu formaciju.
Nota
Nota:

Hrvatski sinonimi
Kroatische Synonyme :
 1)  inauguralne disertacije
doktorske disertacije
 2)  interpretacija
tumačenje
 3)  kvadratni (korijen-..)
drugi (korijen-..)
 4)  višesmislena
dvosmislena
 5)  kJ/mol
kilodžul/mol
 6)  s pH
sa pH
 7)  s supstitucijom
s aplikacijom
s zamjenom
 8)  skupine veze
funkcionalne skupine
grupe veze
funkcionalne grupe
 8A)  skupina ... veze
funkcionalnih skupina ...
... funkcionalnih skupina
grupā ... veze
funkcionalnih grupā ...
... funkcionalnih grupā
 9)  titracijom
titriranjom
titrimetrijom
 10)  međustanju font color="red">(02.4.2021=unerledigt: gramm.Fall ??; s.Lit.)
međustanje (02.4.2021=unerledigt: gramm.Fall ??)

ključne riječi
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKk,
acetil, acetonu, aktivacijskom, alkalna, askorbinske, bis, butanal, crvena, crvenom, degradacije, dehidro, deuteracija, diketo, dipolnog, disertacije, ekstinkcijskog, elektronske, energijom, enolne, fiziološkom, fluorescentnom, formaciju, fotometrijom, grupa, gulonske, hidratacije, hidratiranom, hidroliza, inauguralne, infra, integralnog, interpretacija, istraživanja, izo, kalibracijskih, karboksilne, keto, kiseline, kristalnom, matičnih, među, mjerenja, modova, momenta, nesposobni, nestabilnosti, neutralnom, oksidacija, okso, otopina, paramagnetske, parametara, pastila, područj, postanak, proizvod, prstenastu, radikala, radikalnim, rastezanje, reakcija, redoks, redukcija, reduktonima, resonancije, sažetak, saponifikacije, skupin, spektralnom, spektroskopije, spektroskopske, sposobni, stabilna, standardnih stanje, tautomerije, temom, temperature, titracijom, veze, vibracije, vibracijskih, vrijednosti, vrpce,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.