lang Kreyòl ayisyen: Paj pwochèn la[35] (106) se yon pati nan yon tèz inogiral[15]. Tit la nan tèz la se:

ENVESTIGASYON[1] SOU

REYAKSYON NAN ASID DEZIDWO-ASKÒBIK AK[2] ASID DIKETO-GILONIK

AVÈK ÈD NAN ESPEKTWOSKOPI ENFRAWOUJ (EW/IR) ASISTE PA KONPITÈ

(Alman)

prezante[28] pa Detlef Pagel (ki fèt an Hermannstein, Awondisman nan Wetzlar (Kreis Wetzlar), Almay)

Gießen (Giessen) 1992

Paj la te tape ak (te) tradui pa ak (te) mete nan entènèt (World Wide Web) avèk pèmisyon janti nan otè[14] a ©2021-2023.
... unfertiger Entwurf; unready draft; pa pare pwojè ; ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
Letzte Änderungen des frz.Textes v. 27.7.2017 bis 01.5.2020 sind noch unberücksichtigt;
Subjonctif spielt im Haitianischen keine Rolle, da ht. Verben nicht konjugiert werden
106

5 Rezime

Nan tèz sa a, kòm byen[10] oksidasyon ak rediksyon nan asid askòbik ak asid dezidwoaskòbik (sistèm redox[8]) kòm saponifikasyon idwolitik[9] soti nan asid dezidwoaskòbik (DHA) ale nan asid diketogilonik (DKG) te analize. Avèk èd nan paramèt yo bann yo, nan espèk yo nan estanda ak nan kalibrasyon, te jwenn[13] pa mezi enfrawouj yo[21] nan (/sou) sibstans yo ki gen ladan[16] gwoup lyezon[20] H–O ak C=O, osi byen[10] metodoloji a pou obsève reyaksyon yo avèk espektwoskopi enfrawouj kòm entèpretasyon an te ekspire yon sipò esansyèl.

Nan kontèks sa a, pwoblèm yo nan totomerism kèto-enolik la te etidye[29] nan asetil-asetòn ak asid (izo-)askòbik. Anplis de sa, li vire soti, ki valè yo nan rasin kare nan koyefisyan an nan ekstenksyon entegral nan mòd yo nan vibrasyon[5] nan etann O=C, ki se pwopòsyonèl avèk chanjman yo nan momantòm dipolè, tèt yo modifye konparabman pa sibstitisyon an nan gwoup lyezon[20] vwazen. Fenomèn nan idrasyon an nan gwoup kèto te kapab dwe pouswiv espektwoskopikman[31] pa EW nan yon molekil senp (bitanal). Nan ka gen asid dezidwoaskòbik la nan solisyon, entèpretasyon la se toujou pa ékivok paske[12] nan efè plizyè nan enfliyans mityèl. Sepandan[7], diferans klè yo ant bis-DHA kristalen ak fòm idrate a nan DHA te rezilte soti nan sa yo nan zòn[26] nan vibrasyon[5] nan etann nan H–O ak O=C. Ékivok, deterizasyon an nan gwoup HO yo te gen siksè pou bis-DHA. Pou pwosesis la nan saponifikasyon nan DHA a[17], koerans fonksyonèl yo nan tanperati ak pH[4] avèk yon enèji aktivasyon nan 79.3 kj / Mol[6] te detèmine. Avèk èd nan pwosesis la done elektwonik (PDE), jiska twa espèk enfrawouj estanda, sètadi nan DHA, DKG ak yon lòt yon sibstans rediktòn-tankou, yo te kapab dwe separe soti nan[27] solisyon D2O[22]. Valè pKa a pou pwodwi a nan saponifikasyon (DKG), envestige pa titrasyon pH[4] ak (pa) espektwoskopi enfrawouj, koresponn avèk valè pKa nan asid okso-kaboksilik (asid okso-kabonik). Evolisyon an nan CO2[11] nan espèk nan granules kapab dwe remonte tounen[19] ale nan DKG ki tèt yo dekaboksile. Sepandan[7], DKG se toujou byen estab nan konsantrasyon gwo nan solisyon nan 37°C. Reyaksyon yo nan dekonpozisyon nan DKG te egzamine kalitatifman, kòmanse avèk solisyon nan estòk nan DKG, tou nan zòn net ak baz nan pH[4], eksepte avèk espektwoskopi enfrawouj, toujou avèk espektwofotometri a, avèk espektwoskopi a nan fliyoresans a ak tou avèk espektwoskopi a nan sonorite elektwo-paramayetik (SEP / EPR). Sibstans ruby-wouj la, te evolye nan gwo valè pH[4] pa sèlman soti nan DHA, men tou nan men DKG, enstab opoze enfliyans ayeryèn, kapab dwe asosye avèk pwosesis radikal lib. Li te jwenn yon siyal EPR, ki endike radikal R–O.

Li se pwoblèmatik[3], ki rediksyon ak oksidasyon ap enfliyanse pa enstabilite nan DHA ak DKG. Se poutèt sa konsantrasyon ekimolè yo nan NADH redwi sèlman enparfetman[25] DHA a[17] nan entèval[18] la pH[4] fizyolojik paske[12] nan saponifikasyon plis la nan DHA a[17]. Menm an ale pou rediksyon pa sibstans yo ki gen gwoup H–S, pou ki yon lòd[23] aparan pou reyaksyon, menm jan (ak) pou saponifikasyon nan DHA, te jwenn[24]. Sepandan[7], yon eta entèmedyè nan ki[33] reyèl[30] reyaksyon rediksyon nan DHA swiv, se pwouve[32] espektwoskopikman[31] pa EW pandan reyaksyon pa gwoup H–S.  Diferans espektwoskopik enfrawouj klè yo te jwenn nan reyaksyon oksidasyon ant derivatif, ki se enkapab oswa kapab pou fè siklizasyon nan C(6)–O–C(3).
Nota:
Nòt:
Sinonim Lang Kreyol Ayisyen:
Haitianische Synonyme:
 1)  envestigasyon
syans
etid
 2)  ak
e
 3)  li se pwoblèmatik
li yon pwoblèm
 4)  pH
potansyèl idwojèn
 5)  osiyasyon
vibrasyon
 6)  kJ / Mol
kilo joul pou chak mol
 7)  men
sepedan
 8)  redox
redòks
 9)  idwoliz alkalen
saponifikasyon idwolitik
 10)  kòm byen ... kòm ...
osi byen ... kòm ...
 11)  CO2
diyoksid kabòn
 12)  paske
akòz
 13)a)  te jwenn[24]
te tcheke
te rann kont
te konstate
 14)  otè
ekriven
 15)  tèz inogiral
tèz doktora
 16)  ki gen ladan
ki genyen
 17)  DHA a (??)
asid dezidwoaskòbik la
 18)  ranje a pH
entèval la pH
 19)  tounen
bak
 20)  gwoup lyezon
gwoup fonksyonèl
 21)  Avèk èd nan paramèt yo [te jwenn] bann yo, nan espèk yo te jwenn nan estanda ak [nan espèk yo te jwenn] nan kalibrasyon pa mezi enfrawouj yo
Elips gramatikal:
Avèk èd nan paramèt yo bann yo, nan espèk yo te jwenn nan estanda ak nan kalibrasyon pa mezi enfrawouj yo
Rediksyon nan fraz (/pwopozisyon) sibòdone relatif nan partisipl sot pase:
Avèk èd nan paramèt yo bann yo, nan espèk yo nan estanda ak nan kalibrasyon, te jwenn pa mezi enfrawouj yo
 22)  dlo lou
D2O
 23)  yon lòd aparan pou reyaksyon
yon lòd pou reyaksyon aparan
 24)a)  te jwenn[13]
te twouve
vin twouve
 25)  enparfetman
enkonplètman
 26)  zòn
sektè
 27)  soti nan solisyon
avèk solisyon (??)
 28)  soumèt (??)
prezante
 29)  mehr siehe Lit.: http://tb-archiv.drpagel.de/TB_2020-03-20.html
... unfertig, irgendwann später mehr ...
 30)  reyèl
vre
 31)31)  avèk espektwoskopi enfrawouj
espektwoskopikman enfrawouj (??)
espektwoskopikman pa EW (=IR)
 32)  pwouve
detekte
 33)  nan ki [msk.Sg.; = "auquel" (frz.) = "to which" (eng.)]
 34)  1) seri ankadreman[34A] nan HTML
1) = Frameset in HTML (dts.)
2) seri ankadreman[34A] HTML
2) = HTML-Frameset (dts.)
Anm.: "nan" (ht.) = "dan" (mrk.)
 34A)  ankadreman
encadrement (frz.)
 35)  im Haitianisch-Kreol wird der bestimmte Artikel nachgestellt:
Paj pwochèn la (ht.)
im Mauritisch-Kreol wird der bestimmte Artikel (nach Lit. https://aclanthology.org/W14-5113.pdf) dem letzen Wort der nominalen Wortgruppe (hier das Adjektiv) ebenfalls nachgestellt:
Paz swivan-la (mrk.)

Mo kle
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, SEP,
aktivasyon, alkalen, asetil, asetòn, asid, askòbik, bann, bis, bitanal, dekonpozisyon, deterizasyon, dezidwo, dikèto, dipolè, ekstenksyon, elektwo, enèji, enfrawouj, enolik, enstab, enstabilite, entegral, entèmedyè, entèpretasyon, entèval, espèk, espektwoskopi, < estab, estanda, estòk, eta, etann, evolisyon, fizyolojik, fliyoresans, fotometri, gilonik, granules, gwoup, idrate, idrasyon, idwolitik, inogiral, izo, kabonik, kalibrasyon, kèto, konsantrasyon, koyefisyan, kristalen, lòd, lyezon, mezi, moman, net, oksidasyon, okso, paramayetik, paramèt, pwodwi, radikal, rediksyon, rediktòn, redòks, reyaksyon, rezime, saponifikasyon, siklizasyon, solisyon, sonorite, tanperati, tèz, tit, titrasyon, totomerism, valè, vibrasyon, zòn,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.