latviešu valodā: Nākamā lapa (106) ir daļa no inaugurācijas disertācijas[00]  ar tēmu[01] :

IZMEKLĒŠANAS[02]  PAR REAKCIJU

NO DEHIDROASKORBĪN- UN DIKETOGULONSKĀBES

AR KOMPJŪTERIZĒTAS[03]  INFRASARKANĀS (IS) SPEKTROSKOPIJAS PALĪDZĪBU

(Vācu valodā)

kuru ir iepazīstinājis: Detlefs Pagels (Detlef Pagel) (dzimis Hermansšteinā (in Hermannstein), Veclāras rajonā (im Kreis Wetzlar), Vācijā)

Gīsene (Giessen) 1992

Autors šo ir mašīnrakstījis un (ir) tulkojis un (ir) licis uz vispasaulē tīklā (World Wide Web) pateicoties viņai laipnai atļaujai © 2020-2022.
Entwurf, Plan - draft - projektas / planas
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

Fußnotenverlinkung unfertig
106

5 Kopsavilkums

Šai darbā, gan askorbīnskābes / dehidroaskorbīnskābes redokssistēmas[04]  oksidēšanās[05]  un reducēšanās gan arī no dehidroaskorbīnskābes (DHA) uz diketogulonskābes (DKG) bāziskā hidrolīze tika[06]  analizēta. Ar palīdzību noskaidrotajiem[34]  joslu parametriem, standart- un kalibrēcijas spektriem no infrasarkano mērīšanām[35]  H–O un C=O saites grupas[33]  ietveršā substancē[24]  palīdzību, gan metodika par reakciju infrasarkano spektroskopisku novērojumu[07] , gan interpretācija dabūja zināt būtisku atbalstu.

Šai kontekstā, keto-enolā tautomēriju[25]  problēmas tika analizētas acetilacetonā un (izo-)askorbīnskābē. Tālāk izrādījās, ka O=C valences vibrācijas[26]  režīmu integrāla ekstinkcijas koeficienta kvadrātsaknes vērtības, kuras ir proporcionālas dipolmomenta grozījumiem, pārmainījās salīdzināmai ar kaimiņu saišu[27]  grupu[33A]  aizvietošanu. Ketogrupu hidratācijas fenomens[08]  varēja būt sekots[08A]  līdzi vienai vienkāršai molekulai (butanāls[09] ) ar infrasarkano spektroskopiju. Dehidroaskorbīnskābēs šķīdumā[10] , interpretācija ir vēl neviennozīmīga vairāku iespaidojošos efektu[11]  dēļ[12] . Tomēr skaidras atšķirības izrietēja H–O un O=C valences vibrācijas[26]  rajonā starp kristālisku bis-DHA un hidratētu DHA formu. Viennozīmīgi[13]  HO-grupu bis-DHA deiterācija[28]  bija veiksmīga. No temperatūras un no pH atkarīgas kopsakarības kopā ar aktivizācijas enerģiju 79.3 kJ/mol tika noskaidrojušas par DHA pārziepošanas procesu. Līdz trim (3) infrasarkano standartspektriem no tiem D2O šķīdumiem varēja būt šķirtiem ar elektronisko datu apstrādes (EDA)[23]  palīdzību. Šīs ir DHA, DKG un viena cita uz reduktonu līdzīga viela[24] . Uz pārziepošanas produktu (DKG) pKa vērtība, noskaidrota ar pH-titrēšanu un infrasarkano spektroskopiju, atbils zināmajām oksokarbonskābju pKa-vērtībām. CO2[22]  veidošana tablešu spektros var būt izsekota līdz dekarboksilēšanos darošai DKG. Tomēr DKG ir joprojām diezgan stabila augstās koncentrācijās šķīdumā[10]  pie 37°C temperatūras. Vadoties no DKG rezerves šķīdumu, pārbaudīja kvalitatīvi DKG sadalīšanās reakcijas arī neitrālā un bāziskā pH intervālā, izņemot ar infrasarkano spektroskopiju vēl ar spektrofotometriju, fluorescences[28]  spektroskopiju un arīdzan (EPR) elektronu paramagnētiskās rezonanses[30]  spektroskopiju. Gan no DHA gan no DKG, viena rubīnsarkana substance[24]  attīstījās pie augstas pH vērtības. ir nestabila pret gaisa ietekmes un var būt attiecināta uz radikāliskiem procesiem. Viens R–O­-radikālus norādošs EPR signāls tika[06]  atrasts[14] .

Problemātiski[15]  ir tas, ka DHA un DKG nestabilitātes ietekmē reducēšanos un oksidēšanos. Tādēļ[16] , papildu DHA pārziepošanas dēļ[12] , ekvimolāras NADH koncentrācijas[17]  tikai nepilnīgi[18]  reducē DHA fizioloģiskā pH intervālā. Tas pats attiecas uz reducēšanos[19]  pēc[12]  H–S - grupas saturošu substanču, kādām rasta šķietamu reakcijas pakāpi līdzīgu DHA pārziepošanai. Tomēr, infrasarkano spektroskopiski pierādī reakcijās pēc H–S grupu vienu starpstāvokli, kuram faktiska[20]  DHA reducēšanās reakcija seko. Uz oksidēšanās reakcijām, rada skaidras infrasarkano spektroskopiskas atšķirības starp atvasinājumiem[31] , kuri ir nespējīgi vai spējīgi veidot[21]  C(6)–O–C(3) - ciklu[32] .
Nota:
Nots:
Latvijas sinonīmi:
Lettische Synonyme:
 00)  doktora disertācija
inaugurācijas disertācija
atklāšanas disertācija
promocijas darbs
 01)  ar tematu
ar tēmu
 02)  izmeklēšanas
pētīšanas
pētījumi
 03)  datorizētas
kompjūterizētas
 04)  redokssistēmas
oks/red sistēmas
 05)  oksidācija
oksidēšanās
 06)  tika
tapa
kļuva
bija
 07)  novērojumu
novērošanu
 08)  fenomens
parādība
 08A)  (fenomens...) sekots
(parādība...) sekota
 09)  n-butanāls [NOM.Sg.]
n-butān-1-āls
n-butiraldehīds
n-butilaldehīds
sviestskābes aldehīds
 10)  šķīdumā
šķīdinājumā
 11)  efektu
seku
 12)  dēļ
pēc
 13)  viennozīmīgi
unikāli
precīzi
 14)  atrasts
atklāts
konstatēts
 15)  problemātiski
grūti
 16)  tādēļ
tāpēc
tātad
 17)  koncentrācijas
koncentrēšanās
 18)  nepilnīgi
nekomplekti
 19)  reducēšanos [AKK.Sg.]
redukcijas [AKK.Pl.]
 20)  faktiska
īsta
 21)  veidot
izveidot
 22)  CO2
oglekļa dioksīds
 23)  datu apstrādes
datapstrādes
 24)  substance
viela
 25)  keto-enolā tautomēriju
ketonu-enolu tautomēriju
ketoenoltautomēriju
 26)  vibrācijas
svārstības
 27)  kaimiņsaišu
kaimiņu saišu
 28)  deiterācija
deitronēšana
deiteroapmaiņa
 29)  fluorescences
krāsu zaigas
 30)  rezonanses
rezonances
līdzskanes
 31)  atvasinājumiem
derivātiem
 32)  ciklu
apli
riņķi
 33)  saites grupas
funkcionālas grupas
 33A)  saišu grupu
funkcionālu grupu
 34)  noskaidrotajiem
noteiktajiem
identificētajiem
konstatētajiem
 35)  no [+DAT.Pl.] ... mērījumiem
no [+DAT.Pl.] ... mērīšanām (??)
no [+GEN.Sg.] ... mērīšanas

Raksturvārdi
Atslēgvārdi
Atslēgas vārdi
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EDA, EPR, NADH, pH, pKa,
acetil, acetonā, aktivizācijas, askorbīn, bāziskā, bis, butanāls, ciklu, dehidro, deiterācija, diketo, dipol, disertācijas, doktora, ekstinkcijas, elektronu, enerģiju, enolā, fizioloģiskā, fluorescences, fotometriju, grupas, gulon, hidratācijas, hidrolīze, inaugurācijas, infrasarkano, integrāla, interpretācija, izo, joslu, kalibrēcijas, karboksilē, keto, koeficienta, koncentrācijās, kopsavilkums, kristālisku, mērījumiem, momenta, neitrālā, oksidēšanās, okso, pakāpi, paramagnētiskās, parametru, pārziepošanas, produktu, radikāliskiem, radikālus, rajonā, reakcijās, redoks, reducēšanās, reduktonu, rezerves, rezonanses, sadalīšanās, saites, skābes, spektro, spektroskopisku, stabila, standarta, starp, šķīdumā, tablešu, tautomēriju, tēmu, temperatūras, titrēšanu, valences, veidošanu, vērtība, vibrācijas,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.