lietuvių kalba: Kitas puslapis (106) inauguracinės disertacijos[00]  su tema[01] :

TYRIMAI APIE REAKCIJAS

IŠ DEHIDROASKORBO IR DIKETOGULONO[02]  RŪGŠTIES

SU KOMPIUTERIZUOTOS INFRARAUDONOSIOS SPEKTROSKOPIJOS PAGALBA

(Vokiečių kalba)

pristatė pateikė Detlefui Pageliui[03]  (Detlef Pagel) (gimė Hermanšteine (in Hermannstein), Veclaras rajone (im Kreis Wetzlar), Vokietijoje)

Gysenas (Giessen), 1992 m.[04] 

buvo spausdintas mašinėle ir išverstas pagal autorių ir dėtas[05]  į pasaulinio masto[06]  tinklą[07]  (World Wide Web) su autoriaus maloniu leidimu © 2020-2022.
Entwurf, Plan - draft - projektas / planas
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

Fußnotenverlinkung unfertig
106

5 Santrauka[08] 

Šiame darbe, taip pat askorbo rūgšties / dehidroaskorbo rūgšties redokso sistemos oksidacija ir redukcija, kaip dehidroaskorbo rūgšties (DHA-ies) į diketogulono rūgštį (DKG-į) šarminė hidrolizė buvo analizuojamos. Su gavusiųjų juostų parametrų, standarto ir kalibravimo spektrų iš infraraudonųjų (spindulių) matavimų H-O ir C=O ryšio grupes[27]  turinčiose medžiagose pagalba, taip pat reakcijų infraraudonųjų (spindulių) spektroskopinio stebėjimo metodika, kaip išaiškinimas[09A]  patyrė esminę paramą.

Šiame kontekste, keto-enolinės tautomerijos problemos buvo tiriamos acetilo acetone ir (izo-)askorbo rūgštyse. Be to[26]  paaiškėjo, kad O=C valentinio virpesio[10]  režimų integralaus ekstinkcijos koeficiento kvadratinės šaknies vertės, kurios yra proporcingos dipolio momento pokyčius, svyravosi palyginamai per kaimyninių ryšių grupių[27A]  pakeitimas. Keto grupių hidratacijos reiškinys galėjo būti vykdomas vienoje paprastoje molekulėje (Butanalis) su infraraudonųjų (spindulių) spektroskopija. Dehidroaskorbo rūgštyse tirpale išaiškinimas[09B]  yra vis dar dviprasmiškas[09B]  dėl keleto[11]  tarpusavio įtakos poveikių. Tačiau aiškūs skirtumai tarp kristalinės bis-DHA ir hidratuotos DHA formos atsirado H–O ir O=C valentinio virpesio[10]  srityje. Nedviprasmiškai HO-grupių bis-DHA deuteracija buvo sėkmingi. Dėl DHA muilinimo proceso, nuo temperatūros ir pH priklausančios koreliacijos buvo nustatytos su aktyvavimo energija 79.3 kJ/mol. Su elektroninio duomenų apdorojimo (EDA) pagalba, iki trijų (3) infraraudonųjų (spindulių) standarto spektrų galėjo būti atskirtas nuo D2O-sprendimų. Šios yra DHA, DKG ir viena tolimesnė į reduktonas panaši medžiaga. Dėl muilinimo produkto (DKG) pKr vertė, nustatyta su pH-titravimu ir infraraudonųjų (spindulių) spektroskopija, atitinka žinomas okso-karboksilo rūgščių pKr-vertes. CO2[25]  skyrimasis[12]  tablečių spektruose gali būti atsektas[12]  iki dekarboksilinančios[13]  DKG. Tačiau DKG yra vis dar gana stabili didelėse koncentracijose tirpale arti[14]  37°C[15]  temperatūroje. Pradedant nuo DKG pradinių tirpalų, DKG skilimo reakcijos buvo išnagrinėtos kokybiškai irgi neutraliame ir šarminiame pH intervale, išskyrus su infraraudonųjų (spindulių) spektroskopija vis dar su spektrofotometrija, fluorescencijos spektroskopija ir taip pat (EPR) elektronų paramagnetinio rezonanso[16]  spektroskopija. Taip pat iš DHA kaip iš DKG, viena rubino raudona medžiaga plėtojosi[17]  aukštoje pH vertėje. Ji yra nestabili nuo oro įtakos ir ji gali būti susijusi su radikalinių procesų kontekste. Vienas EPR-signalas buvo rastas, nurodantis R–O­-radikalus.

Problema yra tai, kad redukcija ir oksidacija
, jíems daro įtaką[18]  DHA ir DKG nestabilumai. Todėl, nes papildomojo DHA muilinimo, ekvimolinės NADH koncentracijos tik nevisiškai redukuoja[19]  DHA fiziologiniame pH intervale[20] . Tas pats galioja redukcijoms per H–S - grupes turinčios medžiagos, kurioms matomasis reakcijos laipsnis panašus į DHA muilinimą buvo rastas. Tačiau, viena tarpinė valstybė, kuriai faktinė DHA redukcijos[21]  reakcija taip, yra infraraudono spektroskopiškai įrodyta reakcijose H–S grupėmis[22] . Aiškūs infraraudonųjų (spindulių) spektroskopijos skirtumai buvo rasti oksidacijos[23]  reakcijose tarp darinių, kurie yra nedarbingi ar darbingi sudaryti C(6)–O–C(3) - ciklą.
Nota:
Užrašas:
Lietuviu sinonimai:
Litauische Synonyme:
 00)  daktaro disertacijà
inauguracinė disertacijà
 01)  su tema
su pavadinimu
 02)  diketogulono rūgštis
dioksogulono rūgštis
diketo-gulono rūgštis
diokso-gulono rūgštis
 03)  pagal Detlefą Pagelių [AKK.]
pateikė Detlefui Pageliui [DAT.]
 04)  Gysenas, 1992
Gysenas, 1992 m.
Gysenas, 1992 metai
 05)  dėtas į ...
įdėtas į ...
 06)  globalinį
pasaulinį
visuotinį
pasaulinio masto
 07)  saityną
tinklą
saitą ??
tinklyną ??
voratinklį ??
voratinklyje ??
 08)  santrauka
reziumė
 09A)  išaiškinimas
interpretacija
 09B)  išaiškinimas yra ... dviprasmiškas
interpretacija yra ... dviprasmiška
 10)  virpesio
vibracijos
 11)  dėl keleto
dėl kelių
 12)  formavimas ... atsektas
plėtra ... atsekta
skyrimasis ... atsektas
 13)  dekarboksilinančios
dekarboksilinimą darančios
 14)  apie
arti
 15)  37 C
37'C
37˚C
37°C
 16)  EPR: elektronų paramagnetinio rezonanso
PER: paramagnetinio elektronų rezonanso
 17)  formuojosi
plėtojosi
 18)  daro įtaką
daro įtakos
 19)  redukuoja
daro redukciją
daro redukcijos
 20)  pH intervale
pH diapazone
 21)  redukcijos reakcija
redukavimo reakcija
 22)  H–S grupėmis
jungiant H–S grupes
dėl H–S grupių
 23)  oksidacijos reakcijose
oksidavimo reakcijose
 24)  raktiniai žodžiai
raktažodžiai
 25)  CO2
anglies dioksidas
 26)  toliau
be to
 27)  ryšio grupes
funkcines grupes
 27A)  ryšių grupių
funkcinių grupių

Raktažodžių24)  sąrašą
(list of keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EDA, EPR, NADH, pH, pKr,
acetone, acetilo, aktyvavimo, askorbo, bis, butanalis, ciklą, daktaro, dehidro, deuteracija, diketo, dipolio, disertacijos, ekstinkcijos, elektroninio, elektronų, energija, enolinės, fiziologiniame, fluorescencijos, fotometrija, grupes, gulono, hidratacijos, hidrolizė, inauguracinės, infraraudonosios, integralaus, išaiškinimas, izo, juostų, kalibravimo, karboksilo, keto, koeficiento, koncentracijos, kristalinės, laipsnis, matavimų, momento, muilinimo, neutraliame, oksidacija, okso, paramagnetinio, parametrų, pradinių, produktų, radikalinių, radikalus, reakcijose, redokso, redukcija, reduktonas, rezonanso, rūgšties, ryšio, santrauka, skilimo, skyrimasis, spektro, spektroskopinio, sprendimų, srityje, stabili, standarto, šarminiame, tablečių, tarpinė, tautomerijos, tema, temperatūros, tirpale, titravimu, valentinio, vertė, virpesio,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.