Malagasy fiteny /Malagasy-Madagas(kar)ische Sprache: Ny pejy manaraka (106) dia ampahany amin'ny famoaboasana11)  nitokanana42) . Ny lohaten'ny asa soratra dia hoe:

FANADIHADIANA MARO MOMBA NY

FIOTA MARO AVY ANY14)  ASIDRA2)  ALA-HIDIRÔASIKOROBIKA43)  ARY3)  ASIDRA2)  ROANSETÔ-GIOLÔNIKA45) 

AMIN'NY FANAMPIANA NY TOHANAN'NY SOLOSAINA5)  SEHON'ILÔTRO9)  REHIMENA (RM/IR)6) 

(Alemana4) )

aseho avy Detlef Pagel
(teraka tany26)  Hermannstein (Kreis Wetzlar), Alemaina)

Gießen (Giessen) 1992

Ny pejy dia notendrena10)  sy nadikan'ny sy naisy tao anatiny tranonkala maneran (world wide web) amin'ny fahazoan-dalana tsara fanahy avy mpanoratra © 2015
... unfertiger Entwurf; unready draft; ny soritrasa dia mbola tsy vita; ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Famintinana1) 

Ao amin'io famoaboasana11) , na fiharafesenina sy fialaharafesina12)  ny rafitra redoks ny asidra asikorobika sy ala-hidirôasikorobika43)  na fandravàna13)  avy rano alkalinina avy any14)  asidra ala-hidirôasikorobika43)  (DHA) mankany15)  asidra roanseto-giolônika45)  (DKG) dia efa nandinika. Miaraka amin'ny fanampian'ny masontsivana fantatra ny tarika(=??) , ilotro maro ny fitsipika22)  sy faneranana avy any fandrefesana rehimena maro amin'ny raha16)  (simika) maro, izay misy vondrona fatorana H–O sy C=O, na fomba fiasa ho mijery ny fiota maro amin'ny sehon'ilôtro9)  rehimena na ny fandikana dia niaina ny fanohanana manan-danja.

Amin'ny toe-javatra izany, olana maro ny isehoan'ireo17)  ny anjara mitovy setô-enôly28)  ao amin'ny asetil-asetonina ary asidra (iso-)46)asikorobika dia nianatra. Ankoatra izay nitodika izy avy, fa ny sanda maro ny faka toradroa ny lanjan'isa vono18)  manontolo ny fomba maron'ny savilin'ny31)  fihalavana47)  O=C, izay mifandraika amin'ny fiovana20)  maron'ny bahana roaîvo19)  , dia niovaova ny tenany tena mitovy (/ampitahaina) (( = Niovaova ny tenany mitovy )) (/azu ampitahaina) (/somary) amin'ny alalan'ny fanoloana ny vondrona maro fatorana mpifanolo-bodirindrina. Ny tranga ny fampidiran-drano amim-batana ny vondrona maro seto dia nohay arahina23)  amin'ny sehon'ilôtro9)  rehimena6)  amin'ny môlekiola tsotra ("butanala"). Noho ny asidra ala-hidirôasikorobika43)  tao fandevonana27)  (simika), ny heviny dia mbola tsy mazava noho ny sasany ny vokatry maro ny fiaraha hery mitarika. Na izany aza, avy ny faritra ny savilin'ny31)  fihalavana47)  H–O sy O=C, fahasamihafana maro mazava dia no efa natonta eo amin'ny bika kristalina ny bis48)-DHA sy ny bika mando ny DHA. Mazava, ny fametahana marika mira-toerana44)  amin'ny deuterium29)  ny vondrona maro HO dia nahomby ao amin'ny bis48)-DHA. Fifandraisana maro amin'ny anjara asa ny hafanana21)  sy ny pH amin'ny angôvo30)  fampahavitrihana ny 79,3 kJ / mol25)  dia no nanapa-kevitra ho ny (dingan'ny) fizotra ny fanamboarana savony ny DHA. Noho ny fanampian'ny fanajariana endri-marika elektronika (FEE/PDE/EDP), mandraka telo ilotro rehimena standara22)  izany hoe ny DHA, ny DKG, sy ny iray hafa raha16)  toa reduktony, dia nohay sarahina24)  avy any14)  fandevonana27)  (simika) maro D2O. Ny sandan'ny pKa ny vokatry ny famokarana savony (DKG), izay nodinihina avy dingana32)  ara-refy pH ho an'ny famaritana hery ny fandevonana27)  (simika) ary avy sehon'ilôtro9)  rehimena, araka ny sanda maro pKa izay ho fantatra avy any14)  asidra oksokaribonetra (/oksokaribôksilaty). Ny fivoaran'ny CO27)  ao ilotro (maro) ny pilina maro dia azo zohina indray ny DKG, izay manao ala-kariboksilasiôna34) . Na izany aza, DKG ao amin'ny fanangonana33)  (maro) avo ao amin'ny fandevonana27)  (simika) amin'ny 37°C dia mbola tena marin-toerana. Ny fiota maro faharavana35)  DKG dia nodinihina momba ny toetran-javatra, miainga avy amin'ny fandevonana27)  maro tahiry ny DKG, koa ao amin'ny sèhatra36)  pH evanevana sy alkalinina, afa-tsy amin'ny sehon'ilôtro rehimena, mbola amin'ny haifijery mandrefy tambatsirim-pahazavana37) , ny sehon'ilôtro ny fandefasan-tara-pahazavana mifototra amin'ny fialam-boly elektronika avy any singlet any singlet sy koa ny akon'ny paraandriamby mandeha amin'ny herinaratra (APM / EPR). Ny raha16)  vatomena, izay nivoatra tamin'ny soatoavina pH avo ny roa, DHA sy DKG, izay tsy miovaova mifanohitra amin'ny fitaoman maro avy eny ambony, dia azo ampifandraisina amin'ny fizotra38)  maro ifotony maimaim-poana. Nohitany faneva iray EPR mba hanehoana molekiola (maro) ifotony R–O.

Dia miteraka olana, fa fialaharafesina12)  sy fiharafesenina no heriny eo tsy fahamfisana39)  ny DHA sy DKG. Noho izany ny fanangonana maro mira-molar ny NADH dia manalaharafesina bana40)  (ny) DHA ao amin'ny elanelana pH fiziôlôjika noho ny fanamboarana savony DHA fanampiny. Zavatra sahala dia manan-kery amin'ny fialaharafesina maro ny raha maro, izay misy vondrona H–S, amin'izany efa hita filaharana41)  fiota ivelany, mitovy amin'ny fanamboarana savony DHA. Na izany aza, fanjakana mpanelanelana49)  izay manaraka ny fiota fialaharafesina tena (ny) DHA dia nofantariny amin'ny RM-sehon'ilôtro9)  amin'ny fiota amin'ny vondrona H–S. Fahasamihafana maro mazava amin'ny RM-sehon'ilôtro9)  dia efa hita tamin'ny fiota maro fiharafesenina eo sampanteny maro izay tsy afaka na afaka ny tao faribolana C(6)–O–C(3).

Nota:
Fanamarihana:
Malagasy Teny mitovy hevitra:
Synonyme in Malagasy-madagaskarischer Sprache:
 1)  fehin'ny
famintinana
teny fohifohy
 2)  asidra
asedra
filondolondo
harikivy
faharikivy
 3)  ary
sy
 4)  alemanina
alemana
 5)  solosaina
kompiotera
ordinatera
 6)  rehimena
ankoatra ny mena
 7)  diôksidana karbônina
CO2
 8)  hidrô-
hidirô-
 9)  (ny) fampisehoan'ny fisehoana
(ny) harihary ny ilotro
(ny) spektraoskopy (??)
(ny) sehon'ilôtro
 10)  nosoratana avy milina fanoratana
nosoratana avy klavien'ny solosaina
notendrena
 11)  famoaboasana
famakafakana lohahevitra
 12)  fialaharafesina
fampihenana
fampidinana
 13)  HYDROLYSIS
fandravàna avy rano
fandravàna ... ao anaty rano
mandevona ... ao anaty rano
 14)  avy any
avy eny
 15)  mankany
mankeny
 16)  raha (simika)
zavatra (simika)
 17)  isehoan'ireo ny anjara mitovy
TAUTOMERISM (eng.)
TAUTOMÉRIE (frz.)
 18)  tamingana
vono
 19)  roaîvo
roatendro
 20)  fiovana
fiovaova
fiovaovana
 21)  hafanana
mari-pana
 22)  fitsipika
standàra
mirafibika
 23)  arahina
enjehina
 24)  sarahina
halahina
 25)  79,3 kJ/mol
79,3 kilao-...
 26)  tao
tany
 27)  tsora (simika)
fandevonana simika
vahaolana simika (??)
 28)  enôly
enôla
 29)  DEUTERATION (eng.)
fanamarihana toerana amin'ny alalan'ny fifanakalozana miratoerana amin'ny Deuterium
fametahana marika miratoerana amin'ny deuterium
 30)  angôvo
angôvy
 31)  savily
fikivilivily
fipararetra
fihovitrovitra
hovitrovitra
 32)  dingana ara-refy pH ho an'ny famaritana hery ny fandevonana simika
TITRATION (eng.)
TITRAGE (frz.)
 33)  tahan'ny fatrana
fanangonana
fifantohana
 34)  manao dekariboksilasiôna
manao ala-kariboksilasiôna
"(to) do DECARBOXYLATION" (eng.)
 35)  faharavana
fanahotoana
fihoto
hoto
 36)  sèhatra
fàritra
 37)  haifijery mandrefy tambatsirim-pahazavana
fandrefesam-baikankazava momba ny tsirim-pahazavana
 38)  fivoaran-javatra
fizotra
 39)  tsy fahamfisana
tsy fahatezana
tsy faharetana
tsy tombina
fiovana
fiovaovana
fivembena
fivadibadihana
fangovitra
fipararetra
 40)  bana
tsy ngarangidina
tsy feno
 41)  filaharana
filaminana
lamina
 42)  fanokafana
nitokanana
 43)  ala-hidirô8) 
alahidirô8) 
ala hidirô8) 
DEHYDRO- (eng.)
 44)  mira-toerana
miratoerana
 45)  disetô-
roanseto-
diketo- (eng.)
 46)  iso-
mira-
 47)  fihalavana
halavany
 48)  bis-
indroa-
 49)  fanjakana mpanelanelana
elanelam-panjakana

Teny manan-danja
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, APM,
a:
akon', ala-hidiro, ala-kariboksilasiôna, alkalinina, angôvo, anjara, ara, asetil, asetonina, asidra, asikorobika,
b:
bahana, bika, bis, butanala,
d:
deuterium, dingana,
e:
elektronika, enôly, evanevana,
f:
fahamfisana, faharavana, famaritana, fametahana, famintinana, famoaboasana, famokarana, fampahavitrihana, fanamboarana, fanangonana, fandefasan-tara-pahazavana, fandevonana, fandikana, fandravàna, fandrefesam-baikankazava, fandrefesana, faneranana, fanjakana, faribolana, faritra, fatorana, fialaharafesina, fihalavana, fiharafesenina, filaharana, fiota, fitsipika, fivoaran', fiziôlôjika,
g:
giolônika,
h:
hafanana, hery,
i:
ifotony, isehoan', iso,
k:
karibonetra, kristalina,
l:
lanjan', lohaten',
m:
mando, manontolo, marika, marin-toerana, masontsivana, mira-molar, mira-toerana, mitovy, mpanelanelana,
n:
nitokanana,
o:
okso,
p:
paraandriamby, pilina,
r:
rano, redoks, reduktony, refy, rehimena, roaîvo, roanseto,
s:
sanda, savilin', savony, sèhatra, sehon'ilôtro, setô, simika, singlet, spektraoskopy,
t:
tahiry, tarika, tsirim-pahazavana,
v:
vondrona, vono,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.