in het Nederlands: Volgende bladzijde (106) van de inaugurele thesis[8] met het onderwerp

ONDERZOEKEN AAN

REACTIES VAN DEHYDROASCORBINE- EN DIKETOGULONZUUR

MET BEHULP VAN CALCULATOR-GESTEUNDE INFRARODE SPECTROSCOPIE (DUITS)

voorgelegd[13] door Detlef Pagel (geboren te Hermannstein, Landkreits[4] Wetzlar (Landkreis Wetzlar), Duitsland)

Giessen 1992

werd getypt en langs vertaald en met vriendschappelijke toestemming gesteld in het wereld wijd web van de auteur © 2007-2024.

106

5 Samenvatting

In deze verhandeling de oxydatie en de reductie van ascorbinezuur en dehydroascorbinezuur (redoxsysteem) evenals[14] de alkalische hydrolyse van het dehydroascorbinezuur (DHA) aan het diketogulonzuur (DKG) werd onderzocht. Met behulp van de geïdentificeerde[6] bandparameters en van norm en kalibratie[7] spectrums van de infrarode metingen van H–O- en C=O-verbindingsgroepen[2] bevattende substanties heft de methodologie voor de infrarood-spectroscopische observatie van de reacties zoals[14] de interpretatie een wezenlijke steun ervaren.

In dit verband werden de problemen van keto-enoltautomerie bestudeerd in acetylaceton en (iso-)ascorbinezuren. Verder was getoond dat de vierkantswortel waarden van de integrale extinctiecoëfficiënt van de O=C strektrillingsmodi[11][17] die aan de veranderingen van het dipoolmoment zijn evenredig door de toepassing van naburige verbindingsgroepen[2] zijn vergelijkbaar gevarieerd worden. Het fenomeen van hydratatie van ketogroepen zou met de infrarode spectroscopie in een eenvoudige molecule (butanal) kunnen worden nagestreefd. Met dehydroascorbinezuren in oplossing is de interpretatie nog dubbelzinnig wegens verscheidene zich beïnvloedt gevolgen. Nochtans, de duidelijke verschillen vloeiden voort in H–O en O=C strekvibratiegebied[11] voor tussen kristallijne bis en hydratiseerde DHA vorm. Ondubbelzinnig slaagde de deuterering van de HO groepen met dat bis-DHA. Voor het verzepingsprocédé[9] van DHA werden de temperatuur en de pH voorwaardelijke verbindingen met een activeringsenergie van 79,3 kJ/mol bepaald. Met behulp van de elektronische informatieverwerking (EIV) men kon gescheiden uit de oplossingen van D2O tot drie infrarode standaardspectrums, namelijk van DHA, DKG en een andere reducton[12]-achtige substantie. De met de pH-titratie en door de infrarode spectroscopie onderzocht pKz waarde van het verzepingsproduct[9] (DKG) beantwoordt aan bekende pKz waarden van oxocarbonic zuren. De ontwikkeling van CO2 in spectrums van tabletten kan terug op decarboxylerend DKG worden geleid. Nochtans, is DKG nog vrij stabiel in hoge concentraties in oplossing bij 37°C. Uitgaand van DKG-voorraad oplossingen werden de DKG decompositiereacties[18] kwalitatief onderzocht ook binnen de neutrale en alkalische pH gebied[10], behalve met de infrarode spectroscopie nog met de spectrale fotometrie, de fluorescentiespectroscopie en ook de elektronen paramagnetische resonantiespectroscopie (EPR, ESR). De bij hoge zuurgraad (pH) van DHA evenals[14] van DKG zich ontwikkelde, robijn-rode, onder luchtinvloed onstabiele[1] substantie, kan met vrije radicalaire processen worden geassocieerd. Men heeft een EPR signaal gevonden, dat op een R–O radicaal richt.

Het is problematisch dat de reductie en de oxydatie door instabiliteit van DHA en DKG worden beïnvloed. Dus[3] verminderen equimolair NADH concentraties de DHA binnen fysiologische pH bereik[10] wegens extra DHA verzeping[9] slechts onvolledig. Zelfde telt met reducties door H–S-groepe bevattende substanties waarvoor een schijnbare reactieorde gelijkend op de DHA saponificatie[9] werd gevonden. Nochtans, tusen staten[15], die de eigenlijke[5] reductiereactie van DHA volgt, wordt bewezen door de infrarode spectroscopie met reacties door H–S groepen. De duidelijke infrarode spectroscopische verschillen werden gevonden bij oxydatiereacties tussen derivaten die onbekwaam of geschikt zijn om C(6)–O–C(3) ring te vormen.
Nota: Nederlandse synoniemen:
Niederländische Synonyme:
 1)  onstabiele
instabiele
 2)  functionele groepen
verbindingsgroepen
 3)  dus
daarom
bijgevolg
 4)  district
landkreits
 5)  echte
werkelijke
eigenlijke
 6)  geïdentificeerde
nagegane
 7)  kalibratie
ijking
 8)  academisch proefschrift
inaugurele thesis
 9)  verzeping
saponificatie
 10)  pH bereik
pH gebied
pH waaier
 11)  trillingsmodi [mit Genitiv-"s"]
modi van trilling[16]
trillingswijzen [mit Genitiv-"s"]
wijzen van trilling[16]
 12)  reducton
eendiol
 13)  voorgelegd ;
voorgesteld ,
gepresenteerd
 14)  evenals
zoals
en
 15)  tussenstadium (Lit.)
tusen staten (02.4.2021=noch unerledigt: Plural statt Singular ?? prüfen! )
 16)  trilling
vibratie
oscillatie
 17)  strektrilling[16]
valentietrilling[16]
verlengingstrilling[16] (mit Genitiv-s anstatt google: "verlenging trilling")
uitrekkingstrilling[16]
(05.9.2022=noch unerledigt:KI ?? prüfen! ):
extensietrilling[16]
extensionele trilling[16]
uitrekkende trilling[16]
 18)  decompositie
ontledening

Trefwoorden (keywords): Detlef, Pagel, Giessen, 1992, DHA, DKG, EPR, ESR, NADH, pH, pKz,
acetyl, aceton, activering, alkalische, ascorbine, band, bis, butanal, carbonic, coëfficiënt, concentratie, decompositie, dehydro, deuterering, diketo, dipoolmoment, elektronen, elektronische, energie, enol, extinctie, fluorescentie, fotometrie, fysiologische, gebied, gulon, groepe, hydratatie, hydratiseerde, hydrolyse, ijking, inaugurele, infrarode, instabiliteit, integrale, interpretatie, iso, kalibratie, keto, kristallijne, meting, neutrale, norm, onderwerp, ontwikkeling, oplossing, orde, oxo, oxydatie, paramagnetische, parameter, product, radicaal, radicalaire, reactie, redox, reductie, reducton, resonantie, ring, samenvatting, saponificatie, spectrale, spectroscopie, stabiel, staten, tabletten, tautomerie, temperatuur, thesis, titratie, trilling, tusen, verbinding, verzeping, vibratie, voorraad, waarde, zuren, zuur
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.