język polski: Następna strona (106) z dysertacji inauguracyjnej[1]  z nazwa

BADANIA[2]  DO

REAKCJI[3]  OD KWASU DEHYDROASKORBINOWEGO I DIKETOGULONOWEGO

Z POMOCĄ[4]  KOMPUTEROWO[5]  WSPOMAGANEJ SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI[6]  (PC) (Niemiecki)

przedstawiona przez Detlefa Pagela (Detlef Pagel) (urodził się w Hermannstein / w Powiecie Wetzlar (im Kreis Wetzlar), Niemcy)

Gießen 1992

była napisana i przetłumaczona przez autora, i wprowadzona do Cały Świat Sieci (World Wide Web) uprzejmości autora © 2015-2024.
... unfertiger Entwurf; unready draft; niegotowy projekt ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Streszczenie

W tej pracy były analizowane zarówno utlenianie i redukcjia (systemu redoks) kwasu askorbinowy / kwasu dehydroaskorbinowy a także alkaliczna hydroliza[7]  kwasu dehydroaskorbinowy do kwasu diketogulonowy. Z pomocą[4]  znajdowanych[8]  parametrów taśmy, widm standardów[9]  i kalibracji z pomiarów podczerwieni na substancji, które zawierają grupy wiązania[19]  (od) H–O i C=O, zarówno metodologia do obserwacji spektroskopowych (w) podczerwieni reakcji i interpretacja doświadczyła znaczne wsparcie.

W tym kontekście problemy tautomerii keto-enolowej acetyloacetonie i kwasach (izo-)askorbinowych byłi studiowani. Ponadto[10]  okazało się, że wartości pierwiastka kwadratowego integralnego współczynnika ekstynkcji trybów wibracyjnych walencyjnych[17]  O=C, które proporcjonalne do zmian momentu dipolowego, zmieniłi się porównywalnie przez substytucję[18]  grup wiązania[19X]  sąsiednich. Fenomen hydratacji grup ketowych może być następująca spektroskopowo IR dla jednego prostej cząsteczki (Butanal). Przy kwasach dehydroaskorbinowych w roztworze, interpretacja jest jeszcze niejednoznaczna z powodu kilku efektów wzajemnego oddziaływania. Jednak wyraźne różnice między krystalicznym bis-DHA i uwodnionej formie DHA okazywały się w regionie wibracji rozciągającej[11]  H–O i C=O. Jednoznaczny, deuterowanie grup HO udało się przy bis-DHA. Spójnośći funkcjonalne temperatury i pH[12]  z energią aktywacji 79,3 kJ / mol były stwierdzono przy procesie zmydlania (od) DHA. Z pomocą[4]  elektronicznego przetwarzania danych (EPD) może być oddzielone z roztworów (od) D2O, aż do trzech standardowych[9]  widm IR, mianowicie: (od) DHA, (od) DKG i od innej jednej substancji podobno kot redukton. Wartość (od) pKk przy produkcie mydlania (DKG), badana z miareczkowaniem pH i ze[16]  spektroskopią IR, odpowiada znanym wartościom (od) pKk kwasów okso-karboksylowych. Rozwój (od) CO2 we[15]  widmie (z) pastylkach może być prowadzony z powrotem do DKG, który dekarboksylowa. Jednakże, DKG jest jeszcze dość stabilny przy wysokich stężeniach w roztworze przy temperaturze 37°C. Wychodząc z roztworow podstawowych (z) DKG, reakcje rozkładu (z) DKG byłe jakościowo analizowane również w neutralnym i zasadowym zakresie pH, dodatkowo do spektroskopii IR, zarówno z spektrofotometrią, ze[16]  spektroskopią fluorescencyjną, jak i ze[16]  spektroskopią elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ERP)[13] . Zarówno z DHA i DKG, czerwiena rubinowa substancja ewoluowała przy wysokiej wartości pH. Która jest niestabilna wbrew wpływom powietrza i może być związana z procesami radykalnymi. Jeden sygnał ERP był znaleziony, co sugeruje na radikáły R–O.

Problematyczne jest to, że niestabilności[14]  od DHA i DKG wpływają na redukcję i utlenianie. Dlatego równomolowe stężenia (od) NADH tylko niekompletnie zmniejszają DHA we[15]  fizjologicznym zakresie pH z powodu dodatkowego zmydlania (od) DHA. To samo odnosi się do redukcji ze[16]  substancjami zawierające grupę H–S, przy których był znaleziony pozorny rząd reakcji podobne do zmydlania (od) DHA. Jednak, stan między[20] , któremu rzeczywista reakcja redukcji (od) DHA podąża za, jest udowodnione spektroskopowo IR przy reakcjach z grupami (od) H-S. Jasne różnice spektroskopowe IR byłe znalezione przy reakcjach utleniania między pochodnymi, który są niezdolny lub zdolny do cyklizacja C(6)–O–C(3).
Nota:
Polskie synonimy
Polnische Synonyme:
 1)  z otwarcie dysertacji
z inauguracyjnej dysertacji
z dysertacji inauguracyjnej
z dysertacji doktorskiej
z pracy doktorskiej
 2)  badania
dociekania
 3)  do [+GEN.] reakcji
do [+GEN.] reakcyj
 4)  za [+INS.] pomocą ... [= nach Hilfe ...]
z [+INS.] pomocą ... [= mit Hilfe ...]
przy [+LOK.] pomocy
 5)  komputerowo-wspomaganej spektroskopii
spektroskopii wspomaganej komputerowo
 6)  spektroskopii infraczerwieni
spektroskopii podczerwieni
spektroskopii w podczerwieni
podczerwonej spektroskopii
 7)  alkaliczna hydroliza
zasadowa hydroliza
hydrolityczne zmydlanie
hydroliza alkaliczna
hydroliza zasadowa
 8)  znajdowanych
zidentyfikowanych
 9)  widm standardów
widm standardowych
 10)  ponadto
dalej
nadal
poza tym
 11)  wibracji rozciągającej
drgania rozciągającego
 12)  pH
kwasowość
wykładnik wodoru
 13)  elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ERP/EPR)
elektronowym rezonansem spinowym (ERS/ESR)
 14)  niestabilności
niestałości
 15)  we (nur vor stimmlosem Konsonant (z.B. "F", "V" (??), "W") oder vor Konsonantengruppen)
w (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor stimmhaftem Konsonant)
 16)  ze (nur vor weichem Konsonant (z.B. "S", "Z", "Š", "Ž" (??)) oder vor Konsonantengruppen (z.B. "WSZ", "STR", "WZGL", ... (??), nicht vor "PRZ", "CZ"))
z (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor hartem Konsonant)
 17)  trybów wibracyjnych walencyjnych O=C
trybów wibracyjnych rozciąganych O=C
trybów wibracyjnych walencji O=C
trybów wibracyjnych rozciągań O=C
trybów wibracyjnych O=C walencyjny
 18)  substytucją
przez substytucję
podstawieniem
przez podstawienie
zastąpieniem
przez zastąpienie
 19)  grupy funkcyjne
grupy wiązania
 19X)  grup funkcyjne
grup wiązania
 20)  stanie pośrednim
stan między

Słowa kluczowe
(keywords):
Detlef, Pagel, Gießen, 1992,
DHA, DKG, ERP, ERS, NADH, pH, pKk,
acetonie, acetylo, aktywacji, alkaliczna, askorbinowy, badania, bis, butanal, cyklizacja, czerwiena, czerwonej, dehydro, deuterowanie, diketo, dipolowego, drgań, dysertacji, ekstynkcji, elektronicznego, elektronowego, energią, enolowej, fluorescencyjną, fotometrią, fizjologicznym, gulonowy, grupami, hydratacji , hydrolityczne, hydroliza, inauguracyjnej, infra, integralnego, interpretacja, izo, kalibracji, karboksylowych, keto, krystalicznym, kwasach, między, miareczkowaniem, momentu, nazwa, niezdolny, niestabilności, neutralnym, okso, paramagnetycznego, parametrów, pastylkach, podczerwieni, podczerwonej, podstawowych, pomiarów, produkcie, radikáły, radykalnymi, reakcji, redoks, redukcję, redukton, regionie, rezonansu, rozkładu, roztworze, rozwój, spektro, spektroskopią, spektroskopowo, stabilny, stan, standardów, streszczenie, taśmy, tautomerii, temperaturze, trybów, utlenianie, uwodnionej, wartość, wiązania, wibracji, widm, zasadowa, zdolny, zmydlania,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.