slovenský jazyk: Nasledujúca stránka (106) z otváracej dizertačnej práce[17]  s názvom

VÝSKUMY O

REAKCIA Z KYSELINY DEHYDROASKORBOVEJ A DIKETOGULONOVEJ

S POMOCOU INFRAČERVENEJ (IČ) SPEKTROSKÓPIE PODPOROVANEJ POČÍTAČOM (Nemecký)

předložená Detlefom Pagelom (Detlef Pagel) (narodený v Hermannstein / v okrese Wetzlar (im Kreis Wetzlar), Nemecko)

Gießen (/ Giessen) 1992

bola napísaná a preložená autorom, a uvedená do Celosvetové Siete (World Wide Web) s láskavým dovolením autora © 2015-2022.
... unfertiger Entwurf; unready draft; nepripravený návrh ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft (Textvorlage = Tschechisch)
All red and green colored words are unproofed

106

5 Zhrnutie[13] 

V tejto práci boli analyzované ako oxidácia a redukcia (redoxné systému[1] ) kyseliny askorbovej / kyseliny dehydroaskorbovej, tak alkalická hydrolýza z kyseliny dehydroaskorbovej do kyseliny diketogulonovej[2] . S pomocou zistených parametrov (od) pásu, štandardných a kalibračných spektr z infračervených meraní na substancií, ktoré obsahujú väzbové skupiny (od) H–O a C=O, tak metodika k infračervené spektroskopické pozorovanie reakcí ako aj interpretácia zažili značnú podporu.

V tomto kontexte boli študované problémy keto-enol tautomerie acetyl-acetónu a kyselin (iso-)askorbovej. Ďalej sa ukázalo, že hodnoty pre druhú odmocninu z integrálniho extinkčního koeficientu vibračních módov O=C valencií[21] , ktoré sú úmerné ku[18]  zmenám dipólového momentu, zmenili sa porovnateľne substitúciou susedných väzbových skupín. Fenomén hydratácia keto-skupiny mohol byť nasledovný IČ-spektroskopicky na jednej jednoduchej molekuly (Butanal). Pri dehydroaskorbových kyselinách v roztoku, interpretácia je stále nejednoznačné kvôli niekoľkým efektom vzájomného vplyvu. Však jasné rozdiely medzi kryštalickou bis-DHA a hydratovanú formou (od) DHA vyplývali z rozsahu vibrácie od H–O- a C=O-rozťahovanie[6] . Jednoznačne, deuterizácie HO-skupin podarila sa pri bis-DHA. Funkčné súvislostí teploty a pH[11]  s aktivačnou energiou 79,3 kJ / mol boli zistené pre[5]  proces[4]  saponifikácia[19]  (od) DHA. S pomocou elektronického spracovania dát (ESD) mohla byť oddelená z roztokov (od) D2O, až po[8]  tri infračervená štandardných spektra, a to: (od) DHA, (od) DKG a (od) jednej prídavné redukton-podobné substancie. Hodnota (od) pKk pre zmydelňovaciu[20]  produkt (DKG), vyšetrovaná s pH titráciou a infračervenou spektroskopiou, zodpovedá známym hodnotám (od) pKk oxo-karboxylových kyselin. Vývoj[7]  (od) CO2 vo spektrách (od) tabliet môže byť vedený späť na DKG, ktorá dekarboxylované. Avšak, DKG je stále pomerne stabilný pri vysokých koncentráciách v roztoku pri teplotách 37 °C. Začínajúc zo zásobného roztoku (od) DKG, rozkladné reakcie (od) DKG boli analyzované kvalitatívne tiež v neutrálnej a bázické oblasti (od) pH, okrem infračervenej spektroskopie navyše sa[14]  spektrofotometriou, s fluorescenčné spektroskopiou, a tiež s elektrónová paramagnetická rezonančnou[10]  spektroskopiou. Z[16]  oboch DHA a DKG, rubínovo červená substancia vznikla pri vysokej hodnote pH. Tá je nestabilná proti vzdušným vplyvom a môže byť spojená s radikálnou procesmi. Jeden EPR-signál bol nájdený, čo nasvedčuje na R–O­-radikáloch.

Problematické je, že nestability od DHA a DKG ovplyvňujú na redukciu a oxidáciu.
Preto ekvimolárne koncentrácie (od) NADH len neúplne redukujú DHA vo[15]  fyziologickej oblasti pH kvôli prídavné DHA-saponifikáciou. To isté platí pre redukcie substanciami obsahujúce H–S-skupinu, pre ktoré bol nájdený zdanlivá řáda reakcie podobné ako saponifikácia (od) DHA. Však[12] , medzistav[22] , ktorému skutočný[9]  redukčné reakcie (od) DHA nasleduje, je IČ-spektroskopicky dokázali pri reakcii sa[14]  skupin (od) H-S. Jasné infračervené spektroskopické rozdiely bol nájdený pri oxidačných reakciách medzi derivátmi, ktoré sú neschopný alebo schopný k cyklisaci (od) C(6)–O–C(3).
Nota:
Slovenské synonymá
Slowakische Synonyme:
 1)  systému oxidačno redukčné
redoxné systému
 2)  do kyseliny diketogulonové
na kyselinu diketogulonovou
 4)  postup
proces
 5)  pre
za
 6)  rozťahovanie
naťahovanie
valenčné
preťaženie
 7)  vývoj [m.] ... môže byť vedený ...
rozvoj [f.] ... môže byť vedený ...
evolúcia [f.] ... môže byť vedena ...
 8)  až po [+AKK.] tri ... štandardné spektra
do [+GEN.] tri ... štandardných spektr
 9)  skutočný
realný
 10)  elektrónová paramagnetická rezonančnou
elektronová spinová rezonančnou (ESR)
 11)  pH
acidita
kyslosť
vodíkový exponent
 12)  však
avšak
 13)  resumé
zhrnutie
 14)  so (nur vor weichem Konsonant (z.B. "S", "Z", "Š", "Ž") oder vor Konsonantengruppen; Verwechselungsgefahr mit Reflexivpronomen)
s (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor hartem Konsonant)
 15)  vo (nur vor stimmlosem Konsonant (z.B. "F", "V", "W") oder vor Konsonantengruppen)
v (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor stimmhaftem Konsonant)
 16)  zo (nur vor weichem Konsonant (z.B. "S", "Z", "Š", "Ž") oder vor Konsonantengruppen)
z (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor hartem Konsonant)
 17)  z(o) ... dizertačnej práce
z(o) ... dizertáce
 18)  ku (nur vor weichem Konsonant (z.B. "S", "Z", "Š", "Ž") oder vor Konsonantengruppen)
k (vor Vokal und (außer vor Konsonantengruppe) vor hartem Konsonant)
 19)  saponifikácia
saponizácia
zmydelnenia
 20)  ... ??
zmydelňovanie
zmydelňovaciu
 21)  O=C valenčních vibračních módov
vibračních módov O=C valencií
 22)  prechodného stavu (02.4.2021=unerledigt: gramm.Fall ??; Lit.)
medzistav (02.4.2021=unerledigt: gramm.Fall ??)

Kľúčové slová
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, ESR, NADH, pH, pKk,
acetónu, acetyl, aktivačnou, alkalická, askorbovej, bázické, bis, butanal, cyklisaci, červená, červených, dehydro, deuterizácie, diketo, dipólového, dizertačnej, elektronického, elektrónová, energiou, enol, extinkčního, fluorescenčné, fotometriou, fyziologickej, gulonovej, hodnota, hydratácia, hydratovanú, hydrolýza, infra, integrálniho, interpretácia, iso, kalibračných, karboxylových, keto, kryštalickou, kyselin, medzi, meraní, módov, momentu, názvom, neschopný, nestability, neutrálnej, otváracej, oxidácia, oxidačných, oxo, paramagnetická, parametrov, pásu, produkt, radikáloch, radikálnou, reakcia, redoxné, redukciu, redukton, resumé, rezonančnou, rozkladné, rozsahu, roztoku, saponifikáciou, schopný, skupin, spektr, spektroskopiou, spektroskopické, stabilný, štandardných, stav, tabliet, tautomerie, teplotách, titráciou, väzbové, vibrácie, vibračných, vývoj, výskumy, zásobného, zhrnutie,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.