српски/srpski: Следеча страница (106) из инаугуралне дисертације[2]  с темом

ИСТРАЖИВАЊА О

РЕАКЦИЈАМА ИЗ ДЕХИДРОАСКОРБИНСКЕ И ДИКЕТОГУЛОНСКЕ КИСЕЛИНЕ

(С) ПОМОЋУ РАЧУНАРСКО ПОТПОМОГНУТО ИНФРАЦРВЕНЕ (ИЦ) СПЕКТРОСКОПИЈЕ (Њемачки)

представљена од Детлефа Пагела (рођен у Херманштајну (Крајс Вецлар / Kreis Wetzlar), Немачка)

Гисен (Gießen) 1992

је била претипкана и преведена од и стављена у глобалну Веб страницу с пријатним дозволом од аутора © 2015-2022.
нацрт / Nacrt, Entwurf, Draft ?
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colored words are unproofed

106

5 Сажетак[1] 


Revision on tour ...


У овој тези, оксидација и редукција од аскорбинске киселине и дехидроаскорбинске киселина (редокс систем) и алкална хидролиза дехидроаскорбинске киселине (ДХА/DHA) у дикетогулонске киселине (ДКГ/DKG) су биле анализиране. С помоћу идентификованих параметара врпце, стандардних и калибрацијских спектара из инфрацрвених мерења у материјом, које садржају групе везе[10]  H–O- и C=O, исто тако методологија за проматрање реакције с инфрацрвеном спектроскопијом, као и интерпретација[3]  доживјеле су значајну подршку.

У овој вези проблеми кето-енолне таутомерије су били штудирани у ацетилацетону и (изо-)аскорбинскима киселинама. Надаље показало се, да квадратни[4]  коријенски вредности[12]  од интегралног екстинкцијског коефицијента од вибрацијских модова O=C растезање, које су пропорционалне с промјенама диполног момента, су се успоредиво промијењене с супституцијом[11]  од група сусједних везе[10A] . Феномен хидратације од кето-група био је могућ инфрацрвен-спектроскопско пратити у једноставној молекули (бутанал). У случају дехидроаскорбинских киселина у отопини, интерпретација је вишесмислена[5]  због различитих деловања од међусобног утицаја. Ипак, јасне разлике повећаваху у подручју вибрације од H–O- и O=C-растезање међу кристалном бис-ДХА и хидратираном ДХА обликом. Недвосмислено, деутерација од HO група је била успешна при бис-ДХА. За процес сапонификације од ДХА, функционалне[8]  везе од температуре као и pH су биле израчунате с активацијском енергијом од 79,3 кЈ/мол[6] . С помоћу електронске обраде података (ЕОП) до три стандардних инфрацрвених спектара могаху се бити одвојени од D2O отопина, и то: од ДХА, од ДКГ, а други од редуктонима сличне супстанције. pKк-вредност за производ сапонификације (ДКГ), истражена с pH[7] -титрацијом и с инфрацрвеним спектроскопијом, се подудара познатим pKк-вредностима оксо-карбоксилне киселине. Постанак CO2 у спектрима од пастила може се објаснити на ДКГ, која се декарбоксилира. Ипак, ДКГ је још прилична стабилна у високим концентрацијама у отопини при 37 °C. Реакције деградације од ДКГ бити квалитативно испитан, исходне из ДКГ-матичних отопина, и у неутралном и у алкалном pH подручј, поред с инфрацрвеном спектроскопијом, још са спектралном фотометријом, с флуоресцентном спектроскопијом и такође са спектроскопијом електронске парамагнетске резонанције (ЕПР/EPR). Из ДХА као и из ДКГ, се је развила рубин црвена материја при високим pH вредностима. Ова је нестабилна против ваздушних деловања и може се довести у везу с радикалним процесима. ЕПР сигнал је био нађен, кои укаже на R–O радикала.

Проблематично је да ДХА- и ДКГ-нестабилности утиче на редукције и оксидације. Стога еквимоларне NADH-концентрације само непотпун редуцирају ДХА у физиолошком pH-подручју због додатног ДХА-сапонификације. Исто вреди за редукције кроз оне материјом, које имају H–S-групе, за које био је пронађен привидни ред реакције слично ка ДХА-сапонификацији. Ипак међустање које стварна редукцијска реакција од ДХА следи, је инфрацрвено спектроскопско доказно при реакцијама с H–S-групама. Јасне инфрацрвене спектроскопске разлике биле су пронађене при реакцијама оксидације међу деривате, који су неспособни или способни за C(6)–O–C(3)-прстенасту формацију.
Нота
Nota:

Српски синоними
Serbische Synonyme :
 1)  Сажетак
Резиме
 2)  инаугуралне дисертације
докторске дисертације
 3)  интерпретација
тумачење
 4)  квадратни (коријен-...)
други (коријен-...)
 5)  вишесмислена
двосмислена
 6)  кЈ/мол
килоџул/мол
 7)  с pH
са pH
 8)  функцијоналне
функционалне
 9)  речи
ријечи
 10)  групе везе
функционалне групе
 10A)  група̄ сусједних везе
функционалних група̄ сусједних
сусједних функционалних група̄
 11)  с апликацијом
с супституцијом
с заменом
 12)  вредности
вриједности

кључне речи[9] 
(keywords):
Detlef, Pagel, Gießen, Детлеф, Пагел, Гисен, 1992,
DHA, ДХА, DKG, ДКГ, EPR, ЕПР, NADH, pH, pKк,
активацијском, алкална, аскорбинске, ацетил, ацетону, бис, бутанал, везе, вибрације, вибрацијских, вриједности, врпце, група, гулонске, деградације, дехидро, деутерација, дикето, диполног, дисертације, екстинкцијског, електронске, енергијом, енолне, изо, инаугуралне, интегралног, интерпретација, инфра, истраживања, калибрацијских, карбоксилне, кето, киселине, кристалном, матичних, мерења, међу, модова, момента, неспособни, нестабилности, неутралном, оксидација, оксо, отопина, парамагнетске, параметара, пастила, подручј, постанак, производ, прстенасту, радикала, радикалним, растезање, реакција, редокс, редуктонима, редукција, резонанције, сажетак, сапонификације, спектралном, спектроскопије, спектроскопске, способни, стабилна, стандардних, стање, таутомерије, темом, температуре, титрацијом, физиолошком, флуоресцентном, формацију, фотометријом, хидратације, хидратираном, хидролиза, црвена, црвеном,

Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.