på svenska:Efterföljande sidan (106) från doktorsavhandlingen med titlen

UNDERSÖKNINGAR TILL

REAKTIONER FRÅN DEHYDROASKORBIN- OCH DIKETOGULONSYRA

MED HJÄLP AV RÄKNEMASKINEN UNDERSTÖDD INFRARÖD SPEKTROSKOPI (tysk)

presenterat av Detlef Pagel (född i Hermannstein / Kreis Wetzlar, Tyskland)

Giessen 1992

var[1] maskinskrivet och översatt och var[1] satt in i World Wide Web med vänligt tillstånd[2] av den författare ©2017.

106

5 Sammanfattning

I denna akademisk avhandling var[1][3] undersökt den oxideringen och reduceringen av askorbinsyra och dehydroaskorbinsyra (redox system) så bra så den alkalisk hydrolys från dehydroaskorbinsyra (förkortning DHA) till diketogulonsyra (DKG). Med hjälpen av de konstaterat båndparametrar, standard- och kalibreringsspektra från de infraröd mätningar i substanser, vilka innehåller H–O och C=O bindningars grupper[4], såväl metodiken som observerar reaktionerna med den infraröd spektroskopi som tolkningen, erfor en väsentlig understöd.

I detta sammanhang var[1][5] studerad problemen av keto-enol tautomerismen i acetylaceton och (iso-)askorbinsyror. Det visade sig vidare, att integral extinktion koefficientens kvadratrot värdena av den O=C sträckningssvängningsmoden, vilka är proportionell till ändringarna av dipolmoment, ändrade sig jämförbar genom insats[6] av grann-bindningars grupper[4]. Hydratationens fenomenet av keto-grupper kunde vara[1][7] förföljd med infraröd spektroskopi i enkel molekyl (butanal). Med de dehydroaskorbinsyrorna i lösning som tolkningen är kvar flertydig på grund av flera ömsesidigt påverkande effekter. Dock klara skillnader uppstod i H–O- och O=C-sträckningssvängningsområde mellan kristallin bis-DHA och den hydratiserade DHA-form. Otvetydigt lyckades deutereringen av HO-grupperna vid bis-DHA. För DHA'ans förtvålnings processen var[1][8] funnen temperatur- och pH-avhängiga sammanhanger med en aktiveringsenergi av 79,3 kJ/mol. Med hjälpen av den elektronisk databehandling (EDB) upp till tre infraröd standard spektra, nämligen från DHA, DKG och en annan redukton-lik(nande) substans kunde man separera[9] från D2O-lösningarna. Förtvålnings[10]-produktens pKs(DKG) värdet, utforskat med pH titreringen och med infraröd spektroskopin, motsvarar till de bekanta pKs värden för oxo-karboxylsyror. Utvecklingen av CO2 i pressat tabletters spektra kan vara[1][11] förd tillbaka till den dekarboxylerande DKG. Emellertid, DKG är fortfarande ganska stabil i höga koncentrationer i lösning på 37°C. DKG-upplösningsreaktionerna var[1][3] undersökt kvalitativ, gående ut från DKG-stamlösningar också i  neutralt eller basiskt pH-område, utanför med infrarödspektroskopin fortfarande med spektralfotometrin, fluorescens- och också (EPR) elektron paramagnetisk resonans-spektroskopin. Den på hög pH-värde från DHA och från DKG sig framkallade, rubinröda, mot lufts inflytande instabil substans, kan vara[1][12] förbunden med[13] radikala processer. Det var[1][8] funnen en EPR-signal, vilket pekar på R–O­-radikaler.

Det är problematiskt att reducering och oxidering är[1][14] påverkad av ostadigheter av DHA och DKG. [15] förminskar ekvimoläre NADH-koncentrationer endast ofullständig DHA'an i det fysiologiskt pH-område på grund av den extra DHA-förtvålning6) . Samma gäller med reduceringer vid H–S-grupper innehållande substanser, för som var[1][8] funnen en skenbar reaktions ordning liknande till DHA-förtvålningen. Emellertid, ett mellantillstånd, som den verklig reduceringsreaktion av DHA följer, är[1][16] bevisad infrarödspektroskopisk med reaktioner vid H–S-grupper. Klara infrarödspektroskopiska skillnader var[1][8] funnen med oxideringsreaktionerna mellan derivaterna som är oduglig[17] och duglig[18] att bilda en C(6)–O–C(3) ring.
Nota:
Svenska synonymer:
Schwedische Synonyme:
 2)  tillstånd
godkännande
 4)a)  funktionella (...-)grupper
(...-)bindningars grupper
 6)  ersättning
insats
 10)  försåpning
förtvålning
saponifiering
 13)  bringad i sammanhang med
bragd i sammanhang med
förbunden med
kopplad till
 15) 
följaktligen
därför
 17)  ur stånd
okapabel
oduglig
oförmögen
 18)  i stånd
kapabel
duglig
förmögen

 1)a)b) c)d)e) f)g)h) i)j)k) l)m)  Es gibt 3 Formen zur Bildung des schwedischen Passivs eines Vollverbs:
 • "werden-Passiv" (= konj.Form vom Hilfsverb "bli(va)" + Part.Perf.(Vollverb)):
  Pseudonym: "Vorgangspassiv", Anwendung: falls der Sprecher nicht am Ort des Geschehens ist
 • "sein-Passiv" (= konj.Form vom Hilfsverb "var(d)a" + Part.Perf.(Vollverb)):
  Pseudonym: "Zustandspassiv", Anwendung: falls der Sprecher am Ort des Geschehens ist
 • "s-Passiv" (= Anfügen von "-s" an konjugierte Form vom Vollverb):
  Anwendung:
  • prinzipiell ein Ersatz für "werden"- oder "sein"-Passiv
  • zwingend einzige Passivform, falls das Vollverb ein Verb
   • des Sagens / Denkens oder
   • der Perzeption von Sachverhalten
   ist.
Als Ersatz für den Passiv kann (z.B.) das "man-Aktiv" benutzt werden.
 3)a)  [Präteritum]:
undersöktes [s-Passiv]
var undersökt [sein-Passiv]
 5)  [Präteritum]:
studerades [s-Passiv]
var studerad [sein-Passiv]
 7)  [Präteritum]:
förföljas [s-Passiv]
vara förföljd [sein-Passiv]
 8)a)b)c)  [Präteritum]:
hittades [s-Passiv]
var hittad [sein-Passiv]
fanns [s-Passiv]
var funnen [sein-Passiv]
 9)  [Präsens]:
separeras [s-Passiv]
man separera [Aktiv]
 11)  [Präteritum]:
föras [s-Passiv]
vara förd [sein-Passiv]
 12)  [Präteritum]:
förbindas [s-Passiv]
vara förbunden [sein-Passiv]
 14)  [Präsens]:
påverkas [s-Passiv]
är påverkad [sein-Passiv]
 16)  [Präsens]:
bevisas [s-Passiv]
är bevisad [sein-Passiv]

Sökorden, Nyckelorden (keywords) : Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKs,
aceton, acetyl, aktivering, alkalisk, askorbin, basiskt, bånd, bindningar, bis, butanal, dehydro, deutereringen, diketo, dipolmoment, doktorsavhandlingen, elektronisk, elektron, extinktion, energi, enol, fluorescens, form, försåpning, förtvålning, fotometrin, fysiologiskt, gulon, grupper, hydratationens, hydratiserade, hydrolys, infraröd, integral, iso, kalibrering, karboxyl, keto, koefficienten, koncentrationer, kristallin, lösning, mätningar, mellan, neutralt, område, ordning, ostadigheter, oxidering, oxo, paramagnetisk, parametrar, pressat, produkten, radikala, radikaler, reaktioner, redox, reducering, redukton, resonans, ring, sammanfattning, saponifiering, spektral, spektroskop, stabil, stam, standard, svängning, syra, tabletters, tautomerismen, temperatur, tillstånd, titlen, titreringen, tolkningen, upplösning, utvecklingen, värde,
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.