Gàidhlig:Bha an duilleag a leanas (106) bhon chiad thràchdas leis an tiotal

RANNSACHAIDHEAN[S0] AIRSON

IOM-OBRACHAIDHEAN[S2] BHO SEARBHAG[S24] DIHIDREA-ASCORBACH AGUS SEARBHAG[S24] DICEATOGULONACH[S59]

LEIS AN CUIDEACHADH BHO SPEACTROMACHD[S10] FO-DHEARG (FD)[S1]
LE TAIC COIMPIUTAIR[S35]
(Gearmailteach)

air a thaisbeanadh aig Detlef Pagel ( a rugadh ann an Hermannstein, sgìre dhùthchail de Wetzlar (Kreis Wetzlar), a 'Ghearmailt)

Giessen 1992

a chlò-bhualadh | agus | a eadar-theangachadh leis an ùghdar | agus | a chur a-steach don | lìon air feadh an t-saoghail (World Wide Web) | fad le cead caran bhon ùghdar ©2018.
... unfertiger Entwurf; unready/unfinished draft; draght (/ dreachd) neo-chrìochnaichte ... (??)
Baustelle: vorgeladener Dummy-Text (rot) in Irisch-Gälischer Sprache
neue Vokabeln in Schottisch-Gälisch =: violett
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Geàrr-chunntas

Anns an tràchdas seo, rinneadh mion-rannsachadh air an t-ogsaideachadh[S4] agus an lùghdachadh air searbhag[S24] ascorbach agus air searbhag[S24] dihidrea-ascorbach (siostam lughdogs[S3]) cuideachd leis an haidroilis[S9] alcaileach bho searbhag[S24] dihidrea-ascorbach (DHA) gu searbhag[S24] diceatogulonach[S59] (DKG). Fhuair an ciallachadh taic riatanach cuideachd leis an dòigh-obrach[S5] airson amharc air na iom-obrachaidhean[S5][S2] le speactromachd[S10] fo-dhearg[S1], leis an cuideachadh nam parameatairean[S7] banna[S8], air speactraman slaite-tomhais agus air speactraman cailbhreachaidh faighinn a-mach bho tomhais fo-dhearg[S1] ann an stuthan anns a bheil buidhnean ceangail[S12] H–O agus C=O .

Sa cho-theacsa[S11] seo, rinneadh studaidh na duilgheadasan an tàtomear-achd[S60] ceato[S59]-einol ann an aiceatile-aiceaton agus ann an searbhagan[S24] (iosa-)ascorbach[S14]. A bharrachd air an sin[S15], thàinig e a-mach[S16] gu rhob air na luachan an freumha ceàrnagach den cho-èifeachd an mùchaidh an innteagrail de na modhan luasgain an t-sìnidh O=C, a tha co-roinneil[S17] leis na h-atharrachaidhean ris an t-astar-mheud[S61] an dà-phòla[S18], ag atharrachadh fhèin gu coimeasach, tro bhith a 'iomlaid bhuidhnean ceangail nàbaidheachd. Bha e comasach dha geur-leanmhainn a dhèanamh[S19] an tachartas[S20] air an t-uisgeachadh[S21] de bhuidhnean[S22] ceato[S59] le speactromachd[S10] fo-dhearg[S1] ann am[S23] moileciuil simplidh (aldihàid[S56] imeach). Tha an eadar-mhìneachadh fhathast dà-sheaghach[S25] leis an t-searbhag[S26][S24] dihidrea-ascorbach ann an eadar-sgaoileadh air sgàth grunna èifeachdan de bhuaidh[S27] a chèile. Ge-tà, nochd[S28] eadar-dhealachaidhean soilleir (mar thoradh (air seo ??)) eadar -DHA criostalach agus an fhoirm[S29] hidraichte DHA bhon raon[S31] na luasgain an t-sìnidh H–O agus O=C. Bha soirbheachail[S32] an leubaladh iosatòpach le deuterium[S52] de bhuidhnean[S22] HO do -DHA gun dà-sheaghachd[S33]. Chaidh buintealasan[S38] foincseanach de teothachd agus pH le lùth gnìomhachaidh[S34] de 79.3 kJ/mol[S57] a dhearbhadh airson a 'phròiseis[S37] dèanaidh[S36] siabann[S55] DHA. Bha b 'urrainn do suas ri triùir speactram bun-tomhasach[S54] fo-dhearg[S1], is e sin DHA, DKG, agus aon stuth a-mhàin eile coltach ri reduchton[S63] comasach air an sgaradh bho eadar-sgaoilidhean D2O leis an cuideachadh bho a' pròiseasadh dàta eileagtronaigeach[S39] (PDE). Tha an luach pKa a' toraidh dèanaimh siabann[S55] (DKG), air a shuidheachadh tro thoirtmheasgadh[S62] pH agus tro speactromachd[S10] fo-dhearg[S1], a 'freagairt ri luachan pKa aithnichte de searbhagan ogso-ghualanach. Is faodar leis an leasachadh[S40] CO2[S13] ann an speactraman nam[S41] pealaidean a lorgaich air ais chun DKG a tha a 'call buidheann carbon dà-ogsaid. Ge-tà, tha DKG fhathast gu math seasmhach ann an dùr-aire àrd ann an eadar-sgaoileadh aig 37 °C. A 'tòiseachadh bho eadar-sgaoilidhean màthair[S44] DKG, sgrùdadh gu càileachdail na iom-obrachaidhean[S2] briseadh sìos DKG, san[S48] rainse[S49] pH neodrach[S42] agus alcaileach cuideachd[S43], ach a-mhàin leis an speactromachd[S10] fo-dhearg[S1], fhathast leis an speactro-fotomatraidh agus leis an speactromachd[S10] fluaraiseachd agus cuideachd leis an speactromachd[S10] ath-sheallaidh dealan-para-mhagnaiteach (ADP). Chruthaich e fhèin aig luach pH àrd, bho DHA agus bho DKG an dà chuid, an stuth rùbaidh-dhearg, a tha e neo-sheasmhach[S45] mu choinneamh buaidh an adhair, agus is faodar leatha a bhaineann le pròiseasan freumhan an-asgaidh. Fhuaras comharra ADP a-mhàin a tha a 'sealltainn freumh (ceimigeach) R–O.

Tha e duilich gu bheil sin lùghdachadh agus ogsaideachadh air a bhuaidh le suidheachaidhean mì-sheasmhach[S45] de DHA agus de DKG. Mar sin, dèan lughdachadh[S47] dùr-aire NADH mòlach[S58] co-ionann air an DHA san[S48] rainse[S49] pH fiosaigeach ach neo-iomlan, air sgàth an dèanaidh[S36] siabann[S55] DHA a bharrachd. Tha an aon rud dligheach le lùghdachaidhean aig stuthan le buidhnean H–S, fhuaras òrdugh iom-obrachaidh[S2A] ath-bheothaich coltach ris an dèanaidh[S36] siabann[S55] DHA dhaibhsan. Ge-tà, chaidh a chruthachadh le speactromachd fo-dhearg[S1] stàit eadar-mheadhanach a-mhàin ris a bheil e a 'leantainn an t-iom-obrachadh[S2A] fìor-lùghdachaidh DHA, tro iom-obrachaidhean le buidhnean H–S. Fhuaras eadar-dhealachaidhean speactroscopach[S50] fo-dhearg[S1] glan aig iom-obrachaidhean[S2A] ogsaideachaidh eadar tàilleabhain a tha neo-comasach no (a tha) comasach airson cearcaill C(6)–O–C(3) a dhèanamh[S51].... under 1.revision ...


Vokabelsuchhilfe wegen möglicher Anlautmutation
Ein Sprachschüler weiss nicht alle Regeln zur Anlautmutation. Daher hier eine Übersicht, um bei Suchmisserfolg wegen fehlender Vokabeleinträge im Suchalfabet eine weitere eventuell erfolgreiche Suche vornehmen zu können.
Neu-IRISCH: fehlerhaft / unfertig / ungeprüft / in Bearbeitung / später mehr
Sucht man z.B. "mgóilín" (??), "mhóilín" (mit dem Anlaut "mh"), "mkóilín" (??), "mlóilín" (??), "mmóilín" (??) und findet nichts, dann sollte man im Wörterbuch also noch einmal unter "móilín" (mit alternativem Anlaut 1) nachschauen (ohne Garantie! die rot-markierten Suchbegriffe z.B. übersetzt der google-Translator ebenfalls mit "Molekül"):
Anlaut Alt. 1
bh b
bhf f
bp p
ch c
dh d
dt t
fh f
gc c
gh g
mb b
mh m
nd d
ng g
ph p
sh s
th t


Nota: Faclan co-ionnan (abairtean, mìneachadh, faclan) (/ Na co-faclan ) Gàidhlig na h-Alba:
Schottisch-Gälische Synonyme:
 S0)  sgrùdaidhean
rannsachaidhean
taisgealaidhean
 S1)  fo- + dearg =:
fo-dhearg [...??-Anlautmutation]
fo-dheargte (??)
infridhearg
 S2)  iom-obrachaidhean
ath-bheachdan
 S2A)  iom-obrachadh
ath-beachd
 S3)  lùghdachadh- + ogsaideachadh =:
lughdogs
 S4)  an + ogsaideachadh [♂, vokal-anlautend] =:
an t-ogsaideachadh
 S5)  an dòigh-obrach
an + modh-obrach [♂, {b,f,m,p}-anlautend] =:
am modh-obrach
 S6)  na iom-obrachaidhean
na h-ath-bheachdan
 S7)  na + parameatairean [Gen.Pl., {b,f,m,p}-anlautend] =:
nam parameatairean
 S8)  banna [Gen.Sg.]
bainne [Gen.Sg.]
 S9)  hàidrealis (??)
haidroilis (??)
haidroilisis (??)
hidrealú (irl.)
hydrolysis (eng.)
 S10)  speactromachd [GEN.Sg. = NOM.Sg.]
speictreasgopaidh [GEN.Sg. ??]
spectrosgopaidh [GEN.Sg. ??]
speactrosgopaidh [GEN.Sg. ??]
 S11)  sa + co-theacsa[S11A] =:
sa cho-theacsa
sa + coitheacsa[S11A] =:
sa choitheacsa
 S11A)  co-theacsa
coitheacsa
 S12)  buidhnean tàthadh
buidhnean ceangail
 S13)  foirmle ceimigeach: CO2
carbon dà-ogsaid
gualan dà-ogsaid
dà-ogsaid gualain
carbon dà-ocsaid
 S14)  iosa-
iosai-
 S15)  a bharrachd air an sin
a bharrachd air sin
a thuilleadh air a sin
 S16)  nochd e
thog e a cheann [Redensart]
thàinig e a-mach
 S17)  co-rèirichte
co-roinneil
co-rèireach
 S18)  pòla [mask.]
pòile [fem.]
 S19)  dha geur-leanmhainn a dhèanamh
a geur-lean
 S20)  an tachartas
an t-iongantas[S20A]
 S20A)  an + iongantas [♂, vokal-anlautend] =:
an t-iongantas
an + iongnadh [♂, vokal-anlautend] =:
an t-iongnadh
 S21)  an + uisgeachadh [♂, vokal-anlautend] =:
an t-uisgeachadh
 S22)  de + buidhnean [♂, Gen.Pl.] =:
de bhuidhnean
 S23)  ann an + moileciuil [♂, {b,f,m,p}-anlautend] =:
ann am moileciuil
 S24)  sealbhag(an) [dialekt.Form]
searbhag(an)
 S25)  dà-sheaghach
dà-fhillteach
 S26)  an + searbhag [♂, s+{l, n, r, Vokal}-anlautend] =:
an t-searbhag
 S27)  de + buaidh =:
de bhuaidh
 S28)  nochd eadar-... soilleir
chaidh eadar-... soilleir a thoirt gu buil
thàinig eadar-... soilleir
 S29)  an + foirm =:
an fhoirm
an cruth
 S30)  às [vor Vokal]
à [vor Konsonant]
 S31)  bho + an + raon =:
bhon raon[S31A]
às[S30] an raon[S31A]
 S31A)  raon
sòn
roinn
ceàrn
 S32)  bha soirbheachail
fhuaras buaidh
 S33)  dà-sheaghachd [♀]
doilleireachd [♀]
dà-sheaghachas [♂]
dùbailteachd [♂]
 S34)  gnìomhachaidh [=activation (eng.)]
gnìomhachd [=activity (eng.)]
 S35)  coimpiutair
coimpiutar
coimpiùtar
 S36)  dèanaidh
dèanaimh
riochdachaidh
 S37)  airson + an + pròiseis [♂, Gen.Sg.] =:
airson a 'phròiseis
 S38)  co-leanailteasan [♂, Nom.Pl.]
co-thàthaidhean [♂, Nom.Pl.]
buintealasan [♂, Nom.Pl.]
 S39)  eileagtronaigeach
leatronaigeach
 S40)  leasachadh
èabhlaid
gnè-fhàs
mean-fhàs
 S41)  na [brst.Artikel für Gen.Pl. {b, f, m, p}-anlautend] + pealaidean [♀, Gen.Pl. = Nom.Pl.] =:
nam pealaidean
 S42)  neodrail
neodrach
 S43)  cuideachd
fòs
 S44)  eadar-sgaoilidhean màthair (/ màthaireil )
eadar-sgaoilidhean stoc
eadar-sgaoilidhean glèidhte
eadar-sgaoilidhean stòraidh
 S45)  mì-sheasmhach
neo-sheasmhach
 S46)  thoirtmheasgadh pH (??)
thoirt-mheasgadh pH (??)
tomhas meatrach an pH le tomhas-lìonaidh
pH-titration (eng.)
pH-titrimetry (eng.)
pH-volumetry (eng.)
thoirtmheascadh pH (irl.)
 S47)  dèan lughdachadh
lùghdaich
 S48)  san
ann an
 S49)  rainse
raon
 S50)  speactroscopach
speactrosgopach
le speactromachd
 S51)  a cruthadh
a dhèanamh
 S52)  cur an àite nan atoman hàidhdreaidein[S53] san sampall le trom-hàidhdreaidean[S53A]
ath-chur protium[S53] le deuterium[S53A]
leubaladh iosatòpach le deuterium[S53A]
deuteration (eng.)
deoitéiriú (irl.)
 S53)  haidridean [Nom.Sg.], haidridein [Gen.Sg.]
hàidhdreaidean[Nom.Sg.], hàidhdreaidein [Gen.Sg.] (Druckfehler, Dialekt ??)
hidrigin (irl.; Dialekt ??)
Protium
Wasserstoff (dts.)
water substance (eng.)
Samhla: H
 S53A)  (iosatòp) trom-haidridean[S53]
(iosatòp) trom-hàidhdreaidean[S53]
Deuterium
schwerer Wasserstoff (dts.)
heavy water substance (eng.)
Samhlichean: D, 2H
 S54)  bun-tomhasach
bun-tomasach
 S55)  siabann-cho-chuir [Gen.Sg.=Pl.]
dèanaimh[S36] [Gen.Sg.] siabann
 S56)  al-di-hàid (??)
chaidh atamanan haidridean a thoirt air falbh bho alcol [=Passivsatz wegen: "chaidh + Subst. + Partikel "a" + leniertes Verbalnomen + Adverb]
aldehyde (eng.)
aildéad (irl.)
alcohol dehydrogenātum (lat.)
 S57)  kJ/mol
Cilo-Joule gach Mòl
 S58)  mòlach (??)
mólarach (irl.)
molar (eng.)
 S59)  ceato-
keto- (eng.)
céata- (irl.)
 S60)  (wfw:) co-ionann + pàirteachadh
ταυτο- + μέρεια (gri.)
tautomerism (eng.)
tátaiméireacht (irl.)
tatù-mearachd (="Tattoo-Fehler" (dts.))
pàirteachadh cho-ionann (??)
tàto-mearachd (??)
 S61)  an t-astar-mheud [♂, undekl.]
an ruathar [♂]
an ruathradh [♂]
an ruathlachadh [♂]
a 'mhionaid [♀]
 S62)  tro [+Softmutation:] + toirtmheasgadh[S46] =:
tro thoirtmheasgadh
 S63)  reduchton (??)
reductone (eng.)
reduchtón (irl.)

vorläufiges Bearbeitungsende; später mehr ...:

cuid de dh'fhaclan,
faclan facal-luirg,
faclan-luirg

(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, EPR, ADP

aiceatile, aiceaton, alcaileach, aldihàid, ascorbach, astar-mheud, ath-sheallaidh,
banna, briseadh, buidheann,
cailbhreachaidh, ceangail, cearcaill, ceato, chiad, cho-èifeachd, ciallachadh, criostalach,
dà, dà-phòla, deuterium, diceato, dihidrea, dùr-aire,
eadar-mheadhanach, eadar-sgaoileadh, eileagtronaigeach, einol,
fiosaigeach, fluaraiseachd, fo-dhearg, fotomatraidh, freumh,
geàrr-chunntas, ghualanach, gnìomhachaidh, gulonach,
haidroilis,
imeach, innteagrail, iom-obrachadh, iosa, iosatòpach,
luach, luasgain, leasachadh, leubaladh, lùghdachadh, lughdogs, lùth,
màthair, mùchaidh,
neodrach, neo-sheasmhach,
ogsaideachadh, ogso, òrdugh,
parameatairean, para-mhagnaiteach, pealaidean,
rainse, reduchton,
searbhag, seasmhach, siabann, slaite-tomhais, speactraman, speactro, speactromachd, stàit,
tàtomear-achd, teothachd, thoirtmheasgadh, thràchdas, tiotal, tomhais, toraidh,
uisgeachadh,

Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.