українськи: Наступна сторінка (106) з інавгураційної дисертації1)  з темою

ДОСЛІДЖЕННЯ ПО

РЕАКЦІЯХ ДЕГІДРОАСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ І ДИКЕТОГУЛОНОВОЇ КИСЛОТИ

З ДОПОМОГОЮ2)  КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЇ ІНФРАЧЕРВОНОЇ (ІЧ) СПЕКТРОСКОПІЇ (Німецький)

представлена Детлефом Пагелем (Detlef Pagel) ( народився в Германштейні (Hermannstein) в Районі Ветцлар (im Kreis Wetzlar), Німеччина)

Гіссен (Giessen), 1992

була передрукована і переведена автором, і поставлена до Світової Комп'ютерної Мережі (World Wide Web) з люб'язної згоди3)  автора © 2015.
... Entwurf; draft; проект ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Резюме

У цій роботі були проаналізовані окислення4)  та відновлення5)  окис-від-системи6)  аскорбінової кислоти / дегідроаскорбінової кислоти, а також лужний гідроліз7)  з8)9)  дегідроаскорбінової кислоти (DHA)10)  до8)  дикетогулонової кислоти (DKG)11) . З допомогою виявлених12)  параметрів смуг, стандартних і калібрувальних13)  спектрів з інфрачервоних вимірів30)  в речовинах31), які містять групи зв'язки27)  H–O і C=O, методика до інфрачервоно-спектроскопічного спостереженню реакцій так і інтерпретація пізнавала істотну підтримку.

У цьому зв'язку, проблеми кето-енольної14)  таутомерії в ацетилацетон і в (ізо-)аскорбінових кислотах були вивчені. Крім того виявилось, що вартості квадратного кореня інтегрального коефіцієнта екстинкції15)  режимів C=O-валентних коливань, котрі пропорційні для змін дипольного моменту, порівнянний змінювалися через заміни28)  сусідніх груп зв'язки27a) . Феномен гідратації кето-груп міг переслідуватися в однієї простої молекулі (в бутаналь16) ) інфрачервоно-спектроскопічно. При дегідроаскорбінової кислоти в розчині, інтерпретація за кількох впливають ефектів ще неоднозначна, однак, ясні відмінності отримувались в області H–O- і O=C-валентних коливань між кристалічною біс-DHA і гідратірованною формою DHA. Однозначно дейтерірованність17)  HO-груп була успішним для біс-DHA. Функціональні18)  зв'язку від температури і від pH19)  з енергією активізації 79.3 кДж/моль були виявлені20)  для процесу сапоніфікаціі DHA. З допомогою електронної обробки даних (ЕОД), могли розділятися з D2O розчинів до трьох стандартних інфрачервоних спектрів, а саме: від DHA, від DKG а третій від субстанції аналогічні з редуктони. З pH19) -метричним титруванням і з інфрачервоною-спектроскопією знайдена вартість pKк21)  продукту сапоніфікацій (DKG) відповідає відомим вартостям pKк21)  оксокарбоновие кислоти. Утворення CO222)  у спектрах таблеток може приписуватися декарбоксілуючій DKG29) . Однак, DKG ще досить стабільна у високих концентраціях у розчині при 37°C. Починаючи з маточного23)  розчину DKG, реакції розкладання DKG були проаналізовані за якістю, також у нейтральному і в лужному області pH19) , крім з ІЧ-спектроскопією ще з спектрофотометрією, з флуоресцентної а також з ЕПР24) -спектроскопією. Одна рубіново-червона речовина25)  при високій вартості pH19)  як з DHA, так і з DKG розвивався і проти повітряних впливів нестабільно, може бути пов'язане з радикальними процесами. Один ЕПР24)  -сигнал вказувючий на R–O ●­-радикали був знайдений.

Проблематичним є те, що редукція5)  та окислення4)  знаходяться під впливом нестабильностей DHA і DKG. Тому еквімолярні концентрації NADH26)  відновлюють DHA в фізіологічної області pH19)  через додаткової сапоніфікаціі DHA тільки не повністю. Те ж саме діє при редукції групами H–S міщуючих субстанцій для якого, уявний порядок реакції схоже до сапоніфікаціі DHA був знайдений. Однак, проміжний стан[32] , за яким слідує фактична відновна реакція DHA, підтверджується при реакціях H–S-групами інфрачервоно-спектроскопічно. При окисних реакціях ясні інфрачервоно-спектроскопічні відмінності були знайдені між нездатними до формування C(6)–O–C(3)-кільця і ​​здатними дериватами.
Нота
Nota:
Українські синоніми (/ синонімів):
Ukrainische Synonyme:
 1)  докторської дисертації
інавгураційної дисертації
 2)  за [+INS.] допомогою ... [= nach Hilfe ...]
з [+INS.] допомогою ... [= mit Hilfe ...]
 3)  з люб'язної згоди
з люб'язного дозволу
 4)  окислення
окиснення
 5)  відновлення
відновнення
редукція
 6)  система окислювально-відновна
система окисно-відновна
окис-від-система
редокс-система
оксидаційно відновна реакція
 7)  гідролітична сапоніфікація
лужний гідроліз
 8) 
гідроліз   
з
[+GEN.=:] дегідроаскорбінової кислоти до
в
на
[+GEN.=:]
[+AKK.=:]
дикетогулонової кислоти
дикетогулонову кислоту
(=oft)
(=selten)
(=manchmal)
від (für: (abstammen / hervorgehen / herrühren) aus, (sinnverwandt sein) mit;
(engl.:) from;

nicht verwendbar für: "Hydrolyse von ... nach ...")
от (=Anm. wie unter "від"; meistens: russisch)
 9)  із (vor umständlichen Konsonantengruppen (z.B. "стр-"), welche mit "с" oder gleichartigen Konsonant (z.B. "в", "м", "..." (??)) beginnen;
з (außer vor soeben zitierten Konsonantengruppen)
 10)  DHA
ДГА (??)
ДАК
дегідроаскорбінова кислота [=NOM.]
 11)  DKG
ДКГ (??)
дикетогулонова кислота [=NOM.]
дікетогулонова кислота [=NOM.]
 12)  виявнених (??)
виявлених
 13)  калібрувальних спектрів
опорних спектрів
 14)  кето-енольної
кетоенольної
 15)  погашення
екстинкції
 16)  в бутаналь
в масляному альдегіди
 17)  дейтерірованність ... була ...
дейтерірованності ... були ...
дейтерію обмін ... була ...
(ізотопно-)водневий обмін на дейтерій ... була ...
 18)  функціональні
залежні
 19)  pH
рН
водневий показник
 20)  були виявлені
були визначені
 21)  pKк
рКк
негативний десятковий логарифм Константи дисоціації кислот
 22)  вуглекислий газу [=GEN.]
двоокису вуглецю [=GEN.]
діоксиду вуглецю [=GEN.]
CO2
 23)  маточного: ~ розчину
запасів: ~ розчину
 24)  ЕПР
EPR
Електронний Парамагнітний Резонанс
 25)  субстанція
речовина
 26)  НАДХ
НАДН
Нікотинамідаденіндинуклеотиду у відновленій формі
 27)  групи з'є́днання
групи зв'язки
зв'язкові групи
функціональні групи
 27a)  груп з'єднання
груп зв'язки
зв'язкових груп
функціональних груп
 28)  з підстановкою
з вставкою
із заміною
через підстановки
через вставки
через заміни
 29)  декарбоксілуючій DKG
DKG, яка декарбоксілируется
DKG, яка розщеплює карбоксіл
 30)  з інфрачервоних вимірів
з вимірів інфрачервоного випромінювання
 31)  в речовинах, які містять групи зв'язки27)  H–O и C=O
в групи зв'язки27)  H–O і C=O містячих речовинах
 32)  перехідний стан
проміжний стан

Ключові слова
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, Детлеф, Пагель, Гіссен, 1992,
DHA, ДГА, ДАК, DKG, ДКГ, EPR, ЕПР, NADH, НАДХ, НАДН, НАД-H, pH, рН, pKк, рКк,
активізації, альдегіди, аскорбінової, ацетил, ацетон, бутаналь, біс, валентних, вартість, вимірів, від, відновлення, груп, гулонової, гідратації, гідратірованною, гідроліз, дегідро, дейтерірованність, дикето, дипольного, дисертації, дослідження, дікето, електронний, енергією, енольної, здатними, з'єднання, калібрувальних, карбоновие, кето, кислоти, коливань, кристалічною, кільця, лужний, масляному, маточного, метричним, моменту, нездатними, нейтральному, нестабильностей, області, окис, окислення, оксо, парамагнітний, параметрів, погашення, продукту, проміжний, радикали, реакції, редокс, редуктони, редукція, режимів, резонанс, резюме, розкладання, розчині, сапоніфікацій, смуг, спектроскопією, спектроскопічно, стабільна, стан, стандартних, таблетки, таутомерії, темою, температури, титруванням, утворення, флуоресцентної, формування, фотометрією, фізіологічної, червона, червоного, ізо, інавгураційної, інтегрального, інтерпретація, інфра,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.