Magyar nyelv:  Következő oldal (106) egy alakuló-dolgozat[1]  része. A dolgozatnak van a címe:

SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT INFRAVÖRÖS (IV) SPEKTROSZKÓPIA SEGÍTSÉGÉVEL

DEHIDROASZKORBIN- ÉS DIKETOGULONSAVTÓL

REAKCIÓKKAL KAPCSOLATOS TANULMÁNYOK

(Német)

Detlef Pagel által bemutatott (született Hermannstein-ben, Wetzlar Körzet-ben (im Kreis Wetzlar), Németország-ban)

Giessen 1992

A szerző által gépelt és fordított és tett fel a világhálóra (World Wide Web) az ő szíves engedélye együtt © 2015-2024.
Entwurf, Plan - draft - tervezés
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Összefoglalás[3] 

A szerző elemezte a dolgozatban, valamint az oxidáció és a redukció az aszkorbinsav / dehidroaszkorbinsav - redoxrendszere, mint a dehidroaszkorbinsav (DHA) lúgos hidrolízise[13]  diketogulonsavra (DKG-ra). H–O és C=O kötődés csoportokat[14]  tartalmazó anyagoknál az infravörös mérésekből, a fedezett fel sávparaméterek és a standard spektrumok és kalibrációs spektrumok segítségével, valamint a módszertan az infravörös spektroszkópiai megfigyelésnek a reakciói, mint az interpretáció[2] , tapasztalta egy jelentősen támogatást.

Ebben az összefüggésben voltak tanulmányok[4]  acetilacetonnál és (izo-)aszkorbin savaknál a keto-enol tautoméria problémáiról szóló. Továbbá kiderült, hogy azok (négyzet)gyök értékei az integrális extinkciós együttható azok O=C vegyértékrezgés módjai, amelyek arányban állnak azok dipólusmomentum változásai, a szomszédos kötődés csoportjai[14A]  alkalmazása révén maguk változtak összevethető. A keto-csoportok hidratációja jelenségét tudták üldözni egy egyszerű molekulával (butanal-lal) infravörös spektroszkóposan. Azok dehidroaszkorbin savaknál oldatban az értelmezés egyelőre kétértelmű[5]  miatt több egymást befolyásolo hatásokat. Azonban egyértelmű különbségeknek kristályos bisz-DHA és a hidratált DHA forma között eredményeztek a H–O és O=C vegyértékrezgés területén. Egyértelmű a HO csoportok deuterálódásai sikeres volt a bisz-DHA-nál. A DHA szappanosítási[6]  folyamatnak, hőmérséklet- és pH-függő kapcsolatokat határoztak meg egy 79.3 kJ/mol aktivációs[7]  energiával. Legfeljebb három infravörös standard spektrumának tudtak szétválasztani a D2O-(nehézviz)oldataitól az elektronikus adatfeldolgozó (EAF) segítségével. Ezek DHA, DKG és egy másik redukton-szerű anyag. A szappanosítási termék (a DKG) pKs értéke, a pH-titrálás és infravörös spektroszkópia által meghatározott, egyezik az ismert oxokarbonsavak pKs értékeikkel. A CO2 képződést pasztillá spektrumaiban dekarboxilező DKG-ra vissza tudják vezetni. Azonban 37°C-nál magas koncentrációkban oldátban DKG mindig elég stabil. Származó DKG törzseoldatoktól, DKG bomlási reakciókat minőségileg[8]  vizsgáltak[9]  továbbá a semleges és lúgos pH tartományban, kivéve az infravörös spektroszkópiával, még a spektrofotometriával, a fluoreszcencia spektroszkópiaval és is az elektron paramágneses rezonancia (EPR) spektroszkópiaval. Valamint DHA-tól, mint DKG-tól, egy rubinvörös anyag fejlődött magát a magas pH-értéknél. Ő nem stabil[10]  légi hatások elleni, és radikális folyamatok együtt őt tudják összefüggésébehozni. Egy R–O ● radikálokra jelző EPR-jelet találtak.

Problematikus, hogy DHA- és DKG-instabilitásaik befolyásolnak redukciót és oxidációt. Azért a további DHA elszappanosítása mert, ekvimoláris NADH koncentrációi csak hiányosan[12]  csökkentik a DHA-at az élettani[11]  pH-területben. Ugyanez redukcióknál érvényes H–S - csoportokat tartalmazó anyagokkal, amelyekre egy látszólagos reakciórendje olyan hasonló, mint a DHA elszappanosításánál találták. Azonban, H–S - csoportokkal reakcióknál infravörös spektroszkópiai bizonyítanak egy köztes állapot[16] , aminek következik a tulajdonképpeni DHA redukció reakció. Az oxidációsreakcióinál, C(6)–O–C(3) - gyűrű kialakulásanak a nem képes és képes derivatívák között, törölje infravörös spektroszkópiai különbségek találtak.

Nota:
Megjegyzés:
Magyar szinonimák:
Ungarische Synonyme:
 1)  alakuló-dolgozat
beköszöntõ disszertáció
doktori értekezés
 2)  értelmezés
interpretáció
 3)  összefoglalás
összegzés
 4)  tanulmány
vizsgálat
 5)  kétértelmű
nem egyértelmű
 6)  szappanosítási
szappanfőzési
 7)  aktivációs energiá
aktiválási energiá
 8)  minőségileg
kvalitatív
 9)  vizsgáltak
tanulmanyoztak
 10)  nem stabil
instabil
 11)  az élettani ...
a fiziológiai ...
 12)  hiányosan
nem teljes
 13)  a lúgos hidrolízis
az alkalikus hidrolízis
 14)  kötődés[15]  csoportokat
funkciós csoportokat
 14A)  kötődés[15]  csoportjai
funkciós csoportjai
 15)  kötődés
kötés
 16)  közbenső állapot (s.Lit.)
köztes állapot

Kulcsszavak (keywords): Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKa,
acetil, aceton, aktivációs, aktiválási, alakuló, alkalikus, állapot, aszkorbin, bisz, bomlás, butanal, címe, csoport, dehidro, deuterálódás, diketo, dipólus, disszertáció, dolgozat, együtthat, elektron, elektronikus, élettani, elszappanosítása, energiá, enol, érték, fluoreszcencia, folyamat, fotometriá, gulon, gyűrű, hidratáció, hidrolízis, hőmérséklet, infravörös, instabilitás, integrális, interpretáció, izo, kalibrációs, karbon, karboxil, keto, kialakulása, koncentráció, kötődés, köztes, kristályos, lúgos mérés, momentum, oldat, oxidációs, oxo, összefoglalás, összegzés, paramágneses, paraméter, pasztillá, radikális, reakció, redox, redukció, redukton, rend, rendje, rendűsége, rezgés, rezonancia, sav, semleges, spektrum, spektroszkópia, spektroszkóposan, szappanosítás, tartomány, tautoméria, terület, titrálás, törzse, ultravörös, vegyérték
Haftungsausschluss
free counters
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.