Oʻzbekcha / O‘zbekcha  / O`zbekcha / Ўзбекча: Keyingi sahifa (106) doktorlik dissertatsiyasining bir boʻlagidir[C1] . Tezisning nomi:

KOMPYUTER ORQALI INFRAQIZIL (IQ) SPEKTROSKOPIYA BILAN

DEGIDRO ASKORBIN VA DIKETO QULONIN KISLOTADAN REAKSIYALARIGA

TEKSHIRISHLAR[X2]  (Olmoncha)

Detlef Pagel tomonidan[X3]  havola etildi[X1]  (Hermannstein, Kreis Wetzlar, Germaniyada tugʻilgan[B1] )

Giessen 1992

Bu sahifa, muallif[X21]  tomonidan[X3]  mashinkada yozildi va tarjima qilindi va doʻstlarcha[C3]  ruxsatni bilan Butun Dunyo Tarmogʻining[B2]  (World Wide Web) ichiga joylandi, © 2015-2022.
Entwurf, Plan - draft - qoralama
Fußnoten-Links müssen überprüft und gegebenenfalls neu geordnet werden
Alle rotfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red colo(u)red words are unproofed

106

5 Xulosa

Bu tezisda ham askorbin kislota degidro askorbin kislota redoks sistemasining oksidlanishni va qaytarilishni hamda degidro askorbin kislotadan (DGA(DHA) dan) diketo qulonin kislotaga (DKG ga) (qarshi) ishqorli gidroliz[X25]  tadqiq etildi(lar). H–O va C=O aloqaning gruppalarini[X22]  oʻz[C5]  ichiga olgan moddalarda infraqizil oʻlchashlardan[C6] , kashf etilgan tasmaning parametrlarini va standart spektrlarning va kalibrlash spektrlarning yordami bilan, ham infraqizil spektroskopik reaksiyalar kuzatuvi uchun metodik hamda sharh, ahamiyatli bir tirgagi yashadi.

Bu aloqada, asetil asetonda va (izo-)askorbin kislotalarda keto-enol tautomeriyaning problemalari[X5]  oʻrganildi(lar)[C4] . Hali ortiq, dipol moment farqlariga proporsional olgan O=C valentlik tebranish modalarining integral ekstinksiya[X14]  koeffisiyentining kvadrat ildiz qiymatlarining[X11] , qoʻshni[C19]  aloqasining gruppalarining[X23]  almashtirishi bilan solishtiriladigan[X10]  oʻzgarganligini[X24] , koʻrindi[C22] . Keto gruppalarining[X27]  gidratlanishining fenomeni, oddiy bir molekulada (butanal, moy aldegid) infraqizil spektroskopik taʻqib[A5]  qilip bilardi. Taʻsirin[A3]  bir necha javobli taʻsirlari[A3]  sababli, eritmada degidro askorbin kislotalar holida, sharh hali tushunarsizdir. Lekin, kristal bis-DGA(DHA) va gidratlangan DGA(DHA) formaning arasidaki ochiq farqlar H–O va O=C valentlik tebranish maydonida oʻrtaga[C7]  chiqdi(lar). Ochiqcha, bis-DGA(DHA) da HO gruppalaring[X28]  deyteronlanishi[X16]  muvaffaqiyatli boʻldi[C8] . DGA(DHA) ning sovunlanishining jarayoni uchun, 79.3 kJ/mol ning bir aktivizatsiya energiyasi bilan haroratning va pH ning funktsional qaramliklarining, qasd qilindi(lar). Maksimal uch infraqizil standart spektr, D2O (ogʻir[B7]  suv) eritmalaridan elektron maʻlumotlarning[A2]  ishlab tayyorlashi (EMIT) yordami bilan ajralip bilardilar. Bular, DGA(DHA), DKG va boshka redukton kabi bir moddadir. Sovungarlik maxsulot[X6]  (DKG), pH titrlash va infraqizil spektroskopiya tomonidan[X3]  tekshirilgan pKk[X18]  qiymatining[X11] , oksikarbon kislotalarning bilingan pKk[X18]  qiymatlariga[X11]  toʻgʻri[C11]  kelar. Tabletkalar bilan spektrlarda uglerod ikki oksidining (CO2 ning)[X17]  tashkil topishi, dekarboksiliz qilgan DKG da orqaga olib borilgan[X8]  bilar[X10] . Lekin, 37 °S da[X20]  eritmada, baland konsentrasiyalarda DKG, qozirgacha[X9]  de tamoman barqarordir. Infraqizil spektroskopiya(IQS)dan boshqa, qozirgacha[X9]  spektrofotometriya bilan, va fluoressensiya spektroskopiyasi bilan va hamda elektron paramagnit rezonans (EPR) spektroskopiyasi bilan, DKG ona eritmalaridan yolga chiqildi, DKG ajralish reaksiyalari, hamda neytral va ishqorli[X19]  pH maydonida, sifatli[X15]  tadqiq etildi(lar). Baland pH qiymatida[X11]  yoqut-qizil bir modda, ham DGA(DHA) dan hamda DKG dan rivojlandi. U havo bilan aloqador taʻsirlarga[A1]  qarshi chidamsizdir, va radikal protsesslari bilan aloqasida keltirilip bilar[X10] . R–O ● radikallariga ishora etgan bir EPR signali topildi.

Qaytarilishning va oksidlanishning, DGA(DHA) ning va DKG ning beqarorliklari[X4]  bilan taʻsir[A3]  olganliklari, problemadir[X7] . Bu uchun, DGA(DHA) ning qoʻshimcha[C14]  sovunlanishi sababli, NADH ning ekvimolyar konsentrasiyalari, faqat toʻliqsiz[C15]  boʻlib[C16]  fiziologik pH maydonida DGA(DHA) ni ozaytir(lar). H–S gruppa[X29]  oʻz[C5]  ichiga olgan moddalar bilan qaytarilishlarda ayni narsa[X13]  toʻgʻri[X12] . Buning uchun koʻrinishda[C12]  bir reaksiya darajasi DGA(DHA) ning sovunlanishiga oʻxshash[C17]  topildi. Lekin, H–S gruppalarning[X30]  bilan reaksiyalarda, DGA(DHA) ning real qaytarilish reaksiyasidan ergashganligi, bir ora davlat, infraqizil spektroskopik isbotlangan. Oksidlanish reaksiyalari tomonidan[X3] , C(6)–O–C(3) halqa shakllantirishga uchun qobiliyatsiz bilan qobiliyatli yasamalarning arasidaki ochiq infraqizil spektroskopik farqlar topildi(lar).
Nota:
(A)
O'zbekcha[C9]  sinonim so'zlar[C10]  (/sinonimlar)
Usbekische Synonyme:
 X1)  havola qilindi
havola etildi
ko'rsatildi[C2] 
 X2)  tadqiq
tekshirish
 X3)  tomonidan
tarafidan
 X4)  beqarorliklari
beqarorligi
 X5)  problemalari
masalalari
 X6)  maxsulot
mahsulot
 X7)  problemadir
muammolidir
 X8)  borilgan
ketilgan
 X9)  qozirgacha
qali
 X10)  solishtiriladigan (??)
taqqoslanadigan (??)
qiyoslanadigan (??)
solishtirganda (??)
 X11)  qiymat
qadr
 X12)  toʻgʻri
oʻtar[C13] 
amal qilar
 X13)  ayni narsa
bir hil
 X14)  ekstinksiya koeffisiyenti
soʻnish[C23]  koeffisiyenti
yoʻq[C18]  boʻlib[C16]  ketish koeffisiyenti
 X15)  sifatli
aʻlo [A4] 
 X16)  deyteronlanish
deyteriy bilan almashinish
deyteriy bilan belgilanish
 X17)  uglerod ikki oksidining
uglerod dioksidining
 X18)  pKk
pKkis
 X19)  ishqorli
asosli
 X20)  37 °S da
37 Selsiy shkalasida
37 Selsiy darajasida
37 'S da
37 'C da
37 °C da
 X21)  muallif
avtor
 X22) 
bogʻning[B3] 
bogʻlashning[B4] 
aloqaning
funksional
funktsional
gruppalarini[X26] 
 X23) 
bogʻining[B5] 
bogʻlashining[B6] 
aloqasining
funksional
funktsional
gruppalarining[X27] 
 X24)  ... qiymatlarining, ... oʻzgarganliklarini[C20] 
... qiymatlarining, ... oʻzgarganligini[C21] 
 X25)  (.. dan .. ga) ishqorli gidroliz
 X26)  gruppalarini
guruhlarini
 X27)  gruppalarining
guruhlarining
 X28)  gruppalaring
guruhlaring
 X29)  gruppa
guruh
 X30)  gruppalarning
guruhlarning
Revision on tour ...

Tayanch soʻzlar,
Kalit soʻzlari,
(keywords):
[tekst qoralamasi,
matn qoralamasi
,
(draft of text)]
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DGA, DHA, DKG, EPR, NADH, pH, pKk,
ajralish, aktivizatsiya, aldegid, almashinish, almashtirishi, ara, asetil, aseton, askorbin, barqaror, beqarorlik, bis, bogʻ, butanal, daraja, davlat, degidro, deyteriy, deyteronlanish, diketo, dipol, doktorlik, ekstinksiya, elektron, energiya, enol, eritma, fiziologik, fluoressensiya, fotometriya, gidratlanish, gidratlangan, gidroliz, gruppa, guruh, halqa, harorat, infraqizil, integral, ishqorli, izo, jarayon, kalibrlash, karbon, keto, kislota, kristal, maxsulot, maydoni, moment, moy, neytral, nomi, oksi, oksidlanish, ona, ora, lchash, paramagnit, parametr, protsess, qaytarilish, qiymat, qizil, qobiliyatli, qobiliyatsiz, qulon, radikal, reaksiya, redoks, redukton, rezonans, Selsiy, soʻnish, sovun, spektro, spektroskopik, spektroskopiya, standart, shakllantirish, sharh, shkala, tablet, tashkil topish, tasmaning, tautomeriya, tebranish, tekshirish, tezis, titrlash, valentlik, xulosa,

Nota:
(B)
Usbekische Schrift-Alternativa zu "a'" (=Dehnungsapostroph mit '-Code):
(^ ` ʻ ʼ ‘ ’ )-Code
 A1)  ta'sirlarga
ta`sirlarga
taʻsirlarga
ta‘sirlarga
ta’sirlarga
 A2)  ma'lumotlarning
ma`lumotlarning
maʻlumotlarning
ma‘lumotlarning
ma’lumotlarning
 A3)  ta'sir, ta'sirin, ta'sirlari
ta`sir, ta`sirin, ta`sirlari
taʻsir, taʻsirin, taʻsirlari
ta‘sir, ta‘sirin, ta‘sirlari
ta’sir, ta’sirin, ta’sirlari
 A4)  a'lo
a`lo
aʻlo
a‘lo
a’lo
 A5)  ta'qib
ta`qib
taʻqib
ta‘qib
ta’qib


Nota:
(C)
Usbekische Schrift-Alternativa zu "g'" (=Erweichungszeichen mit '-Code):
(^ ` ʻ ʼ ‘ ’ )-Code
 B1)  tug'ilgan
tug`ilgan
tugʻilgan
tug‘ilgan
tug’ilgan
 B2)  tarmog'ining
tarmog`ining
tarmogʻining
tarmog‘ining
tarmog’ining
 B3)  bog'ning
bog`ning
bogʻning
bog‘ning
bog’ning
 B4)  bog'lashning
bog`lashning
bogʻlashning
bog‘lashning
bog’lashning
 B5)  bog'ining
bog`ining
bogʻining
bog‘ining
bog’ining
 B6)  bog'lashining
bog`lashining
bogʻlashining
bog‘lashining
bog’lashining
 B7)  og'ir
og`ir
ogʻir
og‘ir
og’ir


Nota:
(D)
Usbekische Schrift-Alternativa zu "o'" (=Umlautzeichen mit '-Code):
(^ ` ʻ ʼ ‘ ’ )-Code
 C1)  bo'lagidir
bo`lagidir
boʻlagidir
bo‘lagidir
bo’lagidir
 C2)  ko'rsatildi
ko`rsatildi
koʻrsatildi
ko‘rsatildi
ko’rsatildi
 C3)  do'stlarcha
do`stlarcha
doʻstlarcha
do‘stlarcha
do’stlarcha
 C4)  o'rganildilar
o`rganildilar
oʻrganildilar
o‘rganildilar
o’rganildilar
 C5)  o'z
o`z
oʻz
o‘z
o’z
 C6)  o'lchashlardan
o`lchashlardan
oʻlchashlardan
o‘lchashlardan
o’lchashlardan
 C7)  o'rtaga
o`rtaga
oʻrtaga
o‘rtaga
o’rtaga
 C8)  bo'ldi
bo`ldi
boʻldi
bo‘ldi
bo’ldi
 C9)  o'zbekcha
o`zbekcha
oʻzbekcha
o‘zbekcha
o’zbekcha
 C10)  so'z
so`z
soʻz
so‘z
so’z
 C11)  to`g'ri
to`g`ri
toʻgʻri
to‘g‘ri
to’g’ri
 C12)  ko'rinishda
ko`rinishda
koʻrinishda
ko‘rinishda
ko’rinishda
 C13)  o'tar
o`tar
oʻtar
o‘tar
o’tar
 C14)  qo'shimcha
qo`shimcha
qoʻshimcha
qo‘shimcha
qo’shimcha
 C15)  to'liqsiz
to`liqsiz
toʻliqsiz
to‘liqsiz
to’liqsiz
 C16)  bo'lib
bo`lib
boʻlib
bo‘lib
bo’lib
 C17)  o'xshash
o`xshash
oʻxshash
o‘xshash
o’xshash
 C18)  yo'q
yo`q
yoʻq
yo‘q
yo’q
 C19)  qo'shni
qo`shni
qoʻshni
qo‘shni
qo’shni
 C20)  o'zgarganliklarini
o`zgarganliklarini
oʻzgarganliklarini
o‘zgarganliklarini
o’zgarganliklarini
 C21)  o'zgarganligini
o`zgarganligini
oʻzgarganligini
o‘zgarganligini
o’zgarganligini
 C22)  ko'rindi
ko`rindi
koʻrindi
ko‘rindi
ko’rindi
 C23)  so'nish
so`nish
soʻnish
soʼnish
so‘nish
so’nish
Haftungsausschluss
free counters [fehlt]
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.