беларускі: Наступная старонка (106) інаўгурацыйнай дысертацыі01)  з тэмай

ДАСЛЕДАВАННІ АБ02) 

РЭАКЦЫЯХ ДЕГІДРО-АСКАРБІНАВАЙ КІСЛАТЫ
І ДЫКЕТО-ГУЛОНОВОЙ03)  КІСЛАТЫ04) 

З ДАПАМОГАЙ КАМП'ЮТАРЫЗАВАНАЙ ІНФРАЧЫРВОНАЙ (ІЧ) СПЕКТРАСКАПІІ (Нямецкі)

прадстаўлена05)  Дэтлефам Пагэлам (Detlef Pagel) (нарадзіўся ў06)  Херманштайне ў Раёне Вецлар, Германія)

Гісен (Gießen) 1992

была перадрукавана07)  і перакладзена08)  аўтарам, а пастаўлена09)  ў Сусветную Камп'ютэрную Сетку (World Wide Web) з ласкавай згоды аўтара © ў 2017
... unfertiger Entwurf; unready draft; негатуем праект ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Рэзюмэ

У06)  гэтай рабоце былі прааналізаваныя акісленне і ўзнаўленне10)  акіс-ўз-сістэмы11)  аскарбінавай кіслаты / дегідро-аскарбінавай кіслаты, а таксама шчолачны гідроліз12)  з13)  дегідро-аскарбінавай кіслаты (DHA)14)  да13)  дыкето-гулоновой кіслаты (DKG)15) . З дапамогай усталяваных16)  параметраў палос, стандартных і калібравальных спектраў з інфрачырвоных вымярэнняў41)  ў субстанцыях42), якія змяшчаюць43)  групы сувязі H–O і C=O, методыка да інфрачырвонай-спектраскапічнымі назіранню рэакцый так і інтэрпрэтацыя выпрабавала істотную падтрымку.

У гэтай сувязі, праблемы кето-енольной таутомерыі18)  у ацэтыл-ацэтоне і у (іза-)аскарбінавых кіслотах былі вывучаны. У далейшым апынулася, што значэнні19)  квадратнага кораня інтэгральнага каэфіцыента экстынкцыі20)  рэжымаў C=O-валентных ваганняў, якія прапарцыянальны для змен дыпольнага моманту, супастаўныя змяняць шляхам замяшчэння21)  суседніх груп сувязі17a) . Феномен гідратацыі кето-груп мог пераследвацца у адной простай малекуле (у бутанале23) ) інфрачырвонай-спектраскапічнымі. Пры дегідро-аскарбінавых кіслотах ў растворы, інтэрпрэтацыя з-за некалькіх ўплываюць эфектаў яшчэ неадназначна, аднак, ясныя адрозненні атрымліваліся ў вобласці H–O- і O=C-валентных ваганняў паміж крышталічнай біс-DHA і гідратаванай формай DHA. Адназначна, дэйтэрыраванне HO-груп было паспяховым для біс-DHA. Функцыянальныя сувязі ад тэмпературы і ад pH24)  з энергіяй актывізацыі 79.3 кДж/моль былі ўстаноўлены для працэсу сапоныфікацыі25)  DHA. З дапамогай электроннай апрацоўкі дадзеных (ЭОД), маглі дзяліцца з раствораў D2O да трох стандартных інфрачырвоных спектраў, а менавіта: ад DHA, ад DKG, а трэці ад субстанцыі аналагічныя з редуктоны. З pH24) -метрычнім тытраваннем і з інфрачырвонай-спектраскапіяй знойдзенае значэнне26)  pKк27)  прадукту сапоныфікацыі25)  (DKG) адпавядае вядомым значэнням28)  pKк27)  оксо-карбонавыя кіслоты. Ўтварэнне CO229)  ў спектрах таблетак30)  можа прыпісвацца DKG31) , якая расшчапляе карбоксіл. Аднак, DKG яшчэ даволі стабільная у высокіх канцэнтрацыях у растворы пры 37°C. Пачынаючы з маткавага раствора DKG, рэакцыі раскладання DKG былі прааналізаваныя якасна, таксама ў нейтральным і в шчолачным вобласці32)  pH24) , акрамя з ІЧ-спектраскапіі яшчэ зо33)  спектрафотаметрыі, зо33)  флуоресцентной а таксама з ЭПР34) -спектраскапіі. Адна лалава-чырвоная субстанцыя35)  пры высокім значэнні36)  pH24) , як з DHA, так і з DKG развіваўся і супраць уплываў паветраных нестабільна можа быць звязана з радыкальнымі працэсамі. Адзін ЭПР34) -сігнал, паказвальны37)  на R–O ●-радыкалы быў знойдзен38) .

Праблематычна, што рэдукцыя і акіслення знаходзяцца пад уплывам нестабільнасцей DHA і DKG. Таму, эквімалярныя канцэнтрацыі NADH39)  аднаўляюць DHA ў фізіялагічнай вобласці pH24)  з-за дадатковай сапоныфікацыі25)  DHA толькі не цалкам. Тое ж самае дзейнічае пры рэдукцыя групамі H–S змяшчаюць субстанцый, для якога ўяўны парадак рэакцыі падобна да сапоныфікацыі25)  DHA быў знойдзен38) . Аднак, прамежкавае стан, за якім варта фактычная рэакцыя рэдукцыя DHA, пацвярджаецца пры рэакцыях H–S-групамі інфрачырвоная-спектраскапічнымі. Пры рэакцыях акіслення ясныя інфрачырвонай-спектраскапічныя адрозненні былі знойдзены40)  паміж няздольнымі да фарміравання C(6)–O–C(3)-кальца і здольнымі дэрыватамі.
Нота
Nota:

Беларускі сінонімаў:
Belorussische Synonyme:
Weißrussische Synonyme:
 00)  набор рамок
набор кадраў
 01)  доктарскай дысертацыі
інаўгурацыйнай дысертацыі
 02)  аб
па
 03)  гулонавай (=??)
гулоновой
 04)  [NOM.Sg.:] кіслата; "а" für alle Singular-Fälle
[NOM.+AKK.Pl.:] кіслоты; "о" für alle Plural-Fälle
 05)  прадстаўлена [f.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
прадстаўленная [f.,NOM.Sg.,Langform]
 06)  ў (vor Konsonanten, am Wortende, für "w" in Lehnwörtern)
у (meist vor Vokalen); nach Schlussvokal auch vor Konsonanten)
в (innerhalb von Wörtern vor Vokalen, nie vor Konsonanten, nie am Wortende)
 07)  была перадрукавана [f.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
была перадрукаванная [f.,NOM.Sg.,Langform]
 08)  была перакладзена [f.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
была перакладзенная [f.,NOM.Sg.,Langform]
 09)  была пастаўлена [f.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
была пастаўленная [f.,NOM.Sg.,Langform]
 10)  ўзнаўленне
аднаўленне
 11)  сістэмы акісляльна-ўзнаўляльная
акіс-ўз-сістэмы
редокс-сістэмы
акіс-ад-сістэмы
Акісля́льна-аднаўле́нчая сістэмы
 12)  гідралітычная сапоныфікацыя [Femin.,NOM.Sg.]
гідралітычнае омыленые [Neutr.,NOM.Sg.]
шчолачны гідроліз [Mask.,NOM.Sg.]
 13) 
гідроліз   
з
[+GEN.=:] дегідро-аскарбінавай кіслаты да
у
на
[+GEN.=:]
[+AKK.=:]
дыкето-гулоновой кіслаты
дыкето-гулоновую кіслату
(=oft)
(=selten)
(=manchmal)
 14)  DHA
ДГА
ДАК
 15)  DKG
ДКГ
 16)  выяўленых
усталяваных
 17)  групы злучэння
групы сувязі
сувязныя групы
функцыянальныя групы
 17a)  груп злучэння
груп сувязі
сувязніх груп
функцыянальніх груп
 18)  таутомерыі
таутомерии (rus.Lehnwort)
 19)  значэнні
вартасці (??)
 20)  экстынкцыі
пагашэння
 21)  з падстаноўкай
з устаўкай
з заменай
з замяшчэннем
шляхам падстаноўкі
шляхам ўстаўкі
шляхам замены
шляхам замяшчэння
 23)  у бутанале
ў алейным альдэгіду
 24)  pH
рН
вадародны паказчык
 25)  сапоныфікацыі
омыленыя
 26)  знойдзенае значэнне
знойдзеную вартасць
 27)  pKк
рКк
адмоўны дзесятковы лагарыфм Канстанты дысацыяцыі кіслот
 28)  значэнням
вартасьцям
 29)  вуглякіслага газу [=GEN.]
двухвокісу вугляроду [=GEN.]
дыяксіду вугляроду [=GEN.]
CO2
 30)  таблетак
пелецье (=??)
 31)  DKG, якая расшчапляе карбоксіл31a) 
DKG, якая декарбоксіліруется31a) 
 31a)  карбоксил (rus.Lehnwort)
карбоксіл
 32)  вобласці
дыяпазоне
 33)  зо (vor umständlichen Konsonantengruppen (z.B. "мн-", "сн-"), welche mit "з" oder gleichartigen Konsonant (z.B. "с", "ф", "..." (??)) beginnen;
з (außer vor soeben zitierten Konsonantengruppen)
 34)  EPR
ЭПР
Электронны парамагнітны рэзананс
 35)  (Адна лалава-чырвоная) субстанцыя [f.] ... звязана
(Адно лалава-чырвонае) рэчыва [n.] ... звязанае
 36)  высокім значэнні
высокай вартасці
 37)  (z.B.: сігнал), паказвальны37a)  на ...
(z.B.: сігнал), які паказвае37a)  на ...
 37a)  паказва-..
показва-..
показова-..
паказова-..
показава-..
показыва-..
 38)  быў знойдзен [m.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
быў знойдзенны [m.,NOM.Sg.,Langform]
 39)  НАДХ
НАДН
Нікацінамыд Адэнін Дынуклеатыд ў адноўленай форме
 40)  былі знойдзены [m.+f.+n.,NOM.Pl.,Kurzform; nur prädikativ]
былі знойдзенныя [m.+f.+n.,NOM.Pl.,Langform]
 41)  з вымярэнняў інфрачырвонага выпраменьвання
з інфрачырвоных вымярэнняў
 42)  ў субстанцыях42a), якія змяшчаюць43)  групы сувязі17)  H–O і C=O
ў групы сувязі17)  H–O і C=O змяшчаючых44)  субстанцыях42a)
 42a)  субстанцыях
рэчывах
 43)  змяшчаюць
ўтрымліваюць
 44)  змяшчаючых
ўтрымліваючых

ключавыя словы
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, Дэтлеф, Пагэль, Гісен, 1992,
DHA, ДГА, ДАК, DKG, ДКГ, EPR, ЭПР, NADH, НАДХ, НАДН, НАД-H, pH, рН, pKк, рКк,
актывізацыі, акіс, акісленне, алейным, альдэгіду, аскарбінавай, ацэтоне, ацэтыл, бутанале, біс, ваганняў, валентных, вартасць, вобласці, вымярэнняў, груп, гулоновой, гідратаванай, гідратацыі, гідроліз, даследаванні, дегідро, дыкето, дыпольнага, дысертацыі, дэйтэрыраванне, енольной, здольнымі, злучэння, значэнне, калібравальных, кальца, карбонавыя, кето, крышталічнай, кіслаты, маткавага, метрычнім, моманту, нейтральным, нестабільнасцей, няздольнымі, оксо, пагашэння, палос, парамагнітны, параметраў, прадукту, прамежкавае, радыкалы, раскладання, растворы, редокс, редуктоны, рэакцыі, рэдукцыя, рэжымаў, рэзюмэ, рэзананс, сапоныфікацыі, спектраскапічнымі, спектраскапіяй, стабільная, стан, стандартных, таблеток, таутомерыі, тытраваннем, тэмай, тэмпературы, фарміравання, флуоресцентной, фотаметрыі, фізіялагічнай, чырвоная, чырвонага, шчолачны, электронны, энергіяй, іза, інаўгурацыйнай, інтэгральнага, інфра, ўз, ўзнаўленне, ўтварэнне,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.