Беларускі: Nastupnaja staronka (106) inaŭhuracyjnaj dysiertacyi01)  z temaj

DASLEDAVANNI AB02) 

REAKCYJACH DIEHIDRO-ASKARBINAVAJ KISŁATY I DYKIETO-HUŁONOVOJ03)  KISŁATY04) 

Z DAPAMOHAJ KAMPJUTARYZAVANAJ INFRAČYRVONAJ (IČ) SPIEKTRASKAPII (Niamiecki)

pradstaŭlena05)  Detlefam Pahełam (Detlef Pagel) (naradziŭsia ŭ06)  Chiermanštajnie ŭ Rajonie Viecłar, Hiermanija)

Hisien (Gießen) 1992

była pieradrukavana07)  i pierakładziena08)  aŭtaram, a pastaŭlena09)  ŭ Susvietnuju Kampjuternuju Sietku (World Wide Web) z łaskavaj zhody aŭtara © ŭ 2014
Transliteration nach modif. Łacinka
... unfertiger Entwurf; unready draft; негатуем праект (niehatujem prajekt) ...
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
106

5 Reziume

U06)  hetaj rabocie byli praanalizavanyja akislennie i ŭznaŭlennie10)  akis-ŭz-sistemy11)  askarbinavaj kisłaty / diehidro-askarbinavaj kisłaty, a taksama ščołačny hidroliz12)  z13)  diehidro-askarbinavaj kisłaty (DHA)14)  da13)  dykieto-hułonovoj kisłaty (DKG)15) . Z dapamohaj ustalavanych16)  paramietraŭ pałos, standartnych i kalibravalnych spiektraŭ z vymiarenniaŭ infračyrvonaha vypramieńvannia ŭ hrupach złučenniaŭ17)  H–O i C=O utrymoŭvalnych substancyj, mietodyka da infračyrvonaj-spiektraskapičnymi naziranniu reakcyj tak i interpretacyja vyprabavała istotnuju padtrymku.

U hetaj suviazi, prablemy kieto-jenolnoj tautomieryi18)  u acetył-acetonie i u (iza-)askarbinavych kisłotach byli vyvučany. U dalejšym apynułasia, što značenni19)  kvadratnaha korania intehralnaha kaeficyjenta ekstynkcyi20)  režymaŭ C=O-valentnych vahanniaŭ, jakija praparcyjanalny dla zmien dypolnaha momantu, šlacham zamieny21)  susiednich hrup złučennia zmianialisia paraŭnalna22) . Fienomien hidratacyi kieto-hrup moh pierasledvacca u adnoj prostaj malekule (u butanale23) ) infračyrvonaj-spiektraskapičnymi. Pry diehidro-askarbinavych kisłotach ŭ rastvory, interpretacyja z-za niekalkich ŭpłyvajuć efiektaŭ jašče nieadnaznačna, adnak, jasnyja adroznienni atrymlivalisia ŭ vobłasci H–O- i O=C-valentnych vahanniaŭ pamiž kryštaličnaj bis-DHA i hidratavanaj formaj DHA. Adnaznačna, dejteryravannie HO-hrup było paspiachovym dla bis-DHA. Funkcyjanalnyja suviazi ad tempieratury i ad pH24)  z enierhijaj aktyvizacyi 79.3 kDž/mol byli ŭstanoŭleny dla pracesu saponyfikacyi25)  DHA. Z dapamohaj elektronnaj apracoŭki dadzienych (EAD), mahli dzialicca z rastvoraŭ D2O da troch standartnych infračyrvonych spiektraŭ, a mienavita: ad DHA, ad DKG, a treci ad substancyi anałahičnyja z rieduktony. Z pH24) -mietryčnim tytravanniem i z infračyrvonaj-spiektraskapijaj znojdzienaje značennie26)  pKk27)  praduktu saponyfikacyi25)  (DKG) adpaviadaje viadomym značenniam28)  pKk27)  okso-karbonavyja kisłoty. Ŭtvarennie CO229)  ŭ spiektrach tabletak30)  moža prypisvacca DKG31)  , jakaja rasščaplaje karboksił. Adnak, DKG jašče davoli stabilnaja u vysokich kancentracyjach u rastvory pry 37°C. Pačynajučy z matkavaha rastvora DKG, reakcyi raskładannia DKG byli praanalizavanyja jakasna, taksama ŭ niejtralnym i v ščołačnym vobłasci32)  pH24) , akramia z Ič-spiektraskapii jašče zo33)  spiektro-fotamietryi (??), zo33)  fłuoriescientnoj a taksama z EPR34) -spiektraskapii. Adna łałava-čyrvonaja substancyja35)  pry vysokim značenni36)  pH24) , jak z DHA, tak i z DKG razvivaŭsia i suprać upłyvaŭ pavietranych niestabilna moža być zviazana z radykalnymi pracesami. Adzin EPR34) -sihnał, pakazvalny37)  na R–O ●­-radykały byŭ znojdzien38)  .

Prablematyčna, što redukcyja i akislennia znachodziacca pad upłyvam niestabilnasciej DHA i DKG. Tamu, ekvimalarnyja kancentracyi NADH39)  adnaŭlajuć DHA ŭ fizijałahičnaj vobłasci pH24)  z-za dadatkovaj saponyfikacyi25)  DHA tolki nie całkam. Toje ž samaje dziejničaje pry redukcyja hrupami H–S zmiaščajuć substancyj, dla jakoha ŭjaŭny paradak reakcyi padobna da saponyfikacyi25)  DHA byŭ znojdzien38) . Adnak, pramiežkavaje stan, za jakim varta faktyčnaja reakcyja redukcyja DHA, pacviardžajecca pry reakcyjach H–S-hrupami infračyrvonaja-spiektraskapičnymi. Pry reakcyjach akislennia jasnyja infračyrvonaj-spiektraskapičnyja adroznienni byli znojdzieny40)  pamiž niazdolnymi da farmiravannia C(6)–O–C(3)-kalca i zdolnymi deryvatami.
Nota:
Biełaruski sinonimaŭ:
Belorussische Synonyme:
Weißrussische Synonyme:
 00)  nabor ramok
nabor kadraŭ
 01)  doktarskaj dysiertacyi
inaŭhuracyjnaj dysiertacyi
 02)  ab
pa
 03)  hułonavaj (=??)
hułonovoj
 04)  [NOM.Sg.:] kisłata; "а" für alle Singular-Fälle
[NOM.+AKK.Pl.:] kisłoty; "о" für alle Plural-Fälle
 05)  pradstaŭlena [f.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
pradstaŭlennaja [f.,NOM.Sg.,Langform]
 06)  ŭ (vor Konsonanten, am Wortende, für "w" in Lehnwörtern)
u (meist vor Vokalen); nach Schlussvokal auch vor Konsonanten)
v (innerhalb von Wörtern vor Vokalen, nie vor Konsonanten, nie am Wortende)
 07)  była pieradrukavana [f.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
była pieradrukavannaja [f.,NOM.Sg.,Langform]
 08)  była pierakładziena [f.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
była pierakładziennaja [f.,NOM.Sg.,Langform]
 09)  była pastaŭlena [f.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
była pastaŭlennaja [f.,NOM.Sg.,Langform]
 10)  ŭznaŭlennie
adnaŭlennie
 11)  sistemy akislalna-ŭznaŭlalnaja
akis-ŭz-sistemy
riedoks-sistemy
akis-ad-sistemy
Akislálna-adnaŭlénčaja sistemy
 12)  hidralityčnaja saponyfikacyja [Femin.,NOM.Sg.]
hidralityčnaje omylenyje [Neutr.,NOM.Sg.]
ščołačny hidroliz [Mask.,NOM.Sg.]
 13) 
hidroliz   
z
[+GEN.=:] diehidro-askarbinavaj kisłaty da
u
na
[+GEN.=:]
[+AKK.=:]
dykieto-hułonovoj kisłaty
dykieto-hułonovuju kisłatu
(=oft)
(=selten)
(=manchmal)
 14)  DHA
DAK
 15)  DKG
DKH
 16)  vyjaŭlenych
ustalavanych
 17)  złučenniaŭ H–O i C=O
suviaziej H–O i C=O
 18)  tautomieryi
tautomierии (rus.Lehnwort)
 19)  značenni
vartasci (??)
 20)  ekstynkcyi
pahašennia
 21)  z padstanoŭkaj
z ustaŭkaj
z zamienaj
šlacham padstanoŭki
šlacham ŭstaŭki
šlacham zamieny
 22)  paraŭnalna
paraŭnaŭča
 23)  u butanale
ŭ alejnym aldehidu
 24)  pH
rN
vadarodny pakazčyk
 25)  saponyfikacyi
omylenyja
 26)  znojdzienaje značennie
znojdzienuju vartasć
 27)  pKk
rKk
admoŭny dziesiatkovy łaharyfm Kanstanty dysacyjacyi kisłot
 28)  značenniam
vartaściam
 29)  vuhlakisłaha hazu [=GEN.]
dvuchvokisu vuhlarodu [=GEN.]
dyjaksidu vuhlarodu [=GEN.]
CO2
 30)  tabletak
pielećje (=??)
 31)  DKG, jakaja rasščaplaje karboksił31a) 
DKG, jakaja diekarboksilirujetsia31a) 
 31a)  karboksиł (rus.Lehnwort)
karboksił
 32)  vobłasci
dyjapazonie
 33)  zo (vor umständlichen Konsonantengruppen (z.B. "mn-", "sn-"), welche mit "z" oder gleichartigen Konsonant (z.B. "s", "f", "..." (??)) beginnen;
z (außer vor soeben zitierten Konsonantengruppen)
 34)  EPR
Elektronny paramahnitny rezanans
 35)  (Adna łałava-čyrvonaja) substancyja [f.] ... zviazana
(Adno łałava-čyrvonaje) rečyva [n.] ... zviazanaje
 36)  vysokim značenni
vysokaj vartasci
 37)  (z.B.: sihnał), pakazvalny37a)  na ...
(z.B.: sihnał), jaki pakazvaje37a)  na ...
 37a)  pakazva-..
pokazva-..
pokazova-..
pakazova-..
pokazava-..
pokazyva-..
 38)  byŭ znojdzien [m.,NOM.Sg.,Kurzform; nur prädikativ]
byŭ znojdzienny [m.,NOM.Sg.,Langform]
 39)  NADCH
NADN
Nikacinamyd Adenin Dynukleatyd ŭ adnoŭlenaj formie
 40)  byli znojdzieny [m.+f.+n.,NOM.Pl.,Kurzform; nur prädikativ]
byli znojdziennyja [m.+f.+n.,NOM.Pl.,Langform]

klučavyja słovy
(keywords):
Detlef, Pagel, Pahel, Giessen, Hisien, 1992,
DHA, DAK, DKG, DKH, EPR, NADH, NADCH, NADN, NAD-H, pH, rN, pKk, rKk,
acetonie, acetył, akis, akislennie, aktyvizacyi, alejnym, aldehidu, askarbinavaj, bis, butanale, čyrvonaha, čyrvonaja, dasledavanni, dejteryravannie, diehidro, dykieto, dypolnaha, dysiertacyi, elektronny, enierhijaj, farmiravannia, fizijałahičnaj, fłuoriescientnoj, fotamietryi, hidratacyi, hidratavanaj, hidroliz, hrup, hułonovoj, inaŭhuracyjnaj, infra, intehralnaha, iza, jenolnoj, kalca, kalibravalnych, karbonavyja, kieto, kisłaty, kryštaličnaj, matkavaha, mietryčnim, momantu, niazdolnymi, niejtralnym, niestabilnasciej, okso, pahašennia, pałos, paramahnitny, paramietraŭ, praduktu, pramiežkavaje, radykały, raskładannia, rastvory, reakcyi, redukcyja, režymaŭ, rezanans, reziume, riedoks, rieduktony, saponyfikacyi, spiektraskapijaj, spiektraskapičnymi, stabilnaja, stan, standartnych, ščołačny, tabletok, tautomieryi, temaj, tempieratury, tytravanniem, ŭtvarennie, ŭz, ŭznaŭlennie, vahanniaŭ, valentnych, vartasć, vobłasci, vymiarenniaŭ, zdolnymi, złučennia, značennie,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.