Basa Bali / Balinesische Sprache: Kaca[30]  salanturnyané[31]  (106)[57]  punika bagian[1]  saking[8]  disertasi inaugural[2] . Nama tesis-e[9]  punika[3] :

LIU[10]  PANYELEHAN[32]  MANTUKA[12]  RING[20] 

RÈAKSI SAKING[8]  ASAM[13]  DEHIDRO-ASKORBAT MIWAH[33]  ASAM[13]  DIKETO-GULONAT

BERENG[21]  PITULUNG[15]  SPEKTROSKOPI INFRA-BANG[37]  (IB / IR) KANG[16]  KOMPUTER-KATULUNGIN[17] 

(Basa Jérman)

pisaraanga[18]  antuk[12]  Detlef Pagel ((sane[16] ) embas[19]  ring[20]  desa Hermannstein (Kreis Wetzlar), Jerman)

Gießen (Giessen) 1992

Kaca[30]  niki[7]  diketik[27]  miwah[33]  kaartosang antuk[12]  miwah[33]  kapenpen[22]  ring[20]  world wide web[34]  ajaka[14]  ijin[23]  becik[25]  ati[26]  saking[8]  penulis[24]  © 2020-2021
... Entwurf; draft; ...
die Entwurfs-Revision kann noch lange dauern (Prognose: Sommer 2022);
Alle rot- und grünfarbenen Wörter sind ungeprüft
All red and green colored words are unproofed
Verb(al)stellen sind hellblau markiert
ob ((olih) penulis[24]  niki) weggelassen werden darf [wäre "echter Passiv"], muss zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden
Fortsetzung erfolgt in (corona-bedingter längerer) Kürze
106[57] 

5[101]  Ringkasan

Ring[20]  disertasi niki[7] , kakalih[35]  oksidasi miwah[33]  réduksi saking[8]  sistem redoks saking[8]  asam[13]  askorbat miwah[33]  asam[13]  dehidro-askorbat ogé[35]  hidrolisis basa[94]  saking[8]  asam[13]  dehidro-askorbat (DHA) ngantos[6]  asam[13]  diketo-gulonat (DKG) ba[38]  kapidarttha[104]  ((olih) penulis[24]  niki). Bereng[21]  pitulung[15]  saking[8]  parameter bedbedin kang[16]  kapastiiang, spektrum-spektrum standar miwah[33]  spektrum-spektrum kalibrasi saking[8]  pangukuran-pangukuran infra-bang[37]  ring[20]  grabad-grabad[87] , sane[16]  madaging[40]  kelompok iketan[41]  H–O miwah[33]  C=O, kakalih[35]  metodologi ngantos[6]  pamirengan reaksi ajaka[14]  spektroskopi infra-bang[37]  ogé[35]  piteges[86]  ba[38]  ngamolihang[42]  sokong[43]  penting[44] .

Ring[20]  konteks niki, pakéweh-pakéweh[45]  saking[8]  tautomerisme keto-enol ring[20]  asetil-aseton miwah[33]  asam[13]  (iso-)askorbat ba[38]  kapelajahin ((olih) penulis[24]  niki). Malih[88]  saking[8]  niki ternyata, kang[16]  nilai-nilai[62]  akah kuadrat saking[8]  koefisien ekstingsi integral mode-mode gejeran[79]  rurus O=C ane semaré ring[20]  alikan momen dipol, ba[38]  bervariasi relatif marginin[84]  substitusi kelompok iketan tatangga[105] . Fenomena hidrasi kelompok-kelompok keto ba[38]  bisa mantuka[12]  ring[20]  dikejar (olih penulis[24]  niki) ajaka[14]  spektroskopi infra-bang[37]  ring[20]  abungkul[46]  molekul sadarana[83]  (ajaka[14]  Butanal). Piteges[86]  punika[3]  enu[69]  ambigu ring[20]  kasus asam-asam dehidro-askorbat ring[20]  larutan[96]  krana[82]  makudang-kudang efek panglahlah[65]  ane timbal balik. Sakéwala[56] , ri[71]  jangkauan H–O miwah[33]  O=C, (saking[8] ) gejeran[79]  peregangan pabinaan-pabinaan[80]  biakta[58]  sampun diakibatkan ri embang[97]  adeg[81]  kristal bis-DHA miwah[33]  adeg[81]  DHA ane terhidrasi. Tusing[85]  cecangkitan punika[3]  deuterasi kelompok-kelompok HO mantuka[12]  ring[20]  bis-DHA. Koherensi-koherensi fungsi suhu miwah[33]  pH ajaka[14]  energi[98]  aktivasi 79,3 kJ / mol[4]  ba[38]  ditentukan (olih penulis[24]  niki) mantuka[12]  ring[20]  lunta[90]  saponifikasi[90X]  DHA. Ajaka[14]  pitulung[15]  saking[8]  pengolahan data éléktronik (PDE), kanti[75]  telu[57]  spektrum infra-bang[37]  standar, ngaran[76]  DHA, DKG, miwah[33]  besik[57]  tur[77]  grabad[87]  alah Redukton sampun bisa mantuka[12]  ring[20]  kabelasang[78]  (olih penulis[24]  niki) saking[8]  larutan[96]  D2O[95] . Nilai[62]  niki pKa saking[8]  produk[99]  baana sabun (DKG), ane tatasanga[74]  olih titrasi pH miwah[33]  olih spektroskopi infra-bang[37] , manut ajaka[14]  nilai-nilai[62]  pKa, ane dikenal (saking[8] ) asam[13]  oksokarboksilat[73] . Evolusi CO2 ring[20]  spektrum-spektrum pelet[100]  maan[66]  ngetut[59]  (olih penulis[24]  niki) balik[72]  ring[20]  DKG, ane baana dekarboksilasi. Sakéwala[56] , DKG enu[69]  cukup[70]  stabil ring[20]  konsentrasi-konsentrasi tegeh[63]  di larutan[96]  ri[71]  suhu 37°C[57] . Réaksi-réaksi nika[7X]  dékomposisi DKG ba[38]  kecék kualitatif (olih penulis[24]  niki), nyumunin saking[8]  larutan-larutan[96]  stok DKG, masih[67]  ring[20]  sluwang[92]  pH netral[93]  miwah[33]  basa[94] , sajaba[68]  ajaka[14]  spektroskopi infra-bang[37] , enu[69]  ajaka[14]  spektrofotometri, ajaka[14]  fluoresensi miwah[33]  masih[67]  ajaka[14]  spektroskopi résonansi paramagnetik éléktron (RPE / EPR). Grabad[87]  ruby-bang[37] , ane berevolusi ring[20]  nilai[62]  pH tegeh[63]  saking[8]  makakalih[64]  DHA miwah[33]  DKG, miwah[33]  tusing[85]  stabil terhadap panglahlah-panglahlah[65]  udara maan[66]  dikaitkan (olih penulis[24]  niki) ajak[14]  lunta-lunta[90]  radikal senggang. Abungkul[46]  sinyal EPR ba[38]  panggih ((olih) penulis[24]  niki) kang[16]  edeng[47]  radikal R–O.

Ada kaprabehan[48Y] , kang[16]  réduksi miwah[33]  oksidasi ba[38]  mapengaruh[50]  antuk[12]  ketusingstabilan[51]  saking[8]  DHA miwah[33]  DKG. Duaning[52]  nika[7X] , DHA batak[53]  tereduksi tusing[85]  ribek ring[20]  sluwang[92]  pH fisiologis ajak[14]  konsentrasi-konsentrasi NADH molar ane sama[91]  antuk[12]  saponifikasi imbuh[54]  DHA. Unduk ane sama[91]  matadah ajak[14]  réduksi-réduksi olih grabad-grabad[87] , ane makedel[55]  kelompok H–S, mantuka[12]  ring[20]  ane ba[38]  panggih (olih penulis[24]  niki) orde rèaksi pseudo, sama[91]  ajak[14]  saponifikasi DHA. Sakéwala[56]  besik[57]  kahanan transisi, disubane reaksi reduksi biakta[58]  DHA ojog[59] , (sampun) muktiang (olih) spektroskopis-IB mungpung reaksi olih kelompok H–S. Pabinaan-pabinaan[60]  spektroskopis-IB biakta[61]  ba[38]  panggih (olih penulis[24]  niki) ring[20]  reaksi-reaksi oksidasi ri embang[97]  turunan-turunan ane tusing[85]  bisa utawi bisa bersiklisasi[103]  C(6)–O–C(3).

Nota:
Bill:
Sinonim-sinonim ring basa[94]  Bali:
Kruna-kruna sane[16]  teges[39]  mesip[39X] :
Synonyme in balinesischer Sprache:
 1)  Anwendung v. Kopula-Verb "sein" (dts.) = "punika" (ban.):
punika bagian
dados bagian (??; Daten-Teil)
dados anggotan (??; Daten-Mitglied(schaft))
 2)  pinih
simalu
riin
kawitan [jv.]
inaugural
kapertama
kabesik[57]  [= "erste" (dts.)]
ka-1 [= "erste" (dts.)]
ka-sa[57]  [= "erste" (dts.)]
pangawit [= "beginnend" (dts.)]
ranjing [= "Installation", "Eingang"; "inauguriert (sein)", "installiert (sein)" (dts.)]
 3)  Anwendung v. Kopula-Verb "sein" (dts.) = "punika" (ban.):
nama ... punika
wasta ... punika
... mawasta
"punika" kann evtl. auch für Demonstrativpronomen "nika"[7X]  benutzt werden
 4)  79,3 kJ/mol
pitung-dasa (a)sia koma telu[57]  kJ/mol
 5) 
*** noch
unbenutzt
Im Balinesischen können einige Nomen (evtl. Lehnwörter), (1) wie im Sundanesischen und Indonesischen, durch Doppelung in die Pluralform versetzt werden (??).
Zur Abklärung der Möglichkeit, ob Plural von Nomen durch Umfix [=Präfix ..(??)] + ... + [Suffix] "-an" möglich ist, fehlen Lit.-Fundstellen [es soll Confix "ma-...-an" geben, wofür??] (2).
Nomen, deren Pluralform der Singularform entspricht, wurden häufig im Internet gefunden (3).
Eine weitere Möglichkeit ist die Attributierung mit "alle" (dts.) = "samian"[11]  (id.) (4), "viele" (dts.) = "ablegag"[10]  (ban.) (5). Hier einige Bsp.:
 1. "undag-undagan" [Pl. ](ban.) = "Gesetze", "Regeln" (dts.)
  nachfolgend: DUMMY-Text, Verarbeitung später;
  "sapi" , "jaran"
 2. ... (??)
 3. "buku" , "montor" , "uwit" , "kembang" , "wong wadon" , "wong lanang" , "omah" , "cangkir" ,
 4. ... (??)
 5. ... (??)
Die möglichen Formen bzw. Ausnahmen müsste ein Wörterbuch listen
 6)  mantuka ring [(ban.)= "für", "zu" (dts.); s.Lit.]
ngantos [(ban.)= "bis", "nach" (dts.); s.Lit.]
ngantosang [(ban.); ist hier unpassend: = "(bis) wartend" (dts.);s.Lit.]
evtl. Doppelung: siehe [12]
 7)  iki [jv.]
niki [=[Kurzform v.] "puniki" (ban.) = "dies(er,e,es)" (dts.)]
puniki
ene
ini [id.]
 7X)  itu [id.]
nika
ento
iku [jv.]
 8)  saking
dari [id.]
saka [jv.]
daweg [(ban.) =[zeitl.] "von", "seit" (dts.); s.Lit.]
 9)  zwei zueinander synonyme Possessiv-Muster (/..-Template), falls Besitzer ein 3p. Personal-Nomen ist
nama tesis-e [= "Titel (von) der These", "These ihr Titel" (dts.)]
nama-ne tesis [= "Titel (von) der These", "These ihr Titel" (dts.)]
 10)  ablegag
akeh
aken
akueh
bahu [ban.,id.]
begak
kabiuhan
katah
liu
makudang
... (??:) u.v.a.m.
 11)  makasami
makejangan
makejangne
onyang
sabatek
saedah
samian
sarwa
... (??:) u.v.a.m.
 12)  antuk [= "about", "by" (eng.) = "über", "durch", "mit" (dts.)]
indik [= "about" (eng.) = "über" (dts.)]
Anm.: siehe [14], [21]; evtl. Doppelung: siehe [6]
mantuka ring[20]  (??) [= "für", "zu" (dts.); mit Wortwurzel "antuk"; s.Lit.]
 13)  amla [= "sauer" (dts.)]
asam [id.,jv.,jvsu.,ban.; = "sauer", "Säure" (dts.)]
 14)  jak [=Kurzform v."ajak" (ban.) = "mit" (dts.)]
ajak
ajaka
tekén
baan
bereng[21] 
Anm.: siehe [12], [21]
 15)  pitulung
panampih
 16)  kang
ane
sané
yang [id.]
sing [jv.]
anu [jvsu.]
 17)  karoangin
katulungin
 18)  katurang [= "vorgestellt" (dts.)]
katurin [=(wfw:) "gegeben Angebot" (dts.)]
pisaraanga [=(wfw:) "handed over", "left", gave" (eng.) = "ausgehändigt", "(da)gelassen", "gegeben", "vorgelegt" (dts.)]
 19)  embas
utpati
 20)  ring [(ban.) = "at", "in", "on", "to" (eng.) = "bei", "in", "auf", "zu" (dts.)]
di [(ban.,id.) = "at", "in", "on"; "between", "during"; "after", "outside" (eng.) = ""bei", "in", "auf"; "zwischen" / "innerhalb", "während"; "nach", "ausserhalb" (dts.)]
ri [(ban.) = "at" (eng.) =[zeitl.:] "bei", "um" (dts.); "ri antara" (ban.) = "zwischen" (dts.)]
 21)  dening [(ban.) = "since" (eng.) = "seit" (dts.)]
dening [(jv.) = "by", "from" (eng.) = "durch", "von" (dts.)]
oleh [(id.) = "from" (eng.) = "von" (dts.)]
antuk
baan
bareng
muah
tekén
tekening
Anm.: siehe [12], [14]
 22)  kacelepang
kapenpen
kapenpenang
mapenpen
 23)  ijin
panugran
permisi
 24)  pengarang [id.]
penulis [id.]
panulis [jv.,jvsu.]
autor
pangawi (??)
 25)  becik
luwih
 26)  ati
nala
redaya
 27)  diketik [id.]
unggahang (??) [(bal.) = "(to) type", "climb" (eng.) = "tippen", "klettern" (dts.)]
 28)  persegi [ban.,id.]
kuadrat [id.]
 29)  Unterschied zwischen Balinesisch und Malaysisch/Indonesisch oder Javan(es)isch in der Konstruktion 2-silbiger Wörter aus 1-silbigen Wörtern:
Balinesisch: KVK → KVKKVK, z.B.:
kus → kuskus (ban.) = "" (dts.) , nget → ngetnget (ban.) = "Schmetterling / Falter" (dts.)
Malaysisch/Javanisch: KVK → KVKVK, z.B.:
kus → kukus (ms.,id.) = "..." (dts.), ngat → ngengat (id.,ms.) = ngĕngĕt (jv.) = "Schmetterling / Falter / Motte" (dts.)
 30)  kaca
laman
 31)  salanturnyané [s.Lit.]
salanturne [s.Lit.]
 32)  panyelehan [[sg.,pl.](ban.) = "Forschung(en)", "Untersuchung(en)", "Studie(n)" (dts.)]
Wortwurzel ist "sele", d.h. das Initial-"s" wird analog zum Indonesischen beim Silbenzusammenbau eliminiert
 33)  tur
miwah
 34)  ... (??) jagaté (??) ... [= "... Welt ... (??)" (dts.); hierbei ist "jagaté"="jagat" + "-é" eine Possessivform (analog zu trk. "bankası" = "banka + -sı" (siehe [9];)
... (??) jagat (??) ... [= "... Welt ... (??)" (dts.);
world wide web
 35)  kakalih ... ogé ... [= "both ... and ..." (eng.)]
... ??
 36)  Possessiv-Suffix "-ne" (ban.) erzeugt definiertes/bestimmtes Nomen; Anwendungs-Bsp.: siehe [9];
=^= Possessiv-Suffix "-e" (ban.,jv.); Anwendungs-Bsp.: siehe [9];
=^= Possessiv-Suffix "-nya" (id.)
=^= Possessiv-Suffix "-na" (jvsu.)
=^= (P)Artikel "ny" (mg.) sowie Possessiv-Suffix "-ny" (mg.)
 37)  abang    [jv.Lehnwort (??); = "merah" (id.)]
bang   
baak
barak   
ngerab
rakta
 38)  ba
suba
pun
ampun
sampun [jv.Lehnwort ??]
 39)  artos [id.Lehnwort ??]
teges [jv.Lehnwort ??]
arti [id.;s.Lit.]
 39X)  mesip [= "mirip" (id.) = "ähnlich" (dts.);s.Lit.]
pateh [= "padha" (jv.) = "gleich" (dts.);s.Lit.]
 40)  madaging kelompok
makelompok [analog zu: "makarbit" (ban.) = "berisi karbit" (id) = "enthält Carbid" (dts.); s.Lit.]
 41)  iketan
pocongan
 42)  ngamolihang
ngemolihang
polih
makatang
trima
 43)  sokong
ogok
 44)  penting [id.,ban.]
padgata
 45)  kaprabehan
pikewuh
pakéweh
kéweh
baya
masalah
masalahé [= "masalah" + "-é" eine Possessivform (siehe [9]; )
masalahné [= "masalah" + "-né" eine Possessivform (siehe [9]; )
siehe [48],[48X],[48Y]
 46)  abulih
abungkul
 47)  Vokabel für "zeigen" im Satz 14 noch ungeprüft:
edeng
ngedengang
 48)  (Pasal[49]  niki[7] ) maprakara
(Pasal[49]  niki[7] ) masalah [= "schuldig sein", "etwas falsch machen"; "bewegen, verschieben, ändern" (de),s.Lit.]
im Vergleich z. Indonesischen: Weglassen des Klammerausdrucks (pasal niki) kann eine synonyme Übersetzung produzieren. Der Klammerausdruck ist also nicht notwendig; (für Balinesisch ungeprüft!); Übersetzung zu "problematisch" (dts.) ist noch zweifelhaft! siehe auch [48Y], siehe [45]
 48X)  Vokabeln zu "Problem" (de),s.Lit.]
baya
kaprabehan
pikewuh
receh
siehe [45]:
 48Y)  Vokabeln zu "es gibt ein Problem" (de),s.Lit.; siehe auch [48], siehe [45]:
ada kaprabehan[48X] 
wenten kaprabehan[48X] 
kawentenan kaprabehan[48X] 
ada masalah[48]  [(ban.)= "es gibt eine Schuld" (dts.); aus anderen indones.Sprachen: "es gibt ein Problem" (dts.)]
 49)  pasal[48]  [(ban.) = "Gegenstand, Fall, (Tat)Sache, Punkt" (dts.)]
prakara [(ban.) = "Ding, Gegenstand, Fall, Ärger" (dts.)]
 50)  mapengaruh [= "beeinflussen" [Aktiv-Verb] (dts.); noch unklar, ob Passivform als Wortkombi oder mittels Affixierung ]
... (??)
 51)  [Kunstwort "Instabilität":]
ketusingstabilan [(ban.) = "ke-" + "tusing"[85]  + "stabil" + "-an"]
ketidakstabilan [id.]
kehenteustabilan [jvsu.]
keorastabilan [jv.; Ngoko = Standard-Javan.]
kebotenstabilan [jv.; Krama]
keusingstabilan [ost-jv.; Basa[94]  osing]
kelabilan [(id.) = "Labilität", "Instabilität" (dts.)]
instabilitas
 52)  duaning
awanane
 53)  batak
kemanten
kewanten
kemaon
tuah
wantah
 54)  imbuh
paimbuh
papuncul
 55)  makelompok [(??), analog zu "maplawah" (ban.) = "contains plawah" (eng.) oder "makarbid" (ban.) = "contains carbide" (eng.) = "enthält Carbid/Karbid" (dts.)]
makedel kelompok
 56)  kémaon
kéwala
kéwanten
nanging
nging
sakéwala [(ban.) = "namun" (id.) = "however" (eng.) = "wie-auch-immer", "jedoch" (dts.)]
sakéwanten
 57)  Balinesische Zahlen ("wilangan-wilangan[57X]  basa[94]  bali"):
Anm.:
H: kursiv zeichnet spezielle High-Level-Vokabeln aus.
"Abhängige Formen" (Mehrkomponentenformen) gibt es (fast) nur für Zahlen von 1 bis 10;
"san." = Akronym für "Sanskrit",
"bjn" = Akronym für "Banjarese" (Insel Borneo, id. Prov. ost-Kalimantan);
"LW." = Akronym für "Lehnwort"

Die immer riesiger werdende tabellarische Übersicht musste als eigener Beitrag TB_2021-08-23.html in mein Tagebuch ausgelagert werden.
Ziffer(n)
Angka[57X] 
lexikal. Basis für zusammengesetzte Zahlen
für Mehrkomponenten-Zahlen
(= abhängige Form)
unabhängige Form
1 besik
ha-besik [L1]
H: asiki
H: ha-siki [L1]
H: siki
a- ..
.. sa ..
abesik
aukud
2 dadua
dua
rua
H: kalih
duang ..

ro- ..
H: kalih ..
dadua
H: kakalih
3 telu
H: tiga [=san.LW.]
telung ..
H: tigang ..
tetelu
H: tetiga
5 lima limang .. lelima
6 nem
enem
henem
hengem
nem .. nemnem
nenem
7 pitu
sapta
pitung .. pepitu
9 asia
sia
siya
sya
siang ..
sangang .. [=jv.LW.]
asia
10 adasa [=san.LW.]
dasa
nur für 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
.. dasa ..

nur für Zahlen von 11 bis 17 und 19:
..-belas
..-welas
..-olas
..-las
adasa
30 telung-dasa
H: tigang-dasa
37 telung dasa pitu
70 pitung-dasa
79 pitung-dasa (a)sia
79,3 pitung-dasa (a)sia koma telu [in Indonesien wird die Komma-Schreibweise, in Malaysia die Punkt-Schreibweise bevorzugt]
100 satus
106 satus nem
1992 ????
die abhängige Form wird z.B. für die Faktorisierung der Zahner, Hunderter und Tausender verwendet
 57X)  angka [= "angka" (id.) = "Ziffer" (dts.)]
wilangan [= "bilangan" (id.) = "Zahl" (dts.)]
wilangan asli [= "natürliche Zahl" (dts.)]
wilangan atom [=(wfw:) "Zahl Atom" = "Ordnungszahl" (dts.)]
 58)  biakta
pedas
 59)  bareng [= "zusammen (sein)" (dts.)]
ngetut [= "(ver)folgen" (dts.)]
ngintil [= "gehorchen"; "begleiten", "beitreten", "folgen" (dts.)]
ngiring [= "liefern", begleiten", "folgen" (dts.)]
nulad [= "folgen", "imitieren", "kopieren" (dts.)]
nuluh [= "folgen", "begleiten" (dts.)]
iring [= "folgen" (dts.)]
duluh [= "folgen", "durchgehen" (dts.)]
kadulurin [= "es ist/wird gefolgt durchr" (dts.)]
kararisang [= "fortgesetzt, weitergeleitet, gefolgt, nächst(er,e,es), willkommen" (dts.)]
kasarengin [= "begleitet; gefolgt; besucht; beigetreten" (dts.)]
milu-milu [= "blind folgen" (dts.)]
tutut [= "jmd. folgen, mitgehen" (dts.)]
tuut [= "einem Vorschlag / Pfad / Weg folgen" (dts.)]
tuutang [= "einer Anweisung folgen" (dts.)]
tut [= "folgen", "Folge" (dts.)]
sarengina [= "von jmd. verfolgt/gefolgt werden" (dts.)]
ojog [= "folgen" (dts.)]
nyendenin [= "jmd. in Position folgen", "erfolgreich sein" (dts.)]
 60)  binan
pabinaan
pabinan
 61)  tatar
tatas [siehe [74]]
tinglis
tlatar
pedas
biakta
ngilis
 62)  peris [= "Preis, Wert, Geschenk, Auszeichnung" (dts.)]
tadtadan [= "Preis, Wert (v. Land + Gütern) für eine Braut" (dts.)]
ukupan [= "Preis, Gewinn (wie in einer Lotterie" (dts.)]
nilai [(ban.,id.) = "Wert" (dts.);s.Lit.]
ngilis
siehe Fußnote[89] 
 63)  gangsiuh
tegeh
 64)  kakalih
makakalih
 65)  panglahlah
papenpenan
 66)  maan
nyidaang
sida
 67)  masih
naler
taler
 68)  sajaba
sajabaning
sajawaning
sejaba
 69)  enu
kantun
kari
 70)  cukup
sedeng
nyandang
noja
genep
 71)  ri
sig
 72)  balik
pudal
 73)  asam oksokarboksilat
asam oksokarbonat
 74)  katatas [siehe [61]]
katatasang
tatasanga [= "(durch jmd.) untersucht (sein/werden/worden)" (dts.); Suffix "-a" als Pers.Pronom.]
 75)  kanti
nganti
nyantos
 76)  inggih punika
ngaran
 77)  buin
tur
 78)  kabelasang [(ban.) = "dipisahkan (oleh)" (id.)]
kapalasang [(ban.) = "dipisahkan" (id.)]
kapasahang [(ban.) = "dipisahkan" (id.)]
 79)  gejeran
geteran (id.)
 80)  pabinaan
binan
pabinan
 81)  adeg
rupa
 82)  krana
baan
 83)  mapojolan
pojol
sadarana
 84)  marginin
ngambahin
nuluh
 85)  tusing [(ban.) = "tidak" (id.)]
nénten [(ban.) = "tidak" (id.)]
 86)  piteges [(ban.) = "Meinung, Interpretation" (dts.) = "interpretasi" (id.)]
pi-teges [= "pi-"[86X]  + "teges" (ban.)]
 86X)  Präfix, welches Nomen aus Verbbasis macht (unklar, was hiermit gemeint ist: "die eine Instanz der Aktion bedeuten, die durch das Verb bezeichnet wird"):
pi-
dagegen zeigt Präfix "pa-" eine allgemeine Aktivität an.
 87)  grabad [(ban.) = "substansi", "zat" (id.) = "Substanz" (dts.); s.Lit.]
... (??)
 88)  malih
ma-halih
ndan
sa-parwa
 89)  [= "value", "cost", "price" (eng.) = "nilai" (id.)]
herga
harga
hargga
haji
siehe Fußnote[62] 
 90)  lunta [= "Prozess" (dts.) = "proses" (id.)]
... (??)
 90X)  sabunsabun-an [= "Verseifungs-Prozess" (dts.) = "proses saponifikasi" (id.)]
lunta saponifikasi
 91)  sama [= "gleich (im mathemat.Sinne" (dts.);s.Lit.]
nu [= "gleich (im mathemat.Sinne" (dts.);s.Lit.]
pada [= "gleich" (dts.) = "sama", "setara" (id.);s.Lit.]
 92)  sela [= "Intervall", "Spielraum" (dts.) = "interval" (id.);s.Lit.]
selat [= "Intervall", "Umgrenzung", "Eingrenzung", "Mauer", "Einzäunung" (dts.) = "interval" (id.);s.Lit.]
sluwang
salang
suwatura
Anm.: Mehrdeutigkeit / falscher Freund: "sela" (ban.)[intrans.] =(auch:) "ändern", "variieren" (dts.); s.Lit.
 93)  tengahtengah [(ban.) =(wfw:) "mitten+mitten" =^= "nicht Partei ergreiffen", "keine Seite bevorzugen" (dts.) = "tsy miandany" (mg.) =(wfw:) "nicht parteiisch", "unparteiisch", "nichtseitig" = "neutral" (dts.)]
netral [(id.,ban.);s.Lit.]
nenten asam maupun basa[94]  [= "weder sauer noch alkalisch" (dts.);s.Lit.]
 94)  Doppeldeutigkeit! (s.Anm.) basa [(ban.) = "basisch", "alkalisch", "laugenhaft" (dts.);s.Lit.]
alkalin [(id.)]
dasar [(ban.) ungeeignet; = "fundamental", "prinzipiell", "grundlegend", "basiert" ≠ "basisch" (dts.)]
Anm.: falscher Freund ≠ "basa" (ban.) = "Sprache" (dts.) = "bahasa" (id.)
 95)  toya baat [=(wfw:) "Wasser schwer" = "schweres Wasser" (dts.); s.Lit.]
D2O
Anm.:
 • die Vokabel für die lockere Umgangssprache ("casual style", "register=low", "low level" (eng.) = "Basa Kasar" (ban.)) ist "yéh" oder seine alte Fotm "hiyéh"; "Basa Kasar" wird für intime Freunde und Verwandte verwendet. Diese niedere Sprachform benutzt meist Wörter balinesischen Ursprungs.
 • eine Vokabel für ein mittleres Sprachniveau ("Basa Madia" (ban.) = "medium level" (eng.)) ist zur Zeit unbekannt; "Basa Madia" wird verwendet, um jemanden eine Formalität mittleren Grades gegenüber ausdrücken muss (Autor: "verstehe ich nicht !!"; Beispiele fehlen); dabei muss zwischen Sprach-Niveau und Formalitäten-Niveau unterschieden werden.
 • balinesische Wörter im "kawi"-Stil sind aus dem Javanesischen entlehnt und werden für religiöse und feierliche Fachsprachen-Texte benutzt;
 • "toya" ist Vokabel des balinesischen "Höflichkeitsstil" ("polite style", "register=high", "high level" (eng.) = "Basa Alus Midér" (ban.)); diese gehobene Sprachform benutzt oft javanesische Lehnworte und zerfällt noch in die Sub-Niveaus "honorific" (eng.) = "ehrenhaft" (dts.) = "Basa Alus Singgih" (ban.) und "deprecatory" (eng.) = "abwertend" (dts.) = "Basa Alus Sor" (ban.); "Basa Alus Singgih" wird verwendet für Gespräche mit unbekannten höherrangigen Leuten wie man selbst (Sprecher), "Basa Alus Sor" für Gespräche mit unbekannten nicht-höherrangigen Leuten wie man selbst (Sprecher)
s.Lit..
 96)  larutan [(id., ban.)= "(wässrige) Lösung" (dts.);s.Lit.]
solusi (??)
 97)  embang
antara [(id., ban.);s.Lit.]
 98)  energi [(id., ban.) = "Energie" (dts.); auch verwendet für "Nahrungsmittel-Brennwert", "Nahrungsenergie" (dts.) = "energi sanganan" (ban.)]
... (??)
 99)  im Balinesischen ist "Produkt" oft synonym zu "Frucht":
buwah
bwah
woh
hohohan
hohhohhan
 100)  tepes-an [= "Produkt einer Pressung" (dts.)]
pelet [(eng.Lehnwort); = "Pressling" (dts.)]
 101)  bab 5 [= "Kapitel 5" (dts.)]
bab lima[57] 
 102)  kruna [= "Wort" (dts.)]
omong [(??) =ungeeignet; [intransitiv] = "sprechen" (dts.)]
ngomong [(??)=ungeeignet; [transitiv] = "etw. sprechen" (dts.)]
 103)  mungkung-ang (??)
bersiklisasi (??)
 104)  Stand 25.8.2021 ist die Minimal-Konjugation [mit Affigierungsregeln] von balinesischen Verben/Verbalnomen noch unverstanden:
menganalisis [(id.)[Aktiv] = "analysieren" (dts.)]
dianalisis [(id.)[Passiv] = "analysiert werden" (dts.)]
ma-pi-darta, mapidarta [(ban.)[Aktiv] = "analysieren" (dts.)]
ka-pi-darta, kapidarta, kapidarttha [(ban.)[Passiv] = "analysiert werden" (dts.)]
darta, ḍarta, ḍartṭa, darttha [(ban.)[inTRans., Aktiv] = "klären", "verstehen" (dts.)]
dartayang [(ban.)[inTRans., Passiv] = "erklärt werden", "verstanden werden" (dts.)]
narta [(ban.)[TRans., Aktiv] = "etw. klären", "etw. verstehen" (dts.)]
pi-darta, pidarta [(ban.) = "Erklärung" (dts.); = "pi-"[86X]  + "darta" (ban.)]
mi-darta-yang, midartayang [(ban.)[TRans., Aktiv] = "etw. erklären" (dts.)]
- - -
memeriksa [(id.)[Aktiv] = "untersuchen" (dts.)]
merekṣa [(ban.)[Aktiv] = "untersuchen" (dts.)]
diperiksa [(id.)[Passiv] = "untersucht werden" (dts.)]
ka-parīkṣa, kaparīkṣa [(ban.)[Passiv] = "untersucht werden" (dts.)]
 105)  tatangga [(ban.,jvsu.);s.Lit.]
tetangga [(id.)]
tanggi [(jv.)]
pisaga [(ban.)]

Kruna-kunci[102] 
(keywords):
Detlef, Pagel, Giessen, 1992,
DHA, DKG, NADH, pH, pKa, RPE,
aktivasi, alkalin, asam, asetil, aseton, askorbat, bang, bedbedin, bersiklisasi, bis, butanal, dehidro, dékomposisi, deuterasi, diketo, dipol, disertasi, ekstingsi, éléktronik, energi, enol, evolusi, fisiologis, fluoresensi, fotometri, gejeran, grabad, gulonat, hidrolisis, inaugural, infra, integral, iso, kahanan, kalibrasi, karbonat, kelompok, keto, ketusingstabilan, koefisien, konsentrasi, kristal, larutan, momen, nama, netral, nilai, oksidasi, okso, orde, pangukuran, paramagnetik, parameter, pelet, pileges, produk, radikal, reaksi, redoks, redukton, réduksi, résonansi, ringkasan, rurus, saponifikasi, sluwang, spektro, spektroskopi, spektroskopis, stabil, standar, stok, suhu, tautomerisme, terhidrasi, titrasi, transisi,
Haftungsausschluss
Flag Counter
© drpagel.de Alle Rechte vorbehalten.